SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-10-27 nr. 728

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Vidas Poškus
Marginalai
77

Muzika 
• Vilma Rindzevičiūtė
Pianistų ansamblių varžytuvės
1
• Edmundas Gedgaudas
Debesų keliu didžiuoju
• Nora Petročenko
Be dviejų brūkšnių
2
• Skamba Mozarto muzika2
• KONCERTAI

Dailė 
• Ona Mažeikienė
Freiburgo dailės ir amatų mokykla
1
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Tarp Helsinkio ir Vilniaus
• Vaiva Grainytė
Neišnaudoti koziriai
• „Menų spaustuvėje“ – Beno Šarkos spektaklis1
• Jaunųjų dramaturgų seminaras „Rašanti karta“
• Alytaus teatro scenoje – Kafkos „Metamorfozė“
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Išėjusiems – išdavusiems ir ištikimiems
• Tarp Vėlinių ir Helovyno2
• Sušiuolaikinta metafora
• „Tindirindžio“ laureatai
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Kur link traukia kultūros garvežys?1

Miesto veidas 
• Liudvikas Jakimavičius
Mažųjų detalių katalogas
• Monika Krikštopaitytė
Tie, kurie kojomis neliečia žemės
4

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
Kaip nupiešti žuvį, arba Vaizdo evoliucija
12

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios1

Teatras

SPEKTAKLIAI

spalio 27–lapkričio 5

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

27 d. 18 val. — A. Adamo „ŽIZEL“. Dir. — V. Viržonis

28 d. 18 val. — F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. — J. Geniušas

29 d. 12 val. — B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. — A. Šulčys

XI. 2 d. 18 val. – P. Čaikovskio „EUGENIJUS ONEGINAS“. Dir. — V. Viržonis

3 d. 18 val. — S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. — M. Staškus

4 d. 18 val. — J.F. Halevy „ŽYDĖ“. Dir. — M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

27 d. 18 val. — „DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. — R. Morkūnas

28 d. 18 val. — G. Flaubert’o „MADAM BOVARI“. Rež. — J. Vaitkus

29 d. 18 val. — P. Barzo „SUSITIKIMAS“. Rež. — R. Banionis

XI. 4 d. 18 val. — Premjera! V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

Mažoji salė

28 d. 16 val. — L. Hallo „ŠAUKŠTAVEIDĖ STAINBERG“. Rež. — M. Misiūnaitė

Vilniaus mažasis teatras

27 d. 18.30 — F. Bordon „Paskutiniai mėnesiai“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

29 d. 12 ir 15 val. — PREMJERA! H.Ch. Anderseno „Coliukė“. Rež. — S. Račkys

OKT / Vilniaus miesto teatras

27 d. 19 val. NDT Mažojoje salėje — M. Ravenhillo „SHOPPING AND FUCKING“. Rež. — O. Koršunovas

29 d. 19 val. NDT Mažojoje salėje — B. Mar „GRIMO OPERA“. Rež. — O. Koršunovas

XI. 2 d. 19 val. NDT Didžiojoje salėje — M. Bulgakovo „Meistras ir Margarita“. Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

27, 28 d. 18 val. — P.E. Landi „Strip Man Show — viskas apie vyrus“. Rež. — P.E. Landi

29 d. 18 val. — P. Marberio „www.prisilietimas.net“. Rež. — R. Atkočiūnas

XI. 3 d. 18 val. — „DĖDULĖS SAPNAS“. Rež. — C. Graužinis

4 d. 12 val. — A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. — A. Giniotis

Rusų dramos teatras

27 d. 18 val. — šventinis vakaras, skirtas Lietuvos rusų dramos teatro 60-mečiui

28 d. 18 val. — J.J. Bricaire’o, M. Lasaygueso „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. — A. Girba

29 d. 12 val. — J. Švarco „PELENĖ“. Rež. — J. Popovas

29 d. 18 val. — A. Čechovo „GERVĖ“. Rež. — G. Tskhvirava

XI. 3 d. 19 val. — J.M. Chevreto „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)“. Rež. — M. Poliščiukas (Paryžius)

4 d. 18 val. — R. Cooney’o „Nr.13“. Rež. — E. Murašovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

28 d. 12 val. — S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis

29 d. 12 val. — J. Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

28 d. 14 val. — A. Gustaičio „SILVESTRAS DŪDELĖ“. Rež. ir dail. — R. Driežis

29 d. 14 val. — N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež. ir dail. — J. Skuratova

Keistuolių teatras

27, 28 d. 19 val. — „Liūdnojo Vaizdo riteris“. Rež. — A. Giniotis

29 d. 12 val. — „Terlius ir Žioplytė“

XI. 3 d. 19 val. — „Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą“. Rež. — A. Giniotis

4 d. 19 val. — S. Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac...“ Rež. — A. Latėnas

Teatro ir kino informacijos centras

27 d. 19 val. „Meno forte“ — R. Schimmelpfennigo „Arabiška naktis“. Rež. — C. Graužinis

„Menų spaustuvė“

27, 28 d. 18 val. Kišeninėje salėje — „Atviras ratas“. Rež. — A. Giniotis

VGTU teatras-studija „Palėpė“

Trakų g. 1

28 d. 16 ir 18 val. — N. Williams „CUKRUS IR PRIESKONIAI“

Elfų teatras

28 d. 12 val. — M.K. Mašadu „SvogŪnėlių pagrobimas“. Rež. — R. Vikšraitis

Kaunas

Kauno dramos teatras

27 d. 18 val. Didžiojoje salėje — T. Dorsto „NUSIAUBTA ŠALIS / TEATRAS“. Rež. — G. Varnas

28 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — D. Loher „NEKALTI. Rež. — G. Varnas

27, 29 d. 19 val. Palėpės salėje — D. Osamu „JUDAS (...ir reikia eiti...)“. Rež. — V. Tertelis

29 d. 13 val. „Sriubos teatre“ — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė („Sriubos teatras“)

29 d. 18 val. Palėpės salėje — V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S. Paciukas

XI. 3, 4 d. 19 val. Palėpės salėje — Th. Bernhardo „PIETŪS SU LIUDVIKU“. Rež. — A. Vizgirda

Kauno valstybinis muzikinis teatras

27 d. 18 val. — J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. — J. Geniušas

28 d. 18 val. — „Trijų minučių romanas“. Choreogr. — A. Kurienius

29 d. 12 val. — W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. — V. Visockis

29, XI. 4 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Pastatymo muzikinis vad. — P. Geniušas, orkestro vad. — J. Geniušas

3 d. 18 val. — J. Strausso „Vienos kraujas”. Dir. — J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

27 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

28 d. 18 val. — J.K. Jeromo „Trise valtimi (neskaitant šuns)“. Rež. — S. Rubinovas 29 d. 18 val. — PREMJERA! „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO” (monodrama pagal W. Shakespeare’ą). Vaidina A. Rubinovas. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

28 d. 18 val. — A. Veskerio „Metų laikai“. Rež. — V. Fijalkauskas (Panevėžio teatras „Menas“)

29 d. 18 val. — „Ponas „K“. Rež. — V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

27 d. 19 val. — Klaipėdos ansamblio „Atika“ koncertas

28 d. 12 val. — „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. — O. Žiugžda

29 d. 12 val. — premjera! „PINOKIS“. Rež. — O. Žiugžda

XI. 4 d. 12 val. — „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. — A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

27 d. 18 val. — M. Gavrano „VISKAS APIE MOTERIS“. Rež. — D. Tamulevičiūtė

28 d. 12 val. — J.D. Vaiškūnų „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — V.V. Landsbergis

29 d. 18 val. — I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Rež. — K. Macijauskas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

27—29 d. 18.30 — premjera! P. Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“. Dir. — I.H. Lapinis

3 d. 18.30 — J. Bocko „Smuikininkas ant stogo“. Dir. — S. Domarkas

4 d. 18.30 — M. Ravelio „Bolero“, G. Bizet- R. Ščedrino „Karmen-siuita“. Choreogr. — J. Smoriginas

Kultūros centras „Žvejų rūmai“

27 d. 18 val. — „Lapkričio siuita“. Rež. — A. Mažonas

29 d. 12 ir 14 val. — „Panama labai graži“. Rež. — A. Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų”)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

27 d. 18 val. — R. Lamure „SRIUBINĖ“. Rež. — N. Mirončikaitė

28 d. 18 val. — W. Gombrowicziaus „JUNGTUVĖS“. Rež. — A. Pociūnas

29 d. 12 val. — G. Solovskio „SKIRIAMA PRINCESEI“. Rež. — J. Javaitis

29 d. 18 val. — Moličre’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. — R. Teresas

3 d. 18 val. — „..SU MEILE — MARLENE DIETRICH“. Rež. — R. Steponavičiūtė.

4 d. 18 val. — „DAKTARAS IR MANGARYTA“. Pjesės aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

XI. 3 d. 18 val. — U. Vidmerio „Top Dogs, arba bedarbių aukštuomenė“. Rež. — P. Stoičevas

4 d. 18 val. — R. Šavelio „Tamarikso žydėjimas“. Rež. — R. Rimeikis

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 80 iš 80 
7:58:03 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba