Literatūra ir menas

Literatūra ir menas, 2011-05-20 nr. 3332,
www.culture.lt/lmenas/?st_id=18158

PIRMASIS

TRUMPA KRONIKA

[skaityti komentarus]

Pasirodė naujas „Metų“ mėnraščio numeris (2011, Nr. 5). Jame spausdinama Stasės Lygutaitės-Bucevičienės, Tomo Arūno Rudoko, Vaivos Ružaitės, Aldeno Nowlano (iš anglų k. vertė Marius Burokas) poezija, Vytauto Stulpino esė „Būtinas laikas“, Romo Sadausko, Vaclovo Mikailionio, Eglės Sakalauskaitės, Dušano Mitano (iš slovakų k. vertė Vydas Dekšnys) proza, Antano Andrijausko straipsnis „Sigitas Geda: talentas ant skustuvo ašmenų“, Romo Daugirdo pokalbis su kompozitoriumi Algirdu Martinaičiu „Gyvenu su savo muzika vienuose marškiniuose“, Vytauto Berenio rašinys „Mesianizmas Lietuvos kultūros istorijoje“. Esama daugiau įdomių publikacijų.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtintoji nacionalinė Kalbos premija 2011 m. bus įteikta 2 nominantams. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija paskelbė jų vardus: Albina Saladūnaitė, Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotoja – už Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idėjų sklaidą Aukštaitijoje ir rašytojos dvasinio paveldo plėtojimą, už viešų renginių ir kalbos puoselėjimo akcijų rengimą; Gražina Urbonaitė, aktorė – už įtaigų kalbos puoselėjimą skleidžiant nacionalinės klasikos kūrinius ir stiprinant jos grožį. Premiją gruodžio mėn., Kalbos vakare, įteiks Komisijos pirmininkas, Seimo pirmininko pavaduotojas Česlovas Stankevičius.

Gegužės 4 d. Lietuvos ambasadoje Kanadoje Otavos diplomatinei bend­ruomenei ir žiniasklaidos atstovams pristatytas Kanados lietuvio rašytojo Antano Šileikos naujas romanas anglų kalba „Pogrindis“ („Underground“). Knygos siužetas, kuriamas iš Lietuvos istorijos vaizdų, narplioja pokario pasipriešinimo temą per partizanų meilės istoriją. Romanas pristatytas ir Otavoje vykusiame tarptautiniame rašytojų festivalyje.

Gegužės 6 d. Vilniaus muzikos krautuvėlėje „Ragainė“ grupės „Skylė“ nariams, sukūrusiems albumą „Broliai“, įteikta „Baltosios gimties“ premija. Baltiškos muzikos leidyklos „Dangus“ 2004 m. įsteigta minėta premija skiriama labiausiai pasižymėjusiems ir perspektyviausiems kūrėjams, atlikėjams bei žmonėms, žiniomis, tyrinėjimais, veikla nusipelnantiems dvasiniam baltų kultūros atgimimui.

Gegužės 5–11 d. Austrijoje, Vienoje, vyko XVIII Šiaurės šalių filmų savaitė, kurios metu parodyta 18 filmų iš Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos. Vienos žiūrovai pamatė Igno Miškinio vaidybinį filmą „Artimos šviesos“ ir Gyčio Lukšo filmą „Mėnulio Lietuva“. Šių metų filmų savaitės moto – „Pakvaišusi šiaurė“.


 
Rodoma versija 1 iš 1 
19:50:30 May 22, 2011   
7 AM 7 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba