SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-03-14 nr. 793

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rasa Vasinauskaitė
Giljotinuotoji Gešė
9

Muzika 
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Bacho ir Skriabino keliais
• Živilė Ramoškaitė
Kilniems tikslams tarnaujantis fondas
5
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
Muzikinių popiečių klubas
13
• Darius Klišys Kubos festivalyje
• KONCERTAI

Dailė 
• Monika Krikštopaitytė
Sienų nėra, tik naujienos
1
• Apie gravitaciją ir trintį5
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Mariaus Ivaškevičiaus pjesių premjeros
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Vyrų išbandymai
• Živilė Pipinytė
Karlsonas yra Dievas
2
• Dekalogas dabar1
• Europos Sąjungos filmų festivalyje Čikagoje
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Tapk naujos tiesos bendrakūrėju!

Miesto veidas 
• Robertas Gritėnas
Sielos šventės?
2

Pasaulyje 
• Kaip aš sukėliau tą karą

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

kovo 14–23

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

14 d. 18.30 — L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. — M. Staškus

15 d. 18.30 — G. Verdi „KAUKIŲ BALIUS“. Dir. — G. Rinkevičius

16 d. 12 val. — B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. — A. Šulčys

18 d. 18.30 — R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. — V. Ovsianikovas (Rusija)

19 d. 18.30 — W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“. Dir. — M. Staškus

20 d. 18.30 — „RUSIŠKASIS HAMLETAS“

Nacionalinis dramos teatras

14 d. 18 val. — M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan (Kroatija)

15 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

16 d. 12 val. — J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. — E. Jaras

16 d. 18 val. — PREMJERA! R.W. Fassbinderio „LAISVĖS KAINA“. Rež. — Y. Ross (JAV)

18 d. 18 val. — F. Shillerio „MARIJA STIUART“. Rež. — J. Vaitkus

19 d. 18 val. — B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. — K. Kymantaitė

20 d. 18 val. — „DIENOS IR DAINOS“. Rež. — R. Morkūnas

21 d. 18 val. — I. Turgenevo „MĖNUO KAIME“. Rež. — J. Dautartas

Mažoji salė

15 d. 16 val. — M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis

16 d. 16 val. — F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. — V. Masalskis

18 d. 18val. — I. Villgisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. — J. Vaitkus

19 d. 18 val. — P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. — V. Masalskis

20 d. 18 val. — M. Duras „MEILUŽIS“ (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

Vilniaus mažasis teatras

14 d. 18.30 — F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

15 d. 18.30 — „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

21, 22 d. 18.30 — PREMJERA! A. Baricco „AISTRŲ PILYS“. Rež. — A. Dapšys, R. Tuminas

OKT / Vilniaus miesto teatras

14 d. 19 val. LNDT Mažojoje salėje, 15 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre — „KARTU“. Spektaklio autoriai J. Paulėkaitė ir D. Gavenonis

21 d. 19 val. LNDT Mažojoje salėje — B. Mar „GRIMO OPERA“

Valstybinis jaunimo teatras

14, 15 d. 18 val. — W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. — J. Vaitkus

16 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. — B. Latėnas (Salė 99)

18 d. 18 val. — H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. — A. Jankevičius

19 d. 18 val. — C. Higginso, J.C. Carrier „HAROLDAS IR MODĖ“. Rež. — R. Kučiauskas (Marijampolės municipalinis dramos teatras)

21, 22 d. 18 val. — M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. — P.E. Landi

Lietuvos rusų dramos teatras

19 d. 19 val. — PREMJERA! E. Scribe’o „AUDRA VANDENS STIKLINĖJE “. Rež. — E. Murašovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

15 d. 12 val. — „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dail. ir rež. — V. Mazūras

16 d. 12 val. — S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

15 d. 14 val. — „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. — V. Mazūras

16 d. 14 val. — N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“. Rež. ir dail. — R. Driežis

Keistuolių teatras

14, 15 d. 19 val. — PREMJERA! A. Sauterio ir B. Studlario „A. — VISAI KITA“. Rež. — A. Jankevičius. Vaidina V. Klimčiauskaitė, A. Vilutytė, A. Kaniava, D. Skamarakas ir V. Žitkus

16 d. 12 val. — „PELYTĖ ZITA“. Scen. aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

20, 21 d. 19 val. — „PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI“. Rež. — A. Giniotis

Anželikos Cholinos teatras

17 d. 19 val. LNDT Didžiojoje salėje — M. Ravelio „BOLERO. FANTAZIJA PENKIOMS STICHIJOMS“. Choreogr. — A. Cholina

Ramūno ateljė

20 d. 19 val. — A. Strindbergo „MIRTIES ŠOKIS“. Rež. — R. Abukevičius

„Menų spaustuvė“

14 d. 19 val. „Kitoje salėje“ — „ATVIRAS RATAS“. Rež. — A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

20, 21 d. 19 val. „Kitoje salėje “ — „POLIKLINIKA“. Rež. — A. Jankevičius

Teatras „Utopia“

Konstitucijos pr. 26

15, 18 d. 19 val. — „ŽVAIGŽDŽIŲ KRUŠA“. Rež. — G. Varnas

„Raganiukės teatras“

15 d. 12 val. — PREMJERA! „DEVYNIABROLĖ“

16 d. 12 val. — „PINOKIS“

Kaunas

Kauno dramos teatras

14 d. 19 val. Palėpės salėje — PREMJERA! E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. — R. Banionis

15, 16 d. 12 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. — I. Paliulytė

15 d. 15 val. Sriubos teatre — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė

16 d. 18 val. Didžiojoje salėje — A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. — J. Vaitkus

19 d. 15 val. Palėpės salėje — S. Osten, P. Lysanderio „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. — A. Gluskinas

19 d. 19 val. Palėpės salėje — koncertas S. Mykolaičiui atminti. Groja G. Storpirštis, D. Razauskas ir „Keistuolių teatro“ aktoriai

19 d. 19 val. Didžiojoje salėje — „AŠ TAVE LABAI MYLIU“. Choreogr. — G. Ivanauskas. (Gyčio Ivanausko teatras)

20 d. 18 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. — G. Varnas

20 d. 19 val. Palėpės salėje — V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S. Paciukas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

14 d. 18 val. — I. Kalmano „BAJADERĖ“. Dir. — J. Janulevičius

15 d. 18 val. — I. Kćlmćno „GRAFAITĖ MARICA“. Dir. — J. Janulevičius

16 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS“. Choreogr. — A. Kurienius

Kauno kamerinis teatras

14 d. 18 val. — „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež. — S. Rubinovas

15, 16 d. 18 val. — PREMJERA! Aristofano „LISISTRATĖ“. Rež. — S. Rubinovas, dail. — S. Bocullo, komp. — G. Kuprevičius

20 d. 18 val. — L. Andrejevo „JUDAS ISKARIJOTAS“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

14 d. 19 val. — M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. — E. Prakuliauskaitė–Milinienė

15 d. 18 val. — „TYRIMAS APIE TEISYBĘ“. Rež. — V. Balsys

16 d. 12 val. — „SENELIUKO PASAKOS“. Rež. — A. Baniūnas

18 d. 19 val. — „MOKĖK — DUOSIU“. Rež. — V. Balsys

20 d. 19 val. — A. Dilytės „MĖNULIO KOJA“. Rež. — A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

15 d. 12 val. Mažojoje scenoje — „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ“. Rež. — J. Januškevičiūtė

16 d. 12 val. — „LINKSMIEJI GAIDŽIUKAI“. Rež. — A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

19 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje — E.E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — P. Gaidys

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

14 d. 18 val. — H. Fiheiredo „EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS“. Rež. — R. Steponavičiūtė

15 d. 18 val. — C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis

16 d. 12 val. — „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“. Rež. — N. Mirončikaitė

16 d. 18 val. — E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. — R. Steponavičiūtė

18 d. 18 val. — „MELO DETEKTORIUS“. Rež. — K. Smoriginas („Domino“ teatras)

19 d. 11 val. — „SENELĖS PASAKA“. Rež. — A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

19 d. 18 val. — K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“ (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

14 d. 18 val. — Moliźre‘o „TARIAMASIS LIGONIS“. Rež. — R. Teresas

16 d. 12 val. — E. Švarco „BATUOTAS KATINAS“. Rež. — V Kupšys

16 d. 13 val. — tarptautinio festivalio „LAISVĖS PAVASARIS — 2008“ atidarymo koncertas

16 d. 18 val. — M. Camoletti „PIŽAMA ŠEŠIEMS“. Rež. — R. Atkočiūnas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

14 d. 18 val. — L. Kalpokaitės romansų vakaras „Taip norisi mylėti“

20 d. 18 val. — T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. — G. Padegimas (Vilniaus mažasis teatras)

Rokiškis

Teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“

Rokiškio kultūros centre

14 d. 14 val. — A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. — R. Driežis (Vilniaus teatras „Lėlė“)

15 d. 17 val. — „KARTU“ (pagal D. Čepauskaitės pjesę „Pupos“). Pastatymo autoriai J. Paulėkaitė ir D. Gavenonis (Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatras)

16 d. 19 val. — „APIE TYRĄJĄ ERENDIRĄ“. Choreogr. — E. Stundytė (Anželikos Cholinos šokio teatras)

17 d. 12 val. — „ATSARGIAI — ŽIURKIUS!“ Rež. — A. Sunklodaitė (Keistuolių teatras)

17 d. 18 val. — „A. — VISAI KITA“. Rež. — A. Jankevičius (Keistuolių teatras)

18 d.18 val. — M. Gavrano „VISKAS APIE VYRUS“. Rež. — A. Lebeliūnas (Klaipėdos dramos teatras)

19 d. 18 val. — P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. — J. Vaitkus (Valstybinis jaunimo teatras)

20 d. 18 val. — E.E. Shmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. — S. Račkys (Lietuvos rusų dramos teatras)

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 82 iš 82 
7:42:37 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba