SEPTYNIOS MENO DIENOS

2003-06-27 nr. 574

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Ričardas Vaitiekūnas
Žaliasis sąsiuvinis ir du laiškai
1

Muzika 
• Živilė Stonytė
Temperamentingieji italai
• Vladas Zalatoris
Universalusis Gidono Kremerio pasaulis
1
• Lietuvaičiui įteikta Claudio Abbado premija1
• Druskininkuose skamba muzika2
• Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras tarptautiniame festivalyje Estijoje
• Pasaulio lietuvių dainų šventė kviečia susiburti
• KONCERTAI

Dailė 
• Laima Kreivytė
Ciuciuko butukas
• Ši vieta
• Fotografų darbų paroda-pardavimas
• Vaidoto Žuko keramika Vilniuje1
 PARODOS

Literatūra 
• Vieną kartą kaip ir gyveno
• SK
• Teatras. 2003, Nr. 11
• Dovilė Zelčiūtė2
• VAKARAI

Teatras 
• Junija Galejeva
Teatras, einantis teisingu keliu
1
• Rasa Vasinauskaitė
Avinjono susitikimai
9
• Prisimename Arną Roseną
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Vandenis prieš Jėzų Kristų2
• Žvaigždė be aukštakulnių batelių4
• Nereikia mūsų moralizuoti
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Dailė

PARODOS

birželio 27-liepos 6

[skaityti komentarus]

iliustracija
Algimantas Julijonas Stankevičius (Stankus). "Tamaros kambarys". 1963 m. (Galerija "0 11" )
O. Posaškovos nuotr.

Vilnius

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

Šiuolaikinė vokiečių fotografija

Rosemarie Trockel kūrybos retrospektyva

Naujosios Zelandijos menininkų paroda "Iki ir ačiū už žuvį"

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

nuo VII. 6 d. - paroda "Lietuvos valstybės kūrėjai (XVI-XX a. I p. portretai)"

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

nuo VII. 6 d. - paroda "Lietuvos valstybės kūrėjai (XVI-XX a. I p. portretai)"

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3A

Paroda "Krikščionybė Lietuvos mene"

Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3

"Lietuvos proistorė"

Signatarų namai

Pilies g. 26

Vasario 16-osios signatarams skirta ekspozicija ir parodos

"Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui 15 metų" (iš fotografo Raimondo Urbakavičiaus archyvo)

Dailininkų sąjungos galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

nuo 27 d. - Aldonos Žaromskienės paroda "Lietuvos heraldika"

LDS galerija "Arka"

Aušros vartų g. 7

iki 30 d. - paroda "Aš klaipėdiškis", skirta LDS Klaipėdos skyriaus 30-mečiui

Paroda, skirta Vaikų sodybos atstatymui

nuo VII. 3 d. - Liaudies meno paroda, skirta Pasaulinei lietuvių dainų šventei

"Lietuvos aido" galerija

Universiteto g. 2

iki VII. 1 d. - Viginto Stankaus tapyba

nuo VII. 2 d. - Jolantos Janavičienės (Australija) darbų paroda "Jausmų žemėlapiai"

"Vartų" galerija

Vilniaus g. 39

Audriaus Gražio tapybos paroda "Filtras"

nuo VII. 8 d. - Eglės Gineitytės kūrybos paroda "Nesugrąžinama dangaus spalva"

LDS galerija "Kairė-dešinė"

Latako g. 3

iki VII. 5 d. - VDA grafikos studentų diplominių darbų paroda

Algimanto Julijono Stankevičiaus (Stankaus) akvarelės

"Akademijos" galerija

Pilies g. 44/Latako g. 2

VDA bakalaurų ir magistrų diplominių darbų paroda

Architektūros muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Alfredo Kulpavičiaus jubiliejinė paroda

Šv. Jono galerija

Šv. Jono g. 11

iki VII. 4 d. - "Jonų" paroda

Vilniaus fotografijos galerija

Didžioji g. 19

Lietuvos fotografų darbų paroda-pardavimas

Vaidoto Žuko keramikos darbų

paroda

"Prospekto" fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

iki 29 d. - Petri Virtaneno (Suomija) fotoparoda "Vertigo et Nausea"

nuo VII. 2 d. - Mareko Likszteto (Lenkija) fotoparoda "Griūvantis fabrikas"

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

nuo VII. 2 d. - Genovaitės Kazokienės surinktos bei Lietuvai dovanotos Australijos lietuvių menininkų darbų kolekcijos iš Lietuvos dailės muziejaus fondų paroda

Galerija "0 11"

Odminių g. 11

Algimanto Julijono Stankevičiaus (Stankaus) tapyba

Galerija "Maldis"

J. Basanavičiaus g. 4

Paroda "Nauji atradimai 2"

Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51

Kiniško porceliano paroda

Eglės Valiūtės vitražai, vitražų projektai, iliustruoti ir apipavidalinti leidiniai

ekspozicijoje "Stabtelėjimas pakelėje"

iki 30 d. - dailininkės Irmos Balakauskaitės "Lėlės" ir vaikų dailės studijos "Spalvų garsai" kūrinių paroda "Pirmoji mano sukurta knyga"

iki 29 d. - "Poeto, vertėjo Jono Graičiūno 100-osioms gimimo metinėms"

iki 28 d. - Sigito Poškaus knygos "Dovilės albumas" spaudos lankų ekspozicija

Prano Treinio 75-mečiui skirta paroda "Mano likimo žirgai"

iki VII. 2 d. - Vladimiro Šarkovo (Baltarusija) tapyba

Vilniaus universiteto kavinė

Universiteto g. 3

Andriaus Valužio fotoparoda "Peizažas"

Teatro muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

"Iš Teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a. - XX a. I pusė"

Paroda "Dainų šventės Lietuvoje"

nuo VII. 4 d. - paroda "Karalius Mindaugas lietuvių teatruose"

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto g. 6

iki VII. 4 d. - paroda "Kopos"

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Naujamiesčio moksleivių namų studijos "Paveikslas" mokinių paroda "Žemės džiaugsmo valanda"

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Alio Balbieriaus fotoparoda "Kelyje"

Vilniaus mokytojų namai

Vilniaus g. 39

Birutės Kuckaitės tapybos paroda "Skrendantis katinas"

Lenkijos vaikų ir jaunimo kūrybos konkurso paroda "Keturi metų laikai Krokuvos - Čenstochovos aukštumoje"

"Stiklo karoliukai"

Paupio g. 2

Jūratės Rekevičiūtės grafika

Užupio galerija

Užupio g. 3

Dėžučių papuošalams paroda

Dailės galerija "Dalia"

Žirmūnų g. 70

Jūratės Mykolaitytės tapyba

Rūtos galerija

Vokiečių g. 28/17

iki VII. 6 d. - Dalios Čistovaitės tapybos paroda "Mes esame viena"

Vaikų dailės darbai

"IBID. Projektai"

"Senamiesčio dominija", Šv. Stepono g. 9

Lucy Gunning ir Claros Ursitti kūrybos paroda

"Intro" galerija

Maironio g. 3

Jaunųjų dizainerių baldų dizaino paroda

Auros Maknytės instaliacija, performansas "Šviesos terapija"

Rusų meno galerija

Bokšto g. 4

Dailininkų Valerijaus Bodiajo, Eduardo Podberiozkino, Viačeslavo Sokoleckio akvarelių paroda

K. Varnelio muziejus

Didžioji g. 26, tel. 2791644

Senosios taikomosios, vaizduojamosios dailės bei Kazio Varnelio kūrybos ekspozicija

Šiuolaikinių menų galerija

Bokšto g. 15

Piešinių paroda

Jaunųjų menininkų senamiesčio dirbtuvė

Totorių g. 22

"Antroji paroda"

Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras

Saltoniškių g. 58

Simonos Dabašinskaitės tapyba ir grafika

A. ir A. Tamošaičių galerija "Židinys"

Dominikonų g. 15

Anastazijos ir Antano Tamošaičių kūrybos ekspozicija

Kaunas

M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

M.K. Čiurlionio kūrybos ekspozicija; XV-XIX a. senoji Lietuvos dailė; XX a. pirmos pusės Lietuvos vaizduojamoji dailė; lietuvių liaudies menas

Zsolnay keramika iš Pečo muziejaus rinkinių

Paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

Jurgio Mačiūno fluxus kabinetas; Ay-O instaliacija "Juodoji skylė"; T. Saito instaliacija "You+Me Shop"; pasaulio lietuvių dailė; šiuolaikinė Lietuvos dailė

Romualdo Stankevičiaus kūrybos paroda

Snieguolės Michelkevičiūtės kūrybos paroda

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai - senovės pasaulio menas, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI-XX a. Europos dailė (tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros)

Paroda "Po karūnos ženklu"

"Kauno lango" galerija

M. Valančiaus g. 5

Daliaus Šliažo gintaro skulptūrų paroda

iki VII. 4 d. - juvelyrikos paroda "Emalis +"

"Meno parkas"

Rotušės a. 27

Deborah Dakkyn ir Jessica Rost (Anglija) kūrybos paroda

"Fujifilm" fotografijos galerija

Rotušės a. 1

L. Kunkovacs (Vengrija) fotoparoda "Vengrų piemenų kultūra"

nuo VII. 2 d. - Valentino Pečinino fotoparoda "Teatro užkulisiai"

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"

"Poeto Jurgio Baltrušaičio (1873-1944) literatūrinis palikimas"

"Toli nuo Tėvynės (P. Babickui - 100)"

"Jonui Graičiūnui - 100"

"Muziejaus bičiulių dovanos"

"Jonui Juškaičiui - 70"

Ingos Paliokaitės bei Zenono Baltrušio kūrybos paroda "Portretai ir kontūrai"

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Sigitos Norkutės (1942-1989) akvarelių paroda

Kauno dailės gimnazijos abiturientų dailės darbų paroda

Velnių muziejus

V. Putvinskio g. 64

Rusų estetinio lavinimo centro auklėtinių tapybos, grafikos, koliažų paroda

Kauno menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Eglės Slušnienės akvarelės

Galerija "Spalvų paslaptys"

M. Valančiaus g. 12

Vaidoto Žuko keramikos paroda "Augalai, širdys ir angelai"

Klaipėda

Paveikslų galerija

Liepų g. 33

"Lietuvių šiuolaikinė taikomoji dailė" (tekstilė, oda, keramika, meninis stiklas, metalo plastika, juvelyrika ir kt.)

Prano Domšaičio kūrinių ekspozicija

"Australijos ir Okeanijos tautų menas (dievybės ir apeigų atributai)"

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 3

iki VII. 6 d. - respublikinė architektų darbų paroda "Individualaus namo projektas"

Tarptautinė medžioklės ir žūklės trofėjų paroda

Baroti galerija

Aukštoji g. 3, 3A

Arvydo Karvelio tapybos ir Isroildžono Baroti keramikos darbų paroda

Klaipėdos galerija

Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10

Paroda "Gyvūnai dailėje"

Galerija "Pėda"

Turgaus g. 10

Vytauto KA juvelyrikos, metalo plastikos bei skulptūros ekspozicija

Dailės salonas "Paletė"

Taikos pr. 18

iki 30 d. - Antano Stanevičiaus fotoparoda "Gėlių šypsenos"

nuo VII. 3 d. - Dano Andriulionio tapybos paroda "Ekspromtas"

Galerija "Laiptai"

Žemaitės g. 83

Paroda "Sportas jungia Baltijos vaikus"

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

Paroda "Geležinės kulto ir memorialinių paminklų viršūnės"

Venclauskių namai

Vytauto g. 89

Tautodailininkės Alvinos Smolenskienės lėlių paroda

Fotografijos muziejus

Vilniaus g. 140

Paroda "Fotografija už fotografijos ribų"

Ch. Frenkelio rūmai

Ekspozicija "Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid.-XX a. vid."

Šiaulių literatūros muziejus

Vytauto g. 116

"Pasaulio kontrastai XX a. atvirukuose"

Ekspozicija "Literatūros kūrėjų pasaulis ir likimai"

Memorialinė poeto Jono Krikščiūno-Jovaro ekspozicija

Dviračių muziejus

Vilniaus g. 139

Paroda "Aš renkuosi dviratį"

Šiaulių universiteto dailės galerija

Vilniaus g. 141

ŠU Menų fakulteto bakalaurų diplominių darbų paroda

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

"Panevėžio dailės keramikos rinkinys"

Kosto Dereškevičiaus, Algimanto Kuro, Arvydo Šaltenio, Algimanto Švėgždos tapybos paroda "Prieš trisdešimt metų"

Galerija "XX"

Laisvės a. 7

iki VII. 1 d. - Rimantės Vertelkienės tapybos paroda

J. Miltinio palikimo studijų centras

Algirdo g. 54-19

Romualdo Čarnos grafika

Galerija "2-asis aukštas"

Vasario 16-osios g. 10

Stasės Medytės jubiliejinė kūrybos paroda

Baltoskandijos akademija

Vasario 16-osios g. 8

iki 30 d. - paroda "Iš XX a. danų ir lietuvių ryšių istorijos"

"Fausto keliais per Europą"

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

M.K. Čiurlionio g. 35

Džiugo Palukaičio kūrybos paroda

V.K. Jonyno galerija

M.K. Čiurlionio g. 41

Adomo Galdiko (1893-1969) tapybos paroda

Atnaujinta V.K. Jonyno kūrybos ekspozicija

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Gintaro susidarymo istorija, gintaras archeologinėje medžiagoje, šiuolaikinių menininkų dirbiniai iš gintaro

Alfredo Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda

Rimanto Alvydo Baltrušio gintaro dirbinių paroda

VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specializacijos studentų darbų paroda

Koplyčioje - Vytauto Mockaičio paroda "Sarkofaguose?"

Antano Mončio namai-muziejus

S. Daukanto g. 16

Modesto Ežerskio fotoparoda

Molėtai

Galerija "Projektai"

Darbo g. 3

Teresės Mackevičiūtės-Blažiūnienės kūrybos paroda

Dusetos

Dusetų dailės galerija

K. Būgos g. 31a

iki VII. 2 d. - Stasio Aukštuolio kūrybos paroda "Raidynas"

Ukmergė

Kultūros centro galerija

Kauno g. 8

iki VII. 2 d. - Reginos Sipavičiūtės kūrybos paroda

Kėdainiai

Miesto rotušė

Didžioji g. 1

Loretos Kvietkauskienės keramika

Anatolijaus Kučmenko (Kaliningradas) fotoparoda

Daugiakultūris centras

Senoji rinka 12

"Tarpukario Vilniaus grafika"

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
7:41:35 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba