SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-11-10 nr. 730

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
„Bohema“ Kongresų rūmuose
6

Muzika 
• Margarita Dvarionaitė
Ateisiu tik vyriausiuoju
2
• Nuo kamerinių vakarų iki įspūdingų rečitalių3
• Savaitgalis džiazo ritmu su „Vilnius City Jazz“
• „Ašarų samba“ – linksmai liūdna Fausto Latėno kūryba
• KONCERTAI

Dailė 
• Živilė Ambrasaitė
Liepsnos (ne)paliestieji
• Kristina Stančienė
Ištroškę meno
2
• Tautvydas Bajarkevičius
Apie postfotografiją
3
• Ermitažas – Guggenhaimo muziejus – Vilniaus meno centras5
• PARODOS1

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Marija Rimeikytė
Nauji menininkų namai
1
• Goda Dapšytė
Tarp žaliųjų ir raudonųjų
• Koršunovas ir Baricco kuria Mozarto „Užburtąją fleitą“
• Henriko Ibseno „Šmėklos“ Jaunimo teatre1
• Improvizacijos meilės tema1
• Muzika, kurianti teatrą4
• „Grimo opera“ įvertinta Sarajeve
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Jaučiau atsakomybę
• Lietuvos moksleiviai mokysis žiūrėdami kino filmus2
• Boratas ateina1
• Lietuviškas pyragas6
• Nuodėmių miestas tobulai gražus
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Ką užfiksuoja akmuo ir laikraštis

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
Vis geriau ir geriau
11

Anonsai 
• Kauno valstybinis dramos teatras skelbia aktorių atranką

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

lapkričio 10–19

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

10 d. 18 val. — L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. — V. Viržonis

11 d. 18 val. — R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. — V. Ovsianikovas

12 d. 12 val. — B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“.

Dir. — A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

18 d. 18 val. — Premjera! T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

Mažoji salė

15 d. 18 val. — I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. — J. Vaitkus

17 d. 18 val. — L. Hallo „ŠAUKŠTAVEIDĖ STAINBERG“. Rež. — M. Misiūnaitė

18 d. 16 val. — „APKABINK MANE“. Rež. — A. Vidžiūnas

Vilniaus mažasis teatras

10 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

11 d. 18.30 — S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. — R. Tuminas

12 d. 12 ir 15 val. — PREMJERA! „MAŽOJO TEATRO PASAKOS“. Rež. — R. Tuminas

14 d. 18.30 — koncertas, skirtas J. Coltrane‘ui. Dalyvauja Lietuvos džiazo atlikėjai

15, 16 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

17 d. 18.30 — F. Bordon „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

10, 11 d. 18 val. — PREMJERA! H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. — A. Jankevičius, dail. — L. Luišaitytė, komp. — M. Vilumas. Vaidina N. Varnelytė, S. Ivanovas, A. Kazanavičius, S. Sipaitis, R. Marazaitė

12 d. 18 val. — A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. — A. Latėnas

14 d. 19 val. — V. Jankausko „PĖDSAKAI“

16, 17 d. 18 val. — A. Camus „KALIGULA“. Rež. — I. Jonynas

Rusų dramos teatras

12 d. 12 val. — J. Švarco „PELENĖ“. Rež. — J. Popovas

12 d.18 val. — E. Ensler „VAGINOS MONOLOGAI“. Rež. — G. di Capua

16 d. 19 val. — J.J. Bricaire’o, M. Lasaygueso „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. — A. Girba (Maskva)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

11 d. 12 val. — N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“. Rež. ir dail. — R. Driežis

12 d. 12 val. — A.A. Jonyno, V. Mazūro „CIRKAS YRA CIRKAS“. Rež. ir dail. — V. Mazūras

Mažoji salė

11 d. 14 val. — „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“. Rež. ir dail. — R. Driežis

12 d. 14 val. — K. Csato „SENELĖS PASAKA“. Rež. — K. Csato

Keistuolių teatras

10, 11 d. 19 val. PREMJERA! „Penktas veiksmas“. Rež. — A. Kaniava

12 d. 12, 15 val. — „Mano senelis buvo vyšnia“. Rež. — A. Gluskinas

13 d. 19 val. — vakaras „Rudens ekspromtas“, skirtas profesorės I. Vaišytės 80-ties metų jubiliejui paminėti

16, 17, 18 d. 19 val. — „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. — A. Giniotis

Teatro ir kino informacijos centras

10 d. 19 val. „Meno forte“ — „Liūdnos dainos iš Europos širdies“. Rež. –K. Smedsas (Suomija)

„Menų spaustuvė“

10, 11 d. 18 val. Kišeninėje salėje — Premjera! „Srūva. Neliesk“. Choreogr. — J. Verseckas

Elfų teatras

11 d. 18 val. — L.S. Černiauskaitės „Išlaisvinkit auksinį kumeliuką“. Rež. — R. Vikšraitis

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Versmė“

10 d. 18 val. LNDT, Didžiojoje salėje, — R. Šavelio „TAMARIKSO ŽYDĖJIMAS“. Rež. — R. Rimeikis (J. Miltinio dramos teatras)

11 d. 12 val. Keistuolių teatre — V.V. Landsbergio „PELYTĖ ZITA“. Rež. — V.V. Landsbergis (Keistuolių teatras)

11 d. 15 val. LNDT, Mažojoje salėje, — V. Mačernio „PO ŪKANOTU NEŽINIOS DANGUMI“. Rež. — A. Jalianiauskas (Alytaus miesto teatras)

11 d. 18 val. LNDT, Didžiojoje salėje, — S. Šaltenio „KAIP UŽMUŠTI JASONĄ“. Rež. — R. Steponavičiūtė (Šiaulių dramos teatras)

12 d. 12 val. Valstybiniame jaunimo teatre, Salėje 99 — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas (Valstybinis jaunimo teatras)

12 d. 16 val. LNDT, Mažojoje salėje, — „ATVIRAS RATAS“. Rež. — A. Giniotis (Teatro laboratorija „Atviras ratas“)

12 d. 18 val. LNDT, Didžiojoje salėje, — M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė (Kauno valstybinis dramos teatras)

13 d. 15 val. LNDT, Didžiojoje salėje — J. Vaiškūno, D. Vaiškūnienės „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — V.V. Landsbergis (Klaipėdos dramos teatras)

13 d. 18 val. Vilniaus teatre „Lėlė“ — V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis (Vilniaus teatras „Lėlė“)

13 d. 20 val. LNDT, Mažojoje salėje, — T. Vakarės „NAKTIS ROJUJE“. Rež. –A. Keleris (Panevėžio teatras „Menas“)

14 d. 18 val. LNDT, Mažojoje salėje, — R. Granausko „DUBURYS“. Rež. — S. Račkys (LNDT)

15 d. 18 val. LNDT fojė — festivalio „Versmė“ uždarymas

Kaunas

Kauno dramos teatras

10 d. 18 val. Ilgojoje salėje — J.-L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. — G. Varnas

11 d. 13 val. „Sriubos teatre“ — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

11 d. 16 val. Didžiojoje scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

12 d. 19 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. — G. Varnas

14 d. 19 val. „Sriubos teatre“ — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas („Sriubos teatras“)

14, 15 d. 19 val. Palėpės salėje — Th. Bernhardo „PIETŪS SU LIUDVIKU“. Rež. — A. Vizgirda

17, 18 d. 19 val. Ilgojoje salėje — R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Rež. — R. Ramanauskas

17, 18 d. 19 val. Palėpės salėje — S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. — V. Tertelis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

10 d. 18 val. — F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. — J. Geniušas

11 d. 18 val. — F. Loewe „Mano puikioji ledi“. Dir. — J. Geniušas

12 d. 12 val. — Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. — V. Visockis

12 d. 18 val. — G. Bizet „Karmen“. Muzikinis vad. ir dir. — G. Rinkevičius

Kauno kamerinis teatras

10 d. 18 val. — J.K. Jeromo „Trise valtimi (neskaitant šuns)“. Rež. — S. Rubinovas

11 d. 18 val. — P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. — S. Rubinovas

12 d. 18 val. — K. Magnier „BLEZAS“. Rež. — S. Rubinovas

15 d. 18 val. — „Parnaso klube“ poezija ir muzika

16 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

10 d. 19 val. — „Tyrimas apie teisybĘ“. Rež. — V. Balsys

11 d. 18 val. — Premjera! „Lėlių namai“

12, 18, 19 d. 18 val. — „Mėnulio koja“. Pjesės aut. ir rež. — A. Dilytė

14 d. 19 val. — „Katytė „P“. Rež. — V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

10 d. 18 30 — koncertas „Šoku-gyvenu“, dalyvauja neoklasikinio šokio teatras

„Releve“

11 d. 12 val. — „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. — A. Stankevičius

12 d. 12 val. — „PINOKIS“. Rež. — O. Žiugžda

15 d. 18 val. — „Ir nenoriu sau geresnio nieko...“. Rež. — D. Kazragytė

17 d. 18 val. — „DIDYSIS KAUNO REVIU!“. Rež. ir vedėjas A. Žiurauskas

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

10 d. 18 val. — B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. — P. Gaidys

11 d. 12 val. — J. Vaiškūno, D. Vaiškūnienės „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — V.V. Landsbergis

12 d. 18 val. — M. McDonagho „LINEINO GROŽIO KARALIENĖ“. Rež. — G. Padegimas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

10 d. 18.30 — G. Bizet „Karmen“. Dir. — I.H. Lapinis

11 d. nuo12 iki 22 val. — „Didysis muzikų paradas“

12 d. 12 val. — A. Spadavekio „Pelenė“. Dir. — V. Konstantinovas

Kultūros centras „Žvejų rūmai“

12 d. 12 val. — „Panama labai graži“ (jaunimo teatras „Be durų“)

12 d. 18 val. — A. Čechovo „Trys seserys“. Rež. — R. Tuminas (Vilniaus mažasis teatras)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

10 d. 18 val. — N. Jordanovo „GONZAGO NUŽUDYMAS“. Rež. — P. Stoičevas

11 d. 18 val. — „RAUDONKEPURAITĖ“. Scen. aut. ir rež. — L. Adomaitienė (Telšių Žemaitės dramos teatro jaunimo studija „Aglija“)

12 d. 18 val. — R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. — N. Mirončikaitė

14 d. 18 val. — „CARMEN“ (A. Cholinos šokio teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

10 d.18 val. — B. Dauguviečio „Žaldokynė“. Rež. — K. Kymantaitė (Nacionalinio dramos teatro spektaklis)

11 d. 18 val. — R. Schimmelpfennigo „Moteris iš praeities“. Rež. — R. Atkočiūnas

12 d. 14 val. — PREMJERA! W. Haufo „Mažasis Mukas“. Rež. — V. Mazūras

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

14 d. 10 ir 12 val. — „KATĖS NAMAI“. Rež. — A. Stankevičius (Kauno „Lėlės“ teatras)

16 d. 18 val. — M. Gavrano „VISKAS APIE MOTERIS“. Rež. — D. Tamulevičiūtė (Klaipėdos dramos teatras)

Alytus

Alytaus miesto teatras

14 d. 13 val. — J. Švarco „Pelenė“. Rež. — D. — Kimantaitė

14 d. 18 val. — „Heroinas“. Rež. — D. Kimantaitė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 83 iš 83 
7:29:04 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba