SEPTYNIOS MENO DIENOS

2003-02-14 nr. 555

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Dovilė Tumpytė
Berankiojant modernizmo grūdus
7

Muzika 
• Živilė Stonytė
Pažintis
• Įdomu ir turininga
• Vytautė Markeliūnienė
Naujų ir senų XX a. opusų sūkury
1
• Koncertas - sveikinimas jubiliejaus proga
• Rusų romansų vakaras
• in memoriam
Stasys Yla
2
• Speciali darbo grupė kurs Filharmonijos perspektyvinės veiklos modelį
• Lietuvos kamerinio orkestro įrašui - puikus įvertinimas
• Šokio spektaklis "boHema" - Oscaro Wilde`o išpažintis šokio scenoje4
• Kauno valstybinio choro sėkmė Romoje2
• KONCERTAI

Dailė 
• Elena Černiauskaitė
Neišvengiama realybė
5
• Albertas Murzagulovas
Kaip aš tapau "Čingis-Chanu"
3
• Kristina Stančienė
Viena atkarpa
1
• Kristina Civinskienė
Nekeičiant žaidimo taisyklių
6
• PARODOS

Literatūra 
• Kornelijus Platelis
• Paminklas fotografijai
• Kačių istorijos2
• Knygų mugė Lietuvos parodų centre LITEXPO1
• VAKARAI

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Detalės, kuriančios teatrą
• Ingrida Daunoravičiūtė
Kai žiūrovai juokiasi ar verkia
3
 SPEKTAKLIAI1

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Kriterijus - realybė
2
• Prarastos svajos1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

Vasario 14-23

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

21, 22 d. 18 val. - PREMJERA! C. Orffo "CARMINA BURANA". Dir. - L. Balčiūnas, choreogr. - Xin Peng Wangas, scenogr. - A. Jacovskis, kost. dail. - J. Kaplanas

23 d. 12 val. - S. Prokofjevo "PELENĖ". Dir. - A. Šulčys

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

14 d. 18 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas

15 d. 18 val. - J. Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež. - J. Vaitkus

17 d. 18 val. - "MOTERŲ DAINOS". Choreogr. - A. Cholina

18 d. 18 val. - F. Dostojevskio "STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. - J. Vaitkus

19 d. 18 val. - A. Čechovo "IVANOVAS". Rež. - S. Mykolaitis

20 d. 18 val. - J. Dautarto "PASKENDUSI VASARA". Rež. - J. Dautartas

Šiaulių dramos teatro spektakliai

21 d. 18 val. - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. - A. Pociūnas

22 d. 18 val. - I. Ilfo ir J. Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež. - S. Račkys

23 d. 12 val. - "BALTOJI STIRNA" (J. Thurberio pasakos motyvais)

23 d. 18 val. - H. Figuiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - R. Steponavičiūtė

Mažoji salė

15 d. 18 val. - E.E. Schmitto "SVEČIAS". Rež. - V. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

14 d. 18 val. - aktorės K. Kazlauskaitės kūrybinis vakaras

15 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

15 d. 17 val. - "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI" (Pjesė Nr. 27). Rež. - D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

15 d. 18 val. - S. Parulskio "BARBOROS RADVILAITĖS TESTAMENTAS". Rež. - A. Latėnas, J. Smoriginas

19 d. 18 val. - G. Burke`o "GAGARINO GATVĖ". Rež. - J. Vaitkus (Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras)

20, 21 d. 18 val. - X. Durringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež. - I. Jonynas

22 d. 12 val. - H. Verburg "TĖVAI IR KIAUŠINIAI". Rež. - R. Kudzmanaitė

22 d. 18 val. - M. Kunderos "ŽAKAS FATALISTAS IR JO ŠEIMININKAS". Rež. - C. Graužinis

23 d. 12 val. - N. Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

23 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS" (pagal F. Dostojevskį). Rež. - C. Graužinis

Rusų dramos teatras

14 d. 18 val. - G. Gorino "KINAS IV". Rež. - J. Popovas

15 d. 18 val. - Šv. Valentino dienai "KITA STOTIS - MEILĖ"

21 d. 18 val. - C. Magnier "NEDELSDAMA APSIRRENKITE, MADMUAZEL!". Rež. ir scenogr. - J. Popovas

22 d. 18 val. - J. Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež. - J. Popovas

23 d. 12 val. - A. Tostojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - J. Popovas

23 d. 18 val. - A. Ostrovskio "SAVI ŽMONĖS - ATSISKAITYSIME!". Rež. - V. Tertelis

"Lėlės" teatras

15 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

16 d. 12 val. - "CIRKAS YRA CIRKAS". Rež. ir dail. - V. Mazūras

22 d. 12 val. - "JUODOJI VIŠTA". Rež. - R. Driežis

Mažoji salė

15 d. 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. - R. Driežis

16 d. 14 val. - A. Gudelio "DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS". Rež. - R. Driežis

22 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

23 d. 14 val. - "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

Keistuolių teatras

14, 15 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis

15 d. 12 val. - "PASAKOS IŠ KEPURĖS"

16 d. 12 val. - "BATUOTAS KATINAS". Rež. - E. Jaras

22 d. 18 val. - "LIŪDNOJO VAIZDO RITERIS". Rež. - A. Giniotis

23 d. 12 val. - "LAIMINGASIS HANSAS"

Raganiukės teatras

15 d. 12 val. - "STEBUKLŲ KAMBARYS"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

14 d. 18 val. - aktorės D. Kazragytės benefisas

15 d. 12 val. - PREMJERA! "LAISVĖS ALĖJA - SEKMADIENIS" (teatro mokyklėlė "Mano teatras"). Rež. - I. Paliulytė, komp. - R. Tautkus, dail. - P. Pociūnaitė

15 d. 18 val. - "MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS" (A. Latėnas ir "Rojaus tūzai")

17, 18 d. 18 val. - M. von Mayenburgo "UGNIES VEIDAS". Rež. - O. Koršunovas (O. Koršunovo teatras)

19 d. 18 val. - "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Choreogr. - A. Kurienius

20 d. 18 val. - J. Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež. - J. Vaitkus

21 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

22 d. 18 val. - PREMJERA! A. Galino "SORRY". Rež. - V. Dapšys, dail. - A. Žibikas. Vaidina A. Keliuotytė, D. Svobonas

23 d. 12 val. - T. Gabbe "PELENĖ". Rež. - N. Karpuškaitė

23 d. 18 val. - J. Anouilh`o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis (Nacionalinis dramos teatras)

23 d. 18 val. - J.L. Lagarce`o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

Valstybinis muzikinis teatras

14 d. 18 val. - Šv. Valentino dienai

15, 19 d. 18 val. - J. Strausso "VIENOS KRAUJAS". Dir. - J. Geniušas

16 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - J. Geniušas

16 d. 18 val. - G. Verdi "TRAVIATA". Dir. - J. Geniušas

20 d. 18 val. - D. Kanderio "ZORBA". Dir. - V. Visockis

21 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS".

22 d. 18 val. - F. Leharo "ŠYPSENŲ ŠALIS". Dir. - V. Visockis

23 d. 12 val. - W.A. Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA". Dir. - V. Visockis

23 d. 18 val. - U. Giordano "ANDRĖ ŠENJĖ". Dir. - J. Geniušas

Jaunimo kamerinis teatras

14 d. 18 val. - T. Różewicziaus "SKAISČIOJI SANTUOKA". Rež. - S. Rubinovas

18, 19 d. 11, 13 val. - D. Čepauskaitės "NAUJI KARALIAUS DRABUŽIAI"

21 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS"

22 d. 18 val. - C. Magnier "BLEZAS". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

14, 15 d. 18 val. - koncertas Šv. Valentino dienai

16 d. 12 val. - "PASAKAITĖS IŠ SKRYNAITĖS"

21 d. 18 val. - "RAFINUOTAS GEISMAS" (pagal H. Pinterio pjesę). Rež. - V. Balsys

22 d. 18 val. - U. Widmerio "TOP DOGS". Rež. - A. Baniūnas

23 d. 12 val. - "KAIP PLIKIS IR ŠMIKIS SPEKTAKLĮ APIE RAUDONKEPURAITĘ STATĖ". Rež. - A. Lebeliūnas

Lėlių teatras

15 d. 12 val. - "ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ". Rež. - J. Januškevičiūtė

16 d. 12 val. - N. Gernet "GELBĖKIM GUGUTĮ". Rež. - A. Stankevičius

22 d. 12 val. - "PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS"

23 d. 12 val. - "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda

Dramos teatras

14 d. 18 val. - renginys šv. Valentino dienai "MEILĖS SUTVĖRIMAS"

15 d. 12 val. - H.Ch. Anderseno "COLIUKĖ". Rež. - R. Kaubrys

15 d. 18 val. - M. Pagnolio "DUONKEPIO ŽMONA". Rež. - A. Lebeliūnas

20, 21 d. 18 val. - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas (Vilniaus valstybinis mažasis teatras)

Mažoji scena

22 d. 18 val. - Y. Jamiaque`o "MESJĖ A". Rež. - R. Atkočiūnas

23 d. 12 val. - S. Michalkovo "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - V. Mazūras

23 d. 18 val. - "HALLO, LEMON!" (pagal A. Baricco "Novečentą"). Rež. - A. Lebeliūnas

Šiauliai

Dramos teatras

15 d. 18 val. - P. Barzo "SUSITIKIMAS". Rež. - R. Banionis (Nacionalinis dramos teatras)

16 d. 18 val. - PREMJERA! I. Ilfo, J. Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež. - S. Račkys, dail. - A. Uogintas, kost. dail. - R. Uogintienė, komp. - G. Lukošius. Vaidina J. Budriūnaitė, I. Norkutė, R. Dovydaitis, P. Piaulokas, J. Bindokas, M. Dorofejus, S. Jakubauskas, D. Jančiauskas ir kt.

Keistuolių teatro spektakliai

19, 20 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis

21 d. 13 val. - "MARIUS IR MIGLĖ". Rež. - A. Giniotis ir T. Ahrensas (Vokietija)

22 d. 18 val. - J. Ahnouilh`o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

14, 22 d. 18 val. - A. Jarry "KARALIUS JUOBA". Rež. - L. Zaikauskas

15 d. 18 val. - J. Dautarto "SENOJO GLUOSNIO PASAKOJIMAI". Rež. - J. Dautartas

16 d. 18 val. - N. Simono "PASKUTINIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ". Rež. - G. Gabrėnas

21 d. 18 val. - T. Wiliamso "VASARA IR DŪMAI". Rež. - R. Abukevičius

23 d. 12 val. - L. Ustinovo "KAS PAMETĖ SĄŽINĘ?". Rež. - R. Urvinis

23 d. 18 val. - Ch. Boičevo "PULKININKAS PAUKŠTĖ". Rež. - G. Padegimas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 83 iš 83 
7:24:06 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba