SEPTYNIOS MENO DIENOS

2003-02-28 nr. 557

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Helmutas Šabasevičius
Ne tik baletas
6

Muzika 
• Beata Leščinska
Samsono sugrįžimas
• Italų muzika Vazų dvare2
• Jaunųjų muzikos talentų ir jų pedagogų šventė
• Drąsiai sukęs naujos muzikos link
• Ketvirtadienis - studentų diena!
• KONCERTAI

Dailė 
• Monika Krikštopaitytė
Apie dirbtinumą
• Marius Zavadskis
Yra kaip yra
• Renata Ščerbavičiūtė
Vartai: šis tas apie estų "akademikus"
5
• Živilė Ambrasaitė
Be pavadinimo
• Apie Valdovų rūmų liekanų išsaugojimą
• Prisimintas Jonas Sidaravičius4
• PARODOS

Literatūra 
• Elena Černiauskaitė
Keturios dienos 5-ajame paviljone
5
• Vytautas Skripka1
• VAKARAI

Teatras 
• Ramunė Balevičiūtė
Publikai - atrakcijų ir... moralės
8
• Audronis Liuga
Keistis verčia tikrovė
• Monospektaklių festivalis Sankt Peterburge
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Suprasti kitą
3
• Kam sekasi puikiai
• Prasilenkimai kosmose ir kasdienybėje
• Savaitės filmai2
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

Vasario 28-kovo 9

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

28 d. 18 val. - S. Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - M. Staškus

III. 1 d. 18 val. - G. Bizet "KARMEN". Dir. - L. Balčiūnas

2 d. 12 val. - P. Čaikovskio "MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ". Dir. - V. Viržonis

5 d. 18 val. - PREMJERA! C. Orffo "CARMINA BURANA". Dir. - L. Balčiūnas

6-8 d. 18 val. - G. Verdi "KAUKIŲ BALIUS". Dir. - G. Rinkevičius

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

III. 1 d. 18 val. - P. Calderono "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež. - G. Varnas

2 d. 18 val. - J. Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež. - J. Vaitkus

7 d. 18 val. - PREMJERA! K. Donelaičio "METAI". Rež. - E. Nekrošius (Meno fortas)

Mažoji salė

8 d. 17 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas

9 d. 17 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

Valstybinis jaunimo teatras

28 d. 18 val. - E. Rostand`o "SIRANO". Rež. - I. Jonynas

III. 1 d. 12 val. - W.. Haufo "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. - V. Mazūras (Salė 99)

1 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS" (pagal F. Dostojevskį). Rež. - C. Graužinis

2 d. 12 val. - R. Šerelytės "DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ". Rež. - A. Kudzmanaitė

2 d. 18 val. - Moličre`o "TARTIUFAS". Rež. - I. Bučienė

7, 8 d. 18 val. - PREMJERA! "SKENDUOLIAI" (A. Pulkauninko fizinis-vizualinis teatras). Rež. ir scenogr. - A. Pulkauninkas. Šoka G. Laurinavičiūtė, A. Pulkauninkas, A. Ptakauskaitė (Salė 99)

8 d. 12 val. - N. Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

8 d. 18 val. - A. Čechovo "PERPETUUM MOBILE". Rež. - R. Vilkaitis

9 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

9 d. 18 val. - X. Durringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež. - I. Jonynas

Rusų dramos teatras

28 d. 18 val. - R. Beleckio "JAUNI ŽMONĖS". Rež. - J. Ščiuckis

III. 2 d. - R.L. Stevensono "KAPITONO FLINTO LOBIS". Rež. - J. Popovas

2 d. 18 val. - Moličre`o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APKVAILINTAS VYRAS". Rež. - J. Popovas

7 d. 18 val. - A. Ostrovskio "SAVI ŽMONĖS - ATSISKAITYSIME". Rež. - V. Tertelis

8 d. 18 val. - R. Lamoureux "ŠITOS MOTERYS GALI VISKĄ". Rež. - L. Vladimirovas

9 d. 12 val. - L. Ustinovo, O. Tabakovo "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - J. Popovas

9 d. 18 val. - G. Gorino "KINAS IV". Rež. - J. Popovas

"Lėlės" teatras

III. 1 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

2 d. 12 val. - "JUODOJI VIŠTA". Rež. - R. Driežis

8 d. 12 val. - J. Mačiukevičiaus "BITĖ MAJA". Rež. - V. Mazūras

9 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

III. 1 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė

2 d. 14 val. - "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež. - A. Mikutis

8 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

9 d. 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. - R. Driežis

Keistuolių teatras

28, III. 1 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis

III. 2 d. 12 val. - "ZUIKIO PAVEIKSLĖLIAI"

7 d. 18 val. - koncertas "Atšilusi musė" (A. Kaniava ir grupė "Origami")

8 d. 18 val. - C. Gozzi "KARALIUS ELNIAS". Rež. - A. Giniotis

9 d. 12 val. - "Nepaprasto orkestro koncertas"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

III. 1 d. 18 val. - E. O`Neillo "GEDULAS TINKA ELEKTRAI". Rež. - G. Varnas

1 d. 18 val. - A. Galino "SORRY". Rež. - V. Dapšys (Mažoji salė)

2 d. 12 val. - P. Travers "MERĖ POPINS". Rež. - G. Žilys

2 d. 18 val. - R. Nash "LIETAUS!". Rež. - N. Karpuškaitė

5 d. 18 val. - J. Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež. - J. Vaitkus

6 d. 18 val. - "boHema". Choreogr. - J. Smoriginas ("Vilniaus baleto" šokio spektaklis)

7 d. 18 val. - "Ar tu prisimeni tą "melodiją"?"

8 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

9 d. 12 val. - "LAISVĖS ALĖJA - SEKMADIENIS" (teatro mokyklėlė "Mano teatras"). Rež. - I. Paliulytė

9 d. 18 val. - A. Saalbach "ŠOKIŲ PAMOKA". Rež. - M. Kimelė (Latvija)

Valstybinis muzikinis teatras

III. 1 d. 18 val. - F. Loewe "MANO PUIKIOJI LEDI". Dir. - J. Geniušas

2 d. 12 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS". Dir. - V. Visockis

2 d. 18 val. - J. Strausso "NAKTIS VENECIJOJE". Dir. - J. Geniušas

5 d. 12 val. - R. Rodgerso "MUZIKOS GARSAI". Dir. - J. Vilnonis

7, 8 d. 18 val. - PREMJERA! "TRIJŲ MINUČIŲ ROMANAS". Choreogr. - A. Kurienius, dail. - M. Vosyliūtė. Šoka J.E. Gimenezas, B. Urbietytė ir kt.

9 d. 12 val. - Z. Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA". Dir. - V. Visockis

9 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "KARALIENĖ BONA". Dir. - V. Visockis

Jaunimo kamerinis teatras

28 d. 18 val. - L. Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež. - S. Rubinovas

8 d. 18 val. - J. Anouilh`o "ORKESTRAS"

Lėlių teatras

III. 1 d. 12 val. - V. Sinakevičiaus "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - S. Železkinas

1 d. 16 val. - humoro šou "EIK TU PEKLON". Dalyvauja N. Narmontaitė, D. Kazragytė

2 d. 12 val. - "VIDURNAKČIO PASAKA"

8 d. 13 val. - J. Januškevičiūtės "SODŽIAUS ISTORIJOS". Rež. - J. Januškevičiūtė

9 d. 12 val. - N. Gernet "GELBĖKIM GUGUTĮ". Rež. - A. Stankevičius

9 d. 13 val. - "ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ". Rež. - J. Januškevičiūtė

Klaipėda

Dramos teatras

8, 9 d. 18 val. - PREMJERA! S. Parulskio "FRANK KRUK" (P. Cvirkos romano inscenizacija). Rež. - R. Banionis

Mažoji scena

2, 9 d. 12 val. - PREMJERA! K. Kubilinsko "KAIP VILKAS UODEGĄ PRIŠALO". Rež. - E. Jokubauskas

Klaipėdos muzikos centras

28 d. 18 val. Muzikos centro koncertų salėje - "GRAFFITI". Spektaklio autorius - A. Mažonas (Pantomimos teatro "A" spektaklis)

Pilies teatras

III. 6, 9 d. 18 val. Premjera! T. Dorn "MarLenė". Rež. - A. Vizgirda. Vaidina R. Arbačiauskaitė ir N. Sabulytė

8 d. 15 val. - G. Grajausko "Komiksas, arba Žmogus su geležiniu dančiu". Rež. - A. Vizgirda

Šiauliai

Dramos teatras

28 d. 18 val. - Moliere`o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - R. Teresas

III. 1 d. 18 val. - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. - A. Pociūnas

2 d. 12 val. - J. Thurberio "BALTOJI STIRNA". Rež. - E.S. Pauliukonis

2 d. 18 val. - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

28 d. 18 val. - F. Dürrenmatto "VAIDINAME STRINDBERGĄ". Rež. - A. Pociūnas

Alytus

Alytaus miesto teatras

5 d. 12 val. Varėnos kultūros namuose - H.Ch. Anderseno "LAKŠTINGALA". Rež. - L. Liausaitė

5 d. 18 val. - V. Krėvės "ŽENTAS". Rež. - D. Kimantaitė

6 d. 11 val. Šiaulių kultūros centre - A. Lindgren "MAŽYLIS IR KARLSONAS". Rež. - D. Kimantaitė

6 d. 18 val. - J. Salingerio "RUGIUOSE PRIE BEDUGNĖS". Rež. - D. Kimantaitė

Marijampolė

Dramos teatras

P. Armino g. 2

III. 6, 7 d. 18 val., 8 d. 16 val. - PREMJERA! M. Norman "LABANAKT, MAMA". Rež. - V. Šinkariukas. Vaidina D. Kazragytė, V. Grigaitytė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 76 iš 76 
7:05:17 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba