SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-02-16 nr. 743

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Eglė Deltuvaitė
Tradicijos ir dabartis
3

Savaitė 
• Milda Laužikaitė
Apie kultūrą su politikais
1
• „Hansabanko“ premija Valdui Ozarinskui3

Muzika 
• Vidutis Bakas
Pažymėta sukaktis
• Edmundas Gedgaudas
Pianistas, palikęs klausytojus su Muzika
5
• Ilgesingoji poema3
• Autorinis Arvydo Malcio koncertas
• Naujas Rusų kultūros centro projektas „Muzikinė sandrauga“1
• Tarptautinį festivalį Palangoje rengiant1
• KONCERTAI

Dailė 
• Neringa Černiauskaitė
Dvi parodos ir vienos laidotuvės
6
• Justina Augustytė
Dailės istorijos pamoka
• Rūta Taukinaitytė-Narbutienė
Susiūtų lapų karuselė
1
• Jurga Armanavičiūtė
Viena dviejų paroda
• Milda Žvirblytė
Kintančios erdvės peizažai
5
• Angelo palytėtas
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Aktorius – mokyklos dalis
1
• Pirmieji KVB sėkmės žingsniai
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Idėjų belaisviai ir kitokie didvyriai
• Kraujo nebus1
• Lietuvių identitetas dokumentiniame filme „Štai ir mes“
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Apdriskęs svajonių miestas1

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
Dėžė 101
20

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios2

Teatras

SPEKTAKLIAI

vasario 16–25

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

17 d. 18 val. — G. Verdi „KAUKIŲ BALIUS“. Dir. — M. Staškus

18 d 12 val. — J. Gaižausko „BURATINAS“. Dir. — M. Staškus

20 d. 18 val. — L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. — V. Viržonis

21 d. 18 val. — A. Šenderovo „DEZDEMONA“. Dir. — R. Šervenikas

22 d. 18 val. — F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. — J. Geniušas; 17 val. Kamerinėje salėje — edukacinis vakaras

23 d. 18 val. — P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. — R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

17 d. 18 val. — J. Glinskio „VIENO TĖVO VAIKAI“. Rež. — G. Padegimas

18 d. 12 val. — J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. — J. Dautartas

18 d. 18 val. — Moličre’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. — I. Bučienė

23 d. 18 val. — I. Turgenevo „MĖNUO KAIME“. Rež. — J. Dautartas

Mažoji salė

17 d. 16 val. — F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. — V. Masalskis

18 d. 16 val. — I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. — J. Vaitkus

22 d. 18 val. — „APKABINK MANE“. Rež. — A. Vidžiūnas

23 d. 18 val. — M. Duras „MEILUŽIS“

Vilniaus mažasis teatras

17 d. 18.30 — T.  McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. — G. Padegimas

18 d. 12 ir 15 val. — „COLIUKĖ“. Rež. — S. Račkys

20 d. 18.30 — F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

21 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

22 d. 18.30 — S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. — R. Tuminas

23 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

17 d. 18 val. — W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. — J. Vaitkus

18 d. 12 val. — „EGLĖ — ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — S. Degutytė (Naujosios muzikos komunikacijos centras) (Salė 99)

18 d. 18 val. — „DĖDULĖS SAPNAS“. Rež. — C. Graužinis

21 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. — B. Latėnas

(Salė 99)

22 d. 18 val. — A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. — A.  Latėnas

23 d. 18 val. — X. Durringerio „IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS“. Rež. — I. Jonynas

Rusų dramos teatras

14, 15 d. 19 val. — PREMJERA! F. Crommelynco „NUOSTABUSIS RAGUOTAS VYRAS“. Rež. — A. Kriklivyj (Novosibirskas)

17 d. 18 val. — PREMJERA! R. Cooney „JUOKINGI PINIGAI“. Rež. — A. Girba (Maskva)

18 d. 12 val. — J. Švarco „PELENĖ“. Rež. — J. Popovas

18 d. 18 val. — E.E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — G. di Capua

22 d. 19 val. — J.J. Bricaire’o, M. Lasaygueso „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. — A. Girba

23 d. 19 val. — N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. — A. Čerpinas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

17 d. 12 val. — „JUODOJI VIŠTA“. Rež. — R. Driežis

18, 25 d. 12 val. — Premjera! A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H.Loftingą). Rež. — R. Driežis

Mažoji salė

17 d. 14 val. — „PELENĖ“. Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė

18 d. 14 val. — „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. — V. Mazūras

18 d. 18 val. — V. Žilinskaitės „KETVIRTOJI KIŠENĖ“. Rež. — A. Čeredaitė

Keistuolių teatras

17, 24 d. 12 val. Mažojoje scenoje — „Mano senelis buvo vyšnia“. Rež. — A. Gluskinas

17 d. 19 val. — S. Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac...“. Rež. — A. Latėnas

Rokiškio kultūros rūmuose

18 d. 15, 19 val. — „Penktas veiksmas“. Rež. — A. Kaniava

19 d. 12 val. — PREMJERA! „Juozapas ir jo svajonių apsiaustas“. Rež. — A. Giniotis

Keistuolių teatre

23, 24 d. 19 val. — „Meilė ir mirtis Veronoje“. Rež. — A. Giniotis

Anželikos Cholinos šokio teatras

17 d. 19 val. Kauno „Girstučio“ kultūros rūmuose — „Carmen“. Choreogr. — A. Cholina

Audronio Liugos produkcija

21 d. 19 val. Meno forte — „Liūdnos dainos iš Europos širdies“. Rež. — K. Smedsas (Suomija)

Ramūno ateljė

Latako g. 1—1

22 d. 19 val. — „Meilės negali prisiminti“ (pagal M. Duras). Rež. — R. Abukevičius

Kaunas

Kauno dramos teatras

17, 18 d. 18 val. Ilgojoje salėje — „ŽVAIGŽDŽIŲ KRUŠA“. Rež. — G. Varnas

15 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — F. Garcia Lorcos „DONJA ROSITA, arba GĖLIŲ KALBA“. Rež. — G. Varnas

18 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

22, 23 d. 19 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. — G. Varnas

22, 23 d. 19 val. Palėpės salėje — V. Djačenkos „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S. Paciukas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

17 d. 18 val. — F. Lehįro „Paganinis”. Dir. — J. Geniušas

18 d. 12 val. — Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Rež. — A. Giniotis

18 d. 18 val. — Ch. Gounod „Romeo ir Džuljeta“. Dir. — J. Geniušas

21, 22 d. 18 val. — I. Kalmano „Grafaitė Marica”. Dir. — J. Janulevičius

23 d. 18 val. — „Trijų minučių romanas“. Choreogr. — A. Kurienius

Kauno kamerinis teatras

16, 18 d. 18 val. — A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. — S. Rubinovas

17 d. 18 val. — G. Tabori „DEŠIMT DIENŲ IŠ VILIO GYVENIMO“. Rež. — S. Rubinovas

20 d. 18 val. — D. Zelčiūtės „DRAMA BE TAISYKLIŲ“

22 d. 18 val. — J.K. Jeromo „Trise valtimi (neskaitant šuns)“. Rež. — S. Rubinovas

23 d. 18 val. — „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

17 d. 18 val. — „Frenki ir Džonis“. Rež. — A. Dilytė

18 d. 18 val. — „Mėnulio koja“. Pjesės aut. ir rež. — A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

17 d. 12 val. — „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. — A. Stankevičius

17 d. 18 val. — „DIDYSIS KAUNO REVIU“. Vedėjas ir rež. — A. Žiurauskas

18 d. 12 val. — „PANAMA LABAI GRAŽI“. Rež. — A. Rubinovas

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

16, 17 d. 18.30 — F. Lehįro „Linksmoji našlė“

18 d. 15 val. — A. Spadavecchios „Pelenė“

23 d. 18.30 — J. Bocko „Smuikininkas ant stogo“

„Žvejų kultūros rūmai“

Oskaro Koršunovo teatro spektakliai

18 d. 17 val. — W. Shakespeare’o „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež. — O. Koršunovas

21 d. 18 val. — W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. — O. Koršunovas

23 d. 18 val. — M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. — O. Koršunovas

18 d. 12 val. — „PANAMA LABAI GRAŽI“. Rež. — A. Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

17, 18 d. 18 val. — Premjera! M. Ledo „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. — G. Padegimas

21 d. 18 val. — A. Kaniavos autorinių dainų vakaras „M+M = MUZIKA MUS(Ė)IŠKIAMS“

23 d. 18 val. — „ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS“. Rež. ir dail. — A. Mikutis (Vilniaus senamiesčio teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

17 d. 18 val. — M. Zalytės „Žemės mokestis“. Rež. — A. Keleris

18 d. 18 val. — R. Schimelpfennigo „Moteris iš praeities“. Rež. — R. Atkočiūnas

21 d. 18 val. — N. Erdmano „Savižudis“. Rež. — A. Jankevičius (Kauno dramos teatro spektaklis)

23 d. 18 val. — A. Kristi „Trys šūviai“. Rež. — N. Miteva

Teatras „Menas“

17 d. 12 val. — „Eilėraštėliai iš pašto dėžutės“. Rež. — A. Povilauskas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

21 d. 12 val. — „KARLSONAS IR MAŽYLIS“ (Raganiukės teatras)

21 d. 18 val. — „TYLA“. Rež. — R. Urbonavičiūtė (Užupio teatras)

23 d. 18 val. — D. Čepauskaitės „MUSĖ“. Rež. — V. Šinkariukas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 82 iš 82 
7:20:39 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba