SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-12-01 nr. 733

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Nematomas žmogus4

Muzika 
• Helmutas Šabasevičius
Gyvenimas tęsiasi scenoje
• Živilė Ramoškaitė
Ilgai brandinta Brahmso interpretacija
• Inga Korlychanova
Koncertuoja Rusijos menininkai
1
• Rita Nomicaitė
Savitas duetas
• Vytautė Markeliūnienė
Profesiškai brandūs ir jaunatviškai atviri
• Edmundas Baltrimas (1930 01 03 – 2006 11 15)
• 75-metį švenčiantys „Muzikos barai“3
• KONCERTAI

Dailė 
• Aistė Paulina Virbickaitė
Iš figūrų gyvenimo
• Rita Mikučionytė
Nepaaiškinama trauka
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Daiva Šabasevičienė
Gyventi šalia mirties
• Maksimo Gorkio „Gyvenimas“ Kauno dramoje3
• „Menų spaustuvė“ atsisveikina su Kišenine sale
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• „Dokumentinio“ kino pabaiga
• Kine viskas turi baigtis gerai
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Kultūra iš ekonominės perspektyvos

Pasaulyje 
• Erika Grigoravičienė
Genijaus senatvė
5
• Paulina Pukytė
Madonna persirengia Kristumi
9

Anonsai 
• Ar kada nors svajojote apie paskutinį tango Paryžiuje...

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

gruodžio 1–10

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

1 d. 18 val. — J.F. Halévy „ŽYDĖ“. Dir. — M. Staškus

2 d. 18 val. — I. Stravinskio „ŠVENTASIS PAVASARIS“; L.A. Minkaus „ŠEŠĖLIAI“. Dir. — R. Šervenikas

3 d. 12 val. — L. Vilkončiaus „PITERIS PENAS“ (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

5 d. 18 val. — A. Šenderovo „DEZDEMONA“. Dir. — R. Šervenikas

6 d. 18 val. — R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. — V. Ovsianikovas

8 d. 18 val. — PREMJERA! R. Strausso „SALOMĖJA“. Dir. — J. Kaspszykas

9 d. 18 val. — M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. — M. Staškus

10 d. 12, 18 val. — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. — M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

8, 9 d. 18 val. — Premjera! M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan (Kroatija)

Mažoji salė

XII. 1 d. 18 val. — I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. — J. Vaitkus

2 d. 16 val. — L. Hallo „ŠAUKŠTAVEIDĖ STAINBERG“. Rež. — M. Misiūnaitė

3 d. 12 val. — K. Gudonytės „VĖJŪNĖ — VELNIO NUOTAKA“. Rež. — K. Gudonytė

9 d. 16 val. — M. Duras „MEILUŽIS“ (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

Vilniaus mažasis teatras

1 d. 18.30 — F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

2 d. 18.30 — K. Abe’s „MOTERIS SMĖLYNUOSE“. Rež. — L. Adomaitienė

3 d. 18.30 — B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. — R. Tuminas

4 d. 18.30 — G. Dauguvietytės jubiliejinis vakaras

5, 7 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas

8 d. 18.30 val. — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

9 d. 18.30 — E. Albee’io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

OKT / Vilniaus miesto teatras

7 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje — B. Mar „GRIMO OPERA“

Valstybinis jaunimo teatras

1, 2 d. 18 val. — A. Camus „KALIGULA“. Rež.  — I. Jonynas

3 d. 12 val. — „EGLĖ — ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — S. Degutytė (Salė 99)

3 d. 18 val. — PREMJERA! H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež.  — A. Jankevičius

6 d. 18 val. — N. Cruzo „ANA TROPIKUOSE“. Rež. — K. Smoriginas

8 d. 18 val. — X. Durringerio „IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS“. Rež. — I. Jonynas

9 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

9 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“. Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

Rusų dramos teatras

1 d. 19 val. — E. Ensler „VAGINOS MONOLOGAI“. Rež. — G. di Capua (Sankt Peterburgas)

2 d. 18 val. — N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. — A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

3 d. 12 val. — J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. — J. Ščiuckis

3 d. 18 val. — P.O. Beaumarchais „FIGARO — ČIA!“ Rež. — G. Trostianieckis

5 d. 19 val. — B. Racerio „SENIEJI RUSAI“. Rež. — S. Kutasovas (Maskvos R. Simonovo dramos teatras)

7 d. 19 val. — A. Čechovo „GERVĖ“. Rež. — G. Tskhvirava (Sankt Peterburgas)

8 d. 19 val. — PREMJERA! L. Tolstojaus „GYVASIS NEGYVĖLIS“. Rež. — E. Mitnickis

9 d. 12 val. — H.K. Anderseno „SNIEGO KARALIENĖ“

9 d. 18 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)“. Rež. — M. Poliščiukas (Paryžius)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

2 d. 12 val. — „JUODOJI VIŠTA“. Rež. — R. Driežis

3 d. 12 val. — „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis

9 d. 12 val. — J. Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

2 d. 14 val. — „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. — A. Pociūnas

3 d. 14 val. — „PELENĖ“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

8 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

9 d. 14 val. — K. Csato „SENELĖS PASAKA“. Rež. — K. Csato

Keistuolių teatras

1, 2 d. 19 val. — „Meilė ir mirtis Veronoje“. Rež. — A. Giniotis

3 d. 12, 15 val. — „Mano senelis buvo vyšnia“. Rež. — A. Gluskinas

Anželikos Cholinos šokio teatras

4 d. 19 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose, 8 d. 19 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre — „OTELAS“. Choreogr. — A. Cholina

Audronio Liugos produkcija

4 d. 19 val. Menų spaustuvėje — N. de Pontcharra „Žiurkiagalviai“. Rež. — A. Jankevičius

„Menų spaustuvė“

5 d. 18 val. Kišeninėje salėje — „METAMORFOZĖ“. Rež. — G. Liutkevičius

Vilniaus senamiesčio teatras

6 d. 18 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungoje — K.I. Gałczyńskio „Žaliojo žąsinėlio teatras — 2“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

Elfų teatras

3 d. 18 val. — L.S. Černiauskaitės „Išlaisvinkit auksinį kumeliuką“. Rež. — R. Vikšraitis

Kaunas

Kauno dramos teatras

1, 2, 3 d. 19 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. — G. Varnas

2, 3 d. 13 val., 5 d. 19 val. „Sriubos teatre“ — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

2, 3 d. 18.30 Didžiojoje scenoje — PREMJERA! M. Gorkio „GYVENIMAS“. Rež. — V. Tertelis

6 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — D. Loher „NEKALTI“. Rež. — G. Varnas

7 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — M. Macevičius „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

8 d. 18 val. „Sriubos teatre“ — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

8, 9 d. 19 val. Palėpės salėje — S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. — V. Tertelis

9 d. 16 val. Didžiojoje scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

1 d. 18 val. — I. Kalmano „Bajaderė”. Dir. — J. Janulevičius

3 d. 18 val. — I. Kalmano „Grafaitė Marica”. Dir. — J. Janulevičius

4 d. 18 val. — jaunųjų talentų konkurso „Kaunas Talent 2006” laureatų koncertas

5 d. 18 val. — koncertas A. Šabaniausko 103-osioms gimimo metinėms

6 d. 18 val. — dainų ir šokių ansamblio „Lietuva” koncertas

8 d. 18 val. — Advento vakaras

Kauno kamerinis teatras

1, 2 d. 18 val. — PREMJERA! „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež. — S. Rubinovas

3 d. 18 val. — PREMJERA! D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. — A. Dilytė

6 d. 18 val. — „PARNASO KLUBAS“. Svečiuose G. Kuprevičius

9 d. 18 val. — G. Tabori „DEŠIMT DIENŲ IŠ VILIO GYVENIMO“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

2, 9 d. 18 val. — „FRENKI IR DŽONIS“. Rež. — A. Dilytė

3 d. 18 val. — „MĖNULIO KOJA“. Pjesės aut. ir rež. — A. Dilytė

5 d. 19 val. — „KATYTĖ „P“. Rež. — V. Balsys

7, 8 d. 19 val. — PREMJERA! H. Ibseno „LĖLIŲ NAMAI“. Rež. — V. Balsys

10 d. 18 val. — „Trise valtimi“. Rež. — S.. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

2 d. 12 val. — „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. — A. Stankevičius

2 d. 16 val. — vaikų šokių kolektyvo „Svajonių gija“ koncertas

3 d. 12 val. — „LINKSMIEJI GAIDŽIUKAI“. Rež. — A. Stankevičius

9 d. 12 val. — „PINOKIS“. Rež. — O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

2 d. 18 val. — aktorės L. Krušnaitės jubiliejinis vakaras

3 d. 12 val. — A. Giniočio „Mykolas Žvejas“. Rež. — A. Giniotis

3 d. 18 val. — I. Šeiniaus „Kuprelis“. Rež. — K. Macijauskas

9 d. 18 val. — Moličre’o „Žoržas Dandenas, arba Apgautas vyras“. Rež. — A. Giniotis

Mažoji scena

8, 22, 30 d. 18val. — M. Gavrano „VISKAS APIE MOTERIS“. Rež. — D. Tamulevičiūtė

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

8 d. 18.30 — I. Kalmano „Čardašo karalienė“. Dir. — S. Domarkas

9, 10 d. 18.30 — Premjera! W.A. Mozarto „Don Žuanas“. Dir. — I.H. Lapinis

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

2, 3 d. 18 val. — premjera! C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis

8 d. 18 val. — „PRABA“. Choreogr. ir scenogr. — G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

1 d. 18 val. — M. Katiliškio „Miškais ateina ruduo“. Rež. — R. Rimeikis

3 d. 12 val. — W. Hauffo „Mažasis Mukas“. Rež. — V. Mazūras

3 d. 18 val. — M. Zalitės „Margarita“. Rež. — A. Keleris

8 d. 18 val. — A. Kristi „Trys šūviai“. Rež. — N. Miteva ( Bulgarija )

9 d. 18 val. — Moličre’o „Skapeno klastos“. Rež. — R. Teresas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

6 d. 18 val. — F. Garcia Lorcos „Bernardos Albos namai“

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
7:25:06 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba