Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-03-28 nr. 2943

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• TRUMPAI5
• REDAKCIJA KELIASI2
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS1
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• WIPO APDOVANOJIMAI
• SUSITIKIMAS "MALDŽIO" GALERIJOJE1

ESĖ 
• GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ24

POEZIJA 
• DARIUS POCEVIČIUS9

PROZA 
• BIRUTĖ JONUŠKAITĖ1

VERTĖJO PUSLAPIS 
• CHARMSAS IR VAIKAI8
• mini esė.
LIUDAS GIRAITIS

LITERATŪRA 
• Donata Mitaitė.
APIE SUINTERESUOTUS IR NUOBODŽIAUJANČIUS POETUS
11

DATOS 
• Aloyzas Sušinskas.
PRISIMENANT STASIŲ BŪDAVĄ
1

KNYGOS 
• PASAKOJIMAI APIE GULBES23
• VISATA RIEŠUTO KEVALE6
• VILKO VALANDA
 NAUJOS KNYGOS3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Ieva Steponavičiūtė, VU Filologijos fakulteto Literatūros teorijos ir istorijos katedros doktorantė.
SOLVEJ BALLE IR JOS KNYGA "PAGAL ĮSTATYMĄ"
1

POKALBIAI 
• TAI NĖRA PAGRINDINĖ DUONA, TAI TIK DRUSKA

AKTYVIOS JUNGTYS 
• PAREIGYBĖS IR JŲ ĮDOMYBĖS1

DAILĖ 
• AR DIDŽIŲJŲ MEDŽIŲ PAŪKSMĖJE AUGA ŽOLĖ?
• Jurgita Ludavičienė.
PAVASARINIAI DŽIAUGSMAI
1
• APIE DAILININKĄ BEN SHAHNĄ

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
BERLYNAS - MUZIKOS MEKA
4

TEATRAS 
• THOMO BERNHARDO "ĮPROČIO JĖGA" NACIONALINIAME DRAMOS TEATRE1
• Ridas Viskauskas.
PAVASARĮ TEATRE ŽENKLINA PREMJERŲ GAUSA
3
• RUSŲ DRAMOJE - JONO ARČIKAUSKO FANTAZIJOS PUOTA

NAUJI FILMAI 
• Kęstutis Rastenis.
KVAILIŲ NAMŲ METAFIZINĖ GELMĖ
4

KRONIKA 
• SUSITIKIMAS SU KOMPOZITORIUMI VYTAUTU BARKAUSKU
• PAVASARIO MUZIKA VISAGINE1
• Antraštės prasmės ieškokite straipsnio gale.
IEŠKOKITE AUTORIAUS!
1

LIETUVIAI SVETUR 
• LIETUVIAI SVETUR

IN MEMORIAM 
• JUOZAS ABARAVIČIUS

SKELBIMAI 
• LRS SKELBIA KONKURSĄ
• NAUJAS INTERNETINIS PUSLAPIS2
• YPAČ SPECIALUS SKELBIMAS2

DE PROFUNDIS 
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS
• DAR KARTĄ APIE ARKLIUS4

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI. TAUTOSAKA

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka / surinko Jonas Basanavičius. - Vilnius : Vaga, 1993- . - (Įr.)

T. 13: Levas lietuvių pasakose ir dainose / Jonas Basanavičius ; [parengė Kostas Aleksynas ; įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 351, [3] p., XLIX iliustr. p. : iliustr. - Virš. tik tomo antr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-475-35-8

Raštai / Jonas Balys ; [parengė Rita Repšienė ; redakcinė komisija: Kazys Grigas ... [et al.] . - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998- . - ISBN 9986-513-33-2

[T.] 3. - 2002 (Kaunas : Petro ofsetas). - XI, 545, [1] p. - Dalis gretut. teksto liet., angl. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-475-30-7

MENAS. FOTOGRAFIJA

Anhemitonika lietuvių liaudies dainų melodikoje : monografija / Rimantas Sliužinskas ; Klaipėdos universitetas. Muzikologijos institutas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 418, [1] p. : iliustr., gaid. - Santr. angl., rus. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-456-87-6 (įr.)

Mažosios Lietuvos žvejų dainos : sandaros, turinio ir poetikos ypatumai : mokslinė monografija / Rimantas Balsys ; Klaipėdos universitetas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (Klaipėda : KU l-kla). - 239, [1] p. - Santr. angl. - Tiražas 250 egz. - ISBN 9955-456-86-8

Miesto teorija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Jurgis Vanagas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003 (Vilnius : Sapnų sala). - 247, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9986-571-85-5

Jurgis Vanagas : [architektas] : autobiografinė apybraiža ir literatūros rodyklė / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Biblioteka ; [sudarė Ona Juršaitė]. - Vilnius : Technika, 2003 (Vilnius : Baltijos kopija). - 124 p. : iliustr. - (Habilituoti daktarai). - Tiražas 150 egz. - ISBN 9986-05-599-7

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Amžinybės pušys : poezija / Nijolė Stonkutė-Puzanauskienė. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (Klaipėda : KU l-kla). - 109, [1] p. - Tiražas 90 egz. - ISBN 9955-456-91-4

Ant šventovės laiptų : poemos / Stasys Bulzgis. - Šiauliai : Saulės delta, 2003 (Kaunas : Aušra). - 86, [1] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-522-18-6 (įr.)

Carmina Burana : vagantų poezija / sudarė, parengė, vertė ir komentarus parašė Sigitas Narbutas. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 388, [2] p. : iliustr.

Ką byloja legendos : eiliuotos poemos / Nijolė Markevičiūtė-Smolina. - Kėdainiai : UAB "Spaudvita", 2002 ([Kėdainiai : Spaudvita]). - 39, [1] p. : iliustr. - Virš. antr.: Ką legendos byloja. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-9540-0-0

Juozas Kėkštas - paribio poetas / Małgorzata Kasner ; [iš lenkų kalbos vertė Ona Romančiuk ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 256, [2] p. - (Naujosios literatūros studijos). - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-475-33-1

Kur lygumos dalgį kala... : proza, poezija / Antanas Budzinskas. - Šiauliai : Saulės delta, 2002 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). - 63, [1] p. - Tiražas 400 egz. - ISBN 9955-522-15-1

Laiptų malda : [eilėraščiai] / Anelė Mocevičiūtė-A. Vilnis. - Kaunas [i.e. Kaišiadorys] : Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 151, [1] p. : portr. - Tiražas 250 egz. - ISBN 9986-549-12-4

Laiškai : poezija, lyrika / Eglė Brazdžiūnienė ; [dailininkės Svajūnė Gritkuvienė ir Laura Truikienė]. - Kėdainiai : [UAB "Spaudvita"], 2002 (Kėdainiai : Spaudvita). - 195, [1] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-9540-1-9

Mėnesienos laužus kurstau : eilėraščiai / Zita Rožnienė ; [sudarytoja Vanda Tamulienė]. - Šiauliai : Saulės delta, 2002 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). - 159, [1] p. : iliustr. - Tiražas 400 egz. - ISBN 9955-522-17-8

Nerimas : [eilėraščiai] / Aleksandras Deltuva ; [dailininkė Aušra Čapskytė]. - Vilnius : [UAB "Rotas"], 2003 (Vilnius : Rotas). - 123, [1] p. : iliustr. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-461-58-6

Raštai / Vaižgantas ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. - Vilnius : Pradai, 1994- . - ISBN 9986-513-38-3 (įr.)

[T.] 14: Literatūros istorija, 1899-1933 / [parengė Laima Arnatkevičiūtė, Ilona Čiužauskaitė]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 578, [2] p. : portr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-475-31-5

Saulėlydžiai prie Šventosios : [eilėraščiai] / Mykolas Kručas. - Kėdainiai : UAB "Spaudvita", 2002 (Kėdainiai : Spaudvita). - 102, [1] p. : portr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-9540-2-7

Sielos nerimas : [eilėraščiai] / Emilija Rapka ; [piešiniai autorės]. - Vilnius : [UAB "Rotas"], 2003 (Vilnius : Rotas). - 71, [1] p. : iliustr. - Tiražas [100] egz. - ISBN 9955-461-60-8

Šešėlių žaidimai : fantastinis romanas / Glen Cook ; iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 277, [2] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 265). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-059-1

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Aštuoniolika linksmų Kiškio Ilgaausio gyvenimo istorijų / [iš anglų kalbos vertė ir lietuvišką tekstą parengė Renata Staneliūnaitė ; iliustracijos Rene Cloke]. - Vilnius : Trys nykštukai, [2003]. - [74] p. : iliustr. - Virš. antr.: Kiškio Ilgaausio nuotykiai. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-796-22-9 (įr.)

Baltasis Lokys - karalius Valemonas : norvegų pasaka / [vertėja Albina Regina Stružienė ; iliustravo "Lietuvių namų" mokyklos pradinukai]. - Vilnius : Trys žvaigždutės : Pasaulinės lietuvių vaikų literatūros asociacija "Lietuviška vaikų knyga", 2003 (Vilnius : Spauda). - 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 9955-454-43-1

Virė saulė pusrytėlį : eilėraščiai vaikams / Zita Gaižauskaitė ; [dailininkė Veronika Žilinskaitė]. - Kaunas : AB spaustuvė "Aušra", 2003 (Kaunas : Aušra). - 15, [1] p. : iliustr. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-532-16-5

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


11475. kdhgsjx :-( 2004-11-10 13:47
jis lėvas

16307. fr :-( 2005-05-07 13:39
FFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Balandžio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 12 
1:16:42 Apr 11, 2011   
Apr 2010 Apr 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba