Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-05-30 nr. 3192

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Viktoras Rudžianskas.
SVEIKINAME ŠIŲMETĮ POEZIJOS PAVASARIO LAUREATĄ!
56
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI2
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Agnė Macaitytė.
„DEKALOGAS“, ARBA DIALOGO STOKA
1

POEZIJOS PAVASARIS 
• Mykolas Karčiauskas.
POEZIJOS ATLAIDAI
1
• Benediktas Januševičius.
ATSARGIAI – POEZIJA!
6
• TARPTAUTINIS POEZIJOS FESTIVALIS POEZIJOS PAVASARIS 2008

TEATRAS 
• Salomėja Burneikaitė.
KAIP AUGA BALIO LUKOŠIAUS „MOLINUKAS“
• „LĖLĖS“ ĮKŪRĖJO BALIO LUKOŠIAUS PAGERBIMAS
• Ridas Viskauskas.
IŠ LĖLININKŲ ŠVENTĖS PANEVĖŽYJE GRĮŽUS
• Indrė Stakvilė.
SPALVOTAS LIETUVIŠKAS JUOZAPO APSIAUSTAS

KNYGOS 
• „AUKSO LEGENDA, ARBA ŠVENTŲJŲ SKAITINAI“
• „DIENORAŠČIAI: 1978–2004“
• KITAS LIETUVIŲ PROZOJE“
• „DE PROFUNDIS“
• Ramūnas Čičelis.
LAISVO ŽMOGAUS ATVIRI NIUANSAI
• (PA)SKAITINIAI
 NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Edmundas Gedgaudas.
„JEIGU KELEIVIS ŽIEMOS NAKTĮ…“
1
• ARTIS: „...IŠGYVENTI PILNATVĘ“

DAILĖ 
• Kristina Stančienė.
IŠ PILIŲ GYVENIMO
1
• Julija Petkevičienė.
AMŽINAS LAISVĖS TROŠKIMAS
1

PAVELDAS 
• Greta Žičkuvienė.
BALTIJOS ŠALIŲ RESTAURATORIŲ KONFERENCIJA TALINE

POEZIJA 
• JONAS ŽEMKALNIS15
• BIRUTĖ GLIAUDIENĖ2

PROZA 
• Nerijus Meškauskas.
TAVO YRA LABIRINTAI
1
• Nerijus Meškauskas.
FONTANŲ ARCHITEKTAI

POEZIJOS PAVASARIO SVEČIŲ POEZIJA 
• MILOŠ ĐURĐEVIĆ2
• ANNE PORTUGAL
• PER-ERIC SÖDER
• WERNER SÖLLNER2
• JIŘÍ ČERVENKA

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• ŠOKIS PATIEMS MAŽIAUSIESIEMS

KULTŪROS DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Rimantas Gučas.
VILNIUI – GUGENHEIMO VEIDĄ!
24

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Aurimas Lažinskas.
ŠIANDIENINĖ DESADIŠKA LITERATŪRA
5

KRONIKA 
• ŠIRDIS ANT DELNO
• VYTAUTO KERNAGIO ATMINIMUI
• MEILĖS PAŠTAS1

DE PROFUNDIS 
• Jadvyga Černiauskienė, Kaimo rašytojų sąjungos narė.
PASTABĖLĖS
1
• ZOFIJA VIRGANAVIČIENĖ-SUBAČIŪTĖ2
• Rolandas Kaušas.
APIE DIEVĄ (4)
13
• RES LUDENTES/ŽAIDŽIANTYS DAIKTAI
• Voldemaras Zacharka.
MŪSŲ MEDIKAI
1

PARK@S 
• Petras Rakštikas.
APIE ŽVAIGŽDES
2
• Sigita Inčiūrienė.
15 ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS METŲ: MISIJA ĮMANOMA
1
• Gintautas Mažeikis.
KAIRYSIS KOMUNITARIZMAS IR ALTERNATYVUSIS PILIETIŠKUMAS
• Vigmantas Butkus.
PILIETIŠKUMO SERŽANTAS
• Sigitas Vaičiulionis.
II TARPTAUTINIS PRANO STEPULIO TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS-KONKURSAS
• Jonas Nekrašius.
TASMANIJA – OBUOLIŲ SALA

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Gudo dūda : trys tautiniai šokiai / Vidmantas Mačiulskis ; Klaipėdos universitetas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008 (Klaipėda : KU l-kla). – 103, [1] p. : iliustr., nat. – Tiražas 90 egz. – ISBN 978-9955-18-284-9

Laiko labirintuose = The labyrinth of time : [fotografijų albumas] / Ričardas Dailidė ; [vertėjai Vijolė Arbas, Virginija Žukauskienė]. – Šiauliai [i.e. Kaunas : Arx Baltica], 2007 (Kaunas : Arx Baltica). – 136 p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-755-10-4 (įr.)

Vladimir Tarasov: between sound and image / [compiler Tautvydas Bajarkevičius ; English translation Emilija Sakadolskienė]. – Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008] (Vilnius : Sapnų sala). – 111 p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-23-145-5 (įr.)

Vladimiras Tarasovas: tarp garso ir vaizdo : [muzikantas ir kompozitorius / sudarė Tautvydas Bajarkevičius ; iš anglų ir rusų kalbos vertė Eglė Gabrilavičiūtė ; iš anglų kalbos vertė Emilija Sakadolskienė ; tekstų vertimai: Sigitas Geda]. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2008] (Vilnius : Sapnų sala). – 112 p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-23-144-8 (įr.)

Tarpukario šeimos : [nuotraukų albumas / sudarė Vidmantas Staniulis ; įvadinis tekstas Dalios Marcinkevičienės]. – Kaunas : Šviesa, 2008 (Vilnius : Sapnų sala). – 119, [1] p. : iliustr. – (Tarpukario veidai). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 5-430-04781-3 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Akmenų sinodas : [romanas] / Jean-Christophe Grangé ; iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Karazijaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2008] (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). – 478, [1] p. – (Savaitgalio detektyvas, ISSN 1822-6922). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-23-136-3

Apgaulinga meilė : romanas / Catherine Blair ; iš anglų kalbos vertė Laura Lapinskienė. – Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : Dajalita, [2008] (Kaunas : Aušra). – 332, [2] p. – (Meilės romanų lobynas). – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-691-58-7

Cinamono miestas : romanas / Miranda Innes ; iš anglų kalbos vertė Rasa Maziliauskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 292, [3] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-736-4

Čiauškutė : romanas / Reşat Nuri Güntekin ; iš turkų kalbos vertė Halina Kobeckaitė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 414, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-910-8 (įr.)

Gėda : [romanas] / Karin Alvtegen ; iš švedų kalbos vertė Leonas Petravičius. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2008] (Kaunas : Spindulys). – 327, [1] p. – (Savaitgalio knyga : SK, ISSN 1822-6558). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-23-138-7 (įr.)

Geriausia draugė : romanas / Pamela Roberts. Idealūs spąstai : romanas / Džoana Nelson ; [abu romanus] vertė Ona Simonavičienė. – Vilnius : Rosma, 2008 (Kaunas : Aušra). – 315, [2] p. – (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). – Virš. ir nugar. tik serijos antr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9986-00-536-0 (įr.)

Gimtinės medis : poezija / Antanas Dubauskas. – Radviliškis : Litera, 2007 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 215, [1] p. : portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-410-67-6 (įr.)

Gimiau pačiu laiku : iš dienoraščių, 1960-1997 / Algimantas Baltakis. – Vilnius : Tyto alba, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 411, [2] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9986-16-605-4 (įr.)

Grobuonis : [romanas] / Patricia Cornwell ; iš anglų kalbos vertė Ina Rosenaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2008] (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). – 479, [1] p. – (Savaitgalio detektyvas, ISSN 1822-6922). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-23-133-2

Homeras, Iliada : romanas / Alessandro Baricco ; iš italų kalbos vertė Kristina Nastopkaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 148, [3] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9986-16-610-8 (įr.)

Inkvizitorius: eretikų kryžius : mokslinės fantastikos romanas / Dan Abnett ; iš anglų kalbos vertė Eglė Šimkutė. – Kaunas : Eridanas, 2008 (Kaunas : Arx Baltica). – 326, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 422). – Tiražas [1700] egz. – ISBN 978-9986-97-211-2

Ir tada bus geriau… : romanas / Lolita Piličiauskaitė-Navickienė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2008] (Vilnius : Sapnų sala). – 341, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-135-6

Kaip viskas buvo ir kiti nutikimai : [romanas] / Ali Smith ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2008] (Kaunas : Spindulys). – 160, [1] p. – (Savaitgalio knyga : SK, ISSN 1822-6558). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-134-9 (įr.)

Karta SOS : romanas / Kristina Jokštaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2008] (Vilnius : AJS sp.). – 263, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-137-0

Ketvirtoji ranka : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 308, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-964-1 (įr.)

Legendos pasakoja : Lietuvos geografiniai objektai / sudarė Gitana Kazimieraitienė. – Kaunas : Šviesa, 2008 (Kaunas : Aušra). – 157, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 5-430-04769-4

Nefertitė : [romanas] / Michelle Moran ; iš anglų kalbos vertė Ieva Simanavičiūtė. – Vilnius : Tyto alba, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 583, [6] p. : geneal. schem., žml. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9986-16-611-5 (įr.)

Naktis prekybos centre : įkaitų romanas / Andrė Eivaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 182, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9986-16-607-8

Ona Vytautienė : [dramos-poemos] / Jadvyga Černiauskienė. – Vilnius : D. Babensko įmonė, 2007. – 102, [2] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-9903-5-2

Pono Zomerio istorija : [novelė] / Patrick Süskind ; iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulaitienė ; iliustruota Sempés. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Spauda). – 88 p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-866-8

Rašytojų mūzos : meilė, įkvėpimas, kūryba / Elena Baliutavičiūtė. – Vilnius : Tyto alba, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 454, [2] p. : portr. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9986-16-608-5 (įr.)

Siogūnas : romanas / James Clavell ; iš anglų kalbos vertė Vlada Baubonienė, Elena Romanova. – Kaunas : Eridanas, 2007– . – (Įr.)

Kn. 2 / iš anglų kalbos vertė Vlada Baubonienė. – 2008 (Kaunas : Arx Baltica). – 495, [1] p. – Tiražas [1700] egz. – ISBN 978-9986-97-209-9

Svečiai : mokslinės fantastikos romanas ir apysaka / Clifford D. Simak ; iš anglų kalbos vertė Vlada Baubonienė. – Kaunas : Eridanas, 2008 (Kaunas : Arx Baltica). – 279, [2] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 421). – Tiražas [1700] egz. – ISBN 978-9986-97-210-5

Sidro namų taisyklės : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 758, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-24-926-9 (įr.)

Staugiantys vienatvės šunys : [detektyvinis romanas] / Aleksandra Marinina ; [vertė Jurgis Gimberis]. – Kaunas : Jotema, [2008] (Kaunas : Spindulys). – 358, [1] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-13-155-7 (įr.)

Striptizas : [romanas] / Icchokas Meras. – Pakart. laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2008] (Kaunas : Aušra). – 339, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-147-9 (įr,)

Tėviškės beržai : [prisiminimai] / Adolfas Bernotas. – Marijampolė : [TeleSATpressa], 2007 (Marijampolė : „TeleSATpressa“ sp.). – 192 p. : iliustr., portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-607-55-7

Vilkų sala : [apysaka] / Algis Butkus. – Vilnius : [A. Butkus], 2008 (Vilnius : Rotas). – 92 p. – Tiražas 180 egz. – ISBN 978-9955-800-15-6

Žvaigždė vakarinė : [dramos] / Jadvyga Černiauskienė. – Vilnius : D. Babensko įmonė, 2007. – 90, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-9903-6-9

Удивительные истории : (в стихах) / Леонид Михелев. – Вильнюс-Гамбург [i.e. Вильнюс : Пунтукас], 2007 (Vilnius : Puntukas). – 221, [2] p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9986-794-36-3 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

1000 priežasčių įsimylėjėliams (ne)susirašinėti : [apysaka] / Hortense Ullrich ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 151, [1] p. – (Sumaištis, bučiniai, katastrofos). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-690-9

Drakonų kovos : [komiksas] / Akira Torajama ; iš anglų kalbos vertė Deimena Labanauskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2008– . – Skaitoma iš kitos pusės. – ISBN 978-9955-24-862-0

D. 1. – 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 174, [18] p p. : iliustr. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-24-860-6

Dvi sesutės pasakėlės : eilėraščiai vaikams / Zita Gaižauskaitė ; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Kaunas : Aušra, [2008] (Kaunas : Aušra). – [16] p. : iliustr. – Tiražas [4500] egz. – ISBN 978-9955-532-86-6

Džunė B. Džouns ir beždžioniškos išdaigos : [apysaka] / Barbara Park ; iš anglų kalbos vertė Vilmantas Vilkončius ; iliustravo Denise Brunkus. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 78, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-743-2 (įr.)

Džunė B. Džouns ir jos didelis riebus liežuvis : [apysaka] / Barbara Park ; iš anglų kalbos vertė Vilmantas Vilkončius ; iliustravo Denise Brunkus. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 74, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-746-3

Džunė B. Džouns ir kvaišas pasmirdėlis autobusas : [apysaka] / Barbara Park ; iš anglų kalbos vertė Vilmantas Vilkončius ; iliustravo Denise Brunkus. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 77, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-745-6 (įr.)

Geriausios draugės : [apysaka] / Jacqueline Wilson ; iš anglų kalbos vertė Algimanta Pranckevičienė ; iliustravo Nick Sharratt. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 238, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-820-0 (įr.)

Kliukliukas, arba Keletas istorijų, nutikusių vienam gauruočiui : [pasaka] / Alvilė Rimaitė ; [iliustravo Neringa Žukauskaitė]. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2008] (Kaunas : Spindulys). – 132, [2] p. : iliustr. – („Baltos lankos“ vaikams). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-146-2 (įr.)

Kraujo tuneliai : [romanas] / Darren Shan ; iš anglų kalbos vertė Dalius Norkūnas. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 171, [2] p. – (Dareno Šano saga ; kn. 3). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-802-6

Nerealios atostogos : [romanas] / Aistė Ptakauskė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 174, [2] p. – (Mergaičių lyga). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-849-1

Pas mus, Amerlyje : [apysaka] / Antonia Michaelis ; iš vokiečių kalbos vertė Vaiva Pliskauskaitė ; iliustravo Julia Ginsbach. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 134, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-798-2 (įr.)

Pradingę riedučiai : [apysaka] / Jürgen Banscherus ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Dubauskaitė ; iliustravo Ralf Butschkow. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 68, [3] p. : iliustr. – (Seklys Kviatkovskis). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-772-2 (įr.)

Ragana Lilė dinozaurų šalyje : [apysaka] / Knister ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Birgit Rieger. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 127, [7] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-24-977-1 (įr.)

Stebuklingas gyvenimas : [pasaka] / Diana Wynne Jones ; iš anglų kalbos vertė Saulė Milerienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 302, [2] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-24-922-1 (įr.)

Svetima šviesa : [romanas] / Anna Fienberg ; iš anglų kalbos vertė Dalia Zaikauskienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 270, [2] p. – (Beveik suaugę, ISSN 1822-6981). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-796-8 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gegužės

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
20:30:06 May 22, 2011   
Sep 2008 Jan 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba