SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-02-02 nr. 741

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Laimutė Ligeikaitė
Misija atlikta
9

Muzika 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
Tylai netekus prasmės
16
• Audronė Jurkėnaitė-Epih
Nuosaikiai romantiški trio ir duo
4
• „Bravissimo“: nesusipratimas, virtęs opera
• Europos operos dienos
• Nacionalinis simfoninis orkestras kaimynų akimis1
• KONCERTAI

Dailė 
• Aistė Paulina Virbickaitė
Darbo sauga
• Justina Augustytė
Žaidimai su tradicija
• Austėja Čepauskaitė
Kaskart ir iš naujo
4
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
„Gyvenimai“ toliau
6
• Grįžimas į „Tolimą šalį“
• Daktaras Dolitlis „Lėlės“ scenoje
• Aktoriaus namų svetainė1
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Tarp politikos ir egzotikos
• Paleckį – į „Euroviziją“!
• Iš Afrikos
• Dianos ir Kornelijaus Matuzevičių „Dienų tėkmėj“
• Apdovanojimai Los Andžele
• Regimanto Adomaičio jubiliejui
• Kino scenarijaus kursai moksleiviams
• Čekijoje rodomas lietuvių režisieriaus filmas1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Kodėl ne Amsterdamas?

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
Apie kolchozus
20

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

vasario 2 –11

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

2 d. 18 val. — R. Strausso „SALOMĖJA“. Dir. — J. Kaspszykas

3 d. 18 val. — L.A. Minkaus / I. Stravinskio „ŠEŠĖLIAI / ŠVENTASIS PAVASARIS“. Dir. — R. Šervenikas

4 d. 12 val. — I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“. Dir. — A. Šulčys

6 d. 18 val. — F. Mendelssohno-Bartholdy / G. Bizet-R. Ščedrino „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS / KARMEN“. Dir. — M. Staškus

8 d. 18 val. — G. Verdi „LIKIMO GALIA“. Dir. — G. Rinkevičius

9 d. 18 val. — „RAUDONOJI ŽIZEL“. Dir. — M. Staškus

10 d. 18 val. — J.F. Halevy „ŽYDĖ“. Dir. — M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

2 d. 18 val. — J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“. Rež. — J. Dautartas

3 d. 18 val. — F. Schillerio „MARIJA STIUART“. Rež. — J. Vaitkus

4 d. 18 val. — G. Flaubert’o „MADAM BOVARI“. Rež. — J. Vaitkus

8 d. 18 val. — M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan

9 d. 18 val. — T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

10 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

Mažoji salė

4 d. 12 val. — K. Gudonytės „VĖJŪNĖ — VELNIO NUOTAKA“. Rež. — K. Gudonytė

7 d. 18 val. — V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

9 d. 18 val. — ANTIGONĖ

Vilniaus mažasis teatras

2 d. 18.30 — E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

3 d. 18.30 — T.  McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. — G. Padegimas

4 d. 12 val. — „MAŽOJO TEATRO PASAKOS: SEKU SEKU PASAKĄ...“. Rež. — R. Tuminas

6, 7 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež. — S. Račkys

8 d. 18.30 — K. Abe‘s „MOTERIS SMĖLYNUOSE“. Rež. — L. Adomaitienė

9 d.) 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

10 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai — R. Tuminas, A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

2 d. 18 val. — M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. — J. Vaitkus

3 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

3 d. 18 val. — L. Andrejevo „ŽMOGAUS GYVENIMAS“. Rež. — I. Jonynas

4 d. 12 val. — A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS“. Rež. — A. Gluskinas

4 d. 18 val. — N. Cruz „ANA TROPIKUOSE“. Rež. — K. Smoriginas

6 d. 19 val. — „NUSKENDĘS SLĖNIS“ ir „VIDURAMŽIŲ BERNELIŲ DAINOS“ (V. Jankausko šokio trupės spektaklis)

8, 9 d. 18 val. — P. E. Landi „Strip Man Show — viskas apie virus“. Rež. — P.E. Landi

10 d. 18 val. — E. Albee’io „OŽKA, arba kas ta Silvija ?“ Rež. — D. Tamulevičiūtė

Rusų dramos teatras

2 d. 19 val. — E. Ensler „VAGINOS MONOLOGAI“. Rež. — G. di Capua

3 d. 18 val. — L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. — E. Mitnickis

4 d. 12 val. — A. Tolstojaus „BURATINO NUOTYKIAI“. Rež. — J. Popovas

4 d. 18 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! Rež. — M.  Poliščiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

3 d. 12 val. Premjera! A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. — R. Driežis

4 d. 12 val. — „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis

10 d. 12 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

3 d. 14 val. — „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. — A. Pociūnas

4 d. 14 val. — K. Csato „SENELĖS PASAKA“. Rež. — K. Csato

9 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

10 d. 14 val. — „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

Keistuolių teatras

2, 3 d. 19 val. — „Meilė ir mirtis Veronoje“. Rež. — A. Giniotis

3 d. 12 val. Mažojoje scenoje — „Mano senelis buvo vyšnia“. Rež. — A. Gluskinas

4 d. 15 val. — „Nepaprasto orkestro koncertas“

8, 9 d. 19 val. Mažojoje scenoje — „Meilė iš paskutinio žvilgsnio“ (pagal D. Čepauskaitės kūrybą). Rež. — G. Beinoriūtė

Anželikos Cholinos šokio teatras

7 d. 19 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje — „Carmen“. Choreogr. — A. Cholina

Audronio Liugos produkcija

6 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje — R. Schimmelpfennigo „Arabiška naktis“. Rež. — C. Graužinis

Ramūno ateljė

Latako g. 1—1

8 d. 19 val. — „Meilės negali prisiminti“ (pagal M. Duras). Rež. — R. Abukevičius

Kaunas

Kauno dramos teatras

2, 4 d. 18 val. Sriubos teatre — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

3, 4 d. 12 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. — I. Paliulytė

6, d. 19 val., 11 d. 13 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

7, 8, 11 d. 19 val. Ilgojoje salėje — „ŽVAIGŽDŽIŲ KRUŠA“. Rež. — G. Varnas

9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — T. Dorsto „NUSIAUBTA ŠALIS / TEATRAS“. Rež. — G. Varnas

10 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — M. Gorkio „GYVENIMAS“. Rež. — V. Tertelis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

2 d. 18 val. — F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. — J. Geniušas

3 d. 18 val. — I. Kalmano „Silva“. Dir. — V. Visockis

4 d. 12 val. — R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. — J. Vilnonis

4 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Muzikinis vad. — P. Geniušas, orkestro vad. — J. Geniušas

8 d. 18 val. — I. Kalmano „Grafaitė Marica“. Dir. — J. Janulevičius

9 d. 18 val. — J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. — J. Geniušas

10 d. 18 val. — J. Kanderio „Zorba“. Dir. — V. Visockis

Kauno mažasis teatras

2 d. 19 val. — H. Ibseno „Lėlių namai“. Rež. — V. Balsys

3, 10 d. 18 val. — „Katytė „P“. Rež. — V. Balsys

4, 9 d. 18 val. — „Mėnulio koja“. Pjesės aut. ir rež. — A. Dilytė

Gyčio Ivanausko teatras

3 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — PREMJERA! „AŠ TAVE LABAI MYLIU“

8 d. 19 val. Rokiškio kultūros centre — „PRABA“

Kauno valstybinis lėlių teatras

3 d. 12 val. — „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. — A. Stankevičius

4 d. 12 val. — „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. — O. Žiugžda

4 d. 14 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje — „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. — A. Žiurauskas

10 d. 12 val. — „STEBUKLINGASIS ALADINO ŽIBINTAS“. Rež. — A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

2 d. 18.30 — Z. Liepinio „Paryžiaus katedra“

3 d. 18.30 — W.A. Mozarto „Don Žuanas“

4 d. 15 val. — V. Kuprevičiaus „Batuotas katinas“

9 d. 18.30 — F. Loewe „Mano puikioji Ledi“

10 d. 18.30, 11 d. 15 val. — „Štrausiana“

Kultūros centras „Žvejų rūmai“

3 d. 19 val. — pantomimos teatro „A“ etiudų vakaras „Gyvenimo štrichai“

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

4 d. 12 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Inscenizacijos aut. ir rež. — R. Steponavičiūtė

9 d. 18 val — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. — A. Pociūnas

10 d. 18 val. — „...SU MEILE — MARLENE DIETRICH“. Rež. — R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

2 d. 18 val. — A. Kristi „Trys šūviai“. Rež. — N. Miteva

3 d. 18 val. — M. Zalytės „Žemės mokestis“. Rež. — A. Keleris

4 d. 18 val. — C. Goldoni „Kjodžos kivirčai“. Rež. — R. Teresas

9 d. 18 val. — Moličre’o „Tariamasis ligonis“. Rež. — R. Teresas

10 d. 18 val. — N. Saimono „Paskutinysis iš aistros kamuojamų meilužių“. Rež. — G. Gabrėnas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 84 iš 84 
7:44:03 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba