SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-01-06 nr. 690

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Neringa Černiauskaitė
Modernizmo superžvaigždė
25

Muzika 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
Prie orkestro ištakų
3
• Vytautė Markeliūnienė
Algio Žiūraičio laiškai ir prisiminimai
• Įteikti "Operos Švyturiai"6
• KONCERTAI2

Dailė 
• Eglė Mikalajūnaitė
Chameleonas gaudo žiūrovus
• Dalija Epšteinaitė
Naujametinės metamorfozės
1
• Galerijos "ARTima" akcija2
• PARODOS

Literatūra 
• Lietuvių Londone daug, Pukytė viena4
• Plakatisto sukaupta patirtis
• Petras Keidošius (1924 08 29 – 2006 01 03)
• VAKARAI

Teatras 
• Kauno muzikinis teatras viešės Vilniuje
• "Poezija ir meilė Lesbo saloje"1
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Išdavystės narkotikas
• Živilė Pipinytė
Atrasti realybę, atrasti save
2
• Metafizikos triumfas
• Išeitis – bokštas
• Naujas dokumentinis filmas "Stirna"
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Asmeninė nuomonė po švenčių27

Diskusijos 
• Kodėl Respublikos Prezidentas vetavo su kultūra susijusį įstatymo papildymą?

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

sausio 6–15

[skaityti komentarus]

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

4, 6 d. 18 val. - G. Verdi "TRAVIATA". Dir. - M. Staškus

5 d. 18 val. - R. Ščedrino "ANA KARENINA". Dir. - A. Šulčys

7 d. 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL". Dir. - M. Staškus

8 d. 12 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS". Dir. - M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

6 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė

7 d. 18 val. - F. Schillerio "MARIJA STIUART". Rež. - J. Vaitkus

8 d. 12 val. - J. Dautarto "PELENĖ". Rež. - J. Dautartas

12 d. 18 val. - J. Dautarto "PASKENDUSI VASARA". Rež. - J. Dautartas

13 d. 18 val. - G. Flaubert’o "MADAM BOVARI". Rež. - J. Vaitkus

14 d. 18 val. - R. Cooney "MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. - A. Večerskis

15 d. 18 val. - F. Dostojevskio "STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. - J. Vaitkus

Mažoji salė

6 d. 18 val. - Premjera! L. Hallo "ŠAUKŠTAVEIDĖ STAINBERG". Rež. - M. Misiūnaitė

7 d. 16 val. - Pemjera! R. Granausko "DUBURYS". Rež. - S. Račkys

8 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis

14 d. 12 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

15 d. 12 val. - K. Gudonytės "VĖJŪNĖ - VELNIO NUOTAKA. Rež. - K. Gudonytė

Valstybinis jaunimo teatras

5, 6 d. 18 val. - P.E. Landi "Strip Man Show - viskas apie vyrus". Rež. - P.E. Landi

7 d. 18 val. - D. Privalovo "SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS". Rež. - B. Latėnas (Salė 99)

8 d. 12 val. - A. Giniočio "JUZĖ DYKADUONIS". Rež. - A. Giniotis

8 d. 18 val. - A. Slapovskio "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI". Rež. - D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

13 d. 18 val. - A. Čechovo "DĖDĖ VANIA". Rež. - A. Latėnas

14 d. 12 val. - PREMJERA! V.V. Landsbergio "ARKLIO DOMINYKO MEILĖ". Rež. - A. Vidžiūnas (Salė 99)

14 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

15 d. 12 val. - "ŠEIMEDŽIO MOČIUTĖ". Rež. ir scenogr. - V. Mazūras (Salė 99)

15 d. 18 val. - "UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS". Rež. - C. Graužinis

Vilniaus mažasis teatras

6 d. 18.30 - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - R. Tuminas

11 d. 18.30 - M. Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež. - R. Tuminas, Arvydas Dapšys

13 d. 18.30 - PREMJERA! F. Bordono "PASKUTINIAI MĖNESIAI". Rež. - R. Tuminas, A. Dapšys. Pagrindinį vaidmenį atlieka R. Adomaitis

14 d. 18.30 - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas

OKT/Vilniaus miesto teatras

10, 11, 12 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - M. Ravenhillo "SHOPPING AND FUCKING". Rež. - O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

7, 8, 13 d. 18 val. - PREMJERA! J.J. Bricaire’o, M. Lasaygueso "DIDYSIS ZEBRAS". Rež. - A. Girba (Maskva)

8 d. 12 val. - J. Ščiuckio "COLIUKĖ". Rež. - J. Ščiuckis

14 d. 18 val. - E.E. Schmitto "PALEISTUVIS". Rež. - G. di Capua (Sankt Peterburgas)

15 d. 12 val. - A. Volkovo "SMARAGDO MIESTO BURTININKAS". Rež. - A. Šablauskas

15 d. 18 val. - L. Tolstojaus "ANA KARENINA". Rež. - E. Mitnickis (Kijevas)

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

8 d. 12 val. - S. Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

7 d. 12, 14 val. 8 d. 14 val. - PREMJERA! "baltos pasakos". Pjesės aut. Ir rež. - N. Indriūnaitė

Menų spaustuvė

15 d. 18 val. - T. Vidmanto "Kampuoti aforizmai su kaspinais". Rež. - B. Latėnas (Dramaturgų kalvė. Pjesės pristatymas)

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

7 d. 16.30 ir 18 val. - F. Garsia Lorcos "VIENA". Rež. - V. Matusevičiūtė

Ramūno Ateljė

Latako g. 1

12 d. 19 val. - "Ir visada bus per vėlu" (pagal A. Camus "Krytis"). Vaid. - R. Abukevičius

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

6 d. 18 val., 14 d. 12 val. - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

7 d. 18 val. - PREMJERA! D. Loher "NEKALTI". Rež. - G.  Varnas

7 d. 19 val. - T. de Fombelle‘io "ŠVYTURYS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

8 d. 18 val. - S. Kane "4.48 PSICHOZĖ. Rež. - V. Tertelis (Antrojo aukšto fojė)

10 d. 18 val. - L. Hall "ŠAUKŠTAVEIDĖ STAINBERG". Rež. - M. Misiūnaitė (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

11 d. 18 val. - koncertas "Šokis - dovana tau" (Kauno choreografijos mokykla)

12 d. 18 val. - A. Millerio "SALEMO RAGANOS". Rež. - R. Atkočiūnas

13 d. 19 val. - "PRABA". Choreogr. - G. Ivanauskas

14 d. 18 val. - J.-L. Lagarce‘o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

15 d. 12 val. - H.Ch. Anderseno "COLIUKĖ". Rež. - S. Račkys (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos R. Tumino kursas)

15 ir 18 d. 18 val. - S. Aleichemo "MENDELIO MILIJONAI". Rež. - A. Pociūnas (Sriubos teatras)

15 d. 18 val. - Keturakio "AMERIKA PIRTYJE". Rež. - V. Lencevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras

6 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

8 d. 18 val. - G. Bizet "Karmen". Muzikinis vad. ir dir. - G. Rinkevičius

11 d. 18 val. val. - F. Lehįro "Grafas Liuksemburgas". Dir. - Julius Geniušas

12 d. 18 val. val. - J. Strausso "Šikšnosparnis". Dir. - J. Geniušas

13 d. 18 val. - R. Rodgerso "Muzikos garsai". Dir. - J. Vilnonis

14 d. 18 val. - J. Kanderio "Zorba". Dir. - V. Visockis

15 d. 12 val. - Z. Bružaitės "Grybų karas ir taika". Dir. - V. Visockis

15 d. 18 val. - F. Flotowo "Marta". Dir. - J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

6 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

8, 14 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS". Rež. - S. Rubinovas

13, 15 d. 18 val. - P. Lagerkvisto "NEŪŽAUGA". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

8 d. 12 val. - "DIDŽIAUSIA PASAULYJE PASLAPTIS". Rež. - A. Baniūnas.

13 d. 19 val., 15 d. 18 val. - "PONAS "K". Rež. - V. Balsys

14 d. 18 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

7, 8 d. 11 val. Lėlių muziejuje - premjera! "KIŠKIS DRĄSUOLIS". Rež. -

A. Žiurauskas

7, 8 d. 12 val. - premjera! "STEBUKLINGAS LAIKRODIS". Rež. - A. Stankevičius

14 d. 12 val. Mažojoje scenoje - "KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ". Rež. - A. Žiurauskas

15 d. 12 val. - "STEBUKLINGASIS ALADINO ŽIBINTAS". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

6 d. 18 val. - I. Šeiniaus "KUPRELIS". Rež. - K. Macijauskas

7 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - B. Gražys

8 d. 18 val. - M. von Mayenburgo "ŠALTAS VAIKAS". Rež. - O. Koršunovas

13 d. 18 val. - N. Saimono "BANKETAS". Rež. - P. Gaidys

14 d. 12 val. - H.K. Anderseno "COLIUKĖ". Rež. - R. Kaubrys

14 d. 18 val. - PREMJERA! R. Cooney "VIEŠBUČIO KAMBARYS Nr. 13". Rež. - A. Vizgirda

15 d. 18 val. - Moličre’o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APGAUTAS VYRAS". Rež. - A. Giniotis

Mažoji scena

8 d. 12 val. - S. Michalkovo "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - V. Mazūras

12 d. 18 val. - M. Gavrano "VISKAS APIE MOTERIS". Rež. - D. Tamulevičiūtė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

6 d. 18 val. - N. Jordanovo "GONZAGO NUŽUDYMAS". Rež. - P. Stoičevas

7 d. 18 val. - "HISTORY OF LITHUANIA" (pagal J. Erlicką). Insc. aut. ir rež. - R. Steponavičiūtė

8 d. 12 val. - "KUKUČIO KELIONĖ". Insc. aut. ir rež. - I. Norkutė

8 d. 18 val. - V. Raselo "RITOS MOKSLAI". Rež. - P. Stoičevas

13 d. 18 val. - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Insc. aut. ir rež. - A. Pociūnas

14 d. 18 val. - J. Hašeko "JUOZAPAS ŠVEIKAS". Rež. - S. Račkys

15 d. 12 val. - "SKUDURINĖ ONUTĖ". Rež. - R. Steponavičiūtė

15 d. 18 val - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - R. Teresas

Panevėžys

Teatras "Menas"

15 d. 16 val. - M. Anderssono "Bėgikas". Rež. - V. Jevsejevas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
7:55:30 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba