SEPTYNIOS MENO DIENOS

2004-01-23 nr. 598

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Neremia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas117
• Fondo taryba6
• Protestas23
• Atgal į ateitį?11
• 100-osioms spaudos atgavimo metinėms2

Muzika 
• Beata Leščinska
Lauksime ir kitąmet
20
• Mykolas Usonis
Įspūdis, dėl kurio buvo verta lėkti iš Vilniaus į Klaipėdą…
• KONCERTAI

Dailė 
• Lijana Birškytė-Klimienė
Lietuvos istorijos atspindžiai dailėje
• Armina Jonušaitė
"Auksinio jaunimo" mafija
5
• Kristina Stančienė
Įžūlumas vietoj melancholijos
• Onutė Gaidamavičiūtė
Įvairiaspalvė rezignacija
1
• PARODOS

Literatūra 
• Pamąstymai apie lietuvišką dailę išeivijoje1
• Knygos meno konkursas
• VAKARAI

Teatras 
• Alma Braškytė
Requiem vaikystei
2
• Alė Strik
O Chan lauks visada
4
• Rusų dramos teatre – rusų klasika
 SPEKTAKLIAI2

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Artėja Tarptautinis Berlyno kino festivalis
1
• Neįminti klausimai2
• Šventas naivumas2
• Raudotojų prašome nesivarginti
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

sausio 23–vasario 1

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

23 d. 18 val. - I. Stravinskio "ŠVENTASIS PAVASARIS", C. Orffo "CARMINA BURANA". Dir. - L. Balčiūnas

24 d. 18 val. - J. Strausso "VIENOS KRAUJAS". Dir. - J. Aleksa

25 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

28 d. 18 val. - A. Adamo "ŽIZEL". Dir. - V. Viržonis

29 d. 18 val. - B. Kutavičiaus "UGNIS IR TIKĖJIMAS". Dir. - M. Staškus

30 d. 18 val. - S. Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - M. Staškus

31 d. 18 val. - F. Leharo "LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. - J. Aleksa

Lietuvos Nacionalinis dramos teatras

23 d. 18 val. - P. Calderono "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež. - G. Varnas

24 d. 13 ir 17 val. - lenkų šokio ansamblio "Zgoda" koncertas

25, II. 1 d. 12 val. - J. Dautarto "PELENĖ". Rež. - J. Dautartas

25 d. 18 val. - J. Anouilh’o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis

29 d. 18 val. - B. Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež. - G. Padegimas

30 d. 18 val. - G. Flaubert’o "MADAM BOVARI". Rež. - J. Vaitkus

31 d. 18 val. - J. Ortono "GROBIS". Rež. - A. Večerskis

Mažoji salė

24 d. 19.30 - PREMJERA! I. Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež. - J. Vaitkus

25 d. 17 val. - M. Duras "MEILUŽIS" (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

29 d. 18 val. - S. Becketto "PASKUTINĖ KREPO JUOSTA". Rež. - R. Ramanauskas

30 d. 18 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

Vilniaus Mažasis teatras

Gedimino pr. 22

24, 25 d. 18 val. - PREMJERA! B. Srbljanović "ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS". Rež. - R. Tuminas. Vaidina V. Bičkutė, V. Būtytė, I. Kvietkutė, G. Latvėnaitė, I. Stasiulytė

Meno fortas

27 d. 18 val. - "DONELAITIS. METAI. PAVASARIO LINKSMYBĖS". Rež. - E. Nekrošius

28 d. 18 val. - "DONELAITIS. METAI. RUDENS GĖRYBĖS". Rež. - E. Nekrošius

Oskaro Koršunovo teatras

26 d. 18 val. - Sofoklio "OIDIPAS KARALIUS". Rež. - O. Koršunovas

28, 29 d. 18 val. Kaune, Girstučio kultūros rūmuose, - W. Shakespeare’o "ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA". Rež. - O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

23 d. 18 val. - "MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS" (A. Latėnas, P. Meškėla ir grupė "Rojaus tūzai")

24 d. 12 val. - N. Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

24 d. 18 val. - A. Ostermaierio "THE MAKING OF B.-MOVIE". Rež. - I. Jonynas

25 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

25 d. 18 val. - L.S. Černiauskaitės "LIUČĖ ČIUOŽIA". Rež. - A. Latėnas

27 d. 18 val. - "Debiutų zona". S. Mrožeko "KAROLIS". Rež. - K. Šmigelskis (LMA TV režisūros III kursas). Vaidina G. Petrauskas, D. Zdanys, V. Dambrauskas (Salė 99)

29 d. 18 val. - "Debiutų zona". J. Cocteau "ORFĖJAS". Rež. - V. Matusevičiūtė. Vaidina J. Tertelis, G. Aničaitė, J. Zlatkutė, A. Simanavičiūtė, L. Ragelskis, I. Martinkutė, I. Zaurakaitė, V. Pleškaitė, A. Paškauskaitė, D. Mineikytė, V. Danilevičius, M. Gorpinič ("Palėpės teatras") (Salė 99)

29 d. 18 val. 18 val. - P. Marberio "www.prisilietimas.net". Rež. - R. Atkočiūnas

30 d. 18 val. - "Debiutų zona". "VIENA" (pagal F.Garsia Lorcos poeziją). Rež. - V. Matusevičiūtė. Vaidina V. Kot, J. Zlatkutė, G. Aničaitė, I. Martinkutė ("Palėpės teatras"). (Salė 99)

30 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

31 d. 12 val. - "Debiutų zona". J. Januškevičiūtės "ŽIRAFA SU KOJINĖMIS". Rež. ir dail. - G. Radvilavičiūtė (Kauno lėlių teatras)

31 d. 18 val. - O. Danilovo "GELTONOJI NEŪŽAUGA". Rež. - K. Smoriginas

II. 1 d. 12 val. - "PELIUKAS MUZIKANTAS". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

Rusų dramos teatras

30, 31 d. 18 val. - PREMJERA! N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - A. Čerpinas

"Lėlės" teatras

24 d. 18 val. - Y. Michimos "PANELĖ CHAN". Rež. - J. Norvaišaitė

25 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

24 d. 12 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - A. Pociūnas

24 d. 14 val. - "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež. - A. Mikutis

25 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

Keistuolių teatras

23 d. 19 val. - "LIŪDNOJO VAIZDO RITERIS". Rež. - A. Giniotis

24 d. 15 val. - "TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ". Rež. - A. Vilutytė ir A. Meliešius

25 d. 12 val. - "IŠDAIGOS BAŠMUKŲ GATVĖJE". Rež. - A. Giniotis

30, 31 d. 19 val. - C. Gozzi "KARALIUS ELNIAS". Rež. - A. Giniotis

Raganiukės teatras

24 d. 12 val. - "DĖDULĖ KLOUNAS"

25 d. 12 val. - "STEBUKLINGOJI KREIDA"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

23, 29 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. - J. Vaitkus

24 d. 12 val. - Keturakio "AMERIKA PIRTYJE". Rež. - V. Lencevičius

24 d. 18 val. - A. Griciaus "PALANGA". Rež. - V. Valašinas

25 d. 12 val. - P. Travers "MERĖ POPINS". Rež. - G. Žilys

25 d. 18 val. - J. Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež. - J. Vaitkus

27 d. 18 val. - "CARMEN". Choreogr. - A. Cholina (A. Cholinos teatras)

28 d. 18 val. - A. Saalbach "ŠOKIŲ PAMOKA". Rež. - M. Kimelė (Latvija)

30 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

Valstybinis muzikinis teatras

23 d. 18 val. - M. Flotowo "MARTA". Dir.- J. Geniušas

24 d. 18 val. - I. Kalmano "SILVA". Dir. - V. Visockis

25 d. 12 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS". Dir. - V. Visockis

25 d. 18 val. - J. Strausso "NAKTIS VENECIJOJE". Dir. - J. Geniušas

28 d. 17 val. - F. Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS". Dir. - J. Geniušas

29 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "KIPRAS, FIODORAS IR KITI". Dir. - V. Visockis

30 d. 18 val. - U. Giordano "ANDRĖ ŠENJĖ". Dir. - J. Geniušas

Lėlių teatras

24 d. 12 val. - "ŽVAIGŽDĖS VAIKAS". Rež. - A. Stankevičius

24 d. 16 val. - PREMJERA! "SNIEGO KARALIENĖ" (Kauno choreografijos mokykla)

25 d. 12 val. - N. Genet "GELBĖKIM GUGUTĮ". Rež. - A. Stankevičius

27, 28 d. 15 val. - "TREČIAS BROLIS" (pagal J. Strielkūno poeziją). Autorė ir rež. - D. Jankauskaitė

Šiauliai

Dramos teatras

23 d. 18 val. - Moliere’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - R. Teresas

25 d. 12 val. - L. Ustinovo "MIESTAS BE MEILĖS". Rež. - N. Mirončikaitė

25 d. 12 val. - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. - A. Pociūnas

26 d. 18 ir 20 val. - "MOTERŲ DAINOS". Choreogr. - A. Cholina (A. Cholinos šokio teatras)

30 d. 18 val. - T. Ratigano "DAMA BE KAMELIJŲ". Rež. - R. Atkočiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

23 d. 18 val. - J. Balasko "GIRTA NAKTIS". Rež. - V. Kupšys

24 d. 18 val. - Ch. Boičevo "TITANIKO ORKESTRAS". Rež. - A . Pociūnas

25 d. 12 val. - "BATUOTAS KATINAS". Rež. - V. Kupšys

25 d. 18 val. - U. Widmerio "TOP DOGS, ARBA BEDARBIŲ AUKŠTUOMENĖ". Rež. - P. Stoičevas

Alytus

Miesto teatras

23 d. 18 val. - P.O. Baumarchais "FIGARO VEDYBOS". Rež. - A. Savickaitė (LMA studentų spektaklis)

 

Skaitytojų vertinimai


2790. Klaipedietis2004-01-31 11:41
Ar yra teatras Klaipedoje?

2834. Kas nesireklamuoja?2004-02-07 14:47
Pats, dirbdamas spaudoje, susiduriu su teatrų repertuarais ir žinau, koks vargas iš kai kurių net valstybinių teatrų juos "išspausti". Būna, draugų (privačių teatrų) prašai - atsiųskit repertuarą, jums patiems nauda, - jokio rezultato. Tai vaidinimai prieš kelias dienas organizuojami, tai el.pasto neturi, o faksu naudotis keblu... Žodžiu, tarsi sąlygų nėra, tarsi pačių teatrų apsileidimas...

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 83 iš 83 
7:39:56 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba