SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-12-14 nr. 781

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Skaidra Trilupaitytė
Ar Fluxus Vilniuje?..
75

Savaitė 
• Jankos Kupalos teatras Vilniuje
• Nauji Batuoto Katino nuotykiai1

Muzika 
• Violeta Tumasonienė
Kaskart vis nauja paslaptis
10
• Jūratė Katinaitė
Parduotoji fleita
26
• Goda Rupeikaitė
Dovana nesibaigiančiai vaikystei
• Nauji čiurlionistikos leidiniai1
• KONCERTAI

Dailė 
• Kristina Pipiraitė
Aguonų pienas: fazės
2
• Aistė Paulina Virbickaitė
Jauni ir neįsiutę
5
• Monika Krikštopaitytė
Ne apie viską pagalvota
19
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• è
Banalu nemylėti
• Filmas apie stiprybę
• Niujorko kritikai renkasi brolius Coenus
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pastebėjimai 
• Paulina Pukytė
Fluksus gyvas!
13

Pasaulyje 
• Kitos pasaulio pabaigos nebus19

Anonsai 
• Paskelbti 2007-ųjų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

gruodžio 14–23

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

14 d. 18.30 — „RAUDONOJI ŽIZEL“. Dir. — M. Pitrėnas

15 d. 18.30 — G. Verdi „KAUKIŲ BALIUS“. Dir. — G. Rinkevičius

16 d. 12, 18 val., 18 d. 18.30 — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. — M. Staškus

19 d. 18.30 — A. Adamo „ŽIZEL“. Dir. — V. Viržonis

20 d. 18.30 — J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. — V. Viržonis

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

14 d. 18 val. — J.W. Goethe’s „FAUSTAS“. Rež. — E. Nekrošius („Meno fortas“)

15 d. 18 val. — Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. — I. Bučienė

16 d. 18 val. — T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

Baltarusijos nacionalinio akademinio J. Kupalos teatro spektakliai

20 d. 18 val. — A. Dudarevo „JUODOJI NESVYŽIAUS MERGELĖ“. Rež. — V. Rajevskis

21 d. 18 val. — „S.V.“ (pagal A. Čechovo „VYŠNIŲ SODĄ“). Rež. — P. Adamčikovas

22, 23 d. 11 val. — PREMJERA! A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. — E. Jaras

23 d. 18 val. — B. Frielo „LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI“. Rež. — G. Padegimas

Mažoji salė

15 d. 12 val. — K. Gudonytės „VĖJŪNĖ — VELNIO NUOTAKA“. Rež. — K. Gudonytė

16 d. 16 val. — „ANTIGONĖ“ (aktorės B. Mar monospektaklis)

19 d. 18 val. — P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. — V. Masalskis

20 d. 18 val. — L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

23 d. 16 val. — „POETĖ“. Rež. — R. Garuolytė

Vilniaus mažasis teatras

15 d. 11, 13 val. — PREMJERA! „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. — G. Latvėnaitė

16 d. 18.30 — E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

18 d. 18.30 — B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. — J. Vaitkus

19, 23 d. 18.30 — W. Shakespeare‘o „AUDRA“. Rež. — E. Glaseris

20 d. 12 val. — PREMJERA! „GRYBŲ KARAS“. Rež. — P. Ignatavičius

20 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež. — S. Račkys

21 d. 18.30 — B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. — R. Tuminas

22 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

OKT / Vilniaus miesto teatras

14 d. 19 val. „Domino“ teatre — L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. — Y. Ross (JAV)

18 d. 19 val. LNDT Mažojoje salėje — „KARTU“ (pagal D. Čepauskaitės pjesę). Spektaklio autoriai J. Paulėkaitė ir D. Gavenonis

Valstybinis jaunimo teatras

15, 16 d. 18 val. — H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. — A. Jankevičius

20, 21 d. 18 val. — M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. — P.E. Landi

22 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

22 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“. Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

23 d. 12 val. — A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS“. Rež. — A. Gluskinas

Lietuvos rusų dramos teatras

14 d. 18 val. — PREMJERA! N. Gogolio „LOŠĖJAI“. Rež. — M. Byčkovas

16 d. 12 val. — H.K. Anderseno „SNIEGO KARALIENĖ“

16 d. 18 val. — E.E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. — S. Račkys

19, 20, 21 d. 11 val. — S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. — A. Uteganovas (Sankt Peterburgas)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

15, 16 d. 19 val. — „PERO GIUNTO SUGRĮŽIMAS“ (ansamblio „Nepaklusnieji“ spektaklis). Autoriai V. Masalskis, R. Valčik, R. Zubovas

Mažoji salė

16 d. 14 val., 23 d. 12, 14 val. — „BALTOS PASAKOS“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

Keistuolių teatras

14, 21, 22 d. 11 val., 17 d. 14 val., 18 d. 11, 14 val. — PREMJERA! „JUOZAPAS IR JO SVAJONIŲ APSIAUSTAS“. Rež. — A. Giniotis.

19, 20 d. 11, 14 val. — „DŪKSTANTMEČIO KURMIS“

21, 22 d. 19 val. — C. Gozzi „KARALIUS ELNIAS“. Rež. — A. Giniotis

Anželikos Cholinos šokio teatras

17 d. 18, 20 val. LNDT Didžiojoje salėje — „ZMONES:)“. Choreogr. — A. Cholina

Ramūno ateljė

18 d. 19 val. — PREMJERA! A. Strindbergo „MIRTIES ŠOKIS“. Rež. — R. Abukevičius

20 d. 19 val. — M. Duras „MEILĖS NEGALI PRISIMINTI“. Rež. — R. Abukevičius

VGTU teatras-studija „Palėpė“

15 d. 15.30 ir 19 val. — R. Granausko „BRANGIOJI MANO MO...“. Rež. — O. Kesminas

Gyčio Ivanausko teatras

19 d. 19 val. Vilniuje, „Domino“ teatre, 20 d. 19 val. Kauno valstybiniame dramos teatre — PREMJERA! „8 KVADRATINIAI METRAI“. Spektaklio aut. ir scenogr. — G. Ivanauskas, choreogr. — B. Urbietytė

Kaunas

Kauno dramos teatras

14 d. 18 val. Palėpės salėje — G. Adomaitytės „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. — A. Lebeliūnas

15 d. 18 val. Palėpės salėje — T. Bernhardo „PIETŪS SU LIUDVIKU“. Rež. — A. Vizgirda

16 d. 16 val. Didžiojoje scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

18 d. 18 val. Palėpės salėje — V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S. Paciukas

19 d. 11, 14 val., 20 d. 12 val. Didžiojoje scenoje — A. Kurieniaus „VILKAS IR OŽIUKAI“. Insc. aut. ir rež. — A. Kurienius

19 d. 18 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

Gastrolės

22, 23 d. 12 val. Palėpės salėje — S. Osten, P. Lysanderio „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. — A. Gluskinas

22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — „ŽVAIGŽDŽIŲ KRUŠA“. Rež. — G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

16 d. 12 val. — T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „NYKŠTUKAS NOSIS“. Dir. — V. Visockis

20 d. 12 val. — „KALĖDŲ ISTORIJA“. Dir. — V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

14, 16, 22 d. 10.15, 12.15 val.; 15, 17, 18— 23 d. 10.15, 12.15, 14.15 — PREMJERA! D. Čepauskaitės — Ch. Perrault „NEPAPRASTI BATUOTO KATINO NUOTYKIAI“. Rež. — A. Rubinovas

14, 18, 22 d. 18 val. — A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

15, 16, 22 d. 12 val. — PREMJERA! „STEBUKLINGA ŽVAIGŽDĖ“. Rež. — A. Stankevičius

15, 16, 23, 26, 30 d. 11 val. — „KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ“. Rež. — A. Žiurauskas

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

15 d. 18.30 — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Muzikinis vad. ir dir. — S. Domarkas

16 d. 18.30 — J. Strausso polkos ir valsai

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

14 d. 18 val. — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. — A. Pociūnas

15 d. 18 val. — H. Ibseno „NORA“. Rež. — S. Račkys

16 d. 12 val. — G. Solovskio „SKIRIAMA PRINCESEI“. Rež. — J. Javaitis

16 d. 18 val. — M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. — G. Padegimas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

14 d. 18 val. — Moliźre‘o „TARIAMASIS LIGONIS“. Rež. — R. Teresas

15 d. 18 val. — „MAMATĖ“. Pjesės autorius ir rež. — V. Kupšys

16 d. 12 val. — V. Petkevičiaus „SIEKSNIS, SPRINDŽIO VAIKAS“. Rež. — V. Jevsejevas

16 d. 18 val. — N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. — G. Gabrėnas

20 d. 19 val. — „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. — C. Graužinis („Domino teatras“)

21 d. 18 val. — C. Goldoni „KJODŽOS KIVIRČAI“. Rež. — R. Teresas

22 d. 18 val. — M. Katiliškio „MIŠKAIS ATEINA RUDUO“. Rež. — R. Rimeikis

Teatras „Menas“

18—23 d. 10, 12, 14, 16, 18 val. — „BALTAS, BALTAS PASAKOJIMAS“. Insc. aut. ir rež. — E. Karoblytė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 79 iš 79 
7:07:17 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba