ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-09-27 nr. 670

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Rūkas (433) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Seserys kaip rugiagėlės (7) • MIGUEL DE UNAMUNO. Poezija (3) • JEVGENIJ GRIŠKOVEC. Ašara (16) • MOHAND K. GANDHI. Kelias Dievo link (17) • IGNAS NARBUTAS. Teogonijos pinklės G. Beresnevičiaus akimis (30) • PETRAS DUMBLIAUSKAS. Knygotyros konferencija (8) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (14) • SAULIUS MACAITIS. Kaip išsidrabstė sovietinių respublikų kinas (11) • TEODORAS ČETRAUSKAS. Šalis, kurioje būna pavasaris (18) • JŪRATĖ BARANOVA. Meilės kaip komunikacijos nesėkmė (13) • Kulinarinio paveldo fondo direktorę BIRUTĘ IMBRASIENĘ kalbina Juozas Šorys. Keli diemedžio lapeliai (13) • ANTANAS LAPINAS. Mano televizorius – blogų sapnų fabrikas... (16) • AVROM KARPINOVIČ. Mano gimtasis miestas Vilnius (41) •

Mano gimtasis miestas Vilnius

AVROM KARPINOVIČ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Jan Bułhak. Didžioji sinagoga Žydų gatvėje. Apie 1915

Noriu jums papasakoti apie savo gimtąjį miestą Vilnių. Pagal legendą jį įkūrė kunigaikštis Gediminas. Legenda sako, kad kunigaikštis sapnavo vilką su geležiniais šarvais. Vilkas staugė šimtų vilkų balsais. Kunigaikštis žynių paprašė paaiškinti, ką tai reiškia. Jie paaiškino sapną: "Didelis vilkas numatė galingą tvirtovę mieste toje vietoje, kur kunigaikštis užmigo. Vilko staugimas reiškia, kad miestas garsiai skambės visame pasaulyje". Kunigaikštis Gediminas pavadino miestą Vilniumi pagal upę Viliją, tekančią per miestą. Per amžius Vilnius tapo garsus.

Mes, žydai, nelabai tikėjome kunigaikščio legenda. Kaip žinoma, žydai mėgsta tikrovę, todėl prie Vilniaus pavadinimo pridėjo – Lietuvos Jeruzalė. Težino pasaulis – mes ne menki. Buvo laikai – prieš daugelį amžių, – kada Vilnius nebuvo garsus žydų pasaulyje. Buvo sakoma – miestas kaip visi miestai. Ir Vilniaus žydai nepatingėjo ir sudarė sąrašą iš 303 mokslinčių, kurie mokėjo visą mūsų Torą atmintinai. Tą sąrašą nusiuntė į Brestą, kur buvo svarbiausios tų laikų žydų bendruomenės. Ir ten buvo nuspręsta: kadangi viename mieste tiek daug išmintingų mokslinčių, teisėtai jį galime pavadinti Lietuvos Jeruzale.

Tokiu būdu pasaulis mus, Vilnių, karūnavo!

Todėl noriu jums papasakoti apie savo gimtąjį miestą Vilnių. Noriu papasakoti, kodėl vilnietis įsimylėjęs miestą, kuriame jisai gimė, basas bėgiojo smėlėtu upės krantu, kur jis patyrė pirmąjį bučinį – saldaus rudens medaus skonio.

Vilijos upė sidabru apjuosė miestą, mes matėme savo jaunus veidus, atsispindinčius upės vandenyse. Siaurose miesto gatvelėse mes svajojome apie gražesnį, geresnį pasaulį.

Vilnius įvairiomis spalvomis svajojo. Štai apleistame name buvo iškabintos popierinės juostos, Siono baltos ir mėlynos spalvų – kaip žydiška vėliava ir karštas troškimas turėti žydų valstybę. Kitame vargingame name žydai papuošė sieną raudonu audeklu, ragino kovoti už laisvę ir teises. Jie siuntė solidarumo telegramas tolimos Mandžiūrijos pavergtam proletariatui. Vilniuje pokštavo, kad kelnių siuvėjų profsąjungoje po audringų debatų buvo nutarta, jog yra Dievas pasaulyje... Papasakosiu jums apie mokytoją Geršteiną, kuris dėstė savo mokiniams, kad batai su lopais negėda, reikia juos tik gerai pavalyti: nešiok tuos batus išdidžiai kaip karininkas savo antpečius!

Arba mokytojas Aizikovas surinkdavo visus gatvės vaikus, našlaičius benamius, ir pasodindavo juos į mokyklos suolą. Vėliau vienas mokinys tapo vežiku, kitas – nešiku geležinkelio stotyje, o dar vienas išmoko sumaniai vogti malkų turguje. Jisai iš kalėjimo pasiuntė padėkos laišką mokytojui Aizikovui už tai, kad išmokė rašyti. Jisai rašo visiems kalėjime sėdintiems laiškus ir jam puikiai sekasi – jis už tai gauna skanų maistą ir papirosų lig valiai. Vilnius, tik Vilnius turi tokių mokytojų. Nereikia pamiršti, kad tokiose klasėse mokėsi vaikai, kuriuos pažinojo tik pagal pravardes, kaip antai: Motkė Pyragėlis, Hirškė Suolelis, Zamkė Veidrodėlis, Mejeris Ožkutė ir taip toliau.

Sakoma, kad Vilnius buvo jidiš tvirtovė. Vilnius buvo jidiš karalystė! Jeigu vardyčiau visas institucijas, kurios Vilniuje vartojo mūsų jidiš "mame lošn", turėčiau perskaityti daugiau negu 10 paskaitų! Ko neturėjo Vilnius? Viską turėjo! Žydų mokyklas, žydų gimnazijas, žydų muzikinį institutą, kuriame buvo statomos operos – "Karmen", "Traviata" – jidiš kalba. Buvo žydų technikumas. Visa technikos terminologija turėjo jidiš atitikmenis. Gal jums papasakoti apie žydų mokytojų seminariją? Arba apie visas amatų mokyklas? Ir viskas buvo dėstoma jidiš "mame lošn" kalba. Net mokykla turėjo žydišką pavadinimą "Pagalba per darbą". O kas aš, kaip manote? Mano tėvas Vilniuje turėjo teatrą – tai pats spalvingiausias užsiėmimas mieste. Žydai prekiavo linais, geležies prekėmis, dėvėtais drabužiais. Mano tėvas prekiavo kalbamu ir dainuojamu žodžiu – ir Vilnius mylėjo žodį. Taip mylėjo kaip sušalusius obuolius, kuriuos žydės pardavinėjo šaukdamas: "Žydai, sušalę obuoliai, buteliai su vynu!" Arba pardavėjos, kurios aprūpino miesto žmones karštomis cukrinėmis bobomis. Jos šaukdavo: "Žydai, bobos – tik karaliams patiekti!"

Teatras Vilniuje nenešė sėkmės – daugiau buvo bėdos negu uždarbio. Tačiau mano tėvas nepasidavė – jis mėgo savo darbą teatre. Mano mamai teatras neteikė malonumo. Vilniuje nebuvo madinga pirkti bilietus. Kas turėjo pinigą bilietui – tik Rothschildas... O Rothschildas Vilniuje negyveno... Vakarais prie teatro būriuodavosi jauni žmonės ir laukdavo, kol tėvas juos įleis be bilietų. Dabar supratote, kodėl mama nebuvo patenkinta tokiu užsiėmimu? Koks čia užsiėmimas? Kokia čia prekė, kuri tiekiama dykai? Ir aktorių jinai nemėgo, sakydavo, kad tai ne amatas, visi gali vaidinti. Ir sakė: "Kas nori būti aktoriumi? Tinginys, nevykėlis, kuris negeidžia keltis anksti rytą į tikrą darbą". Ji taip pat sakė, kad Vilniuje kiekviename kampe stovi tipai, kurie gali būti geriausi aktoriai.

Ir mano mama buvo teisi. Štai, pavyzdžiui, Vilniaus gatvėmis vaikštinėjo tikras aktorius. Jo vardas buvo Senderis ir jis kalbėjo jidiš kalba tik rimais. Šarabanas – žymiausias elgeta mieste – visus įspėdavo: "Mažiau nei penkių grašių neimu!"

Akloji Šorelė, taip pat elgeta, rėkdavo: "Žydai, duokite pinigų, teduoda Jums Dievas lengvą ligą ir gerą gydytoją!"

Tie asmenys, kuriuos motina siūlė priimti į teatrą kaip aktorius, nebuvo tik elgetos, jie buvo spalvingi, su koloritu.

Buvo Vilniuje šaltkalvis, vardu Kivelė. Jis pagamindavo užraktą, kuris vagies paliestas rėkdavo kaip gimdyvė. Joks Vilniaus vagis nedrįsdavo atidaryti gimdyvės buto durų. Vilniaus vagių sąjunga savo statute turėjo nuostatą, kad iš neturtingos nuotakos nevagiama ir iš rabino pastogės nevagiami šlapi skalbiniai.

Vilniaus vagių garbei norėčiau priminti vieną įvykį. Vagis Saška-Grafas kartą tėvo teatre per spektaklį ištraukė iš amerikiečio turisto kišenės piniginę. Turistas pasiskundė tėvui – turėjęs piniginėje pasą ir šimtą dolerių. Tėvas kreipėsi į Sašką patarimo – ką daryti? Saška jam atidavė pasą ir pasakė: "Štai pasas, težino turistas, kas yra Vilnius. Tačiau sakyk turistui, kad jis pats vagis, melagis ir apgavikas... Piniginėje tebuvo ne daugiau kaip dvidešimt dolerių – ne šimtas. Pasakyk tam turistui, elgetai..."

Reikėtų daug dienų papasakoti apie visus tipus, kurie vaikštinėjo Vilniaus gatvėmis. Štai sėdėjo žydas sinagogos kieme ir piešė banknotus būsimai žydų valstybei. Jis turėjo ypatingą svajonę – kalbėti žydų valstybėje tik jidiš kalba, nes jidiš – geriausia pasaulyje kalba – suprantamas kiekvienas žodis. Banknotuose buvo parašyta – jidiš pinigai...

Ir Gedalkė – kantorius – sakė: žiemą reikia arbatinuke įšaldyti jo giedojimą, kad pavasarį per Velykas tos giesmės išskristų kaip paukščiai iš lizdo...

Barsukai, voveraitės, kiškiai ir lapės – visi žvėrys rado savo buveinę Vilniaus miškuose. Trys šimtai paukščių rūšių rado savo vietą Vilniaus srityje. Šie visi Dievo padarai puikuojasi Dievo palaimintoje žemėje.

Kodėl aš neturiu jums papasakoti, kad pirmas kvietimas prieš nacių pavergėjus kovoti su ginklais nuskambėjo Vilniaus gete? Vilniaus poetas Aba Kovneris parašė pirmąją kovos proklamaciją, kurioje kovingais žodžiais ragino žydus – stokite į kovą! Šis šūkis pasklido po visus getus – iki Varšuvos sukilimo. Vilniškis šūkis sukurstė jaunuolius, jis aukštai iškėlė žydų orumą ir savigarbą. Praeis daug daug kartų – bet nebus užmiršti geto kovotojai, kuriuos pažadino vilniškis šūkis!

Ar galime viską paminėti? Kad ir kiek pasakočiau apie Vilnių, vis tiek liks daug mano atsiminimuose. Laikas daro savo. Kuo labiau mes tolstame nuo tų metų, nuošalyje lieka Vilniaus grožis, miestas, kuris darė įtaką visam žydiškam pasauliui.

Štai prieš metus stovėjau gatvėje, kuri buvo Vilniaus centras. Tai Vokiečių gatvė – iki šios dienos. Čia vyko triukšminga prekyba, virė žydų gyvenimas. Dabar gatvė lyg negyva, retai praeina žmogus.

Miestą sunku atpažinti – atsirado naujų pastatų, kurie nesiderina su aplinka. Išnyko gatvelės, pereinamieji kiemai, jaukūs kampeliai. O buvo Vilnius miestas, kur apie kiekvieną akmenį galima buvo parašyti knygą. Jokia kita žydų bendruomenė nebuvo taip gražiai aprašyta kaip Vilniaus, Lietuvos Jeruzalės. Ją pavaizdavo rašytojai, kurie čia gyveno, ir literatai, kurie laikinai pabuvojo. Kur jūs matėte tokį žydų miestą, kuriame būtų gyvenę tiek daug kūrybingų asmenybių? Tai tos asmenybės Vilnių išgarsino. Užtenka paminėti Vilniaus Gaoną, kurio šešėlyje, puikybėje Vilnius per kartų kartas didžiavosi, kūrė legendas.

Aš parašiau apie Vilnių, savo gimtąjį miestą. Mėginau penkiuose tomuose pavaizduoti gyvenimą Vilniuje iki Katastrofos. Mano herojai – tai daugiausia žydų visuomenės padugnės: vagys, prostitutės, varguomenė, elgetos, taip pat bepročiai. Aš Vilniaus gyvenimo gabalą parodžiau savo knygose, kad nebūtų pamirštas. Tai būtų žala ne žydų literatūrai, bet Vilniui. Nes visa tai priklauso Vilniui, jo esmei kartu su visais rabinais, rašytojais, pirkliais, amatininkais – žydų bendruomenės šeimomis. Apie Vilniaus Gaoną parašyta ir bus rašoma dešimtys disertacijų. O kas parašys apie Vilniaus vagių vadą Zeliką Baltoirą? O kas papasakos apie Vilniaus prostitutę Leiką Juodąją? Aš pasiryžau atlikti šią užduotį savo kuklia plunksna ir parašiau apie tuos, kurie žuvo kartu su garbingiausiomis Vilniaus asmenybėmis. Dabar gyvenu kitame žydų mieste – Izraelio valstybės sostinėje. Kartais norisi man tuos Vilniaus tipus perkelti į mano naują gyvenamąją vietą. Norisi pavaizduoti beprotį Judkę "di moid" (Mergą), kuris persekiojo visas Vilniaus mergaites, norėdamas jas pabučiuoti. Norėčiau rasti Tel Avive kampą, kur vilniškis žydas su mėlynais akiniais stovėtų prašydamas: "Veskite mane į kitą gatvės pusę", – tik tai turi daryti jauna mergina. Norėčiau atvesti į Tel Avivo gatves mano Vilniaus elgetas, mano žydes pardavėjas su karštomis cukrinėmis bobomis, sušalusiais obuoliais. Norėčiau juos visus pamatyti prie jūros kranto ir prie naujos autobusų stoties. Norėčiau suteikti jiems naują gyvenimą naujoje aplinkoje. Tačiau man nesiseka – jie visi priklauso Vilniui. Mes gyvename naujų tikrovių pasaulyje. Daug žavesio ir išminties žuvo praslinkus tiek laiko.

Kartais padvelkia Vilniumi svetimoje šalyje – atidarai langą Londone ar Niujorke ir matai kaštonmedį, kuris primena vaikystę Vilniuje, kur gatvėse augo medžiai ir mes, vaikai, iš tų kaštonų gamindavome rašalą. Deja, mes nenaudojame to rašalo prisiminimams rašyti. Likimas nepagailėjo Vilniaus žydų miesto, priešas jį sugriovė, jo gyventojus žydus išžudė.

Brangūs bičiuliai, mes visi esame taip toli nuo Vilniaus, kad neliko vietos ilgesiui. Bet menkiausia prisiminimų gaidelė atgaivina tuos vilniškius tipus: lyg gyvi ir dabar vaikščiotų Vilniaus gatvėmis.

Kas belieka? Ieškoti paguodos savyje. Lieka džiaugsmas susitikti su jumis, atėjusiais čia išgirsti linkėjimus iš miesto, kuriame visi gyventojai žydai ir kuris kaip veidrodis teikia žydišką šviesą visame pasaulyje. Bet kad ir kur jūs būsite nukilę, kiekvienas jūsų sieloje turi gabalėlį Vilniaus. Tai galų gale vienija mus vienoje meilėje, vienoje šeimoje.

Pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje "Vilniaus žydų intelektualinis gyvenimas iki II pasaulinio karo" Vilniaus universitete.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


6829. varna2003-09-28 00:14
Vilniaus žydų intelektualinis gyvenimas iki II pasaulinio karo?

6881. lietuvis2003-09-29 10:56
Tokiu būdu pasaulis mus, Vilnių, karūnavo! Oho ! Atseit iki tol Vilnius buvo be karūnos. Neveltui sakoma, kad pasaulį valdo žydai :)))

6888. varna-lietuviui2003-09-29 12:12
Ai, Lietuvi. Tas "intelektualinis" žydų gyvenimas "iki", niekuo nesiskiria nuo "po". Vagis Saška-grafas ir t.t, ir t.p., ir š. š., ir p.š. Intelektualai... Tokie saškos valdo pasaulį? Juokinga, jei nebūtų graudu.

6889. pacientas2003-09-29 12:14
Bijau, kad autorius teisus. Vilniuje mažoka lietuviškos dvasios, o taip norėtųsi...

6893. lietuvis - varnai2003-09-29 12:55
Tai, kad žydai valdo pasaulį, nėra laužta iš piršto. Nuo Babilonijos tremtyje, sako, esą žydai negalėję dirbti intelektualaus darbo. Tai jie sugebėjo tiek prisikasti prie valdžio per 50 metų ir taip šešėliškai įtakoti Babilonijos valdymą, kad juos greit iš ten išvarė. Tada esą prasidėjo žydų diaspora. Bet babiloniškąsias tradicijas jie gerbia ir naudojasi iki šiolei :)

6895. varna - lietuviui2003-09-29 13:39
Tikroji žydų diaspora prasidėjo po 70 mūsų eros metų, kai romėnai sugriovė antrąją Jeruzalės šventyklą ( dėl žydų tarpusavio neapykantos), kai Babilono tremtis buvo apie 500 m. prieš mūsų erą (Asirija ir pan.). O dėl pasaulio valdymo? Jie patys tą mitą kuria ir baisiai nori, kad kiti tuo įtikėtų. O viskas dėl elementariausios paranojos. Nieko, dar du-trys šimtai metų ir tai praeis.

6914. troikei: varnai. lietuviui, pacientui2003-09-29 16:36
Žiūriu, visi ramūs, protingi, šnekučiuojatės. Chvaliu.

6935. lietuvis - varnai2003-09-30 09:50
O kaip tada suprasti galingiausios valstybės usos proizraelietišką užsienio politiką ? Kas čia per nuokrypis, toks aiškiai matomas ? Kodėl tarkim Rusijos revoliuciją darė žydai - Leninas, trockis, Zinovjevas, kas ten dar iš jų, visų ir neišvardysi. Net gi stalino pirmojo sūnaus berods vardas buvo Jakov :))) Negi tikras gruzinas duotų savo sūnui žydišką vardą ? Čia tai neparanoja. Pats aš žydų nebijau ir gražiai sutariu su jais, bet faktai akis bado :)

6936. Elgetėlė2003-09-30 10:10
O man šis tekstas labai patiko - smagu, kad autorius nori prisiminti žydų visuomenės autsaiderius - prostitutes, durnelius, elgetėles. Nes iki šiol esu girdėjus apie žydus krautuvėlių savininkus, turtingus žmones. Visų pirma tai man buvo nauja. O tų kalbų - apie tai, kad žydai valdo pasaulį, jau nebegaliu klausyti. Tiesiog atsibodo.

6937. Elgetėlei2003-09-30 10:26
Pritariu, kad ne žydai, o lietuviai valdo pasaulį.

6939. varna - lietuviui2003-09-30 13:49
Dar nesupratai? kas turi pinigų, tas ir įtakoja USA politiką. Šiandien turi žydai. Atseit. bet vokiečiai ir prancūzai ( o kur dar arabai ) turi žymiai daugiau. Na, tai daro amerikonai ( iš inercijos!) reverancus žydams. Dar kiek ir visa tai baigsis. ir dar. Artimuosiuose Rytuose iki šiandien Izraelis buvo vienintelė proamerikoniška valstybe. Dabar jau atsiras daugiau ( jei USAms pavyks Irake). O kai pavyks, tai Izraelis taps dar viena (tipo Kolumbijos, Čilės ir t.t.) prašytoja. Viena iš... O tada tai prasidės. Jei iki šiandien antisemitais buvo visi, išskyrus USAūs, tai ir USAi pasidarys priešais. ir pradės izraelitai mojuoti atominio ir bakteriologinio ginklo vėzdu... Bet nebijok, lietuvi. Jie greitai gaus į žabtus. Nuo tų pačių amerikonų. Taigi, viskas tvarkoj.

6945. lietuvis2003-09-30 15:06
Netikiu... :))) Užmušk netikiu. Kas tuos pinigus europoj turi ? Žydai. Kas pinigus usoj varto ? Žydai. O jie yra nepaprastai vieningi. O be to koks skirtumas ? Ar ne tie patys žydai ir dalina usos pinigus 3-io pasaulio valstybėms ? Neturiu jokios paranojos, bet kai paskaitau, tai Ms Albrait žydė, kas ten dar iš jų, nepamenu, bankininkai - žydai, naftininkai žydai, šachmatininkai išskirtinai žydai, fizikai ir gi ko ne visi žydai ir t.t. Nieko tame blogo, bet šiaip, gerai būti išrinktosios tautos atstovu :)))

6946. lietuviui2003-09-30 15:12
Leninas i Tavo kompanija neisiraso. Jo zydiski genai ateina per motinos teva, t.y. formaliai jis net nebuvo zydas. Suzinojo Lenininas apie tai, kada buvo suauges zmogus, jokio ispudzio jam tai nepadare. Motina tuo tarpu buvo protestante (labiau darbo etikos, o ne pacios religijos prasme, nors auginta protestantiskuose namuose). Is tevo tevo puses Leninas buvo rusas, o is tevo motinos puses lyg ir kalmykas ar kazkurios kitos Kaspijos juros siaureje gyvenancios etnines neslavu grupes atstovas, truksta dokumentu tiksliam zinojimui.

6963. cikada2003-10-01 09:04
dabar del visko kalti musulmonai, o ne zhydai

6964. Lorca2003-10-01 09:16
Galėtų S.Parulskis papildyti žydiškąją ŠA temą kokiu vienu kitu Mandelštamo eilių vertimu:)

6966. lietuvis - 69462003-10-01 09:41
Bet, leninas tai gi buvo apipjaustytas :))) Pagal visus papročius :))) Skrodimo metu tai nustatė.

6978. izbiratel`noje srodstvo2003-10-01 16:15
neseniai sužinojau, kad mano močiutė planavo su Žagarės žydu Rigon pabėgti. matyt, todėl žydai ir sakydavo, kad mano tėvas - tikrų tikriausias žydas, tik labai jau žydrų akių...

6979. lietuvy, postrigite mne uši :-) 2003-10-01 16:18
Gyvenu žydų mieste, žydų name, žydų bute, paveldėjau ir branginu žydišką spintą. Butą nusipirkau iš folklorinės Vilniaus senbuvės:visą gyvenimą buvo vargo pelė, vertėsi negudriais amatais, kėlė vaikus, skaitė ir rašė tik jidiš kalba. Susitarėm: išsikraustys pas dukrą, kai parduos nereikalingus daiktus. Ėjo dienos, mėnesiai... Taigi. Smagi senučiukė, negalėjau nesusižavėt: negi pyksi (kvaila), kad likai durniaus vietoj. Galiausiai teko nusipirkti ir jos daiktus. Neįsiūlė tik knygų jidiš kalba. O rankų darbo spintos neišmečiau, nors ji neantikvarinė: 6-o dešimtmečio, pagaminta močiutės užsakymu: ji ir jos šeima-neįtikėtino mažumo. Taigi man, ilgšiui peteriui, baldo proporcijos –pats tas, spec crazy. Kai kabinu paveikslus, aiškiai matau (optinė pasąmonė), kur anksčiau nuotraukų būta. Nori nenori - tenka saugoti žydų šeimos atminimą. Dar supratau, kad kadais močiutė buvo populiari kirpėja: paveldėjau senų jos klienčių prieraišumą. Kartais neįtikėtini senojo Vilniaus personažai į duris pasibeldžia. Pašnekina. Smagu. Sakot, sąmokslininkai?

6991. p.2003-10-01 23:25
O man tai baisu ir beprasižioti apie žydus - gerai ar blogai, dar kas saugumui apskųs už taut. neap. kurstymą.

6992. varna - p.2003-10-01 23:30
Nebijok p. Tapk žydu ir galėsi varyti ką širdis geidžia...

7005. lietuvis - 69792003-10-02 14:18
Ura !!!

7006. Klausimelis2003-10-02 14:20
Atsiprasau,gal netycia pataikiau i DELFI ziniu tinklapio "intelektualu" diskusija zydu ekspansijos pasdaulyje klausimu?

7012. p.2003-10-02 18:29
Varnai - va, matai, jau užstukalino.

7045. zemaitis :-) 2003-10-03 17:45
Visi cia tokie protingi ir intelektualus, kad tikrai nelengva isiterpti.. Tik pasirode straipsnis zydiska tema, ir lietuvio smegenis is karto apsiliejo slapimu. Sakau jums: geda, geda, geda, kad vaizduojat tokius isprususius miescionis, o is tikruju esat tik sumiescioneje burai.. Geda

7046. Arturas iš Vilniaus2003-10-03 20:00
žydų problema /insinuacijuota/ reikalinga tik patiems žydams - Aš iš jų išmokau destrucijuotai kontstruoti -> pvz man davė labai neblogų (labiau intelektualių) rezultatų šis komentarų etaloninis holokaustas (na jaunystėj - kas prisimena keblokas), aiškų veikimas buvo labiau intuatyvus; bet paliko ir pinuigų, ir IQ mano paradigmantinį šuolį, o organizatoriai - taip ir liko stabiliai sukantys tą patį ratą kaip voverė. Su savimeilė, kaip dasbartiniai litovcai (ne visi).

Hai lietuvi -- gal vis tik kada nors susitinkam A? vis tik be alaus, kai be unitazo - juokinga būtų net ir susitikti - Aš statau!

25841. KUNIGAIKSTIS Gediminas :-) 2004-12-06 17:48
idekit kitas legendas apie Gedimina. Labai prasau :)

25842. KUNIGAIKSTIS Gediminas :-) 2004-12-06 17:49
man pamokom reikia :) :) :)

36623. maoishe2005-06-23 22:40
skaitau ir noriu verkti. kazkodel nebesiverkia...

36633. IVS2005-06-24 01:45
Bliogas padėtis, kai nebesiverkia.

36634. pasi - maoishe2005-06-24 01:50
ir kaip mane cia radote?

36638. IVS2005-06-24 04:30
Tikriausiai turiu neblogą regimąją atmintį - buvo 28 komentarai, o paskui - 29, tai ir žvilgterėjau, gal kam liūdna. Akurat!

36652. pasi2005-06-24 11:17
hm. as tai turiu metoda, kuriuo ieskau nauju zinuciu. jei jo nezinote - norite, papasakosiu? beje, ar prisimenate, kas ir kodel yra maoishe?

36658. IVS2005-06-24 11:32
Nieko nežinau. Viską papasakokite.

36659. pasi2005-06-24 11:40
vienoje diskusijoje pasiuliau kazkokiam sviscikui is Haifos pabuciuot man, kur nesueina, yiddish`kai, tai kazkas pakomentavo, atseit, stai ir islindo yla is moishes. Deja, kazkodel gavosi "maoishes", kas man sukele nosirdu juoka: zydu ir anksciau buvau apsauktas, bet zydu maoistu - dar niekada :)

36661. maoishe2005-06-24 11:45
Ka tik klausiau Don Giovanni (Abbado+Berlin, Keelyside, Salminen, Terfel et.al ) pirmos scenos pabaiga, kur mirsta Il Commendatore: Ah, soccorso! son tradito! L`assassino m`ha ferito, E dal seno palpitante Sento l`anima partir. Ir galvojau, kaip tai tinka Vilniui.

36662. -.-2005-06-24 11:46
shucks, norejau parasyti - Keenlyside

36663. IVS2005-06-24 11:46
Lyg ir prisimenu. O kaip ieškote naujų žinučių?

36665. pasi2005-06-24 12:02
o apie zinuciu paieska idejau jums i aksomine.

38775. > Adelei P.2005-08-05 11:57
geriau padovanokite man didelei galvai juodo aksomo kippah (yarmulke). Jeruzaleje pirkta kazkur dingo...

38776. p. Ialeda2005-08-05 12:00
Mielai. Tik ne=inau, kur tokios ieškoti.

Rodoma versija 27 iš 27 
8:43:06 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba