SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-06-20 nr. 807

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Santa Lingevičiūtė
Dygsnio jausmu apie kiną
7

Muzika 
• Laimutė Ligeikaitė
Ir rečitalis, ir monospektaklis
4
• Vytautė Markeliūnienė
Tarsi dvelksmas, vėjas, alsavimas
7
• Aleksandros teatre – Lietuvos choreografo kūrinys
• Sapiegų strėlė1
• KONCERTAI

Dailė 
• Marija Gabrielė Repšytė
Patriotai mene
22
• Ona Mažeikienė
Dingę ir atsiradę
• PARODOS1

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Apie mūsų vidinę „rumuniją“
• Kviečia studentų vasaros studija
• Prasideda teatro festivalis „Tylos!“
• Rasa Vasinauskaitė
Žvilgsniai į sceną ir už jos
• Įprasminta aktoriaus misija
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Mėgstu valdyti sukurtą tikrovę
• Paparčio žiedą rasite prekybos centre
• Živilė Pipinytė
Žolių metafizika
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Kultūros naktį GIT pažadins Šv. Kotrynos bažnyčią1

Diskusijos 
• Paulina Pukytė
Kas naujo Radinouge?
29

Polemika 
 Agnė Narušytė
Vėl veronikų laikai
19

Anonsai 
• Menas netikėtose erdvėse
• Naujosios dramos akcija

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Polemika

Vėl veronikų laikai

Agnė Narušytė

[skaityti komentarus]

iliustracija
Marija Teresė Rožanskaitė. „Gimimas”. 1983 m.

Pradėkime nuo lietuvių literatūros. Nuo vienos istorijos, tapusios mūsų kolektyvinės sąmonės dalimi. Veronika, įsčiose nešiojanti ją palikusio vaikino kūdikį, neranda sau vietos – ją išvaro tėvas, išjuokia buvę draugai, viešai pasmerkia ir atstumia Bažnyčia. Tokioje situacijoje savižudybė atrodo kaip vienintelis įmanomas sprendimas. Prisimenu, kaip dar naivioje paauglystėje skaitydama šį Vienuolio apsakymą išgyvenau absoliučią Veronikos vienatvę, užsidarius su savo neišpjaunama ir nepaslepiama gėda. Prisimenu ir juodos neteisybės jausmą, kurio tuomet nebūčiau galėjusi paaiškinti. Baisiausia buvo suvokti, kad visuomenės nusistatymas nepasikeitė, kad mano laikais Veronikai tikriausiai būtų ne ką lengviau. Bet ji turėtų dar vieną išeitį – užuot ėjusi į bažnyčią, kuri tik visiems išdavė jos „nuodėmę“, ji nueitų į polikliniką, tyliai pasidarytų abortą ir gyventų.

Veronika iš praeities virtualybės pamažu ima virsti dabarties realybe, nes Seimas užsimojo pasirūpinti Lietuvos dorove uždrausdamas abortus. Juodas neteisybės jausmas sugrįžta, nes šio įstatymo priėmimą skatina tos pačios jėgos, kurios pražudė Veroniką – Bažnyčia, patriarchato apologetai ir jau apsiginklavusi žaliais kiaušiniais minia.

Sakysite, toks žiaurus susidorojimas – tik literatūrinė priemonė. Taip gyvenime nebūna. Na gerai, galime pakalbėti apie „gyvenimą“, apie realias istorijas.

Pavyzdžiui, viena mano pažįstama jau turėjo vaiką ir vėl pastojo. Netrukus partneris, kuris, beje, buvo beviltiškas, viskuo nepatenkintas girtuoklis, ją paliko. Ji liko visiškai viena, nes jos tėvas – panašus į Veronikos. Jis ne tik pats atsisakė padėti, bet ir neleido motinai, kuri jo bijodama beveik nemato savo anūko. Mano pažįstama neturi nei išsilavinimo, nei darbo – mėgino susirasti, bet visur darbo valandos nesuderinamos su vaiko priežiūra. Valstybės socialinė parama juokinga – tuos penkiasdešimt litų, kuriuos gauna visi vaikai, jai išskaičiuoja iš socialinės pašalpos. O Seimui nusprendus, kad ji su vaiku nėra šeima, ji nieko daugiau ir negalės tikėtis. Ji labai dažnai neturi pinigų net maistui, o kad galėtų pavalgydinti vaiką, skolinasi iš kaimynų, kurie žino, kad negrąžins.

Štai tokioje situacijoje moteris turi spręsti skausmingą klausimą: ar nerti į dar juodesnę skurdo duobę (ji dar daugiau metų negalės rasti darbo) ir dar vieną vaiką (kuris pagal naują šeimos koncepciją bus „benkartas“) pasmerkti gyvenimui be išeities, ar vis dėlto negimdyti. Tai konkreti situacija, visiškai nepanaši į parlamentarų ir kunigų piešiamą gyvybę puoselėjančios darnios šeimos vaizdą. Beje, tas abstraktus vaizdas ir yra ideologinės prievartos įrankis. Įsivaizduokime, kad abortų priešininkai postringauja apie gyvybę, rodydami skurstančių, asocialių šeimų vaizdus. Jie to nedarys, nes tai atvertų jų argumentus prieštaravimui. Ne, jie rodo dailučių, pirštus čiulpiančių kūdikių įsčiose vaizdus – kitaip tariant, abstrakcijas, moters kūno sienomis apsaugotas nuo konkrečios socialinės situacijos. Nereikia nė sakyti, kad 12 savaičių vaisius (tai riba, iki kurios leidžiamas abortas Lietuvoje) dar nelabai panašus į tuos mielus žinduolius.

Abortų priešininkai kalba abstrakčiai – apie gyvybės saugojimą, ir su tuo juk negalime nesutikti? Tačiau, kartoju, kiekvienas abortas – skausmingas sprendimas konkrečioje situacijoje. Nesakau, kad tobulas, ir galbūt daugelio abortų būtų galima išvengti, jei padidėtų socialinė parama vaikus auginančioms moterims, nepravardžiuojant jų „ne šeima“. Bet Lietuva socialinei paramai skiria vos ne mažiausią biudžeto dalį Europoje ir negirdėti, kad šią politiką ruoštųsi keisti. Tuo tarpu abortų priešininkai gražbyliauja apie gyvybę, tuo pat metu demoralizuodami tokias šeimas kaip mano pažįstamos, išstumdami jas už įstatymo ribų, pasmerkdami pajuokai. Ironiška tai, kad tie patys abortų priešininkai paprastai pasisako ir prieš kontraceptines priemones, kurios padėtų išvengti daugybės nepageidaujamų nėštumų. Abiem klausimais jie remiasi popiežiaus autoritetu.

Bet pastaruoju kaip tik mažiausiai reikėtų remtis. Bažnyčia, kaip rodo istorija, labai greita pasmerkti moterį – už tai, kad ji per daug protinga (tada ji „ragana“), už tai, kad nepriklausoma ir turi ambicijų, už tai, kad seksuali (priverčia nusidėti „dorus“ – iš prigimties – vyrus), už tai, kad ji, kaip ir vyrai, jaučia seksualinį pasitenkinimą, už tai, kad gimdo vaikus ne santuokoje, už tai, kad negimdo. Kai Bažnyčia sako, kad reikia gyvybės vardan uždrausti moteriai spręsti, aš prisimenu raganų deginimus ir Veroniką. Tokiais atvejais Bažnyčiai gyvybė nesvarbi – moters gyvybė nesvarbi. Dėl raganų, tiesa, jau atsiprašyta. Tikriausiai po kelių šimtų metų Bažnyčia atsiprašys ir už moteris, kurios mirė dėl nelegaliai padarytų abortų arba kurios buvo priverstos gimdyti vaikus ir auginti juos „tikroje“ šeimoje, nuolat skriaudžiamos neištikimo vyro. Esu tikra, kad atsiprašys. Bet toms moterims jau bus per vėlu.

Šiurpstu skaitydama kai kuriuos abortų priešininkų argumentus, pavyzdžiui, kai jie įrašo Lietuvą greta tokių šalių kaip Lenkija ir Airija, tarsi tai būtų doros ir teisingumo pavyzdžiai. Neseniai buvau konferencijoje Airijoje, kur moterys pasakojo apie savo padėties pagerėjimą po to, kai Europos Sąjunga privertė jų šalį atsisakyti kai kurių viduramžiškų įstatymų. Tiesa, abortai Airijoje vis dar draudžiami. Tačiau dabar tai pražūtinga tik neturtingoms airėms, nes tos, kurios gali susimokėti, važiuoja į Didžiąją Britaniją. Neabejoju, kad ir pakankamai turtingos lietuvės ras, kur nuvažiuoti. Kaip visada, įstatymas trenks per galvas pirmiausia neturtingiesiems. Bet grįžkime į Airiją – jos pavyzdys tikrai pamokantis. Abortų draudimas – tik likutis žiaurios lyčių politikos, kurią rėmė Katalikų bažnyčia. Iki 8-ojo dešimtmečio pabaigos moterys Airijoje praktiškai neturėjo jokių teisių. Ištekėjusios neturėjo teisės dirbti, taigi netekdavo ekonominio pagrindo. Negalėjo priešintis vyro norui turėti daug vaikų. Negalėjo skirtis su smurtaujančiais vyrais. Išprievartautas, neteisėtai pastojusias, ne laiku įsimylėjusias ir dar kitaip „nusikaltusias“ moteris siųsdavo į vienuolynuose veikusius pataisos namus, kur jos turėdavo dirbti be atlygio nuo aušros iki sutemų, buvo mušamos, o gimusį kūdikį priverčiamos atiduoti įvaikinti. Kad būtų aiškiau, rekomenduoju pažiūrėti Peterio Mullano filmą „Magdalietės“ (2002).

Gal galima paprieštarauti, kad abortų draudimas niekaip nesusijęs su tokia situacija? Abejoju. Netgi esu tikra, kad susijęs. Pirmiausia, tai – įsisenėjusio požiūrio į moterį, kaip į žemesnę būtybę, kurią reikia pažaboti, rezultatas. Juk uždraudus abortus, kiekviena brandi lytiškai aktyvaus amžiaus moteris tampa potencialia nusikaltėle. Kūno kontrolė persmelks visą gyvenimą. Pavyzdžiui, kaip jūs garantuosite, kad jūsų dar nepilnametė duktė netaptų tokia nusikaltėle? Uždarysite ją namie? Neleisite žiūrėti televizoriaus ir naršyti interneto? Surasite kokį nors vienuolyną, kad jai nereiktų eiti į bendrą su berniukais mokyklą? Nuolat sekiosite iš paskos? Grasinsite? Šiaip ar taip reikės sukurti kokį nors prievartos mechanizmą, nes kitaip gali tekti raudonuoti prieš pažįstamus. Taigi priėmus abortus draudžiantį įstatymą, tolesnės sankcijos – net nebūtinai teisinės, užteks ir išgarbintosios tradicinės šeimos ratelio – ne už kalnų.

Bet aš, tiesą sakant, nesuprantu, kodėl abortų klausimas pristatomas tiktai kaip moterų problema. Juk dažnai būtent vyrai pastūmėja ar net priverčia savo partneres nutraukti nėštumą (maniškis irgi bandė – dviem atvejais iš trijų). Jie net įbruka pinigų už operaciją, kad nusiplautų sąžinę. Ir jie tai daro visai ne todėl, kad yra prieš gyvybę ar už moters pasirinkimą. Jie tiesiog suvokia, kad vaikas – ir jų atsakomybė. Lietuvoje dar, regis, galioja įstatymas, kad prieš prašydama paramos iš valstybės vieniša motina turi pirmiausia išgręžti vaiko tėvą – mano minėtoji pažįstama taip pat turėjo tai padaryti, nors nebenorėjo turėti jokių reikalų su tuo girtuokliu (antstoliai tuo tikslu atėmė jo vienintelį turtą – kompiuterį). Dabar, kai atlikus DNR tyrimą galima tiksliai nustatyti tėvystę, net nebėra galimybės išsisukti melu, esą aš čia niekuo dėtas. Taigi vyrai taip pat turėtų pasisakyti prieš valdžios manipuliacijas žmonių jausmais ir mėginimą paversti ankstyvo nėštumo nutraukimą nusikaltimu. Ne tik moterys, bet ir vyrai turėtų piketuoti prie Seimo, nes tai – ir jų reikalas.

Rašydama šias eilutes niekaip negaliu atsikratyti jausmo, kad Lietuva, dar neseniai išsikapsčiusi iš posovietinės suirutės ir pamažu tapusi šiuolaikine Europos valstybe, dabar netikėtai pasuko atgal. Nesuprantu kodėl. Bet matau, kas tai daro – internete galima pasitikrinti, kaip balsuoja parlamentarai. Ir apsispręsti, nes juk artėja rinkimai.

 

Skaitytojų vertinimai


14432. Lina2008-06-23 17:03
As jau kartojuosi, bet visad nuostabu rasti laikrasty Narusytes teksta.

14438. vendi2008-06-24 13:01
puikus tekstas, kartu ir priminimas mums visoms/iems - netylekime, issakykime savo nuomone,protestuokime. Juk gyvename sekuliarioje valstybeje, o kunigai sprendzia musu privataus ir intymaus gyvenimo klausimus! Gal uzdrauskime kunigu celibata?

14440. mama :-) 2008-06-24 13:44
as linkiu konservatorei degutienei, kad jos mielas sunelis mestu sauniaja vitkaus dukrele su visais saldziais vaikuciais ir taptu visi tokie kaip ir mes-nepilnaverciai. ir kaimynai pirstais rodytu ir pamokytu kaip gyvent

14444. kafka (maza kava)2008-06-24 17:36
bravo

14456. krankt2008-06-25 19:09
puikus rasinys.

14458. haribo2008-06-25 19:25
viena tokia ideali konservatoriska seima yra austrijoj.ir tevelis ir mamyte ir vaikuciai. ir dukrele rusyje 24 metus kitus vaikelius nuo nuosavo tevelio gimdo. ir jokiu abortu

14480. labas2008-06-26 21:12
narusyte raso nuobodzias knygas apie nuobodu mena :> ir straipsnis jos taip pat, be argumentu, su naiviais paverkslenimais linkejimai tikincioms ka skaitot;)

14485. haribo2008-06-26 23:33
durniems chamams cia ne vieta. eik savo auka paekspluatuok po to NA futbol.durnius

14486. haribo2008-06-26 23:37
cia gi ne apie narusyte kalba ir ne aoie jos knygas ect. tu pasidomek ir patylek. kartoju-durnius

14493. labas2008-06-27 17:47
na jai isejo tokia diskusija apie tuos kuriems cia ne vieta pabandysiu pagrysti savo mintis keletu argumentu.: cituoju "Pavyzdžiui, viena mano pažįstama jau turėjo vaiką ir vėl pastojo. Netrukus partneris, kuris, beje, buvo beviltiškas, viskuo nepatenkintas girtuoklis..." tai toks klausimas kuo ta gerbiama drauge akis buvo uzsipylusi kad nemate jog partneris girtuoklis? ar tik po vaiko gimimo jis tokiu tapo? cituoju "Nereikia nė sakyti, kad 12 savaičių vaisius (tai riba, iki kurios leidžiamas abortas Lietuvoje) dar nelabai panašus į tuos mielus žinduolius." nereikia net sakyti kad tai riba, kai aborto darymas nekelia gresmes moters sveikatai, bet is teksto iseitu kad tik veliau ty po 12 savaiciu "vaisius" tampa zinduoliu ir veliau reiktu manyti zmogumi, na mielai narusytei gal reikia priminti kad kai kurie zinduoliai suserga ivairiomis ligomis ir niekad nesugeba savarankiskai maitintis, judeti ar mastyti, aborto myletoju logika sekant tokias nesavarankiskas butybes taip pat reiktu naikinti, ka ir kalbeti - fasizmas paprastasis. ir desertui cituoju "Lietuvoje dar, regis, galioja įstatymas, kad prieš prašydama paramos iš valstybės vieniša motina turi pirmiausia išgręžti vaiko tėvą..." na vienisa mama atrodo is sventos dvasios pagimde? tai kol vaikui pradeti reikes dvieju, tai ir atsokomybe reiketu dalintis, aisku juokingus alimentus isskaiciuoja bet jai vaika padare dviese tai gal ir jo islaikymu turetu rupintis dviese? o tik paskui visuomene. tai aciu kad skaitote.

14494. meska2008-06-27 19:21
>>>LABUI atrodai pats uzsipyles akis su savo keliais apgailetinais argumentais kurie yra lasas juroje palyginus su bendra situacija kuri besanti LT.Eik su Degutiene arbateles pagerk. Ot sventieji atsirado, geruliukai, pazangiukai...

14495. labas2008-06-27 19:30
na bendra situacija lt, yra kad, seimos kurias sudaro vienas is tevu ir vaikas ar vaikai yra remiamos finansiskai labjau, nei tos kurios turi abu tevus, meska meska, pasiziurek istatymus paskui dejuok.

14496. haribo2008-06-27 19:40
gal tas visazinis ir daugialypis Labas zino koks tai yra remimas? ivardink suma,nes man net pirsteliai jos neisstuksena-baisu. tavo internetas brangiau kainuoja. durnius kubu. uzpavydejo mamoms 50 lt. ir tai ne visoms duoda. dziaugiuos tik ,kad pries @darydamas@ sau ir savo partneriui po sikna pagalvele padedi ir gal dar banko garantini paimi.

14497. haribo2008-06-27 19:43
zinai kad meile akla, a u kazdovo bomza svoja bomzicha,tolko korolevy po odinocke. Parasyk,ar reikia verst i anglu

14498. labas2008-06-27 20:45
nava kai neturi argumentu, gali tik visokius niekus rasineti, ka besakyti straipsnis prastas, tik isvirksciai megztos beretes aplink zuja, ir visa diskusija apie istatima is esmes sukasi tik apie seimos pervadinima i nepilna seima. nes realiai daugiau nieko ir neivyko o kiek aistru kiek erzelio ir rusiskos poezijos, ka pasakyti - zema.

14502. haribo2008-06-27 23:32
gal pasikartosiu(jei supranti ka turiu oooooooooooomeny). 1. kalba eina ne apia tai kas ... isasi legaliai o kas is troskulio.2. kalba apie VAIKUS.kurie nemate,kas ir su kuo juos dare. 3. moralinis imperatyvas dar galioja(inteligentiskiems).4.vaikai ..biu nepadaromi(yra daug kuriems nepavyko).5.nuo dabar valstybe rems tik TEISINGAi susiporavusius. gal geriau gatvine statistika paziurek-kiak normaliu seimu-0 0 0 2. o jeigu netrauki nei ant(atsiprasau uz nelietuviskumus)amziaus cenzo nei ant idejos nei ant gerasirdiskumo-skaityk biuletenius seime ir gyvenk gete-visiems palangves, P.S. gaila tavo mamos ir vaiku

14503. meska2008-06-28 00:18
supratai, labe, tu kanors?? visogero tau tuomet

14513. Agnule, ar matai kiek cia durniu2008-06-29 23:28
Laikykis! Ir - grizk. - j

14909. simona2008-09-11 17:14
Aciu,Agne.kaip tik skaitau de Beauvoir Antraja lyti,tad stebiuosi,kad taip sunkiai iskovojus(beveik) lyciu lygybe,moteris vel norima grazinti i Viduramzius.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 78 iš 78 
7:33:40 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba