SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-03-21 nr. 794

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Lijana Šatavičiūtė
Menas, sukurtas širdimi
2
• Sveiki sulaukę šv. Velykų!1
• Ištikimieji savaitraščio skaitytojai5

Muzika 
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Virtuozų dovana klausytojams
5
• Juliaus Juzeliūno kompozicijos mokykla kaip istorijos liudijimas1
• Paslaptingoji vienovė7
• KONCERTAI

Dailė 
• Vidas Poškus
Klimato atšilimas
12
• Neringa Černiauskaitė
Tylinti masė
27
• Viktorija Šiaulytė
Užsakyti dienoraščiai
1
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Audronis Liuga
Ateis ir sąžinei pavasaris?
• KVDT Palėpėje – vedybinis detektyvas
• „Auksinio scenos kryžiaus“ premijos2
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Cenzūros įspėjimas1
• Tyliai išėjusi
• Neatlikta misija1
• Retrospektyva „Civilizacijos iššūkiai gamtai... ir mums patiems“
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Vaizdajuosčių nostalgija

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

kovo 21–30

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

24 d. 15 val., 25 d. 18 val. Kamerinėje salėje — Velykų šventės koncertas (LNOBT Operos studija)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

21 d. 18 val. — I. Turgenevo „MĖNUO KAIME“. Rež. — J. Dautartas

22 d. 12 val. — J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. — J. Dautartas

28 d. 18 val. — F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. — J. Vaitkus

29 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

30 d. 12 val. — A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. — E. Jaras

30 d. 18 val. — B. Frielo „LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI“. Rež. — G. Padegimas

Mažoji salė

26 d. 18 val. — L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

30 d. 16 val. — M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

21, 22 d. 18.30 — „NUSIŠYPSOK MUMS, VIEŠPATIE“. Rež. — R. Tuminas

25 d. 18.30 — A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. — R. Tuminas

26 d. 18.30 — S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. — R. Tuminas

28 d. 18.30 — W. Shakespeare‘o „AUDRA“. Rež. — E. Glaseris

29 d. 18.30 — B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“ Rež. — J. Vaitkus

30 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

OKT / Vilniaus miesto teatras

21 d. 19 val. LNDT Mažojoje salėje — B. Mar „GRIMO OPERA“

Valstybinis jaunimo teatras

21, 22 d. 18 val. — M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. — P.E. Landi

25, 26 d. 18 val. — „EXTRAVAGANZA“. Rež. — B. Kuprešvili (Tbilisio „Pirštų teatras“)

28 d. 18 val. — M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. — J. Vaitkus

29 d. 12 val. — A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS“. Rež. — A.Gluskinas

29 d. 18 val. — „GELTONOJI NEŪŽAUGA“. Rež. — K. Smoriginas

30 d. 12 val. — „EGLĖ — ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — S. Degutytė (Naujosios muzikos komunikacijos centras) (Salė 99)

30 d. 18 val. — A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. — A. Latėnas

Lietuvos rusų dramos teatras

22 d. 18 val. — M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. — M. Poliščiukas (Paryžius)

28 d. 18 val. — vakaras, skirtas Tarptautinei teatro dienai

29 d. 18 val. — N. Gogolio „LOŠĖJAI“. Rež. — M. Byčkovas (Rusija)

30 d. 18 val. — PREMJERA! E. Scribe’o „AUDRA VANDENS STIKLINĖJE“. Rež. — E. Murašovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

22 d. 12 val. — J. Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež. — A. Mikutis

29 d. 12 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis

30 d. 12, 14 val. — „KATĖS NAMAI“. Rež. — A. Stankevičius (Kauno valstybinis lėlių teatras)

Mažoji salė

22 d. 14 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė

28 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

29 d. 14 val. — K. Csato „SENELĖS PASAKA“. Rež. — K. Csato

Keistuolių teatras

21 d. 19 val. — „PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI“. Rež. — A. Giniotis

24 d. 12 val. — „DŪKSTANTMEČIO KURMIS“

24 d. 19 val. — C. Gozzi „KARALIUS ELNIAS“. Rež. — A. Giniotis

25 d. 15, 19 val. PREMJERA! A.L. Webberio ir T. Rice’o „JUOZAPAS IR JO SVAJONIŲ APSIAUSTAS“. Rež. — A. Giniotis

27 d. 19 val. — A. Kaniavos autorinių dainų vakaras „M + M = MUZIKA MUS(Ė)IŠKIAMS“

29 d. 19 val. — M. McDonagh’o „LUOŠYS IŠ AINIŠMANO SALOS“. Rež. — V. Bagdonas, rež. statytojas — A. Giniotis

Anželikos Cholinos teatras

27, 20 val. Kauno kultūros centre „Girstutis“, 31 d. 20 val. LNDT Didžiojoje salėje — PREMJERA! „DONKEY HOT“. Choreogr. — O. Gluškovas, scenogr. — M. Jacovskis, kost. dail. — K. Rimdžius

Ramūno ateljė

25, 27 d. 19 val. — M. Duras „MEILĖS NEGALI PRISIMINTI“. Rež. — R. Abukevičius

„Menų spaustuvė“

21 d. 19 val. „Kitoje salėje“ — „POLIKLINIKA“. Rež. — A. Jankevičius

28 d. 19 val. „Kitoje salėje“ — „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. — A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

„Raganiukės teatras“

29 d. 12 val. — „LOKYS IR MERGAITĖ“

30 d. 12 val. — „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“

Kaunas

Kauno dramos teatras

21 d. 18 val. Didžiojoje salėje — D. Loher „NEKALTI“. Rež. — G. Varnas

22 d. 18 val. Didžiojoje salėje — D. Loher „RUZVELTO AIKŠTĖ“. Rež. — G. Varnas

26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

26 d. 19 val. Palėpės salėje — D. Harrowerio „JUODVARNIS“ Rež. — J. Vaitkus (Audronio Liugos produkcija)

27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

28 d. 18 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. — G. Varnas

28, 29 d. 19 val. Palėpės salėje — PREMJERA! E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. — R. Banionis

29 d. 15 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

29 d. 18 val. Didžiojoje salėje — M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

30 d. 12 val. Palėpės salėje — S. Osten, P. Lysanderio „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. — A. Gluskinas

30 d. 15 val. Sriubos teatre — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė

30 d. 18 val. Ilgojoje salėje — R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. — Gintaras Varnas, rež. — R. Ramanauskas

30 d. 18 val. Didžiojoje salėje — K Adomaičio „BEVEIDIS“. Rež. — K. Adomaitis (Kauno pantomimos teatras)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

24 d. 18 val. — F. Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI“. Dir. — J. Janulevičius

28 d. 18 val. — R. Rodgerso „MUZIKOS GARSAI“. Dir. — J. Vilnonis

29 d. 18 val. — J. Strausso „NAKTIS VENECIJOJE“. Dir. — J. Geniušas

30 d. 12 val. — Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. — V. Visockis

30 d. 18 val. — G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. — J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

26 d. 18 val. — J.K. Jeromo „TRISE VALTIMI (NESKAITANT ŠUNS)“. Rež. — S. Rubinovas

28 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

29 d. 18 val. — A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. — S. Rubinovas

30 d. 18 val. — C. Magnier „BLEZAS“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

21, 28 d. 19 val. — „8-230, TAI AŠ“. Rež. — D. Rabašauskas

26 d. 19 val. — A. Dilytės „MĖNULIO KOJA“. Rež. — A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

22 d. 12 val. Mažojoje scenoje — „OŽKOS MALŪNAS“. Rež. — E. Žekienė

24 d. 12 val. — PREMJERA! „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. — A. Lebeliūnas, dail. — D. Sodeika, komp. — V. Bartulis

25 d. 18 val. — „TEATRALAS“ (pagal Th. Bernhardo pjesę). Rež. — S. Jačėnas

29 d. 12 val. — „PINOKIS“. Rež. — O. Žiugžda

29 d. 18 val. — Didysis Kauno reviu. Rež. ir vedėjas — A. Žiurauskas

30 d. 12 val. ir 14 val. — „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis (Vilniaus teatras „Lėlė“)

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

26 d. 18 val. Klaipėdos kocerų salėje — M. Gavrano „VISKAS APIE MOTERIS“. Rež. — D. Tamulevičiūtė

28 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose — M. Gavrano „VISKAS APIE VYRUS“. Rež. — A. Lebeliūnas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

29 d. 18.30, 30 d. 15 val. — PREMJERA! J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. — S. Domarkas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

28 d. 18 val. — Tarptautinės teatro dienos minėjimas

29 d. 18 val. — Keistuolių teatro aktoriaus Andriaus Kaniavos autorinės dainos „M+M = MUZIKA MUS(Ė)IŠKIAMS“

30 d. 18 val. — „EXTRAVAGANZA“ (Tbilisio „Pirštų teatras“)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

21 d. 18 val. — „MAMATĖ“. Aut. ir rež. — V. Kupšys

22 d. 18 val. — R. Schimmelpfenigo „MOTERIS IŠ PRAEITIES“. Rež. — R. Atkočiūnas

29 d. 18 val. — „EXTRAVAGANZA“ (Tbilisio „Pirštų teatras“)

30 d. 12 val. — V. Petkevičiaus „SIEKSNIS, SPRINDŽIO VAIKAS“. Rež. — V. Jevsejevas

30 d. 18 val. — P.-A.C. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. — A. Pociūnas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

27 d. 18 val. — C. Higginso, J.C. Carrier „HAROLDAS IR MODĖ“. Rež. — R. Kučiauskas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 82 iš 82 
8:01:26 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba