SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-03-04 nr. 651

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Agnė Narušytė
Tarp buvusio ir būsimo
6
• Gerbiami skaitytojai,6

Muzika 
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Ta pati ir kitokia muzika
1
• Živilė Ramoškaitė
Mintys po Jaschos Heifetzo konkurso
3
• Beata Leščinska
Nuoširdumas nuginkluoja
1
• Choro kursai su britų kompozitoriumi ir dirigentu Bobu Chilcottu
• Klaipėdos muzikinio teatro gatrolės Vilniuje1
• Eduardo Balsio dainų koncertas1
• "Garsai ir judesiai"
• Jurgis Gaižauskas ir jo atžalynas1
• KONCERTAI1

Dailė 
• Pillė Veljataga
Pagiriamasis žodis meistrystei
• Jurga Armanavičiūtė
Asambliažo istorijos
7
• Ramutė Rachlevičiūtė
Baltieji iškilumai
1
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Daiva Šabasevičienė
Juozas Erlickas ir daktaras Basanavičius
2
• "Virto ąžuolai" Jaunimo teatro scenoje
 SPEKTAKLIAI1

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Naujas senas kinas
2
• Thomas Mannas ir Luchino Visconti
• Ugnikalnių mylėtojams
• Meilės ir klastos šokis1
• Pietų Korėjos kino savaitė
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios1

Teatras

SPEKTAKLIAI

kovo 4–13

[skaityti komentarus]

Nacionalinis operos ir baleto teatras

4 d. 18 val. - "RUSIŠKASIS HAMLETAS"

5 d. 18 val. - J.F. Halévy "ŽYDĖ". Dir. - M. Staškus

6 d. 12 val. - L. Vilkončiaus "PITERIS PENAS"

Klaipėdos muzikinio teatro spektakliai

9 d. 18 val. - E. Kalmano "ČARDAŠO KARALIENĖ". Dir. - S. Domarkas

10 d. 18 val. - V. Lebedevo "O, MIELAS DRAUGE". Dir. - V. Konstantinovas

12 d. 18 val. - A. Adamo "ŽIZEL"

Nacionalinis dramos teatras

4 d. 18 val. - J. Anouilh’o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis

5 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė

6 d. 12 val. - J. Švarco "RAUDONKEPURĖ". Rež. - E. Jaras

8 d. 19 val. - "ROMEO IR DŽULJETA" (A. Cholinos teatras)

9 d. 18 val. - F. Schillerio "MARIJA STIUART". Rež. - J. Vaitkus

10 d. 18 val. - B. Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež. - G. Padegimas

12 d. 18 val. - P. Barzo "SUSITIKIMAS". Rež. - R. Banionis

Mažoji salė

4 d. 18 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

5 d. 12 val., 6 d. 15 val. - PREMJERA! A. Žiupsnytės "SAULA". Rež. - V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

8 d. 18 val. Valstybiniame jaunimo teatre - M. Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež. - R. Tuminas

10 d. 18 val. Valstybiniame jaunimo teatre - B. Srbjanović "ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS". Rež. - R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

5 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. - V. Mazūras

5, 6 d. 18 val. - PREMJERA! A. Jankevičiaus "VIRTO ĄŽUOLAI" (pagal J. Baltušio "Parduotas vasaras"). Rež. - A. Jankevičius, komp. - A. Jalianiauskas, scenogr. - L. Karaliūtė. Vaidina J. Jalianiauskienė, A. Jalianiauskas, S. Ivanovas, E. Bakas, I. Ciplijauskas, L. Petrauskas, A. Kazanavičius, D. Morozovaitė

6 d. 12 val. - J. Januškevičiūtės "KIŠKIO PASAKOS". Rež. - G. Radvilavičiūtė

9 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

12 d. 12 val. - "PELIUKAS MUZIKANTAS". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

12 d. 18 val. - P. Marberio "www.prisilietimas.net". Rež. - R. Atkočiūnas

"Audronio Liugos produkcija"

4 d. 19 val. Panevėžio muzikiniame teatre - R. Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež. - C. Graužinis

Lietuvos rusų dramos teatras

4 d. 18 val. - P.A. Beaumarchais "FIGARO - ČIA". Rež. - G. Trostianeckis

5 d. 18 val. - PREMJERA! M. Bulgakovo "ŠUNS ŠIRDIS". Rež. - A. Čerpinas

6 d. 12 val. - A. Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - J. Popovas

6 d. 18 val. - N. Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež. - L. Vladimirovas

12 d. 18 val. - R. Cooney "NR. 13". Rež. - E. Murašovas

"Lėlės" teatras

5 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

6 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

12, 13 d. 12 val. - "PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ". Rež. - O. Žiugžda (Kauno lėlių teatras)

Mažoji salė

5 d. 14 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - N. Indriūnaitė

6 d. 14 val. - I. Indriūnaitės "MUZIKINĖ DĖŽUTĖ". Rež. - N. Indriūnaitė

12, 13 d. 14 val. - "ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ". Rež. - J. Januškevičiūtė (Kauno lėlių teatras)

Keistuolių teatras

4, 5 d. 19 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI"

10 d. 19 val. - "RINKIS PJESĘ LIETUVIŠKĄ..." J. Marcinkevičiaus "MAMUTIENOS VALGYTOJAI". Skaito A. Vilutytė, A. Giniotis, A. Meliešius, D. Skamarakas, V. Žitkus ir kt.

11 d. 19 val. - "KEISTUOLIAI IR JŲ DRAUGAI"

12 d. 12 val. - "MANO SENELIS BUVO VYŠNIA". Rež. - A. Gluskinas

12 d. 19 val. - C. Gozzi "KARALIUS ELNIAS". Rež. - A. Giniotis

6 d. 12 val. Biržų kultūros centre - "DŪKSTANTMEČIO KURIMIS"

6 d. 17 val. - S. Šaltenio "ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC…". Rež. - A. Latėnas

Menų spaustuvė

5 d. 18 val. - "Atviras ratas" (Teatro laboratorija, LMTA III aktorių kursas, režisierius A. Giniotis)

11, 12 d. 18 val. - "Poetė". Scen. autorė ir atlikėja - B. Mar. Rež. - R. Garuolytė

Raganiukės teatras

5 d. 12 val. - "Tiškučio Akademija"

6 d. 12 val. - "Stebuklingoji Kreida"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

4, 10 d. 18 val. - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas.

5 d.12 val. - A. Griciaus "PALANGA". Rež. - V. Valašinas

5 d. 18 val. - J. Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež. - J. Vaitkus

6 d. 12 val. - T. Gabbe "PELENĖ". Rež. - N. Karpuškaitė

6 d. 18 val. - "AR TU PRISIMENI TĄ MElodiją?" Rež. - A. Kurienius ir R. Žirgulis

8 d. 18 val. - "PO AUDROS". Choreogr. - C.-Y. Roulin; "ASEPTINĖ ZONA, arba LIETUVIŠKOS SUTARTINĖS". Choreogr. - B. Letukaitė (Kauno šokio teatras "Aura")

8 d. 18 val. - A. Galino "SORRY...". Rež. - V. Dapšys (Salė "66")

9 d. 18 val. - M. Katiliškio "MIŠKAIS ATEINA RUDUO". Rež. - R. Rimeikis (Panevėžio J. Miltinio dramos teatras)

Muzikinis teatras

6, 12 d. 12 val. - W.A. Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA". Dir. - V. Visockis

6 d. 18 val. - U. Giordano "ANDRĖ ŠENJĖ". Dir. - J. Geniušas

9 d. 18 val. - R. Rodgerso "MUZIKOS GARSAI". Dir. - J. Vilnonis

10 d. 18 val. - J. Kandero "ZORBA". Dir. - V. Visockis

11 d. 18 val. - G. Verdi "TRAVIATA". Dir. - J. Geniušas

Kamerinis teatras

6 d. 18 val. - A. Puškino "PIKŲ DAMA". Rež. - S. Rubinovas

Valstybinis lėlių teatras

5 d. 12 val. - "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. - A. Stankevičius

5 d. 16 val. - "POEZIJOS GREITASIS". Rež. - D. Jankauskaitė

6 d. 12 val. - "TIGRIUKAS PETRIKAS". Rež. - S. Stankevičius

Kauno mažasis teatras

4 d. 19 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

5 d. 19 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

6 d. 14 val. - "KAIP PLIKIS IR ŠMIKIS SPEKTAKLĮ APIE RAUDONKEPURAITĘ STATĖ"

Klaipėdos dramos teatras

4 d. 18 val. - Moličre’o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APGAUTAS VYRAS". Rež. - A. Giniotis

6 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Pranulis

Mažoji scena

5 d. 18 val. - PREMJERA! G. Grajausko "REZERVATAS". Rež. - A. Giniotis, D. Meškauskas

10 d. 18 val. - M. Gavraro "VISKAS APIE MOTERIS". Rež. - D. Tamulevičiūtė

Klaipėdos muzikinis teatras

4 d. 18 val. - I. Kalmano "ČARDAŠO KARALIENĖ". Dir. ir chormeisteris - V. Konstantinovas

5 d. 18 val. - V. Lebedevo "O, MIELAS DRAUGE". Dir. - V. Konstantinovas

6 d. 17 val. - PREMJERA! B. Gorbulskio "Mimoza", "Skinsiu raudoną rožę…" Dir. - S. Domarkas

Šiaulių dramos teatras

5, 6 d. 18 val. - PREMJERA! V. Raselo "RITOS MOKSLAI". Rež. - P. Stoičevas (Šveicarija), dail. - R. Jakubauskienė. Vaidina I. Norkutė, A. Venckus

11 d. 18 val. - "DIENOS IR DAINOS"

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

8 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis (Valstybinis jaunimo teatras)

 

Skaitytojų vertinimai


4548. rytis2005-03-07 22:49
Tikriausiai į savo laikraštį nededate provincijos teatro repertuaro. O būtų tikrai smagu. PRIENAI Prienų "Žiburio" gimnazijos krikščioniškojo teatro studija Kovo 19d. 18.30 val. NUMYLĖTINIS /dviejų dalių drama pagal K. Wojtylos "Priešais juvelyro parduotuvę"/ Kovo 20d. 18 val. NUMYLĖTINIS /dviejų dalių drama pagal K. Wojtylos "Priešais juvelyro parduotuvę"/ www.teatriukas.puslapiai.lt

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
7:56:37 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba