SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-09-09 nr. 674

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Dovilė Tumpytė
Visuma yra daugiau nei tik jos dalių suma
7

Savaitė 
• Japonai ir lietuviai viename spektaklyje1

Muzika 
• Sugrįžtanti kūryba
• Loreta Venclauskas
Egzodo kontekstai
• Edmundas Gedgaudas
Pianistas Vytautas Bacevičius
• "Baltijos gintarėliai" dainuos trijose Baltijos šalyse
• Operos teatro orkestras koncertavo Šveicarijoje
• KONCERTAI

Dailė 
• Redas Diržys
Ar atiduosime Vilnių Baltarusijai?
11
• Živilė Ambrasaitė
Koncepcija tuščiai erdvei
 PARODOS1

Literatūra 
• Įžeidimas15
• VAKARAI

Teatras 
• Festivalyje "Sirenos" – aštrus socialinis teatras
• Seminaras scenos menų vadybininkams
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Birutė Mar
Kino vasara Lokarne
• Taisyklės sprogstančių vidurių poetams1
• Žmonija palauks1
• Prasideda kino naktų sezonas
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Šaukštelis taikos

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Dailė

PARODOS

rugsėjo 9–18

[skaityti komentarus]

Vilnius

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Lietuvos dailės (XVI - XX a. pr.) ekspozicija

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Liudviko Strolio gimimo šimtmečiui skirta keramikos ir piešinių paroda

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI - XVIII a.) portretų ekspozicija

Vladimiro Tarasovo instaliacijų paroda "Garso žaidimai"

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Sakralinio lietuvių liaudies meno ekspozicija

Profesionaliosios sakralinės dailės ekspozicija

Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonų bei metalo dirbinių (XVII - XX a. pr.) ekspozicija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų ekspozicija

Paroda "Bažnytinė Lietuvos tekstilė (XV - XIX a.)"

Paroda "Liublino pilies Švč. Trejybės koplyčia. Ten, kur Rytai susitinka su Vakarais"

Paroda "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai"

Atkuriamiems valdovų rūmams įsigytų ir dovanotų vertybių paroda

Paroda "Užsienio valstybių apdovanojimai Lietuvos Respublikos Prezidentams"

Lietuvos nacionalinis muziejus Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorijos ir etninės kultūros ekspozicija

"Lietuva ir Napoleonas"

Paroda "Monikai Bičiūnienei - 95"

Baltų archeologijos paroda "Žiemgaliai"

Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3

"Lietuvos proistorė"

Signatarų namai

Pilies g. 26

Vasario 16-osios akto signatarams skirta ekspozicija

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija (lankymas antradienį - šeštadienį 10 - 16 val. iš anksto susitarus tel. 2791644)

LDS galerija "Arka"

Aušros Vartų g. 7

Marijos Švažienės tekstiles ir tapybos paroda

nuo 15 d. - paroda "Ieškokite moters"

"Lietuvos aido" galerija

Žemaitijos g. 11

iki 11 d. - Jūratės Bagdonavičiūtės tapyba, piešiniai

nuo 13 d. - Vytenio Lingio tapybos paroda "Aštuntadienis"

"Vartų" galerija

Vilniaus g. 39

iki 17 d. - Vidos Krištolaitytės tapyba ir piešiniai

Eglės Gandos Bogdanienės tekstilė

LDS galerija "Kairė–dešinė"

Latako g. 3

iki 10 d. - projektas "Grafika po dangumi"

Projektas "Dailininkai fotografuoja Vilnių"

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

iki 11 d. - paroda "Omeny" (Irma Balakauskaitė, Vilma Masteikienė, Renata Valčik, Marta Vosyliūtė)

Vilniaus fotografijos galerija

Didžioji g. 19

Paroda "Nuoga diena"

"Prospekto" fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

Čekų fotografijos paroda "15 metų Meninės fotografijos institutui Silezijos universitete Opavoje"

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

A. Girdziušo fotoparoda "Ūla"

Taikomosios dailės galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

VII keramikos meno simpoziumo "Harmonija" dalyvių kūrinių paroda "Žaidžiame miestą"

Galerija "Maldis"

J. Basanavičiaus g. 4

Algio Skačkausko tapybos darbų paroda "Aukso amžius plius"

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Paroda "Lietuvos meistrų muzikos instrumentai"

Paroda iš Teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių (XIX - XX a. pirma pusė)

nuo 15 d. - 100-osioms Stasio Ušinsko gimimo metinėms skirta paroda (scenografija ir lėlės)

Užupio meno centro galerija

Užupio g. 2 - 4

Autorinė juvelyrika

Rūtos galerija

Vokiečių g. 28

Virgio Rusecko tapyba

Dailės galerija "Dalia"

Žirmūnų g. 70

Nijolės Vilutienės paroda "Žiedas"

Algirdo Dobvydėno paroda "Stiklo objektai"

V. Janulionio, S. Grabliauskaitės, Ž. Mirinavičiaus, L. Labanausko, L. Karčiauskaitės-Potet, V. Dailidėno paroda "Stiklo amžius 2005"

Lenkų institutas

Didžioji g. 23

Erazmo Cioleko fotografijų paroda

Galerija "Znad Wilii"

Išganytojo g. 2/4

iki 15 d. - Franciszeko Nieco (Lenkija) grafika

Galerija "Rotunda"

A. Rotundo g. 3

Galinos Sviridovos tekstilės paroda "Viltis"

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51

"Kompozitoriaus ir pedagogo Antano Račiūno (1905 - 1984) 100-osioms gimimo metinėms"

"Kompozitoriaus, pianisto, dirigento, pedagogo, muzikos kritiko Vytauto Bacevičiaus (1905 - 1970)100-osioms gimimo metinėms"

Viktorijos Zacharovos fotografijų paroda "Vilnius. Berlynas. Venecija"

Algimanto Kezio (Čikaga) paroda "Fotografijos ir leidiniai"

"Prozininko Jono Vizbaro-Sūduvio 90-osioms gimimo metinėms"

"Prancūzų dailininko Jeano-Augusto Ingreso 225-osioms gimimo metinėms"

Vytauto Valiaus tapyba

Paroda "Habent sua fata libélli - Knygos turi savo likimą"

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto g. 6

Arūno Maniušio fotoparoda "Ežeras lyg raštas"

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Dovilės, Aldonos ir Algio Kliševičių kūrybos paroda "… ar balto angelo prisilietimas"

A. ir A. Tamošaičių galerija "Židinys"

Dominikonų g. 15

Anastazijos ir Antano Tamošaičių kūrybos ekspozicija

Vlado Vildžiūno galerija

Lobio g. 6a

Andrzejaus Strumillo (Lenkija) paroda "City. Meru"

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2 - 41

iki 15 d. - Lietuvos dailininkų darbų paroda

Studija-galerija "D’Arijaus papuošalai"

Dominikonų g. 7/20

Andriaus Kviliūno tapybos ir videomeno paroda "AK 03 - 05"

ARTima galerija

Totorių g. 3

Sauliaus Paukščio fotoparoda "Lietuva šalia Lietuvos"

"Kvadrato lauko" galerija

Gedimino pr.13

Jolantos Kvašytės paroda "Pasivaikščiojimas po miestą"

Stasio Juškaus galerija

Barboros Radvilaites g. 6

Klasikinės tapybos darbų paroda

Kaunas

M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

M.K. Čiurlionio kūrybos ekspozicija; XV - XIX a. senoji Lietuvos dailė; XX a. pirmos pusės Lietuvos vaizduojamoji dailė; lietuvių liaudies menas

Paroda "Senoji Lietuvos kryždirbystė"

Paroda "XIX a. pab. - XX a. I p. Lietuvos ir lietuvių dailė" (iš Algimanto Miškinio kolekcijos)

iki 11 d. - Stasio Ušinsko paroda "Valingo grožio konstrukcijos", skirta šimtosioms dailininko gimimo metinėms

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai - senovės pasaulio menas, XVII - XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI - XX a. Europos dailė (tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros)

Paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

Jurgio Mačiūno fluxus kabinetas; Ay-O instaliacija "Juodoji skylė"; T. Saito instaliacijos "You+Me Shop" bei "Manomano Theatre"; pasaulio lietuvių dailė; šiuolaikinė Lietuvos dailė

Sofijos Rickevičiūtės tapybos paroda "Liepsnojantis krūmas"

Rūtos Luckienės tekstilės darbų paroda "Balto rudens vaivorykštė"

"Kauno lango" galerija

M. Valančiaus g. 5

Edmundo Frėjaus skulptūros

"Meno parkas"

Rotušės a. 27

Grupės "Assosiation Art’isse" (Bordo, Prancūzija) paroda "In vino veritas"

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

Lietuvių literatūros istorijos ir kultūrinio gyvenimo ekspozicija (nuo senųjų raštų iki 1955 m.)

Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"

"O parodyt širdies negaliu…" (Pauliui Širviui - 85)

"Žemaitei - 160"

"Povilui Višinskiui - 130"

"Štai - durys į uždraustą kambarį" (Nijolei Miliauskaitei - 55)

Zenono Baltrušio fotografijų paroda iš Ričardui Mikutavičiui skirtos ekspedicijos "Mano parapija - visa Lietuva"

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Japonijos ir Lietuvos menininkų darbų paroda "Ugnies drakonas"

M. ir K. Petrauskų muzikos muziejus

K. Petrausko g. 31

"Prisimenant Valstybės teatro solistes: A. Galaunienę, V. Grigaitienę, M. Lipčienę, E. Kardelienę, A. Dambrauskaitę, P. Zaniauskaitę"

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda "Australijos ir Okeanijos tautų menas"

Paroda "Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai"

Silvio Vigliaturo (Italija) stiklo skulptūrų paroda "Stebuklinga skaidrumo alchemija"

iki 18 d. - Nidos dailininkų kolonijos darbai: Georgo Gelbke’s ir Richardo Birnstengelio kūrybos paroda

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 3

nuo 9 d. - Daniaus Kesmino (Australija) šiuolaikinio meno projektas "Vodka Sans Frontiers" ("Degtinė be sienų")

Baroti galerija

Aukštoji g. 3, 3A

Lino Liandzbergio tapybos paroda "Piknikas šalikelėj"

Klaipėdos galerija

Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10

Eugenijaus Antano Cukermano paroda

Laikrodžių muziejus

Liepų g. 12

Paroda "Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX - XX a."

Paroda "Barokas - stebuklinga Šarlio Bulio technika"

Paroda "Laikrodžių muziejus 1979 - 1984 - 2004"

Šiauliai

Galerija "Laiptai"

Žemaitės g. 83

iki 17 d. - Aušros Šimaitytės kūrybos darbų paroda

Mažeikių jaunųjų menininkų dailės darbų paroda

nuo 9 d. - A. Musneckio panoraminės fotografijos paroda "Šiauliai"

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

nuo 9 d. prie ŠU Menu fakulteto - tarptautinio metalo laužo skulptūrų plenero paroda "Kontrapunktas 2"

Paroda "Meno faktorius"

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

Paroda "Šiaulių miesto spaustuvės - dabartis ir praeitis"

iki 24 d. - moksleivių kūrybos paroda "Tas nuostabus spalvų pasaulis"

Venclauskių namai

Vytauto g. 89

Tautodailininkų lėlių paroda

Paroda "XX a. 6 - 8 dešimtmečių tapybos meistrų drobės"

Fotografijos muziejus

Vilniaus g. 140

nuo 9 d. - "Nuo šviesoraščio iki gyvųjų paveikslų. Fotografijos ir kino verslas Šiauliuose iki XX a. vid." (iš Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkinių)

Poeto Jovaro namas

Vytauto g. 116

Paroda "Žemaitei - 160"

Šiaulių universiteto dailės galerija

Vilniaus g. 141

iki 15 d. - ŠU Menų fakulteto audiovizualinio meno studentų fotografijos darbų paroda "Portretai - šiaulietis"

ŠU Menų fakulteto audiovizualinio meno studentės Indrės Razumenkaitės-Karpės fotografijų paroda

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija "Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys"

Stasio Kavaliausko paroda (veikia parodos edukacinė programa moksleiviams)

Berčiūnuose (Panevėžio raj.) - Česlovo Lukensko skulptūrinių objektų paroda "Kaktusai"

J. Miltinio palikimo studijų centras

Algirdo g. 54 - 19

Režisieriaus Juozo Miltinio (1907 - 1994) piešinių paroda "Ne tik Melpomenės įkvėptas"

Baltoskandijos akademija

Vasario 16-osios g. 8

"Žvilgsnis į Margaritos istoriją (Teatras. Menas. Tekstai)"

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Ekspozicija "Natūralus ir istorinis gintaras"

Gintaro inkliuzų ir meninių dirbinių paroda "Gintaro pasaulis"

Juodkrantė

Parodų namai

L. Rėzos g. 8

Petro Repšio grafika

Dalios Laučkaitės-Jakimavičienės keramikos paroda "Keistos istorijos"

Galerija "Taškas"

Kuršių mariose 55°, 22,75’N, 21°, 05,70’E

9 d. 15 - 16 val. - projektas "Taško eskizas" (Ramūnas Alminas, DG, Alvydas Lukys, Jurgita Remeikytė, Mindaugas Šnipas, Gintautas Trimakas)

Trakai

Trakų istorijos muziejus

Dominikonų vienuolyno koplyčioje - nuolatinė ekspozicija "Sakralinis menas"

Dusetos

Dusetų dailės galerija

K. Būgos g. 31a

Daugpilio dailininkų paroda

Ukmergė

Kultūros centro galerija

Kauno g. 8

Lino simpoziumo "Plinars ‘05" darbų paroda

Plungė

Žemaičių dailės muziejus

Parko g. 1

nuo 10 d. - Algirdo Petrulio kūrybos paroda

Jurbarkas

Jurbarko parodų ir koncertų salė

Vydūno g. 21

iki 15 d. - V. Grybo muziejaus vaikų dailės studijos piešinių paroda

Birštono sakralinis muziejus

Birutės g. 10

Leono Striogos medžio skulptūrų paroda

Vaidoto Kvašio grafikos paroda "Tiltai į Babiloną"

 

Skaitytojų vertinimai


5472. .2005-09-14 08:49
galerija TAŠKAS sekmungai realizuotas projektas

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 82 iš 82 
7:14:10 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba