SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-11-11 nr. 683

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Helmutas Šabasevičius
Pasijos pagal Aną
25

Muzika 
• Įnoringoji "Karmen"2
• Edmundas Gedgaudas
Žodis Aldonai
2
• Skambantis Čiurlionis
• "Kremeratini" debiutas
• Solisto jubiliejus2
• Pagerbtas Konrado Kavecko atminimas1
• Patikslinimas3
• KONCERTAI

Dailė 
• Dovilė Tumpytė
Atsitokėjimai
• Goda Giedraitytė
Mažų pasaulių didelės mintys
1
• Živilė Ambrasaitė
Muzika formų tyloje
• Neringa Černiauskaitė
Atminties stalčiuje
1
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Nacionalinė vs nacistinė dramaturgija
3
• Nesielkite su jais kaip su vaikais
• Kazys Tumkevičius (1915 10 06 – 2005 11 08)
• "Mendelio milijonai"
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Laima Kreivytė
Biblinė drama mažųjų olandų stiliumi
7
• Larsas von Trieras ieško trečiojo kelio2
• Kinas būna žiaurus
• Tikrovė abipus ekrano
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
Televizijos grimasos
5

Anonsai 
• Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas skelbia

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

lapkričio 11–20

[skaityti komentarus]

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

11 d. 18 val. - W.A. Mozarto "DON ŽUANAS". Dir. - M. Staškus

12 d. 18 val. - operos solisto V. Adamkevičiaus atminimui. G. Verdi " KAUKIŲ BALIUS". Dir. - M. Staškus

13 d. 12 val. - L. Vilkončiaus "PITERIS PENAS"

16 d. 18 val. - R. Wagnerio "SKRAJOJANTIS OLANDAS". Dir. - G. Rinkevičius

17 d. 18 val. - G. Verdi "RIGOLETAS". Dir. - M. Staškus

18 d. 18 val. - J.F. Halévy "ŽYDĖ". Dir. - M. Staškus

19 d. 18 val. - B. Kutavičiaus "LOKYS". Dir. - M. Staškus

20 d. 18 val. - G. Verdi "LIKIMO GALIA". Dir. - G. Rinkevičius

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

12 d. 16 val. - F. Dostojevskio "DEMONAI. NELABIEJI. APSĖSTIEJI. KIPŠAI". Rež. - J. Vaitkus

17 d. 18 val. - "GIESMĖ APIE VORUTOS VILKOLAKĮ MINDAUGĄ" Rež. - V. Grigolis

18 d. 18 val. - H. Barkerio "EUROPIEČIAI". Rež. - L. Zappia (Kroatija)

19 d. 18 val. - Premjera! R. Cooney "MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. - A. Večerskis

20 d. 18 val. - B. Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež. - G. Padegimas

Mažoji salė

13 d. 16 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

19 d. 13 ir 17 val. - "ANTIGONĖ" (pagal Sofoklį). Aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis

20 d. 16 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

Valstybinis jaunimo teatras

11 d. 18 val. - O. Danilovo "GELTONOJI NEŪŽAUGA". Rež. - K. Smoriginas

12 d. 12 val. - "ŠEIMEDŽIO MOČIUTĖ" (pagal H. K. Anderseno pasaką). Rež. ir scenogr. - V. Mazūras (salė 99)

12 d. 18 val. - "UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS". Rež. - C. Graužinis

13 d. 18 val. - E. Albee’io "OŽKA, arba kas ta Silvija ?" Rež. - D. Tamulevičiūtė

15 d. 18 val. - R. Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež. - C. Graužinis

(Salė 99, Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras)

18 d. 17 val., 19 d. 18 val. - P.E. Landi "Strip Man Show - viskas apie vyrus". Rež. - P.E. Landi

20 d. 12 val. - A. Giniočio "JUZĖ DYKADUONIS". Rež. - A. Giniotis

Vilniaus mažasis teatras

11 d. 19 val., 12, 13 d. 18 val. - PREMJERA! A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - R. Tuminas

15, 16 d. 19 val. - M. Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež. - R. Tuminas, A. Dapšys

18 d. 19 val., 19 d. 18 val. - PREMJERA! K. Abės "MOTERIS SMĖLYNUOSE". Rež. - L. Adomaitienė

20 d. 18 val., 21 d. 19 val. - G. Kanovičiaus "NUSIŠYPSOK MUMS, VIEŠPATIE". Rež. - R. Tuminas

Rusų dramos teatras

11 d. 18 val. - N. Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež. - L. Vladimirovas

13 d. 12 val. - A. Lindgren "PEPĖ ILGAKOJINĖ". Rež. - J. Popovas

13 d. 18 val. - R. Cooney "NR.13". Rež. - E. Murašovas

20 d. 12 val. - J. Ščiuckio "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - J. Ščiuckis

20 d. 18 val. - PREMJERA! E. E. Schmitto "PALEISTUVIS". Rež. - G. di Capua (Sankt Peterburgas)

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

12, 13 d. 12 val. - S. Gedos "KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Rež. ir dail. - R. Driežis

19 d. 12 val. - "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

20 d. 12 val. - "PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ". Rež. - O. Žiugžda (Kauno lėlių teatras)

Mažoji salė

12 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

13 d. 14 val. - "KIŠKIŲ SUKILIMAS". Rež. ir dail. - R. Driežis

19 d. 14 val. - "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

20 d. 14 val. - "GELBĖKIM GUGUTĮ". Rež. - A. Stankevičius (Kauno lėlių teatras )

Keistuolių teatras

11 d. 19 val. - "Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą". Rež. - A. Giniotis

12 d. 19 val. - S. Šaltenio "Škac, mirtie, visados škac..." Rež. - A. Latėnas

13 d. 15 val. - "Pelytė Zita". Rež. - V.V. Landsbergis

17 - 19, 24 - 26 d. 19 val. PREMJERA! - roko opera "Meilė ir mirtis Veronoje". Muzika K. Antanėlio, libretas S. Gedos, rež. - A. Giniotis

20 d. 15 val. - "Mano senelis buvo vyšnia". Rež. - A. Gluskinas

Menų spaustuvė

11 d. 19 val. - jaunųjų menininkų programa "Ateinantys". "Dumblas". Rež. - R. Bunikytė

13 d. 18 val. - "Atviras ratas". LMTA IV aktorių kurso teatro laboratorija. Rež. - A. Giniotis

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

11 d. 18 ir 20 val. - N. Williams "CUKRUS IR PRIESKONIAI"

Ramūno ateljė

Latako g. 1

17 d. - "Ir visada bus per vėlu" (pagal A. Camus). Vaid. - R. Abukevičius

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

11 d. 18 val. - A. Saalbach "ŠOKIŲ PAMOKA". Rež. - M. Kimele

12 d. 12 val. - D. Čepauskaitės "KIAULIAGANYS". Rež. - V.V. Landsbergis

12 d. 18 val. - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

12 d. 19 val., 16 d. 18 val. - T. de Fombelle’io "ŠVYTURYS". Rež. - G. Varnas

13 d. 12 val. - A. Liobytės "MEŠKOS TROBELĖ". Rež. - D. Juronytė

13 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Tertelis

16, 18 d. 13 val. - PREMJERA! Š. Aleichemo "MENDELIO MILIJONAI". Rež. - A. Pociūnas ("Sriubos teatras")

Neverbalinio teatro festivalis

17 d. 20 val. - PREMJERA! "PRANAŠAS ar ATSTUMTIEJI" (muzikinė teatrinė misterija K. Gibrano knygos "Pranašas" motyvais). Rež. - A. Katkauskas (Jungtinis meno centras)

18 d. 19 val. - "PRABA". Choreogr. - G. Ivanauskas

19 d. 18 val. - "NĖŠČIA TYLA". Choreogr. - A. Naginevičiūtė (Lietuvos šokio informacijos centras)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

12 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

13 d. 12 val. - T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės "Nykštukas Nosis". Dir. - Virgilijus Visockis

13 d. 18 val. - I. Kįlmįno "Bajaderė". Dir. - J. Janulevičius

18, 19 d. 18 val. - PREMJERA! G. Bizet "Karmen". Muzikinis vad. ir dir. – G. Rinkevičius, rež. - G. Žilys, dail. - V. Idzelytė

Kauno kamerinis teatras

11 d. 18 val. - A. Puškino "PIKŲ DAMA". Rež. - S. Rubinovas

16, 20, 23, 24 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

17, 19 d. 18 val. - J.K. Jeromo "Trise valtimi (neskaitant šuns)". Rež. - S. Rubinovas

18 d. 18 val. - J. Glovackio "ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

11 d. 19 val. - PREMJERA! "PAGALIAU". (pagal P. Turrini pjesę). Rež. - M. Žukas

12 d. 13 val. - susitikimas  su žurnaliste A. Urbonaite

12 d. 18 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

17 d. 19 val., 19 d. 18 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

18 d. 19 val. - "PONAS "K". Rež. - V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

12 d. 12 val. - "VIDURNAKČIO PASAKA". Rež. - A. Stankevičius

12 d. 18 val. - stepo šokių šou

13 d. 12 val. - PREMJERA! S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Stankevičius

17 d. 17 30 - S. Nėries gimtadieniui "IR NENORIU SAU GERESNIO NIEKO...". Scenarijaus aut. - D. Jankauskaitė, D. Kazragytė

19 d. 12 val. - "ČIGONIUKĖ RINGLA". Rež. - V. Blūzma

19 d. 18 val. - vaikų estrados studijos "Svajonių gija" koncertas

Klaipėdos dramos teatras

Šiaulių dramos teatro spektakliai

11 d. 18 val. - N. Jordanovo "GONZAGO NUŽUDYMAS". Rež. - P. Stoičevas

12 d. 18 val. - "...su meile - Marlene Dietrich". Rež. - R. Steponavičiūtė

13 d. 12val. - "PANAMA YRA GRAŽI". Rež. - R. Steponavičiūtė

13 d. 18 val. - V. Raselo "RITOS MOKSLAI". Rež. - P. Stoičevas

18 d. 18 val. - I. Šeiniaus "KUPRELIS". Rež. - K. Macijauskas

19 d. 12 val. - H.Ch. Anderseno "Coliukė". Rež. - R. Kaubrys

19 d. 18 val. - PREMJERA! R. Cooney "VIEŠBUČIO KAMBARYS Nr.13`’. Rež. - A. Vizgirda

Šiaulių dramos teatras

Klaipėdos dramos teatro spektakliai

11 d. 18 val. - N. Saimono "Banketas". Rež. - P. Gaidys

12 d. 18 val. - E. Albee’io "Viskas sode". Rež. - A. Vizgirda

13 d. 12 val. - J. Marcinkevičiaus "Princo, Bocmano ir Jungos nuotykiai". Rež. - J. Lingys

13 d. 18 val - M.Gavrano "Viskas apie moteris". Rež. - D. Tamulevičiūtė

Panevėžio teatro "Menas" spektakliai

15 d. 11 val. - "RAUDONKEPURAITĖ". Rež. - J. Dautartas

15 d. 18 val - M. Andersono "BĖGIKAS". Rež. - V. Jevsejevas

17 d. 19 val. - festivalis "Virus". "PRABA". Rež. - G. Ivanauskas; "PĖDSAKAI" (V. Jankausko šokio trupės spektaklis)

19 d. 19 val. - "PRANAŠAS ar ATSTUMTIEJI". Rež. - A. Katkauskas (Jungtinis meno centras)

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

17 d. 10 ir 12 val. - muzikinis spektaklis - mozaika "PASAKA" (Kauno K. Binkio teatras)

19 d. 18 val. - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas (Kauno valstybinis dramos teatras)

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 77 iš 77 
7:37:55 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba