SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-07-21 nr. 718

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Neringa Černiauskaitė
Miesto dialogai
8

Savaitė 
• Živilė Pipinytė
Už gerus norus
1
• Jaunieji aktoriai šturmuos "Menų spaustuvės" sceną1
• Arūno Matelio filmui – dešimtasis apdovanojimas1

Muzika 
• Jūratė Vyliūtė
Seniai taip buvo gera "Pilėnuose"
6
• Žaidžiantys nepaklusnumą
• Džiazas "Kristupo vasaros festivalyje"
• "Rusų baleto šedevrai" Palangoje
• KONCERTAI

Dailė 
• Agnė Narušytė
Šiek tiek apie Airiją
• Kristina Pipiraitė
3 x 3
1
• Jonė Žvibaitė
Laiko ženklai
• Ona Mažeikienė
Lietuvos valdovo Aleksandro laikų atspindžiai
1
 PARODOS

Literatūra 
• Holivudo imperialistai1
• VAKARAI

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
24 valandos teatro
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Vasaros žaidimai2
• "Vilniaus susitikimas" tęsiasi Vengrijoje
• Juodkrantės kino stovyklai pasibaigus1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios1

Dailė

PARODOS

liepos 21–30

[skaityti komentarus]

Vilnius

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

"Potvynis: naujos srovės Australijos ir Naujosios Zelandijos šiuolaikiniame mene"

"Emisija 2006": Redas Diržys "Neminėk Lietuvos vardo be reikalo paminėjimas, arba Vilnius - Europos kultūros sostinė"; Donatas Jankauskas "Diena" (videoinstaliacija, LED ekranai, ŠMC stogas); Valdas Ozarinskas "Fojė"

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI - XVIII a.) portretų ekspozicija

Tarptautinė dailės paroda "Dailininkai Römeriai"

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Profesionaliosios sakralinės dailės (XV - XIX a.) ekspozicija

Sakralinio lietuvių liaudies meno (XVII - XX a.) ekspozicija

Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonų bei metalo dirbinių (XVII - XX a. pr.) ekspozicija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų ekspozicija

Paroda "Bažnytinė Lietuvos tekstilė (XV - IX a.)"

Paroda "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai"

Algimanto Miškinio kolekcijos paroda "Rytų šalių dailė"

Paroda "Romos Šv. Petro bazilika. Novum Templum Vaticanum istorija ir architektūra"

Paroda "Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras", skirta valdovo mirties 500 metų sukakčiai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės vėliavos ir žemėlapiai iš Švedijos Karalystės armijos muziejaus ir Švedijos karo archyvo

Lietuvos nacionalinis muziejus Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorijos ir etninės kultūros ekspozicija

Bažnytinio paveldo muziejaus inauguracinė paroda

Prano Lapės tapybos darbų paroda

Paroda "Tremties ženklai 1941 - 1953"

Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3

"Lietuvos proistorė"

Signatarų namai

Pilies g. 26

Vasario 16-osios akto signatarams skirta ekspozicija

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija (lankymas antradienį - šeštadienį 10 - 16 val. iš anksto susitarus tel. 2791644)

LDS galerija "Arka"

Aušros Vartų g. 7

iki 29 d. - akvarelės grupės "Aqua-12" paroda "Mes - okeanas"

Antano Samuolio plenero tapybos paroda "Portretas formate"

Yuri Nagawara ir Akira Komoto (Japonija) kūrybos paroda

"Vartų" galerija

Vilniaus g. 39

Odminių skvere - Nuno Vasos (Portugalija) skulptūros "Galimi pietūs"

LDS galerija "Kairė–dešinė"

Latako g. 3

iki 29 d. - Argentinos ir Lietuvos grafikos paroda "Kartu"

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

Paroda "Baltadvario kūrybinė laboratorija"

"Naujas 2006". Roberto Gritėno paroda "Mažieji piešiniai"

Vilniaus fotografijos galerija

Stiklių g. 4

Kazachstano fotografų Valerijaus Korenciuko ir Olgos Korenciuk darbų paroda

"Prospekto" fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

Monos Filz darbų paroda

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Paroda iš Teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių (XIX - XX a. pirma pusė)

Lietuvos meistrų muzikos instrumentai

Vaikų piešinių konkurso dalyvių paroda "Comedia dell’arte personažai"

"Marcas Chagallas ir kiti avangardistai"

Užupio galerija

Užupio g. 3

VDA Telšių dailės fakulteto Metalo plastikos katedros III kurso studentų darbų paroda "Trečiakursiai"

Rūtos galerija

Vokiečių g. 28

nuo 21 d. - Jolitos Skėrytės tapybos paroda "Natural"

Dailės galerija "Dalia"

Žirmūnų g. 70

Arūnės Tornau paroda "Tapyba, objektai"

Vitražų paroda "Stiklo amžius 2006"

Lenkų institutas

Didžioji g. 23

Ireneuszo Betlewicziaus paroda "Kelionės dienos erdvėje"

Senamiesčio menininkų dirbtuvė

Totorių g. 22

Totorių gatvės menininkų paroda "Treji"

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51

"Lietuvos dokumentinio paveldo vertybės"

Henriko Žukausko šaržai

Baltarusių dailininko Mikolos Buščiko tapybos darbų paroda "Sielos erdvės"

Leidinių ekspozicija iš 18-kos Baltarusijos leidyklų

II respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalio-konkurso "Skambinu, įsivaizduoju, piešiu" dalyvių dailės darbų paroda

Elzevyrai iš Lietuvos nacionalinės bibliotekos rinkinių

iki 24 d. - "Paveikslėlių knygų kūrėja Beatrix Potter"

iki 29 d. - Rembranto 400-osioms gimimo metinėms

iki 31 d. - Zino Kazėno tapyba

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto g. 6

Danutės Janeliūnaitės dailės darbų paroda "Mano gyvenimo medis - 2"

Romualdo Mičiūno fotoparoda "Akimirkos žavingos"

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Kauno M. Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro mokinių animalistinių piešinių paroda "Kelionė į paslaptingąjį gamtos pasaulį"

Studija-galerija "D’Arijaus papuošalai"

Dominikonų g. 7/20

iki 23 d. - Viktoro Mikučio darbų paroda "City"

"Kvadrato" lauko galerija

Gedimino pr. 13

nuo 21 d. - Genovaitės Jacėnaitės paroda "Ir žmonės, ir skruzdėlės - Žemės vaikai!"

Stasio Juškaus galerija

Barboros Radvilaitės g. 6 b

Antano Gudaičio, Sofijos Veiverytės, Kazimiero Morkūno piešinių paroda "Atgyjantys popieriuje"

Šv. Kotrynos bažnyčioje - Giedriaus Kazimierėno istorinių darbų paroda

"Café Vienna"

Trakų g. 5

nuo 22 d. - Alfredo Maruškos fotoparoda "Kava su nuotrauka"

Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Tanyos Gavron paroda "Atgal į pradžią: Pietų Afrikos dailininkė ieško savo šaknų Lietuvoje"

Vilniaus universiteto Botanikos sodas

Kairėnų g. 43

Petro Mazūro, Mindaugo Navako, Vlado Urbanavičiaus skulptūrų paroda

Kaunas

M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

Paroda "Senoji Lietuvos kryždirbystė"

Paroda "XIX a. pab. - XX a. I p. Lietuvos ir lietuvių dailė" (iš Algimanto Miškinio kolekcijos)

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Šiuolaikinio Kubos meno projektas "Širdies plakimas"

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

iki 23 d. - Arūno Vaitkūno (1956 - 2005) paroda "Išliekantys tapybos ženklai"

nuo 28 d. - tarptautinė vizualiųjų menų paroda "Naujos kaukės"

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

Paroda "Prieš ir po 50 metų", skirta Kauno dailės gimnazijos 60-mečiui

"Fujifilm" fotografijos galerija

Rotušės a. 1

Zdeneko Stuchliko fotoparoda "Susijungimas"

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

Lietuvių literatūros istorijos ir kultūrinio gyvenimo ekspozicija (nuo senųjų raštų iki 1955 m.)

Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"

"Aukso skrynią atdarei - savo ilgesio dainas" (Antanui Vaičiulaičiui - 100)

"...kaip gyvą mane parašei" (Viktorui Miliūnui - 90)

"Vakar ir visados..." (Marcelijui Martinaičiui - 70)

"…į buvusius žiūrim metus!" (Maironio lietuvių literatūros muziejui - 70)

"Nuo žodžio prie spalvos" (moksleivių piešinių paroda pagal Zitos Gaižauskaitės, Jurgos Ivanauskaitės ir Gintaro Patacko kūrybą)

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

iki 30 d. - VDA Kauno dailės fakulteto Taikomosios keramikos katedros studentų baigiamųjų darbų paroda

Eglės galerija

Raguvos g. 9 - 2

iki 22 d. - Linos Drižiūtės lėlių paroda

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

Paroda "Liečiu - matau"

Galerija "Aukso pjūvis"

Donelaičio g. 62 / Putvinskio g. 53

Gražinos Vitartaitės darbų paroda

Kauno įvairių tautų kultūrų centras

Šv. Gertrūdos g. 58

Kauno jaunųjų menininkų grupės paroda "Pavojingas visuomenei"

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda "Australijos ir Okeanijos tautų menas"

Paroda "Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai"

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 3

Švedų, slovėnų, vokiečių, japonų ir lietuvių menininkų paroda "Laiko ženklai"

Klaipėdos galerija

Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10

iki 27 d. - Romualdo Inčirausko tapybos darbų paroda "Paukštė"

Kultūrų komunikacijų centras

Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10

Šeštoji projekto "Erozija" paroda "Akimirka"

Šiauliai

Galerija "Laiptai"

Žemaitės g. 83

iki 27 d. - ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kūrybos darbų paroda

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

Jono Nekrašiaus, Andriaus Mačiūno, Andriaus Repšio, Pranciškaus Repšio fotografijų paroda

Ričardo Zdanavičiaus-Zdano tapybos paroda

Lino Liandzbergio ir Andriaus Miežio tapybos paroda "Double pleasure"

Fotografijos muziejus

Vilniaus g. 140

Laimos Geležiūtės fotografijų paroda "Pro rakto skylutę"

Šiaulių universiteto dailės galerija

Vilniaus g. 141

iki 26 d. - Vilmos Gudaitės grafikos darbų paroda "Minties grafika"

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

XVI Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas

iki 30 d. - Balio Tuskėno tapyba

Baltoskandijos akademija

Vasario 16-osios g. 8

Paroda "Mato Šalčiaus takais"

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

iki 30 d. - Ramūno Danisevičiaus, Valdo Kopūsto, Rolando Parafinavičiaus fotografijų paroda "Nuoga diena"

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Ekspozicija "Natūralus ir istorinis gintaras"

Gintaro inkliuzų ir meninių dirbinių paroda "Gintaro pasaulis"

Henriko Grinevičiaus fotografijų ir atvirukų kolekcijos paroda "Senoji Palanga"

Savicko paveikslų galerija

Daukanto g. 24

Savicko suaugusiųjų dailės mokyklos darbų, sukurtų Palangoje, vasaros stovyklos metu, paroda

Savicko paveikslų galerijos kolekcija

Palangos viešoji biblioteka

Vytauto g. 61

Fotomenininko Aleksandro Dapkevičiaus paroda "Fantazija"

Nida

Savicko paveikslų galerija

Kopų g. 2 / Taikos g. 17

Vilniaus nepriklausomų meno galerijų asociacijos paroda

LDS "Klaipėdos galerija"

S. Dariaus ir S. Girėno g. 13

Lietuvos, Ukrainos, Armėnijos dailininkų paroda

Juodkrantė

Juodkrantės parodų salė

L. Rėzos g. 3

Meninio stiklo ir mažųjų formų vitražo paroda "Akimirkos"

Trakai

Trakų istorijos muziejus

Kęstučio g. 4

Lietuvos totorių istorija nuo XIV a. iki šių dienų

Paroda "Viduramžių kankinimai ir bausmės" (Lenkijos kolekcininko Piotro Buczkowskio kolekcija)

Dusetos

Dusetų dailės galerija

K. Būgos g. 31a

Dusetų krašto dailininkų paroda "Galerijai vienuolika"

Ukmergė

Kultūros centro galerija

Kauno g. 8

Rimanto Zinkevičiaus skulptūrų paroda

Fotografijų paroda "Iš grafų Kosakovskių meno lobynų"

Plungė

Žemaičių dailės muziejus

Parko g. 1

Dalios Dokšaitės paroda "Žemaitija - Japonija"

Romualdo Inčirausko projektas "Telz", skirtas Telšių žydų bendruomenės atminimui

Marijampolė

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Vytauto g. 20

iki 30 d. - Laimutės Kraukšlienės paroda "Fotografija iš Ventės rago"

Jurbarko raj.

Panemunės pilis

Lino Katino tapyba

VDA Tekstilės katedros studentų darbų ekspozicija

Andriaus Surgailio ir Stasės Butrimienės fotografijų paroda "Dešiniakrantės Panemunės tarp Kauno ir Jurbarko lankytini istorijos ir meno objektai"

Keramikų simpoziumo "Panemunės pilies senieji kokliai" darbų paroda

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 82 iš 82 
7:31:43 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba