SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-11-02 nr. 775

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Neringa Černiauskaitė
Kovos su buitimi būdai
18

Muzika 
• Violeta Tumasonienė
„Vox nova“: iš esmės naujas požiūris į balsą
4
• Goda Rupeikaitė
Nesenstanti Charlie Chaplino dvasia
1
• Gražina Daunoravičienė
Dvi „Gaidos“ premjeros
15
• Kamilė Rupeikaitė
Fátimos Mirandos teatras
2
• Danutė Petrauskaitė
Muzika, poetika ir politika
1
• KONCERTAI

Dailė 
• Raminta Bumbulytė
Vos atpažįstamos
• Bevyniojant skruzdžių siūlus6
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Daiva Šabasevičienė
Hamleto eksperimentai
• Rasa Vasinauskaitė
Antrosios linijos pajungimas
1
• Vilmantas Juškėnas
Apie tolimas legendas ir likimų mūšius
3
• Naujas spektaklis – kalinių socializacijai
• Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Versmė“2
• „Pepė Ilgakojinė“9
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Paprasti pabaisos7
• Artėja jubiliejinė „Scanorama“
• Atvyksta poetas ir filmininkas Jonas Mekas
• „Skalvija“ kviečia į dokumentinių filmų premjeras
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Judith Lewonig
Reikia griaučius paversti kūnu
2

Anonsai 
• Tarptautinis šviesos festivalis Vilniuje
• Baskervilio šou

Teatras

SPEKTAKLIAI

lapkričio 2–11

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

3 d. 18.30 — L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. — V. Viržonis

6 d. 18.30 — R. Portman „MAŽASIS PRINCAS“. Dir. — M. Pitrėnas

7 d. 18.30 — „RAUDONOJI ŽIZEL“. Dir. — M. Pitrėnas

8 d. 18.30 — J.F. Halévy „ŽYDĖ“. Dir. — M. Staškus

9 d. 18.30 — P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. — M. Staškus

10 d. 18.30 — S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. — M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

4 d. 12 val. — PREMJERA! A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. — E. Jaras

4 d. 18 val. — B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. — K. Kymantaitė

5–8 d. — nacionalinės dramaturgijos festivalio „Versmė ‘07“ I dalis. Skaitymai, eskizai, scenos...

9 d. 18 val. — J. Ortono „GROBIS“. Rež. — A. Večerskis

10 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

11 d. 12 val. — J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. — J. Dautartas

11 d. 18 val. — B. Frielo „LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI“. Rež. — G. Padegimas

Mažoji salė

5–8 d. — nacionalinės dramaturgijos festivalio „Versmė ‘07“ I dalis. Skaitymai, eskizai, scenos...

9 d. 18 val. — PREMJERA! M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis

10 d. 16 val. — F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. — V. Masalskis

11 d. 16 val. — V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. — V. V. Landsbergis

Vilniaus mažasis teatras

3 d. 18.30 — K. Abės „MOTERIS SMĖLYNUOSE“. Rež. — L. Adomaitienė

4 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež. — S. Račkys

6 d. 18.30 — PREMJERA! J.P. Rothery „JĖGA“. Rež. — S. Uždavinys („Skrajojantis teatras“)

7 d. 18.30 — F. Bordon „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

8 d. 18.30 — „ROMANSAI — MEILĖS MUZIKOS LAŠELIAI“. Atlikėjos Milos ir „Vilniaus salonistų“ koncertas

9 d. 18.30 — T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. — G. Padegimas

10, 11 d. 18.30 — W. Shakespeare‘o „AUDRA“. Rež. — E. Glaseris

Valstybinis jaunimo teatras

3, 4, 10, 11 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

3 d. 18 val. — „DĖDULĖS SAPNAS“ (pagal F.M. Dostojevskį). Rež. — C. Graužinis

4 d. 18 val. — X. Durringer „IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS“. Rež. — I. Jonynas

7 d. 18 val. — „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. — C. Graužinis

10 d. 18 val. — M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. — P.E. Landi

Lietuvos rusų dramos teatras

3 d. 12 val. — J. Švarco „PELENĖ“. Rež. — J. Popovas

3 d. 18 val. — N. Ptuškinos „SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS“. Rež. — L. Vladimirovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

3 d. 12 val. — PREMJERA! „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dail. ir rež. — V. Mazūras

4 d. 12 val. — J. Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

3, 10 d. 14 val. „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

4 d. 14 val. — K. Csato „SENELĖS PASAKA“. Rež. — K. Csato

10 d. 12 val. — S. Gedos „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI“. Rež. ir dail. — R. Driežis

11 d. 12 val. — N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“. Rež. ir dail. — R. Driežis

Keistuolių teatras

3, 4 d. 12 val. Mažojoje scenoje — „MANO SENELIS BUVO VYŠNIA“. Rež. — A. Gluskinas

3, 4 d. 19 val. — „Meilė ir mirtis Veronoje“. Rež. — A. Giniotis

7, 8 d. 19 val. — „Penktas veiksmas“. Rež. — A. Kaniava

9, 10 d. 19 val. — „Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą“. Rež. — A. Giniotis

11 d. 12 val. — „Pelytė Zita“. Rež. — V.V. Landsbergis

Raganiukės teatras

4 d. 12 val. — ,,VAIDUOKLIUKAS BAISUOKLIUKAS“

11 d. 12 val. — ,,PINOKIS“

Ramūno ateljė

8 d. 19 val. — PREMJERA! A. Strindbergo „MIRTIES ŠOKIS“. Rež. — R. Abukevičius

Gyčio Ivanausko teatras

8 d. 19 val. „Domino“ teatre (Savanorių pr. 7) — „VYRAI BALTAIS SIJONAIS“

Kaunas

Kauno dramos teatras

3, 4 d. 12 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. — I. Paliulytė

3, 4 d. 16 val. Didžiojoje scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

6 d. 18 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

6, 7 d. 19 val. Palėpės salėje — V. Djačenkos „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S. Paciukas

7 d. 18 val. Ilgojoje salėjeje — R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. — G. Varnas, rež. — R. Ramanauskas

8, 9 d. 19 val. Palėpės salėje — G. Adomaitytės „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. — A. Lebeliūnas

10, 11 d. 12 val. Palėpės salėje — S. Osten, P. Lysander „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. — A. Gluskinas

10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — D. Loher „NEKALTI“. Rež. — G. Varnas

11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. — V. Lencevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras

3 d. 18 val. — Ch. Gounod „MARGARITA“. Dir. — J. Geniušas

4 d. 12 val. — W.A. Mozarto „MAŽOJI BURTŲ FLEITA“. Dir. — V. Visockis

4 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS“. Pastatymo muzikinis vad. — P. Geniušas

7 d. 18 val. — R. Rodgerso „MUZIKOS GARSAI“. Dir. — J. Vilnonis

8 d. 18 val. — I. Kćlmćno „GRAFAITĖ MARICA“. Dir. — J. Janulevičius

10 d. 18 val. — I. Kalmano „BAJADERĖ“. Dir. — J. Janulevičius

11 d. 12 val. — T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „NYKŠTUKAS NOSIS“. Dir. — V. Visockis

11 d. 18 val. — Ch. Gounod „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. — J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

9 d. 18 val. — J. Glovackio „ANTIGONĖ NIUJORKE“. Rež. — S. Rubinovas

10, 17 d. 18 val. — J.K. Jeromo „TRISE VALTIMI (NESKAITANT ŠUNS)“. Rež. — S. Rubinovas

11 d. 18 val. — C. Magnier „BLEZAS“. Rež. — S. Rubinovas

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

10 d. 18 val. Žvejų rūmuose — M. von Mayenburgo „ŠALTAS VAIKAS“. Rež. — O. Koršunovas

11 d. 13 val. — J. Marcinkevičiaus „PRINCO, BOCMANO IR JUNGOS NUOTYKIAI“. Rež. — J. Lingys

11 d. 18 val. — R. Cooney „VIEŠBUČIO KAMBARYS NR.13“. Rež. — A. Vizgirda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

8, 9 d. 18.30 — J. Bocko „SMUIKININKAS ANT STOGO“. Dir. — S. Domarkas

Kultūros centras „Žvejų rūmai“

3, 4 d. 18 val. — „AŠ LAUKIU TAVĘS, MIELASIS“. Rež. — A. Vizgirda (Pilies teatras)

4 d. 12 val. — „PANAMA LABAI GRAŽI“. Rež. — A. Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

3 d. 18 val. — „DAKTARAS IR MANGARYTA“. Pjesės aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

9 d. 18 val. — „MAMATĖ“. Pjesės aut. ir rež. — V. Kupšys (Panevėžio J. Miltinio dramos teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

3 d.18 val. — R. Schimmelpfenigo „MOTERIS IŠ PRAEITIES“. Rež. — R. Atkočiūnas

4 d. 12 val. — W. Hauffo „MAŽASIS MUKAS“. Rež. — V. Mazūras

4 d. 18 val. — M. Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež. — A. Kėleris

9 d. 18 val. — H. Ibseno „NORA“. (Šiaulių dramos teatras)

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 86 iš 86 
7:27:35 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba