SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-01-27 nr. 693

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Neringa Černiauskaitė
Mano drabužiai miegamajame
7

Muzika 
• Ne vien Mozartas1
• Vidutis Bakas
Ar pasiteisino lūkesčiai?
6
• Juditos Leitaitės koncertai Sankt Peterburge5
• 2006 metų muzikos kalendorius
• Saksofonas ir vargonai Šv. Jonų bažnyčioje
• KONCERTAI

Dailė 
• Slėpynės2
• Menas kasdienybei: dizaino politika2
• Įvertintos fotografijos tyrinėtojos1
• PARODOS

Literatūra 
• Skirmantas Valiulis
Pririšti ir atrišti
7
• Atviros Lietuvos fondui – 15
• VAKARAI

Teatras 
• Petras Mendeika
Kaip nereikėtų kurti spektaklio
6
• Martino McDonagho "Pagalvinis"7
• Broliai Presniakovai svečiuosis Vilniuje3
• Vilniaus mažojo teatro naujienos
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Priklausomybės kronikos
• Živilė Pipinytė
Išmuštas iš vėžių
• Lenkų kino avangardas. Ketvirtasis dešimtmetis1
• Subręsti pavyksta ne visiems
• Lietuviškas kinas Roterdamo tarptautinio kino festivalio naujųjų talentų programoje
• Artūro Baryso paminėjimas
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Anglai apie rusus, rusai apie Kubą, visi apie viską, L. Bush apie G.W. Bushą10

Anonsai 
• Kultūros ministerija skelbia
• Moksleivių darbų konkursas "Mūsų senelių ir prosenelių kaimynai žydai"

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

sausio 27–vasario 5

[skaityti komentarus]

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

27 d. 18 val. - P. Čaikovskio "GULBIŲ EŽERAS". Dir. - R. Šervenikas

28 d. 18 val. - J.F. Halevy "ŽYDĖ". Dir. - M. Staškus

29 d. 12 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS". Dir. - M. Staškus

II. 1d. 18 val. - G. Verdi "LIKIMO GALIA". Dir. - G. Rinkevičius

2 d. 18 val. - A. Adamo "ŽIZEL". Dir. - V. Viržonis

3 d. 18 val. - F. Lehįro "LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. - J. Geniušas

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

27 d. 18 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas

28 d. 18 val. - P. Barzo "SUSITIKIMAS". Rež. - R. Banionis

29 d. 12 val. - Premjera! A. de Saint-Exupery "MAŽASIS PRINCAS". Rež. - S. Mykolaitis

29 d. 18 val. - B. Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež. - G. Padegimas

II. 2 d. 18 val. - J. Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež. - J. Vaitkus

3 d. 18 val. - F. Schillerio "MARIJA STIUART". Rež. - J. Vaitkus

Mažoji salė

27 d. 18 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

28 d. 16 val. - Premjera! R. Granausko "DUBURYS". Rež. - S. Račkys

29 d. 16 val. - P. Süskindo "KONTRABOSAS". Rež. - V. Masalskis

Valstybinis jaunimo teatras

27, 28, II. 4 d. 18 val. PREMJERA! M. McDonagho "PAGALVINIS". Rež. - J. Vaitkus. Scenogr. ir kost. dail. - E. Richter, komp. - J. Mieželytė. Vaidina V. Petkevičius, S. Ivanovas, R. Bilinskas, A. Jalianiauskas, A. Kazanavičius, D. Šilkaitytė, S. Sipaitis

29, II. 5 d. 12 val. - V. V. Landsbergio "ARKLIO DOMINYKO MEILĖ". Rež. - A. Vidžiūnas (Salė 99)

29 d. 18 val. - "VIRTO ĄŽUOLAI" (pagal J. Baltušio "Parduotas vasaras"). Rež. - A. Jankevičius

31 d. 18 val. - P.E. Landi "Strip Man Show - viskas apie vyrus". Rež. - P.E. Landi

II. 1 d. 18 val. - A. Čechovo "DĖDĖ VANIA". Rež. - A. Latėnas

2 d. 18 val. - D. Privalovo "SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS". Rež. - B. Latėnas

3 d. 18 val. - E. Ehn "ŠVENTŲJŲ VAIDINIMAI". Rež. - P.E. Budraitis

Vilniaus mažasis teatras

27 d. 18.30 - PREMJERA! F. Bordon "PASKUTINIAI MĖNESIAI". Rež. - R. Tuminas, A. Dapšys

28, 29 d. 18.30 - G. Kanovičius "NUSIŠYPSOK MUMS, VIEŠPATIE". Rež. - R. Tuminas

II. 1, 2 d. 18.30 - M. Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež. - R. Tuminas, A. Dapšys

OKT/Vilniaus miesto teatras

27 d. 18 val. Kauno "Girstučio" kultūros rūmuose, II. 1 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje - brolių Presniakovų "VAIDINANT AUKĄ". Rež. - O. Koršunovas. Po spektaklio įvyks susitikimas su pjesės autoriais O. ir V. Presniakovais (Rusija)

31 d. 18 val. Širvintų kultūros centre - J. Griškoveco "MIESTAS". Rež. - S. Mykolaitis, O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

27 d. 18 val. - K. Donelaičio "METAI. RUDENS GĖRYBĖS". Rež. - E. Nekrošius (Meno fortas)

28 d. 18 val. - L. Tolstojaus "ANA KARENINA". Rež. - E. Mitnickis (Kijevas)

29 d. 12 val. - L. Ustinovo, O. Tabakovo "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - J. Popovas

29 d. 18 val. - E.E. Schmitto "PALEISTUVIS". Rež. - G. di Capua (Sankt Peterburgas)

II. 1 d. 18 val. - D. Šostakovičiaus 100 metų jubiliejui. Kaliningrado simfoninis orkestras. Dir. - A. Feldmanas. Programoje P. Čaikovskio, J. Haydno, W.A. Mozarto, D. Šostakovičiaus kūriniai

2 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "HAMLETAS". Rež. - E. Nekrošius (Meno fortas)

3 d. 18 val. - E.E. Schmitto "PALEISTUVIS". Rež. - G.di Capua (Sankt Peterburgas)

Anželikos Cholinos šokio teatras

31 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre - šokio spektaklis "MEILĖ". Choreogr. - A. Cholina

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

28 d. 12 val. - "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - E. Jaras

29, II. 5 d. 12 val. - "JUODOJI VIŠTA". Rež. - R. Driežis

Mažoji salė

27 d. 18 val. - "VILIS". Rež. - V.V. Landsbergis

28 d. 14 val. - "KIŠKIŲ SUKILIMAS". Rež. ir dail. - R. Driežis

29 d. 14 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Pjesės autorė ir rež. - N. Indriūnaitė

Keistuolių teatras

27, 28 d. 19 val. - "Meilė ir mirtis Veronoje". Rež. - A. Giniotis

29 d. 15 val. - "Mano senelis buvo vyšnia". Rež. - A. Gluskinas

II. 1 d. 19 val. - M. Andersson "Bėgikas". Rež. - V. Jevsejevas (Panevėžio teatras "Menas")

3 d. 19 val. - C. Gozzi "Karalius Elnias". Rež. - A. Giniotis

Menų spaustuvė

3 d. 18 val. - jaunųjų menininkų programa "Ateinantys". "Plaukia Ofelija, skęsta". Choreogr. - E. Stundytė

Ramūno ateljė

Latako g. 1

II. 2 d. 19 val. - "Ir visada bus per vėlu" (pagal A. Camus). Vaid. R. Abukevičius

"Raganiukės teatras"

28 d. 12 val. - "Tiškučio akademija"

29 d. 10 val. - "Riterio Patrakėlio nuotykiai"

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

27 d. 18 val. - "AR TU PRISIMENI TĄ MELODIJĄ?" Rež. - A. Kurienius ir R. Žirgulis

27, 29 d. 13 val. - Š. Aleichemo "MENDELIO MILIJONAI". Rež. - A. Pociūnas ("Sriubos teatras")

28 d. 18 val. - F.G. Lorcos "DONJA ROSITA, arba GėLIų KALBA". Rež. - G. Varnas

29 d. 12 val. - A. Liobytės "MEŠKOS TROBELĖ". Rež. - D. Juronytė

29 d. 18 val. - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

31 d. 18 val. - stepo trupės "FUNNY BEAT" koncertas

31 d. 18 val. - J. Smuulo "SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. - D. Juronytė ("Sriubos teatras")

II. 1 d. 18 val. - V. Mykolaičio-Putino "ALTORIŲ ŠEŠĖLY. EINA GYVENIMAS". Rež. - A. Kinderis (Alytaus miesto teatras)

2 d. 18 val. Telšių Žemaitės teatre - "PRABA". Choreogr. - G. Ivanauskas

3 d. 18 val. - D. Gieselmanno "PONAS KOLPERTAS". Rež. - S. Uždavinys ir J. Arčikauskas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

27 d. 18 val. - "Trijų minučių romanas". Choreogr. - A. Kurienius

28 d. 18 val. - J. Offenbacho "Orfėjas pragare". Dir. - V. Visockis

29 d. 12 val. - T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės "Nykštukas Nosis". Dir. - V. Visockis

29 d. 18 val. - Ch. Gounod "Romeo ir Džuljeta". Dir. - J. Geniušas

II. 2 d. 18 val. - R. Rodgerso "Muzikos garsai". Dir. - J. Vilnonis

Kauno kamerinis teatras

3 d. 18 val. - L. Andrejevo "JUDAS ISKARIJOTAS". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

27 d. 19 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

29 d. 18 val. - PREMJERA! "PAGALIAU" (pagal P. Turrini pjesę). Rež. - M. Žukas

Kauno valstybinis lėlių teatras

28 d. 12 val. - "VIDURNAKČIO PASAKA". Rež. - A. Stankevičius

29 d. 12 val. - "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Stankevičius

II. 3 d. 18 val. - K. Jakučio dainų ir poezijos vakaras ir naujo albumo "Jei negaliu aš turėti Tavęs..." pristatymas

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

28 d. 18 val. - M. McDonagho "LINEINO GROŽIO KARALIENĖ".

Rež. - G. Padegimas

29 d. 12 val. - K. Gudonytės "PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS IŠTRŪKSTA Į LAISVĘ".

Rež. - K. Gudonytė

II. 3 d. 18 val. - I. Šeiniaus "KUPRELIS". Rež. - K. Macijauskas

Mažoji scena

29 d. 18 val. - R. Harwoodo "KVARTETAS". Rež. - P. Gaidys

II. 2 d. 18 val. - M. Gavrano "VISKAS APIE MOTERIS". Rež. - D. Tamulevičiūtė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

27 d. 18 val. - R. Toma "AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS". Rež. - N. Mirončikaitė

28 d. 18 val. - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - S. Račkys

29 d. 12 val. - PREMJERA! S. Maršako "DVYLIKA MĖNESIŲ". Rež. - N. Mirončikaitė, dail. - R.  Jakubauskienė. Vaid. V. Paleckaitė, N. Bėčiūtė, J. Grumšlytė, J. Budriūnaitė, D. Petraitytė, I. Liutikaitė, J. Bindokas, A. Kišūnas, N. Mirončikaitė, E. Pauliukonis, E. Kapilioras

29 d. 18 val. - "DAKTARAS IR MANGARYTA". Pjesės aut. ir rež. - V.V. Landsbergis

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 84 iš 84 
7:29:38 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba