SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-12-22 nr. 736

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Agnė Narušytė
Laiškas iš tolimų Kalėdų
11
• Vilniaus kultūros savaitraštis

Muzika 
• Kas įsiminė 2006-aisiais30
• KONCERTAI1

Dailė 
• Kas įsiminė 2006-aisiais37
• Kalėdinis kritikos kaltūnas
• PARODOS

Fotografija 
• Banaliojo objekto fotografas

Literatūra 
• Kas įsiminė 2006-aisiais2
• VAKARAI

Teatras 
• Kas įsiminė 2006-aisiais5
• Audronis Liuga
Skeveldros
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Kas įsiminė 2006-aisiais3
• Kinematografininkų sąjunga apdovanojo kino kūrėjus
• Ar kinas svarbesnis už gyvenimą?1
• Šou turi vykti
• „Palieku tau savo vaiką“ 1
• Savaitės filmai
 KINO REPERTUARAS1

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
K. šmėkla metropolyje
9

Anonsai 
• Šventinis koncertas „Šv. Pranciškaus Kalėdos“2

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Kinas

KINO REPERTUARAS

gruodžio 22–31

[skaityti komentarus]

iliustracija
„Apokalipto“

Vilnius

Coca-cola Plaza

22, 23, 25—28 d. — Linksmos pėdutės (Australija, JAV) — 11.10, 13.40, 16.10, 19, 21.30; 24 d. —11.10, 13.40, 16.10, 19 val.

22, 23, 25—28 d. — Apokalipto (JAV) — 12.15, 15.10, 18.45, 22 val.; 24 d. — 12.15, 15.10, 18.45

22, 23, 25—28 d. — Atostogos (JAV) — 11, 13.45, 16.30, 19.20, 22.10; 24 d. — 11, 13.45, 16.30, 19.20

27 d. — Dokumentikos vakarai — 19 val.

22, 25—27 d. — Srovės nublokšti (JAV) — 11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 21.20; 23 d. — 13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 21.20; 24 d. —11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20; 28 d. — 11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 21.20

22, 23, 25—28 d. — Eragonas (JAV) — 11.40, 14, 16.30, 19, 21.30; 24 d. — 11.40, 14, 16.30, 19 val.

22— 28 d. — Milijonas šventinių lempučių (JAV) — 17 val.

24—28 d. — Medžioklės sezonas atidarytas! (JAV) — 11.40

22—28 d. — Kristaus gimimo istorija (JAV) — 13.50, 18.10

22, 23, 25—28 d. — Déjà vu (JAV) — 12.30, 15.15, 18.20, 21.20; 24 d. — 12.30, 15.15, 18.20

22, 23, 25—28 d. — Boratas. Kaip šaunusis Kazachstano žurnalistas Amerikoj patirtį graibstė (JAV) — 11.20, 16.20, 21.40; 24 d. —11.20, 16.20

22—28 d. — Kazino „Royale“ (JAV) — 13.15, 18.30

22, 23, 25—28 d. — Geri metai (JAV) — 12.40, 15.30, 18.10, 21 val.; 24 d. — 12.40, 15.30, 18.10

22, 23, 25—28 d. — Adrenalinas (D. Britanija, JAV) — 11.30, 13.30, 15.40, 17.40, 19.40, 21.40; 24 d. — 11.30, 13.30, 15.40, 17.40, 19.40

22, 24 d. — Nevykėlių mokykla (JAV) — 12, 14.30, 19.10; 23, 25, 26 d. — 12, 14.30, 19.10, 21.10; 27, 28 d. — 12, 14.30, 21.10, 21.10

22—28 d. — Priemiesčio šviesos (Suomija, Vokietija, Prancūzija) — 16.10

22, 23, 25—27 d. — Kvepalai. Vieno žudiko istorija (Prancūzija, Vokietija, Ispanija) — 20.30

22, 23 d. — Palikti sniegynuose (JAV) — 11.30

Forum Cinemas Akropolis

22, 23, 27, 28 d. — Linksmos pėdutės (Australija, JAV) — 10.30, 13, 15.40, 18.50, 21.10; 24 d. — 10.30, 13, 15.40, 18.50; 25, 26 d. — 13, 15.40, 18.50

22, 23, 27, 28 d. — Apokalipto (JAV) — 11.40, 14.30, 18.20, 21.20; 24 d. — 11.40, 14.30, 18.20; 25, 26 d. — 14.30, 18.20

22, 23, 27, 28 d. — Atostogos (JAV) — 10.10, 12.50, 15.50, 18.35, 21.30; 24 d. — 10.10, 12.50, 15.50, 18.35; 25, 26 d. — 12.50, 15.50, 18.35

22, 23, 27, 28 d. — Srovės nublokšti (JAV) — 10.05, 12.10, 14.20, 16.30, 19.40, 21.50; 24 d. — 10.05, 12.10, 14.20, 16.30; 25, 26 d. — 12.10, 14.20, 16.30

22, 23, 27, 28 d. — Adrenalinas (D.Britanija, JAV) — 17.20, 19.30, 21.40; 24—26 d. — 17.20

22—28 d. — Milijonas šventinių lempučių (JAV) — 13.10, 17.30

22, 22, 23, 27, 28 d. — Eragonas (JAV) — 10.20, 12.35, 14.50, 17.05, 19.20, 21.30; 24 d. — 10.20, 12.35, 14.50, 17.05; 25, 26 d. — 12.35, 14.50, 17.05

22—24, 27, 28 d. — Medžioklės sezonas atidarytas! (JAV) — 10 val.

22—24, 27, 28 d. — Srovės nublokšti (JAV) — 11.55

22, 23, 27, 28 d. — Déjà vu (JAV) — 13.50, 16.30, 19.05, 21.40; 24—26 d. — 13.50, 16.30

22—24, 27, 28 d. — Boratas. Kaip šaunusis Kazachstano žurnalistas Amerikoj patirtį graibstė (JAV) — 10.15, 17.15; 25, 26 d. — 17.15

22, 23, 27, 28 d. — Kazino Royale (JAV) — 12.10, 21.20; 24—26 d. — 12.10

22, 23, 27, 28 d. — Nevykėlių mokykla (JAV) — 15.05, 19.15; 24—26 d. — 15.05

22—28 d. — Kristaus gimimo istorija (JAV) — 11, 15.20

„Skalvijos“ kino centras

22 d. — Priemiesčio šviesos (Suomija, Vokietija, Prancūzija) — 19.15; 23 d. — 18.15; 24 d. — 15.30; 25 d. — 21.15; 27 d. — 21 val.; 28 d. — 21.30

24 d. — Babelis (JAV) — 17 val.; 27 d. — 16.30; 28 d. — 19 val.

22 d. — Žmonių vaikai (D. Britanija, JAV) — 21 val.; 23 d. — 16 val.; 25, 28 d. — 17 val.; 26 d. — 21.10; 27 d. — 19 val.

22 d. — Ir velnias dėvi „Pradą“ (JAV) — 17 val.; 23 d. — 20 val.; 25, 26 d. — 19 val.

23 d. — Premjera! Palieku tau savo vaiką (scen. aut. ir rež. — L. Kopač, dok. f., Lietuva) — 15 val.

25, 26 d. — Choristai (Prancūzija, Šveicarija, Vokietija) — 15 val.

Populiariausi 2006 „Skalvijos“ filmai

26 d. — Sugrįžimas (rež. P. Almodovar, Ispanija) — 16.50

27 d. — Ištikimasis sodininkas (rež. F. Meirelles, JAV, D. Britanija) — 14 val.

28 d. — Tigras ir sniegas (rež. R. Benigni, Italija) — 14.50

Ozo kino salė

22 d. — Aistros vaisiai (rež. S. Terayama, Prancūzija, Japonija) — 18 val.; 23 d. — Stalkeris (rež. A. Tarkovskis, Rusija) — 16 val.;

25 d. — Evangelija pagal Matą (rež. P.P. Pasolini, Italija) — 18 val.; 26 d. — Brolis saulė, sesuo mėnulis (rež. F. Zeffirelli, Italija, Anglija) — 18 val.; 27 d. — Ir laivas plaukia (rež. F. Fellini, Italija, Prancūzija) — 18 val.; 28 d. — Mirtis Venecijoje (rež. L. Visconti, Italija, Prancūzija) — 18 val.

Kaunas

Romuva

22—28 d. — Srovės nublokšti (D. Britanija, JAV) — 11.30, 14.30, 17.30; Boratas. Kaip šaunusis Kazachstano žurnalistas Amerikoj patirtį graibstė (JAV) — 13, 16, 19.15; Kruvinosios skerdynės Teksase: pradžia (JAV) — 21 val.

Klaipėda

Jūratė ir Kastytis

22—28 d. — Medžioklės sezonas atidarytas! (JAV) — 15, 17 val.; Nusikaltėlis kūdikio veidu (JAV) — 19 val.

Šiauliai

Saulė

22—28 d. — Linksmos pėdutės (Australija, JAV) — 10.30, 12.40; Eragonas (JAV) — 15, 17 val.; Apokalipto (JAV) — 19, 21.40

Laikas

22—28 d. — Srovės nublokšti (D. Britanija, JAV) — 11, 12.40, 14.20, 16 val.

Adrenalinas (JAV, D. Britanija) — 17.40

Mirčių kolekcionierius (JAV) — 19.20

Gelbėtojas (JAV) — 21 val.

Panevėžys

Garsas

22—28 d. — Srovės nublokšti (D. Britanija, JAV) — 11.30, 13.15, 17.30; Prestižas (JAV) — 15, 19 val.; 22, 23, 25—28 d. — Pjūklas 3 (JAV) — 21.15

Mažoji salė

22—28 d. — aktoriaus B. Babkausko filmų retrospektyva. „Sadūto tūto“ (rež. A. Grikevičius) — 12.30

Gyvatės lėktuve (JAV) –14.30; Gelbėtojas (JAV) — 16.30; Babelis (JAV) — 19 val.; 22, 23, 25—28 d. — Žmonių vaikai (JAV) — 21.30

 

Skaitytojų vertinimai


9223. Linas :-( 2007-01-01 12:46
Kodel nespausdinate Cinamon kino teatro Kaune repertuaro?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 77 iš 77 
7:05:41 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba