SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-10-17 nr. 819

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Aplinkos gadinimas versus kita kokybė1

Muzika 
• Goda Rupeikaitė
Išausta muzika
• Lina Stankevičiūtė
Įvykis žiūrovams
• KONCERTAI

Dailė 
• Santa Lingevičiūtė
Garo mašinos papėdėje
19
• Rudens dvelksmas
• Eglė Jaškūnienė
Keturi mitai apie Kezimantą
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
 SPEKTAKLIAI

Šokis 
• Prokofjevas ir norvegiško peizažo garsai

Kinas 
• Vertimo atradimai1
• Paprastumo mįslė
• Živilė Pipinytė
Kvailumas yra užkrečiamas
1
• Pašaukimas – fokusai ar politika?
• Savaites filmai
• KINO REPERTUARAS

Festivaliai 
• „Tindirindis 2008“

Anonsai 
• Daiva Šabasevičienė
Alessandro Baricco „Šilkas“ – teatro kalba
• „Ad Hoc: nepatogus kinas“
• „Eraritjaritjaka – frazių muziejus“

Bibliografija 
• Bibliografijos žinios

In Memoriam 
• Netekome Vlado Česo
• Mirė arfininkė Liudmila Chetagurova1

Teatras

SPEKTAKLIAI

[skaityti komentarus]


Vilnius


Nacionalinis operos ir baleto teatras
17 d. 18.30 — S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. — R. Šervenikas
18 d. 18.30 — G. Verdi „KAUKIŲ BALIUS“. Dir. — G. Rinkevičius
19 d. 12 val. — P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. — M. Staškus
22 d. 18.30 — A. Šenderovo „DEZDEMONA“. Dir. — R. Šervenikas
24 d. 18.30 — G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. — M. Staškus
24 d. 18.30 — P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. — V. Viržonis

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
Klaipėdos dramos teatro spektakliai
17 d. 18 val. — M. Gavrano „VISKAS APIE MOTERIS“. Rež. — D. Tamulevičiūtė
18 d. 18 val. — E.E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — P. Gaidys
23 d. 18 val. — R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)“. Rež. — Y. Ross
25 d. 18 val. — J. Ortono „GROBIS“. Rež. — A. Večerskis

Mažoji salė
17 d. 18 val. — E.E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. — R. Banionis (Kauno dramos teatras)
18 d. 16 val. — M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis
19 d. 16 val. — „ANTIGONĖ“ (pagal Sofoklį). Aktorės B. Mar monospektaklis
21 d. 18 val. — P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. — V. Masalskis
22 d. 18 val. — R. Granausko „DUBURYS“. Rež. — S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras
17 d. 18.30 — L. Kalpokaitės romansų vakaras „Taip norisi mylėti“
18 d. 18.30 — PREMJERA! J. Cartwrighto „KELIAS“. Rež. — A. Areima
19 d. 18.30 — H. Müllerio „TYLI NAKTIS“. Rež. — V. Valašinas
21 d. 18.30 LNDT — N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. — R. Tuminas
22 d. 18.30 LNDT — M. Lermontovo „MASKARADAS“. Rež. — R. Tuminas
23 d. 18.30 — PREMJERA! M. Čičvako „VISKAS GERAI“. Rež. — V. Malinauskas
24 d. 18.30 — PREMJERA! J. Vaitkaus, E. Ignatavičiaus „SVAJONIŲ PILIGRIMAS“. Rež. — J. Vaitkus

Valstybinis jaunimo teatras
17, 18 d. 18 val. — M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. — P.E. Landi
21 d. 18 val. — G. Varno, G. Labanauskaitės „ŽVAIGŽDŽIŲ KRUŠA“. Rež. — G. Varnas
(VšĮ Teatras „Utopia“)
22 d. 18 val. — O. Danilovo „GELTONOJI NEŪŽAUGA“. Rež. — K. Smoriginas

Lietuvos rusų dramos teatras
19, 25 d. 18 val., 23 d. 19 val. — PREMJERA! W. Shakespeare’o „VENECIJOS PIRKLYS“. Rež. — R. Markholiya (Rusija)
24 d. 19 val. — N. Ptuškinos „SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS“. Rež. — L. Vladimirovas (Rusija)

Vilniaus teatras „Lėlė“
Vieno teatro festivalis
18 d. 12 val. — A.A. Jonyno, V. Mazūro „CIRKAS YRA CIRKAS“. Rež. ir dail. — V. Mazūras
18 d. 16 val. — S. Gedos „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI“. Rež. ir dail. — R. Driežis
19 d. 12 val. — S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis
20 d. 10 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis
21 d. 10 val. — „MERĖ POPINS“. Rež. — A. Žukauskas
22 d. 10 val. — „BITĖ MAJA“. Rež. ir dail. — V. Mazūras
23 d. 10 val. — „KATĖS NAMAI“. Rež. — A. Mikutis
24 d. 11 val. — „JUODOJI VIŠTA“. Rež. — R. Driežis

Mažoji salė
Vieno teatro festivalis
18 d. 14 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė
19 d. 14 val. — „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. — A. Mikutis
19 d. 16 val. — „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Scen. aut., rež. ir dail. — R. Driežis
20 d. 11.30 — „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. — A. Pociūnas
21 d. 11.30 — „COLIUKĖ“. Rež. ir dail. — R. Driežis
22 d. 11 val. — „PELENĖ“. Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė
22 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis
23 d. 11.30 — „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. — V. Mazūras
24 d. 19 val. — „BALTOS PASAKOS“. Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė

Keistuolių teatras
17, 18 d. 19 val. — „TAISYKLĖ NR.1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA!“ Rež. — A. Giniotis
19 d. 12 val. — „PELYTĖ ZITA“. Scenarijaus aut. ir rež. — V.V. Landsbergis
21, 22 d. 19 val. — „PENKTAS VEIKSMAS“. Rež. — A. Kaniava
24, 25 d. 19 val. — PREMJERA! „IŠĖJAU AŠ STOTIN“. Scenarijaus aut. ir rež. — V.V. Landsbergis. Vaidina A. Sunklodaitė, V. Klimčiauskaitė, V. Rašimas, D. Skamarakas, D. Auželis

„Menų spaustuvė“
17 d. 19 val. Kišeninėje salėje — U. Medutytė „MOTERIS PO LEMPA“. Rež. — R. Garuolytė
18 d. 15 val. Kišeninėje salėje — „SENELĖS PASAKA“ (teatras „Atviras ratas“)
18 d. 19 val. Kišeninėje salėje — „PRA“. Rež. — A. Giniotis
21 d. 19 val. Juodojoje salėje — „TRIMATRIX. TRYS JUDĖJIMAI“. Choreogr. — L. Juodkaitė (VšĮ „Menų spaustuvė“)
23—27 d. 15—22 val. — Žmogaus teisių kino festivalis „Ad Hoc: nepatogus kinas“

VGTU teatras-studija „Palėpė“
Trakų g. 1
18 d. 16 ir 19 val. — „SUGRĮŽIMAS“ (scenos iš A. Mickevičiaus gyvenimo Lietuvoje). Rež. — O. Kesminas.

„Domino“ teatras
22 d. 19 val. — akustinis K. Smorigino ir O. Ditkovskio koncertas
23, 29 d. 19 val. — PREMJERA! G. Kuprevičiaus „UGNIES MEDŽIOKLĖ SU VAROVAIS“. Rež. — G. Padegimas


Kaunas


Kauno dramos teatras
18, 19 d. 12 val. Ilgojoje salėje — „ANDERSENO GATVĖ“. Aut. ir rež. — I. Paliulytė
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Rež. — A. Jankevičius
21 d. 19 val. Mažojoje scenoje — M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. — A. Jankevičius
22 d. 18 val. Tavernos salėje — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas
23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. — J. Vaitkus
23 d. 19 val. Mažojoje scenoje — E.—E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. — R. Banionis
24 d. 17 val. Ilgojoje salėje — „LIŪDNAS DIEVAS“. Aut. ir rež. — I. Paliulytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras
17 d. 18 val. — G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. — J. Janulevičius
19, 25, 26 d. 12 val. — Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA“. Dir. — V. Visockis
19 d. 18 val. — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. — J. Geniušas
21 d. 18 val. — koncertas „Lietuva“
22 d. 12 val. — T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „NYKŠTUKAS NOSIS“. Dir. — V. Visockis
22 d. 18 val. — I. Kćlmćno „GRAFAITĖ MARICA“. Dir. — J. Janulevičius
23 d. 18 val. — I. Kalmano „BAJADERĖ“. Dir. — J. Janulevičius
24 d. 18 val. — F. Leharo „GRAFAS LIUKSEMBURGAS“. Dir. — J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras
17, 18, 19 d. 18 val. — PREMJERA! K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. — S. Rubinovas
22, 23 d. 18 val. — J.K. Jeromo „TRISE VALTIMI (NESKAITANT ŠUNS)“. Rež. — S. Rubinovas
24 d. 18 val. — C. Frechette „ŽANAS IR BEATRIČĖ“. Rež. — S. Rubinovas
Kauno valstybinis lėlių teatras
18 d. 12 val. — „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. — A. Lebeliūnas
19 d. 12 val. — „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. — A. Stankevičius


Klaipėda


Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
17 d. 18.30 — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. — D. Zlotnikas
18 d. 18.30 — W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. — S. Domarkas
19 d. 15 val. — A. Spadavecchios „PELENĖ“. Dir. — V. Konstantinovas
24 d. 18.30 — J. Bocko „SMUIKININKAS ANT STOGO“. Dir. — S. Domarkas

Žvejų rūmai
20 d. 18 val. — „MILIJONO ŠYPSENŲ MIESTAS“. Rež. — A. Vizgirda (Klaipėdos pilies teatras)


Šiauliai


Šiaulių dramos teatras
18 d. 18 val. — H. Ibseno „NORA“. Rež. — S. Račkys
19 d. 12 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Insc. aut. ir rež. — R. Steponavičiūtė
19 d. 18 val. — R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. — N. Mirončikaitė
23 d. 19 val. — „URVINIS ŽMOGUS“. Rež. — D. Kazlauskas ir K. Smoriginas.
24 d. 18 val. — E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. — R. Steponavičiūtė


Panevėžys


J. Miltinio dramos teatras
17 d. 18 val. — M. Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež. — A. Kėleris
18 d. 18 val. — P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. — A. Pociūnas
19 d. 12 val. — E. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. — V. Kupšys
19 d. 18 val. — U. Vidmerio „TOP DOGS, ARBA BEDARBIŲ AUKŠTUOMENĖ“.
Rež. — P. Stoičevas


Marijampolė


Municipalinis dramos teatras
22 d. 18 val. — C. Higginso, J.C. Carrier „HAROLDAS IR MODĖ“. Rež. — R. Kučiauskas


Alytus


Alytaus teatras
17 d. 17 val. — „BRENDIMO KANČIOS“. Rež. — D. Kimantaitė
23 d. 18 val. — S. Parulskio „NESIBAIGIANTI VIENATVĖ DVIESE“. Rež. — A. Kinderis
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 82 iš 82 
7:11:21 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba