SEPTYNIOS MENO DIENOS

2003-03-07 nr. 558

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Edmundas Gedgaudas
Kontrastai
8

Muzika 
• Vytautė Markeliūnienė
Smuiko ir violončelės dialogas
1
• Helmutas Šabasevičius
Didžioji "H" ir žydri bateliai
9
• Klasikinės gitaros klubas mini dešimtmetį7
• Filharmonija ieško našesnių veiklos modelių
• Festivalis, skirtas Fryderykui Chopinui
• Kelno festivalis "Forum neuer Musik"
• Papildymas1
• Debiutai "Don Žuane"2
• KONCERTAI

Dailė 
• Tapybos lo-Bynas3
• Tolstantys vaizdiniai1
• in memoriam
Petras Stauskas
• Kristina Stančienė
Devynios paslaptys
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI1

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Nacionalinis menotyros centras?
• "Frank Kruk" Klaipėdoje4
• "Debiutų zona"
• Dar vienas žvilgsnis į tango2
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Suprasti kitą
• Skirmantas Valiulis
Kinas, mokęsis vaikščioti atatupstas
• Pono De Palma atostogos
• Danguje kalba prancūziškai4
• Žvilgsnio anatomija
• Marijono Giedrio jubiliejus1
• "Jaunystės Vilnius"
• Unikalūs kino kronikos kadrai
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Anonsai 
• Meno galerija Kanadoje2

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios1

Teatras

SPEKTAKLIAI

kovo 7-16

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

7, 8 d. 18 val. - G. Verdi "KAUKIŲ BALIUS". Dir. - G. Rinkevičius

9 d. 12 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS". Dir. - M. Staškus

12 d. 18 val. - M. Theodorakio "GRAIKAS ZORBA". Dir. - M. Staškus

13 d. 18 val. - W.A. Mozarto "DON ŽUANAS". Dir. - J. Aleksa

14 d. 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL". Dir. - L. Balčiūnas

15 d. 18 val. - J. Strausso "VIENOS KRAUJAS". Dir. - J. Aleksa

16 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

7 d. 18 val. - PREMJERA! K. Donelaičio "METAI". Rež. - E. Nekrošius (Meno fortas)

10 d. 19 val. - "MEILĖS SVAJOS - PASKUTINIS TANGO" (Rusijos imperatoriškasis baletas)

13 d. 18 val. - J. Anouilh`o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis

14 d. l8 val. - J. Dautarto "PASKENDUSI VASARA". Rež. - J. Dautartas

16 d. 12 val. - J. Švarco "RAUDONKEPURĖ". Rež. - E. Jaras

Mažoji salė

8 d. 17 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas

9 d. 17 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

16 d. 17 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis

Oskaro Koršunovo teatras

12 d. 19 val. - W. Shakespeare’o "VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS". Rež. - O. Koršunovas

13 d. 18 val. - M. Ivaškevičiaus "MALŪŠ" (Panevėžio dramos teatre)

Vilniaus mažasis teatras

Gedimino pr. 22

12 d. 18.30 - S. Bechetto "BELAUKIANT GODO". Rež. - R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

7 d. 18 val., 8 d. 17 val. - PREMJERA! "SKENDUOLIAI". Rež. ir scenogr. - A. Pulkauninkas. Šoka G. Laurinavičiūtė, A. Pulkauninkas, A. Ptakauskaitė (A. Pulkauninko fizinis-vizualinis teatras) (Salė 99)

8 d. 12 val. - N. Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

8 d. 18 val. - A. Čechovo "PERPETUUM MOBILE". Rež. - R. Vilkaitis

9 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

9 d. 18 val. - X. Dürringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež. - I. Jonynas

14 d. 18 val. - "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI" (Pjesė Nr. 27). Rež. - D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

15 d. 12 val. - W. Haufo "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. - V. Mazūras

15 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS" (pagal F. Dostojevskį). Rež. - C. Graužinis

16 d. 12 val. - "TIMAS TALERIS, ARBA PARDUOTAS JUOKAS". Rež. - E. Jaras

16 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

Rusų dramos teatras

7 d. 18 val. - A. Ostrovskio "SAVI ŽMONĖS - ATSISKAITYSIME". Rež. - V. Tertelis

8 d. 18 val. - R. Lamoureux "ŠITOS MOTERYS GALI VISKĄ". Rež. - L. Vladimirovas

9 d. 12 val. - L. Ustinovo, O. Tabakovo "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - J. Popovas

9 d. 18 val. - G. Gorino "KINAS IV". Rež. - J. Popovas

14 d. 18 val. - J. Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež. - J. Popovas

15 d. 18 val. - R. Beleckio "JAUNI ŽMONĖS". Rež. - J. Ščiuckis

16 d. 12 val. - A. Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - J. Popovas

16 d. 18 val. - N. Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež. - L. Vladimirovas

"Lėlės" teatras

8 d. 12 val. - J. Mačiukevičiaus "BITĖ MAJA". Rež. - V. Mazūras

9 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

15 d. 12 val. - "CIRKAS YRA CIRKAS". Rež. ir dail. - V. Mazūras

16 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

8 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

9 d. 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. - R. Driežis

15 d. 14 val. - "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

16 d. 14 val. - "DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS". Rež. - R. Driežis

Keistuolių teatras

7 d. 18 val. - koncertas "Atšilusi musė" (A. Kaniava ir grupė "Origami")

8 d. 18 val. - C. Gozzi "KARALIUS ELNIAS". Rež. - A. Giniotis

9 d. 12 val. - "Nepaprasto orkestro koncertas"

12, 13 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis (Kauno Girstučio kultūros namuose)

14, 15 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis

15 d. 12 val. - "TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ". Rež. - A. Vilutytė ir A. Meliešius

16 d. 12 val. - "MARIUS IR MIGLĖ". Rež. - T. Ahrensas (Vokietija) ir A. Giniotis

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

7 d. 18 val. - "Ar tu prisimeni tą melodiją?"

8, 13 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

9 d. 12 val. - PREMJERA! "LAISVĖS ALĖJA - SEKMADIENIS". Rež. - I. Paliulytė, komp. - R. Tautkus, dail. - K. Pociūnaitė (teatro mokyklėlė "Meno teatras")

9 d. 18 val. - A. Saalbach "ŠOKIŲ PAMOKA". Rež. - M. Kimelė (Latvija)

10 d. 12 val. - T. Gabbe "PELENĖ". Rež. - N. Karpuškaitė

10 d. 18 val. - "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Choreogr. - A. Kurienius

11 d. 18 val. - H. Ibseno "HEDA GABLER". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

14 d. 18 val. - Keturakio "AMERIKA PIRTYJE". Rež. - V. Lencevičius

16 d. 12 val. - A. Kudlaitės "MELAGIŲ SALA". Rež. - A. Kudlaitė

Valstybinis muzikinis teatras

7, 8, 12 d. 18 val. - PREMJERA! "TRIJŲ MINUČIŲ ROMANAS". Choreogr. - A. Kurienius, dail. - M. Vosyliūtė. Šoka J.E. Gimenezas, B. Urbietytė ir kt.

9 d. 12 val. - Z. Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA". Dir. - V. Visockis

9 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "KARALIENĖ BONA". Dir. - V. Visockis

13 d. 18 val. - F. Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS". Dir. - J. Geniušas

14 d. 18 val. - D. Kanderio "ZORBA". Dir. - V. Visockis

Kauno mažasis teatras

7 d. 18 val. - spektaklis-koncertas "Gyvatė ir meška" (pagal A. Čechovo pjesę "Meška")

11 d. 18 val. - S. Mrožeko "KAROLIS". Rež. - A. Lebeliūnas

Jaunimo kamerinis teatras

8 d. 18 val. - J. Anouilh`o "ORKESTRAS"

9, 10 d. 18 val. - C. Magnier "BLEZAS". Rež. - S. Rubinovas

13, 14 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS"

Lėlių teatras

8 d. 13 val. - J. Januškevičiūtės "SODŽIAUS ISTORIJOS". Rež. - J. Januškevičiūtė (Mažoji salė)

9 d. 12 val. - N. Gernet "GELBĖKIM GUGUTĮ". Rež. - A. Stankevičius

9 d. 13 val. - "ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ". Rež. - J. Januškevičiūtė (Mažoji salė)

11 d. 12 val. - "LAIMINGASIS PRINCAS". Rež. - A. Stankevičius (Mažoji salė)

Klaipėda

Dramos teatras

8, 9 d. 18 val. - PREMJERA! S. Parulskio "FRANK KRUK" (P. Cvirkos romano inscenizacija). Rež. - R. Banionis

14 d. 18 val. - Ch. Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež. - S. Račkys

Mažoji scena

9 d. 12 val. - PREMJERA! K. Kubilinsko "KAIP VILKAS UODEGĄ PRIŠALO". Rež. - E. Jokubauskas

Pilies teatras

8 d. 15 val. - G. Grajausko "Komiksas, arba Žmogus su geležiniu dančiu". Rež. - A. Vizgirda

9 d. 18 val. - Premjera! T. Dorno "MarLenė". Rež. - A. Vizgirda. Vaidina R. Arbačiauskaitė, N. Sabulytė

Šiauliai

Dramos teatras

7 d. 18 val. - J. Hašeko "JUOZAPAS ŠVEIKAS". Rež. - S. Račkys

8 d. 18 val. - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas (Vilniaus valstybinis mažasis teatras)

9 d. 12 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Insc. aut. ir rež. - R. Steponavičiūtė

9 d 18 val. - I. Ilfo ir J. Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež. - S. Račkys

14 d. 18 val. - R. Toma "AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS". Rež. - N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

Valstybinių teatrų festivalis "Kelias - 2003"

12 d. 18 val. - F. Dostojevskio "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis (Vilniaus Jaunimo teatras)

13 d. 18 val. - M. Ivaškevičiaus "MALYŠ". Rež. - M. Ivaškevičius (Oskaro Koršunovo teatras)

14 d. 18 val. - I. Ilfo ir J. Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež. - S. Račkys (Šiaulių dramos teatras)

Alytaus miesto teatras

11, 14 d. 12 val. - A. Lindgren "MAŽYLIS IR KARLSONAS". Rež. - D. Kimantaitė

11 d. 17 val. - V. Krėvės "ŽENTAS". Rež. - D. Kimantaitė

Spektakliai Druskininkų "Eglės" sanatorijoje

13 d. 13 val. - H.Ch. Anderseno "LAKŠTINGALA". Rež. - L. Liausaitė

13 d. 17 val. - J. Salingerio "RUGIUOSE PRIE BEDUGNĖS". Rež. - D. Kimantaitė

Marijampolė

Dramos teatras

P. Armino g. 2

7 d. 18 val., 8 d. 16 val. - PREMJERA! M. Norman "LABANAKT, MAMA". Rež. - V. Šinkariukas. Vaidina D. Kazragytė, V. Grigaitytė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 76 iš 76 
7:28:21 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba