SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-12-22 nr. 736

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Agnė Narušytė
Laiškas iš tolimų Kalėdų
11
• Vilniaus kultūros savaitraštis

Muzika 
• Kas įsiminė 2006-aisiais30
• KONCERTAI1

Dailė 
• Kas įsiminė 2006-aisiais37
• Kalėdinis kritikos kaltūnas
• PARODOS

Fotografija 
• Banaliojo objekto fotografas

Literatūra 
• Kas įsiminė 2006-aisiais2
• VAKARAI

Teatras 
• Kas įsiminė 2006-aisiais5
• Audronis Liuga
Skeveldros
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Kas įsiminė 2006-aisiais3
• Kinematografininkų sąjunga apdovanojo kino kūrėjus
• Ar kinas svarbesnis už gyvenimą?1
• Šou turi vykti
• „Palieku tau savo vaiką“ 1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS1

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
K. šmėkla metropolyje
9

Anonsai 
• Šventinis koncertas „Šv. Pranciškaus Kalėdos“2

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

gruodžio 22–31

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

26 d. 15 val., 27, 28 d. 18 val. Kamerinėje salėje — kalėdų muzikos vakaras

(LNOBT Operos studija)

31 d. 19 val. — PREMJERA! P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Choreogr. — M. Petipa, choreogr. statytoja — L. Kovaliova (Rusija). Dir. — M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

22 d. 18 val. — Premjera! M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan (Kroatija)

28 d. 12 val. — J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. — J. Dautartas

30 d. 18 val. — B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. — K. Kymantaitė

31 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

Mažoji salė

27 d. 18 val. — I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. — J. Vaitkus

29 d. 20 val. — V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

Vilniaus mažasis teatras

22 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

23 d. 18.30 — F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

26, 27 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež. — S. Račkys

30, 31 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas

OKT / Vilniaus miesto teatras

23 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje — M. Ravenhillo „SHOPPING AND FUCKING“. Rež. — O. Koršunovas

27, 29 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje — Premjera! G. Sodeikos kamerinė opera „VINTER“. Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

22 d. 18 val. — H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. — A. Jankevičius

23 d. 12 val. — A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. — A. Giniotis

23 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. — B. Latėnas (Salė 99)

27 d. 18 val. — P.E. Landi „Strip Man Show — viskas apie vyrus“. Rež.– P.E. Landi

28 d. 18 val. — O. Danilovo „GELTONOJI NEŪŽAUGA“. Rež. — K. Smoriginas

30 d. 12 val. — A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS“. Rež. — A. Gluskinas

30 d. 18 val. — N. Cruzo „ANA TROPIKUOSE“. Rež. — K. Smoriginas

31 d. 18 val. — „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“. Rež. — C. Graužinis

Rusų dramos teatras

22 d.19 val. — L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. — E. Mitnickis (Kijevas)

31 d. 19 val. — PREMJERA! R. Cooney „JUOKINGI PINIGAI“. Rež. — A. Girba (Maskva)

Keistuolių teatras

22, 23, 30 d. 12 val. — „Kalėdų bobutės pasaka“. Rež. — V.V. Landsbergis

26 d. 19 val. — S. Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac...“. Rež. — A. Latėnas

31 d. 18 val. — teatralizuotas koncertas „Laimingų Keistų 2007-ų!“

Anželikos Cholinos šokio teatras

26 d. 17, 19 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje —

„TANGO in FA“. Choreogr. — A. Cholina

„Menų spaustuvė“

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje — kalėdinis „Atviras ratas“. Rež. — A. Giniotis

28 d. 18 Kišeninėje salėje — „Sankryža“. Choreogr. — P. Lisauskas, T. Gurevičius;

„Srūva. Neliesk“. Rež. — J. Verseckas

30 d. 20 val. Kišeninėje salėje — „A Gu Gu“. Rež. — B. Šarka („Gliukų teatras“)

31 d. 20 val. Kišeninėje salėje — „Topor sosi“. Rež. — B. Šarka („Gliukų teatras“)

VGTU teatras-studija „Palėpė“

Trakų g. 1

22 d. 17.30 ir 20 val. — PREMJERA! „Savas kelias“. Rež. — O. Kesminas

Elfų teatras

22 d. 9.30, 12 val., 28, 30 d. 12 val. — PREMJERA! H.K. Anderseno „Sniego karalienė“. Rež. — R. Vikšraitis

Kaunas

Kauno dramos teatras

22, 23 d. 19 val. „Sriubos teatre“ — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė

22, 23, 27 d. 12 val. Didžiojoje scenoje — „VILKAS IR OŽIUKAI“. Insc. aut. ir rež. — A.  Kurienius

22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Rež. — A. Jankevičius

27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — P. Turrini „ŽIURKIŲ MEDŽIOKLĖ“. Rež. — T. Hinterbergeris (Austrija)

27, 31 d. 19 val. Palėpės salėje — V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S. Paciukas

28, 29, 31 d. 12 val., 30 d. 12, 15 val. Didžiojoje scenoje — „VILKAS IR OŽIUKAI“. Insc. aut. ir rež. — A. Kurienius

29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — D. Gieselmanno „PONAS KOLPERTAS“. Rež. — S. Uždavinys ir J. Arčikauskas

30, 31 d. 18 val. Ilgojoje salėje — R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Rež. — R. Ramanauskas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

26 d. 12 val. — Kalėdinis baleto artistų koncertas vaikams

26 d. 18 val. — I. Kalmano „Grafaitė Marica”. Dir. — J. Janulevičius

30 d. 18 val. — G. Verdi „Traviata“. Dir. — J. Geniušas

31 d. 20 val. — Naujametinis koncertas

Kauno kamerinis teatras

22—I. 6 d. 10, 13, 15, 17 val. — H.K. Anderseno — D. Čepauskaitės „NAUJI KARALIAUS DRABUŽIAI“

26, 27, 29, 30 d. 18 val. — A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. — S. Rubinovas

28 d. 18 val., 31 d. 17 val. — C. Magnier „BLEZAS“. Rež. — S.Rubinovas

Kauno mažasis teatras

22 d. 19 val. — „KATYTĖ „P“. Rež. — V. Balsys

22—31 d. 11, 13 ir 15 val. — „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS” (pagal A. Dilytės pasaką)

Kauno valstybinis lėlių teatras

31 d. 19 val. — naujametinis „DIDYSIS KAUNO REVIU!“ Rež. — A. Žiurauskas

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

23 d. 18 val. — V. Krėvės „Raganius“. Rež. — K. Macijauskas

24 d. 12 val. — J. ir D. Vaiškūnų „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — V.V. Landsbergis

30 d. 12 val. — K. Gudonytės „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. — K. Gudonytė

30 d. 18val. — M. Gavrano „VISKAS APIE MOTERIS“. Rež. — D. Tamulevičiūtė

31 d. 18 val. — R. Cooney „Viešbučio kambarys nr.13“. Rež. — A. Vizgirda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

30 d. 18.30 — Premjera! „Štrausiana“

31 d. 18.30 — G. Verdi „Traviata“. Dir. — I.H. Lapinis

Kultūros centras „Žvejų rūmai“

22—30 d. — kalėdiniai vaidinimai vaikams „Ledo gėlė“ (Pilies teatras)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

26 d. 12 val. — „TRYS PARŠIUKAI“. Inscenizacijos aut. ir rež. — I. Norkutė

31 d. 19 val. — premjera! C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

23 d. 18 val. — A. Cagarelio „Chanuma“. Rež. — R. Teresas

29 d. 18 val. — R. Schimmelpfennigo „Moteris iš praeities“. Rež. — R. Atkočiūnas

30 d. 18 val. — R. Šavelio „Tamarikso žydėjimas“. Rež. — R. Rimeikis

31 d. 18 val. — M. Camoletti „Pižama šešiems“. Rež. — R. Atkočiūnas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

22—31 d. 11 ir 14 val. — O. Wildle’o „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. — A. Žukaitė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 77 iš 77 
7:05:40 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba