SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-03-07 nr. 792

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Edmundas Gedgaudas
Ne protu Rusiją suprast
37

Savaitė 
• Atsargiai: gėlės!2

Muzika 
• Mariuszas Trelińskis: esu už tiesą10
• Jūratė Vičienė
Tobulas barokas
2
• Goda Rupeikaitė
Salvadoras Dali ir jo mūza
1
• M.K. Čiurlionio menų mokyklos choras – Vokietijoje 1
• KONCERTAI

Dailė 
• Vidas Poškus
Uogelės ir gėlelės. Tortai ir pyragai
24
• Dangira Buzytė
Potėpiuose slypinčios nuojautos
8
• Monika Krikštopaitytė
Žmogus-griaustinis ir tylinčios dūdos
37
• Niujorke atidaryta grafikės iš Lietuvos darbų paroda3
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI1

Teatras 
• Vilmantas Juškėnas
Tramdomieji marškinėliai moterims
1
• DVD metraštis „Lietuvos teatras“1
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• „Tos visos moterys“
• Siaubo šou 1
• Karnavalas tęsiasi7
• Kino projektas sujungs dvi kultūros sostines
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Tebūnie naktis2

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

kovo 7–16

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

8 d. 18.30 — PREMJERA! M. Musorgskio „BORISAS GODUNOVAS“. Dir. — R. Šervenikas

9 d. 12 val. — L. Vilkončiaus „PITERIS PENAS“ (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

13 d. 18.30 — J.S. Bacho „PASIJA PAGAL JONĄ“. Dir. — R. Beckas (Vokietija)

14 d. 18.30 — L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. — M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

7, 16 d. 18 val. — PREMJERA! R.W. Fassbinderio „LAISVĖS KAINA“. Rež. — Y. Ross (JAV)

8 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

9 d. 12 val. — A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. — S. Mykolaitis

9 d. 18 val. — Moliźre‘o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. — I. Bučienė

12 d. 18 val. — T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

13 d. 18 val. — J. Ortono „GROBIS“. Rež. — A. Večerskis

14 d. 18 val. — M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan (Kroatija)

Mažoji salė

9 d. 16 val. — V.V. Lansbergio „BUNKERIS“. Rež. — V.V. Lansbergis

13 d. 18 val. — „POETĖ“ (monospektaklis S. Nėries poezijos ir dienraščių motyvais). Rež. — R. Garuolytė

Vilniaus mažasis teatras

7 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

8 d. 18.30 — W. Shakespeare‘o „AUDRA“. Rež. — E. Glaseris

9 d. 18.30 — B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. — R. Tuminas

12 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

13 d. 18.30 — E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

14 d. 18.30 — F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

OKT / Vilniaus miesto teatras

10, 11 d. 19 val. „Domino“ teatre — M. Ravenhillo „SHOPPING AND FUCKING“. Rež. — O. Koršunovas

14 d. 19 val. LNDT Mažojoje salėje — „KARTU“. Spektaklio autoriai J. Paulėkaitė ir D. Gavenonis

Valstybinis jaunimo teatras

7 d. 18 val. — P.E. Landi „STRIP MAN SHOW — VISKAS APIE VYRUS“. Rež. — P.E. Landi

8, 16 d. 12 val. — J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. — D. Jokubauskaitė (Salė 99)

8, 9 d. 18 val. — PREMJERA! P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. — J. Vaitkus

12 d. 18 val. — X. Durringer „IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS“. Rež. — I. Jonynas

13 d. 18 val. — W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. — P.E. Budraitis

14, 15 d. 18 val. — W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. — J. Vaitkus

Lietuvos rusų dramos teatras

7 d. 18 val. — F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“. Rež. — E. Murašovas

8 d. 18 val. — vokalinės muzikos vakaras „Viskas apie meilę“. D. Zykova ir V. Avtomonovas (Maskva)

Vilniaus teatras „Lėlė“

9 d. 12 val. — S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI”. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

8 d. 14 val. — „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Scenarijaus aut., rež. ir dail. — R. Driežis

9 d. 14 val. — N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež. ir dail. — J. Skuratova

Keistuolių teatras

9 d. 12, 15 val. — PREMJERA! „ATSARGIAI — ŽIURKIUS!“ Rež. — A. Sunklodaitė. Vaidina V. Klimčiauskaitė, V. Šumilovaitė, E. Bareikis, G. Kiela ir J. Šarkus

Anželikos Cholinos teatras

10 d. 19 val. LNDT Didžiojoje salėje — „TANGO IN FA“. Choreogr. — A. Cholina

Ramūno ateljė

13, 18, 20 d. 19 val. — A. Strindbergo „MIRTIES ŠOKIS“. Rež. — R. Abukevičius

„Menų spaustuvė“

14 d. 19 val. „Kitoje salėje“ — „ATVIRAS RATAS“. Rež. — A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

VGTU teatras-studija „Palėpė“

8 d. 16, 19 val. — „NR.15“. Rež. — O. Kesminas

11 d. 16, 18 val. — „KOSTIUMAS“. Rež. — O. Kesminas

„Raganiukės teatras“

8 d. 12 val. — PREMJERA! „GYVENO KARTĄ...“

9 d. 12 val. — „ŠLOVĖ MEŠKINAMS!“

Kaunas

Kauno dramos teatras

7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

7, 8 d. 19 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

8 d. 18 val. Ilgojoje salėje — J.-L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. — G. Varnas

9 d. 18 val. Ilgojoje salėje — J. Montvilos „DIDYSIS GEISMAS“. Rež. — G. Urmonaitė („Mažoji scena“, Tauragė)

Alytaus miesto teatro spektakliai

12 d. 12 val. Didžiojoje salėje — D.R. Kiplingo „MAUGLIS“. Rež. — A. Mažeika

12 d. 18 val. Didžiojoje salėje — S. Townsend „BRENDIMO KANČIOS“. Rež. — D. Kimantaitė

13 d. 18 val. Didžiojoje salėje — M. Gavrano „VISKAS APIE VYRUS“. Rež. — A. Lebeliūnas (Klaipėdos dramos teatras)

13, 14 d. 19 val. Palėpės salėje — PREMJERA! E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. — R. Banionis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

7 d. 18 val. — I. Kćlmćno „SILVA“. Dir. — V. Visockis

8 d. 18 val. — G. Bizet „KARMEN“. Dir. — G. Rinkevičius

9 d. 12 val. — T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „NYKŠTUKAS NOSIS“. Dir. — V. Visockis

9 d. 18 val. — C. Porterio „BUČIUOK MANE, KEIT“. Dir. — J. Geniušas

12 d. 18 val. — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. — J. Geniušas

14 d. 18 val. — I. Kalmano „BAJADERĖ“. Dir. — J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

8 d. 17, 19 val. — P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. — S. Rubinovas

14 d. 18 val. — „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

9 d. 18 val. — „KATYTĖ „P“. Rež. — V. Balsys

14 d. 19 val. — M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. — E. Prakuliauskaitė–Milinienė

Kauno valstybinis lėlių teatras

8 d. 12 val. — PREMJERA! „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. — A. Lebeliūnas, dail. — D. Sodeika, komp. — V. Bartulis

9 d. 12 val. — „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. — E. Piotrowska

9 d. 16 val. — S. Povilaičio koncertas

13 d. 15 val. Mažojoje scenoje — „POEZIJOS GREITASIS“. Rež. — D. Jankauskaitė

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

7 d. 18.30 — Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. — I.H. Lapinschas

8 d. 18.30 — G. Bizet „KARMEN“. Dir. — I.H. Lapinschas

9 d. 15 val. — A. Kučinsko „BULVINĖ PASAKA“. Dir. — D. Zlotnikas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

7 d. 18 val. — H. Ibseno „NORA“. Rež. — S. Račkys

8 d. 18 val. — V. Raselo „RITOS MOKSLAI“. Rež. — P. Stoičevas

9 d. 12 val. — „KUKUČIO KELIONĖ“. Insc. aut. ir rež. — I. Norkutė

9 d. 18 val. — R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. — N. Mirončikaitė (teatro laboratorijos „Atviras ratas“ spektaklis)

11 d. 12 val. — „SENELĖS PASAKA“. Rež. — A. Giniotis

11 d. 18 val. — A. Giniočio autorinių dainų vakaras „JUODRAŠTIS“

12 d. 19 val. — „BERNARDOS ALBOS NAMAI“. Choreogr. — A. Cholina (Anželikos Cholinos šokio teatras)

14 d. 18 val. — H. Fiheiredo „EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS“. Rež. — R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

7 d. 18.30 — D. Harrowerio „JUODVARNIS“. Rež. — J. Vaitkus („Audronio Liugos produkcija“)

7 d. 18 val. — M. Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež. — A. Kėleris

8 d. 18 val. — N. Dumbadzės „SVEIKI, ŽMONĖS!”. Rež. — V. Čigogidzė

9 d. 18 val. — P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. — A. Pociūnas

14 d. 18 val. — Moliźre‘o „TARIAMASIS LIGONIS“. Rež. — R. Teresas

Palanga

„Ramybės“ kultūros centras

9 d. 16 val. — „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“. Rež. — K. Smedsas (Suomija) („Audronio Liugos produkcija“)

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

14 d. 18 val. — L. Kalpokaitės romansų vakaras „Taip norisi mylėti“

Rokiškis

Teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“

Rokiškio kultūros centre

7 d. 19 val. — „GENTIS“. Choreogr. — R. Raz (Izraelis) (Kauno šokio teatras „Aura“)

8 d. 18 val. — V. Sigarevo „MELO DETEKTORIUS“. Rež. — K. Smoriginas („Domino“ teatras)

9 d. 17 val. — A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS”. Rež. — J. Vaitkus (Kauno valstybinis dramos teatras)

10 d. 17 val. — J. Vaitkaus „LITERATŪROS PAMOKOS“. Rež. — V. Kaniušonis (Panevėžio teatras „Menas“)

12 d. 10, 12 val. — M. Urbaičio „MAŽASIS MUKAS“. Rež. — A. Stankevičius (Kauno valstybinis lėlių teatras)

12 d. 19 val. — M. Ivaškevičiaus „8-230, TAI AŠ“. Rež. — D. Rabašauskas (Kauno mažasis teatras)

13 d. 18 val. — M.-F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

14 d. 14 val. — A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. — R. Driežis (Vilniaus teatras „Lėlė“)

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 78 iš 78 
7:36:00 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba