SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-10-10 nr. 818

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Lina Michelkevičė
Skausmingas kuravimas
23

Muzika 
• Živilė Ramoškaitė
Atmetęs banalybę ir lengvas emocijas
• Goda Rupeikaitė
Koncertinio sezono pradžia
• Živilė Ramoškaitė
Atgijusi meno šventovė
• Laura Kaščiukaitė
Ar priprasime prie kitokių?
• Rasa Vilimaitė
Pritrenkiantis pragaro sielų teatras
6
• Edmundas Gedgaudas
Tartum iš sapno
4
• KONCERTAI

Dailė 
• Eglė Mikalajūnaitė
Panyrant į sistemą
• Neringa Černiauskaitė
Užčiaupti vaizdai
1
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Miestas didvyris gyvena teatru
 TEATRAI

Kinas 
• Rusų kino naujienos ir ne tik
• Galiu tik padėti filmui atsirasti1
• Tapatybės, traukiniai ir muzika
• Kuklus totalitarizmo žavesys
• Pamąstymai apie kiną ir jo žiūrovus1
• Savaites filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Ar išliks demokratija?1

Anonsai 
• Klaipėdos dramos teatras Vilniuje
• Koncertų ciklas „Jaunosios kartos interpretacijos“

Bibliografija 
• GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Teatras

TEATRAI

[skaityti komentarus]


Vilnius


Nacionalinis operos ir baleto teatras
10 d. 18.30 — J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. — V. Viržonis
11 d. 18.30 — I. Stravinskio „UGNIES PAUKŠTĖ“. Dir. — M. Staškus
12 d. 12 val. — I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“. Dir. — A. Šulčys
15 d. 18.30 — „RAUDONOJI ŽIZEL“. Dir. — M. Pitrėnas
16 d. 18.30 — Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ“. Dir. — M. Staškus
17 d. 18.30 — S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. — R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras
10 d. 18 val. — „DIENOS IR DAINOS“. Rež. — R. Morkūnas
11 d. 12 val. — J. Ortono „GROBIS“. Rež. — A. Večerskis
12 d. 12 val. — A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. — E. Jaras

J. Miltinio dramos teatro spektakliai
14 d. 18 val. — P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. — A. Pociūnas
15 d. 18 val. — J. Dautarto „SENOJO GLUOSNIO PASAKOJIMAI“. Rež. — J. Dautartas
16 d. 18 val. — T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

Mažoji salė
10 d. 19 val. — M. Duras „MEILUŽIS“ (aktorės B. Mar monospektaklis)
11 d. 16 val. — „POETĖ“. Rež. — R. Garuolytė
12 d. 16 val., 14 d. 18 val. — PREMJERA! S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. — S. Račkys
15 d. 18 val. — L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. — R. Kudzmanaitė
16, 17 d. 18 val. — E.E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALIMAI“. Rež. — R. Banionis (Kauno dramos teatras)

Vilniaus mažasis teatras
11 d. 18.30 — literatūrinė-muzikinė Č. Stonio kompozicija „AMŽINAI AMŽINAI NERAMUS“
12 d. 16 val. — PREMJERA! J. Cartwrighto „KELIAS“. Rež. — A. Areima
13 d. 18.30 — PREMJERA! M. Čičvako „VISKAS GERAI“. Rež. — V. Malinauskas
14 d. 18.30 — PREMJERA! P. Mérimée „ATSITIKTINUMAS“. Rež. — G. Tuminaitė
15 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež. — S. Račkys
16 d. 18.30 — T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. — G. Padegimas

Valstybinis jaunimo teatras
10 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. — B. Latėnas (Salė 99)
11 d. 18 val. — L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. — I. Jonynas
12 d. 12 val. — „PELIUKAS GITAROJE“ (A. Holl kūrinio motyvais). Rež. — S. Degutytė (Naujosios muzikos komunikacijos centras) (Salė 99)
12 d. 18 val. — H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. — A. Jankevičius
14 d. 18 val. — F. Veberio „VAKARIENĖ SU IDIOTU“.Rež. — R. Atkočiūnas (Klaipėdos dramos teatras)
15 d. 18 val. — M. Gavrano „VISKAS APIE VYRUS“. Rež. — A. Lebeliūnas

Vilniaus teatras „Lėlė“
11 d. 12 val. — „JUODOJI VIŠTA“. Rež. — R. Driežis
12 d. 12 val. — „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dail. ir rež. — V. Mazūras

Mažoji salė
11 d. 14 val. — „PELENĖ“. Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė
12 d. 14 val. — „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. — A. Pociūnas

„Menų spaustuvė“
14 d. 19 val. Juodojoje salėje — „8 KVADRATINIAI METRAI“. Rež. — G. Ivanauskas
15 d. 19 val. Juodojoje salėje — „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. — A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)
16 d. 19 val. Kišeninėje salėje — „ATVIRAS RATAS“. Rež. — A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

VGTU teatras-studija „Palėpė“
Trakų g. 1
11 d. 16 ir 19 val. — „BRANGIOJI MANO MO...“. Rež. — O. Kesminas

„Domino teatras“
12 d. 19 val. Premjera! — G. Kuprevičiaus „UGNIES MEDŽIOKLĖ SU VAROVAIS“. Rež. — G. Padegimas
15 d. 19 val. — R. Schimmelpfennigo „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. — C. Graužinis

Teatrų festivalis „Sirenos“
10 d. 16 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje — „POLIKLINIKA“. Rež. — A. Jankevičius („Menų spaustuvė“)
10 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje — W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. — O. Koršunovas (OKT/Vilniaus miesto teatras)
11 d. 16 val. Valstybiniame jaunimo teatre — L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. — I. Jonynas (Valstybinis jaunimo teatras)
11 d. 18 val. ir 20.30 „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje — „UŽDARAS VAKARAS“. Spektaklio autoriai — D. Gavenonis, J. Paulėkaitė (OKT/Vilniaus miesto teatras)
12 d. 15 val. Vilniaus teatre „Lėlė“ — „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — V. Mazūras (Vilniaus teatras „Lėlė“)
12 d. 16 val. Vilniaus mažajame teatre — J. Cartwrighto „KELIAS“. Rež. — A. Areima (Vilniaus mažasis teatras)


Kaunas


Kauno dramos teatras
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — F. Garcia Lorcos „DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA“. Rež. — G. Varnas
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė
11 d. 19 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. — G. Varnas
12 d. 15 val. Tavernos salėje — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė
15 d. 18 val. fojė — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Literatūrinis spektaklis. Parengė J. Ušinskaitė, V. Vitkauskas, A. Savickaitė
15 d. 19 val. Tavernos salėje — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė
16 d. 18 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. — I. Paliulytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras
11 d. 18 val. — G. Kuprevičiaus „KARALIENĖ BONA“. Dir. — V. Visockis
12 d. 12 val. — W.A. Mozarto „MAŽOJI BURTŲ FLEITA“. Dir. — V. Visockis
12 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS“. Pastatymo muzikinis vad. — P. Geniušas, orkestro vad. — J. Geniušas
15 d. 17 val. — G. Gladkovo „BRĖMENO MUZIKANTAI“. Dir. — J. Vilnonis
16 d. 18 val. — I. Kćlmćno „SILVA“. Dir. — V. Visockis

Kauno kamerinis teatras
11 d. 18 val. — Aristofano „LISISTRATĖ“. Rež. — S. Rubinovas
10 d. 18 val. — „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež. — S. Rubinovas
12 d. 18 val. — A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. — S. Rubinovas
14—16 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras
10 d. 19 val. — „KATYTĖ „P“. Rež. — V. Balsys
11 d. 18 val. — A. Dilytės „MĖNULIO KOJA“ . Rež. — A. Dilytė
12 d. 12 val. — „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. — A. Baniūnas
12 d. 18 val. — M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. — E. Prakuliauskaitė–Milinienė

Kauno valstybinis lėlių teatras
11 d. 12 val. — „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. — A. Stankevičius
12 d. 12 val. — „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. — E. Piotrovska


Klaipėda


Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
12 d. 15 val. — V. Kuprevičiaus „BATUOTAS KATINAS“. Dir. — D. Zlotnikas


Šiauliai


Šiaulių dramos teatras
10 d. 18 val. — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. — A. Pociūnas
11 d. 18 val. — H. Fiheiredo „EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS“. Rež. — R. Steponavičiūtė
12 d. 12 val. — „JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ“. Rež. — J. Žibūda
12 d. 18 val. — P. Schenault „Į SVEIKATĄ, PONE!“ Rež. — N. Mirončikaitė
13 d. 18 val. — „AUDĖJAI“ (Vokietijos „Dittchenbuhne“ teatro gastrolės)
16 d. 18 val. — „LAUKINĖ MOTERIS“. Režisieriai K. Smoriginas ir S. Parulskis („Domino“ teatras)


Panevėžys


J. Miltinio dramos teatras
10 d. 18 val. — „MAMATĖ“. Pjesės aut. ir rež. — V. Kupšys
11 d. 18 val. — N. Saimono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. — G. Gabrėnas
12 d. 12 val. — W. Hauffo „MAŽASIS MUKAS“. Rež. — V. Mazūras
12 d. 18 val. — M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. — A. Kėleris


Alytus


Alytaus teatras
16 d. 18 val. — M. Ivaškevičiaus „ISTORIJA NUO DEBESIES“. Rež. — A. Kinderis
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 85 iš 85 
7:26:21 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba