ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-06-02 nr. 847

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

JURGIS KUNČINAS. Prieš dešimt metų (18) • PETRAS RAKŠTIKAS. Bim, bam sekmadienio rėmuose (1) • -js-. Sekmadienio postilėPAUL VERLAINE. Išmintis (5) • INGA ĀBELE. Natiurmortas su granatu (5) • WOLFGANG STEGMÜLLER. Filosofinės diferenciacijos procesas (2) • JERRY L. EISLEY. Atvaizdo amžius (1) • SIGITAS GEDA. Kanapinis kaklaraištis (3) • AGNĖ LEKŠTUTYTĖ. Mindaugas Skudutis. Autoportretas (Kristaus amžius). 1981 (4) • AUGUSTINAS DAINYS. Eilės (1) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (30) • LILIJA DUOBLIENĖ. Pabėgimas pagal Leną Eltang (5) • MARCELIJUS MARTINAITIS. Namai – rojaus darželio modelis (6) • JURGA MOCKEVIČIŪTĖ. Dėl palmės rojuje. Nuotykiai Al-qahyro (4) • VILMA PAJUODIENĖ-FIOKLA. Eilės (25) • TADAS VIDMANTAS. Pasakojimai apie Aleksandrą (3) • padarėt iš dievo šventą karvę (237) • 2007 m. birželio 9 d. Nr. 22 (848) turinys (61) •

Eilės

AUGUSTINAS DAINYS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Senas veidrodis. 2006
Sigitas Staniūnas

Našlaitė


    Aksominiai našlaitės žiedlapiai,
    Virpantys ore ir žvilgantys saulėje,
    Rymo, išstatę į mane savo švelnų
    Pažeidžiamumą ir trapumą, bei liudija apie
    Grožio pergalę šaltose visatos platybėse.

    Našlaitės žiedas, nekaltas ir lengvai
    Nuskriaudžiamas, tačiau drauge
    Stojiškai ramus, yra simbolis žmogiško
    Likimo: pasmerktumo išgerti vienišumo
    Taurę iki dugno tam, kad būtų pašventintas
    Sielvarto bedugnės formų aštrumas ir atšiaurumas.

    Žalsvas krūmelis su rausvais širdies
    Formos žiedlapiais ir auksiniu saulės
    Krislu centre ištryško po permainingu
    Šiaurietišku dangumi ir atėjo į šį aštrų
    Empirinių formų pasaulį priminti žmonėms
    Apie nesibaigiančią likimo kovą ir apie tai,
    Kad yra viltis būti pamatytam, išgirstam
    Ir prisimintam, net jeigu lemta eiti vienišam
    Gyvenimo keliu ir vėliau išnykti, nes grožis
    Yra didesnė jėga už likimą ir jo smūgius.Tulpė


    Birželio tulpė. Užsilikusi viena gėlyno
    Lysvėje. Išsišovusi aukštai virš žolių
    Ir samanų. Jos žiedas linguoja ore tarytum
    Rausva kriauklė, prigludusi prie neregimo
    Dievo ausies, girdinčios mano širdies pulsą,
    Kuri mylėjo ir kankinosi, tačiau galop atvedė
    Pažvelgti į tulpę, kurios formose
    Atpažįstu saiko ir harmonijos dermę.

    Mes visi ateiname į šį pasaulį tam,
    Kad pražystume ir, sukrovę savo sielos žiedą,
    Pamiltume save ir įrodytumėm, kad palaikanti
    Aukščiausiojo meilė mums nėra tuščia.

    Žvelgiu į nežymiai linguojančią tulpės žiedlapių
    Karūną, apsuptas klevų ir uosių alėjos, kurioje
    Gieda strazdai, ir suprantu, kad žydėti lemta tik
    Kartą metuose, tačiau esu laimingas ir nesigraužiu,
    Nes viena pilnatvės sekundė atperka didžiulius
    Pilkšvo laiko srautus, o jeigu dar pavyksta
    Padėti pasiekti pilnatvę kitam, kaip kad ši tulpė,
    Nuskaidrinusi mane vieną matinį birželio vidurdienį,
    Tada gyvenimas nėra beprasmis, nes šviesos
    Grandinė tęsiasi lyg strėlė, paleista į Dievo vartus.
Erškėtrožė


    Vasara triumfuoja žiedlapių pertekliumi
    Žieduose. Rausva persipina su violetine,
    Nuklysta į balkšvą ir įsipina į margą
    Peizažo paletę. Krūmas apsunksta nuo žiedų,
    Ties kuriais dūzgia bitė. Sprogusi žiedlapių
    Granata sustingsta amžinybėje ir rymo
    Gerdama saulės šviesą. Dabar metas žydėti.
    Dar toli laikas, kai žiedas turės pavirsti
    Į vaisių, išgairintą rudens šalnų. O kol kas
    Vasara, ir šešėliai krenta ant žemės, liudydami
    Tvarinijos sąrangą. O kas yra grožio šešėlis?
    Juk kam grožis, jei jo neparyškina kontrastas.
    Kitaip nepatirtumėm grožio blyksnių, kurie
    Ištinka kartais, tačiau sukrečia ir suvirpina
    Iki kaulų smegenų. Galbūt grožio šešėlis
    Yra kantrybė ir kęsmas, brandinant save.
    Laukiant ir tikintis, jog ateis alchemijos metas,
    Tačiau, kad jis nutiktų, kad dulkės pavirstų
    Auksu, reikia atlaikyti ledą ir speigą, kurie
    Leidžia nurimti ir susitelkti ties savimi, kad
    Paskui vėl atgimtum dar vienam gyvybės
    Nuotykiui, atperkančiam kantrybę, laukiant
    Prikeliančios ir įkvepiančios šviesos ir šilumos.

    Žiūriu į erškėtrožės krūmą ir jaučiu grožio
    Tvinksnius savo sieloje, kuri virpa, prisiminus
    Tai, ką regėjo viršdangėje, ir suprantu, kad šioje
    Žemėje nesu vienišas, nes man prieinamas grožis
    Yra sielos vaistas, išgydantis jos niūriąsias mintis,
    Gimstančias iš prieštaravimų, kuriuos esame
    Pasmerkti nešti šioje nuobloškio žemėje, tačiau
    Jie yra būtinas kontrastas, kad galėtumėm retkarčiais
    Patirti grožio blyksnius ir kontempliuoti amžinybę,
    Kol mūsų kūnai yra įmesti į srūvantį ir byrantį laiką.Rododendrų žydėjimo metas


    Žydra, violetinė ir rausva spalvų paletė
    Užlieja švelnia žaisme mano sielą, ir ji
    Atsitiesia, pajutusi grožio prikeliančią galią.
    Ji nudažo mano jausmus ir protą spalvomis,
    Kurių sugerti ir paliudyti atėjau į šią nutrenkties
    Žemę. Joje dažnai esame priversti vaikščioti
    Blausioje prietemoje ir apgraibomis.

    Tačiau kai žingsniuoju šios rododendrų giraitės
    Takeliais, regėdamas spalvų simfoniją ir gerdamas
    Jos pustonius ir konvergencijas, suprantu, kad ši
    Nuobloškio žemė nėra vien tik sielvarto bedugnė.
    Mums duotas raktas išlaisvinti savo sielų sparnus,
    Ir šis raktas yra grožis bei jo blyksniai.

    Sodrioje žalių lapų tankmėje rymo daugiakampiai
    Žiedai. Žvelgdamas į juos aš iš lėto prisimenu,
    Ką mano siela matė ir jautė viršdangėje, prieš
    Pasirinkdama šį kūną, laiką ir erdvę, ir aš
    Suprantu, kad ji matė spalvotus kraštovaizdžius
    Ir jautė džiaugsmą bei susirūpinimą dėl šio pasaulio
    Iškreiptų formų bei norą kovoti su blogio
    Virusu, kuris ardo pasaulio tvarką.

    Tačiau netikėti grožio blyksniai, nutinkantys
    Šiapus, mums duoti tam, kad išvalytumėm
    Ir pašventintumėm savo sielas ir taptumėm
    Atsparūs blogiui, kuris prieš šventumą pralaimi
    Kaip žiemos sniegas prieš pavasario saulę.Apie angelus ir Hefaisto žaizdrą


    Kai buvau jaunuolis, tryniau filosofijos
    Fakulteto auditorijų suolus, klausydamasis
    Iškalbingų profesorių ir ieškodamas
    Savo vietos po saule. Dabar, praėjus dešimčiai
    Metų nuo to paieškų laiko, nuolat skaitinėju
    Tomo Akviniečio traktatą apie angelus,
    Kuris mane veikia kaip puodelis valerijono
    Nuoviro. Kultivuoti savyje angelą – tai
    Geriausia, ką galima palinkėti žmogui,
    Kurį slegia šio pasaulio formų aštrumas.
    Angelai – tos pačios netragiškiausios būtybės,
    Gali būti geriausi lengvos ramybės mokytojai.
    Grynosios dvasios, aplenkusios materialumo
    Principą. Kaip man toli iki jų! Mane slegia
    Manasis materialumas, kurio mėsose nešioju
    Žaizdą, kurią įkvėpimo minutėmis stengiuosi
    Paversti Hefaisto žaizdru. Kūryba leidžia
    Užsimiršti – štai ko mane išmokė gyvenimas.
    Ir tai tikrai nėra angeliška pamoka, nes angelai
    Nekuria. Maigyti materiją kaip tešlos gabalą
    Ir iš jo lipdyti įvairias figūras – tai privilegija,
    Kuria disponuoja Dievas ir žmonės. Ten – kur
    Aukščiausia, ir čia – liūdesio regione, tai taip
    Tolima, tačiau ir taip artima, nes ir ten, Olimpo
    Viršukalnėje, ir čia, mirtingųjų žemėje, galima
    Prieiti prie kūrybingumo žaizdro ir kalti materiją
    Tol, kol iš jos išgausi reikiamą formą ir skambesį.
    Tobuliausi Aukščiausiojo kūriniai yra angelai,
    O ne žmonės, nes tie, kurie patiria skaudų buvimo
    Tragizmą, yra netobuli. Tačiau įtariu, jog taip
    Kaip aš ilgiuosi angeliškumo, taip ir angelai ilgisi
    Manojo žmogiškumo. Nes būti mirtingam ir tai
    Bandyti įveikti kuriant yra žmonių privilegija,
    Ir tai mus daro panašius į Dievą, nukalusį
    Tikrovę, kurioje ne vieta ilsėtis. Esu skausmingai
    Nutrenktas į šį aštriakampį pasaulį, ir man neleis
    Išprotėti tik Hefaisto žaizdras, nes jis suminkština
    Materiją ir leidžia jai suteikti angelišką formą.
Vakaras


    Vakaras... Ilgai lauktas pavasaris
    Įžengė pro pravertas balkono duris,
    Ir aš prisipildžiau ramybės ir šventumo.
    Miestas skęsta į tamsos glamones,
    Ir apšviestas Šv. Kazimiero bažnyčios
    Kupolas plaukia tarytum burlaivis
    Gęstančio šviesų žaismo jūroje.

    Vakaras... Ko galėčiau daugiau
    Tikėtis iš Aukščiausiojo? Nebent
    Kad nusileistų angelų choras ir mane
    Užlietų sferų muzikos pustoniai.
    Tačiau net jei tai ir neįvyks, aš dėkosiu
    Aukščiausiajam už mažyčius stebuklus,
    Nutinkančius neįtikėtiniausiomis minutėmis.

    Užtenka praverti akis, ir tu jau beveik
    Esi burtininkas, savo žiūros perspektyvos
    Lauke darantis stebuklus, kai matai,
    Kaip švyti į tamsos glamones smingančio
    Miesto kontūrai ir kaip visai netikėtai
    Susilieja šiapusinio ir anapusinio pasaulių
    Ribos ir vakaras dovanoja šventumo akimirką.

    Kai tai, kas buvo, ir tai, kas bus, nebeturi
    Prasmės ir viskas švyti amžinojoje dabartyje,
    Ir tai, ką matai, yra vanduo, paverstas vynu,
    Kurį aš dabar geriu, jausdamas, kaip tamsa
    Apglėbia mano žiūrą ir neleidžia numirti
    Nuo rutinos, nes viskas, ką matau, yra palytėta
    Šventumo auros, kuri žėrės tol, kol išliksiu
    Užmiršęs savąjį ego ir savuosius nepriteklius.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


85464. bon2007-06-07 15:19
niek nesupront.parašyta kaip neboisia, ar tevelio

Rodoma versija 26 iš 26 
8:48:49 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba