SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-12-15 nr. 735

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Asta Jackutė
Šventi mažmožiai
3

Muzika 
• 2006-ųjų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai 2
• Helmutas Šabasevičius
Jubiliejai ir debiutai
1
• Rita Nomicaitė
Šiltai ir stilingai
• Romantinės simfoninės muzikos koncerte
• Po Čiurlionio ženklu
• „Salve musica“ Klaipėdoje
• „Bravissimo“ apie „Miegančiąją gražuolę“
• KONCERTAI

Dailė 
• Živilė Ambrasaitė
Forma ir jausmas
2
• Virginija Vitkienė
Tapatumo paieškos
1
• PARODOS

Fotografija 
• Dovilė Tumpytė
Fotoįvairovė: tarp vaizdo ir konteksto
3

Literatūra 
• VAKARAI

Knygos 
• Eglė Mikalajūnaitė
Žvilgsnis į lietuvių dailę
• Ieva Dilytė
Artojiška erotika
30

Teatras 
• Perduoti savo vertybes kitiems
• Norvegų šokio spektaklis „Menų spaustuvėje“
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Izraelio kino dienos
• Prisiminti save akvariume
• Praeityje laukia jausmai
• Gintaro Varno auklėtiniai repetuoja „Žvaigždžių krušą“
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS1

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Svečių požiūriu

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
Aną savaitę Londone ir kažkada seniai Lietuvoje
4

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

gruodžio 15–24

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

15 d. 18 val. — W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“. Dir. — M. Staškus

16 d. 18 val. — G. Verdi „KAUKIŲ BALIUS“. Dir. — M. Staškus

17 d. 12, 18 val. — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. — M. Staškus

20 d. 18 val. — „RAUDONOJI ŽIZEL“. Dir. — M. Staškus

21 d. 18 val. — J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. — V. Viržonis

Nacionalinis dramos teatras

15 d. 18 val. — I. Turgenevo „MĖNUO KAIME“. Rež. — J. Dautartas

16 d. 18 val. — Premjera! J.W. Goethe’s „FAUSTAS“. Rež. — E. Nekrošius

17 d. 12 val. — A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. — S. Mykolaitis

17 d. 18 val. — Premjera! T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

19 d. 18 val. — F. Schillerio „MARIJA STIUART“. Rež. — J. Vaitkus

22 d. 18 val. — Premjera! M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan

Mažoji salė

16 d. 16 val. — F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. — V. Masalskis

21 d. 18 val. — P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. — V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

17 d. 18.30 — B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“ Rež. — J. Vaitkus

22 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

OKT / Vilniaus miesto teatras

18 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje — M. von Mayenburgo „UGNIES VEIDAS“. Rež. — O. Koršunovas

20 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje — W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. — O. Koršunovas

22, 23 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje — M. Ravenhillo „SHOPPING AND FUCKING“. Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

16 d. 18 val. — P.E. Landi „Strip Man Show — viskas apie vyrus“. Rež.– P.E. Landi

17 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

17 d. 18val. — A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. — A. Latėnas

19 d. 18val. — L. Andrejevo „ŽMOGAUS GYVENIMAS“. Rež. — I. Jonynas

20 d. 18val. — E. Albee’io „OŽKA, arba kas ta Silvija ?“ Rež. — D. Tamulevičiūtė

22 d. 18 val. — H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež.– A. Jankevičius

Rusų dramos teatras

16, 17 d. 12 val., 19, 21 d. 11 val., 20 d. 11 ir 14 val. — PREMJERA! J. Ščiuckio „RAUDONKEPURAITĖ“. Rež. — J. Ščiuckis

17 d. 18 val. — E.E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — G. di Capua (Sankt Peterburgas)

22 d.19 val. — L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. — E. Mitnickis (Kijevas)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

16 d. 12 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

16 d. 14 val. — „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

Keistuolių teatras

18, 19 d. 19 val. — „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. — A. Giniotis

18, 19, 21, 22, 23 d. 12 val. — „Kalėdų bobutės pasaka“. Rež. — V.V. Landsbergis

Anželikos Cholinos šokio teatras

18 d. 18, 20 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje — „MOTERŲ DAINOS“. Choreogr. — A. Cholina

„Menų spaustuvė“

15, 16 d. 18 val. Kišeninėje salėje — Premjera! „Salamandros sapnas. Paveikslas“. Rež. — V. Masalskis

17 d. 18 val. Kišeninėje salėje — „Skampi tampa krevečių karaliene“. Choreogr. — E. Lyseng (Norvegija)

18 d. 18 val. Kišeninėje salėje — I. Lausund „Bestuburiada“. Rež. — D. Jokubauskaitė

19 d. 18 val. Kišeninėje salėje — K. Stešiko „M.m. Scenos iš gyvenimo“. Rež. — B. Latėnas

21, 22 d. 19 val. Kišeninėje salėje — kalėdinis „Atviras ratas“. Rež. — A. Giniotis

VGTU teatras-studija „Palėpė“

Trakų g. 1

19, 20 d. 19 val., 21 d. 18 val., 22 d. 17.30 ir 20 val. — PREMJERA! „Savas kelias“. Rež. — O. Kesminas

Vilniaus senamiesčio teatras

20 d. 18 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungoje — K.I. Gałczyńskio „Žaliojo žąsinėlio teatras — 2“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

Elfų teatras

17 d. 14.30; 18 d. 9.30; 19 d. 9.30, 12, 14.30; 20 d. 9.30, 14.30; 21 d. 9.30, 12 ir 14.30; 22 d. 9.30, 12 val. — PREMJERA! H.K. Anderseno „Sniego karalienė“. Rež. — R. Vikšraitis

Kaunas

Kauno dramos teatras

15, 22, 23 d. 19 val. „Sriubos teatre“ — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė

16, 17 d. 12 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. — I. Paliulytė

16 d. 16 val. Didžiojoje scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

16 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. — V. Lencevičius

18 d. 17 val. — aktoriaus ir poeto K. Genio 10-ųjų mirties metinių minėjimas

20, 21, 22, 23 d. 12 val. Didžiojoje scenoje — „VILKAS IR OŽIUKAI“. Insc. aut. ir rež. — A.  Kurienius

20, 21 d. 19 val. Ilgojoje salėje — R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Rež. — R. Ramanauskas

22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Rež. — A. Jankevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras

16 d. 18 val. — I. Kalmano „Silva”. Dir. — V. Visockis

20 d. 12 val. — kalėdinis baleto artistų koncertas

Kauno kamerinis teatras

15-19 d. 10, 12, 14, 17 val. — H.K. Anderseno — D. Čepauskaitės „NAUJI KARALIAUS DRABUŽIAI“

15, 17 d. 18 val. — A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

15 d. 19 val. — „MĖNULIO KOJA“. Pjesės aut. ir rež. — A. Dilytė

16 d. 18 val. — „PONAS „K“. Rež. — V. Balsys

21, 22 d. 19 val. — „KATYTĖ „P“. Rež. — V. Balsys

18—31 d. 11, 13 ir 15 val. — „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS” (pagal A. Dilytės pasaką)

Kauno valstybinis lėlių teatras

16, 17 d. 12 val. — premjera! „KALĖDŲ NAKTIES PASLAPTIS“. Rež. — A. Stankevičius

16 d. 17 val. — J. Leitaitės koncertas „Dainuoju Jums“. Dalyvauja: A. Juozauskaitė (fortepijonas), P. Daukšytė (smuikas), S. Krinicinas (gitara)

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

16, 17 d. 18 val. — PREMJERA! E.E. Shmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras

17, 30 d. 18.30 — Premjera! „Štrausiana“ (teatralizuotas koncertas pagal J. Strausso muziką)

21 d. 18.30 — kalėdinis operetės ir miuziklo popuri. Dir. — V. Konstantinovas, D. Zlotnikas

Kultūros centras „Žvejų rūmai“

17—30 d. — kalėdiniai vaidinimai vaikams „Ledo gėlė“ (Pilies teatras)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

16 d. 18 val. — „DAKTARAS IR MANGARYTA“. Pjesės aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

17 d. 18 val. — J. Kambanelio „KELIAS IŠ VIDAUS“. Rež. — A. Pociūnas.

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

16 d. 18 val. — B. Brechto „Kaukazo kreidos ratas“. Rež. — R. Banionis

17 d. 12 val. — W. Hauffo „Mažasis Mukas“. Rež. — V. Mazūras

17 d. 18 val. — M. Camoletti „Pižama šešiems“. Rež. — R. Atkočiūnas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

15—31 d. 11 ir 14 val. — O. Wildle’o „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. — A. Žukaitė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 85 iš 85 
7:53:02 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba