SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-01-13 nr. 691

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rasa Vasinauskaitė
Su praėjusių metų likučiais – į naujuosius
3

Muzika 
• Jau būtuoju laiku2
• Koncertų sūkury1
• "Sulamita" – Jurijaus Smorigino jubiliejui
• Laužant britiško santūrumo stereotipus
• Parama Valstybiniam simfoniniam orkestrui
• KONCERTAI

Dailė 
• Apie iškrypimus ir kitas tikrovės formas17
• Neringa Černiauskaitė
Dainų dainelė ar "Kelias į žvaigždes"?
10
• Dovilė Tumpytė
Maskva Maskva
4
• Paroda iš Islandijos
• PARODOS1

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Auksė Kapočiūtė
Šventės ilgesys "Baltose pasakose"
• Menų spaustuvėje – nuotaikinga absurdo trilogija
• Šiuolaikinės prancūzų dramaturgijos skaitymai
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Oliveris ir aš5
• Ką tai galėtų reikšti?4
• Pirmyn į kiną
• Tauta myli savo monstrus
• "Skalvijoje" – vėl lenkų kino vakarai
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Technologija, terminologija ir bejėgiškumas6
• Laima Kreivytė
Londono akis
1

Anonsai 
• Knygos meno konkursas "Vilnius 2005".
• Moksleivių darbų konkursas "Mūsų senelių ir prosenelių kaimynai žydai"

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios2

Teatras

SPEKTAKLIAI

sausio 13–22

[skaityti komentarus]

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

13 d. 18 val. - A. Šenderovo "DEZDEMONA". Dir. - R. Šervenikas

14 d. 18 val. - G. Verdi "TRAVIATA". Dir. - M. Staškus

15 d. 12 val. - B. Pawlowskio "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Dir. - A. Šulčys

19 d. 18 val. - R. Wagnerio "SKRAJOJANTIS OLANDAS". Dir. - G. Rinkevičius

Kauno muzikinio teatro gastrolės

20 d. 18 val. - G. Bizet "KARMEN". Dir. - G. Rinkevičius

21 d. 18 val. - F. Lehįro "GRAFAS LIUKSEMBURGAS". Dir. - J. Geniušas

22 d. 12 val. - Z. Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA". Dir. - V. Visockis

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

13 d. 18 val. - G. Flaubert’o "MADAM BOVARI". Rež. - J. Vaitkus

14 d. 18 val. - R. Cooney "MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. - A. Večerskis

15 d. 18 val. - F. Dostojevskio "STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. - J. Vaitkus

19 d. 18 val. - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - I. Bučienė

20 d. 18 val. - J. Anouilh’o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis

Mažoji salė

14 d. 12 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

15 d. 12 val. - K. Gudonytės "VĖJŪNĖ - VELNIO NUOTAKA". Rež. - K. Gudonytė

19 d. 18 val. - P. Süskindo "KONTRABOSAS". Rež. - V. Masalskis

Valstybinis jaunimo teatras

13 d. 18 val. - A. Čechovo "DĖDĖ VANIA". Rež. - A. Latėnas

14 d. 12 val. - PREMJERA! V.V. Landsbergio "ARKLIO DOMINYKO MEILĖ". Rež. - A. Vidžiūnas (Salė 99)

14 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

15 d. 12 val. - "ŠEIMEDŽIO MOČIUTĖ". Rež. ir scenogr. - V. Mazūras (Salė 99)

15 d. 18 val. - "UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS". Rež. - C. Graužinis

17, 19 d. 18 val. - A. Camus "KALIGULA". Rež. - I. Jonynas

20 d. 18 val. - E. Albee’io "OŽKA, arba kas ta Silvija?" Rež. - D. Tamulevičiūtė

Vilniaus mažasis teatras

13 d. 18.30 - PREMJERA! F. Bordono "PASKUTINIAI MĖNESIAI". Rež. - R. Tuminas, A. Dapšys. Pagrindinį vaidmenį atlieka R. Adomaitis

14 d. 18.30 - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas

17 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre - M. Lermontovo "MASKARADAS". Rež. - R. Tuminas

18, 19 d. 18.30 - K. Abe’s "MOTERIS SMĖLYNUOSE". Rež. - L. Adomaitienė

20, 21 d. 18.30 - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - R. Tuminas

Rusų dramos teatras

13 d. 18 val. - PREMJERA! J.J. Bricaire’o, M. Lasaygueso "DIDYSIS ZEBRAS". Rež. - A. Girba (Maskva)

14 d. 18 val. - E.E. Schmitto "PALEISTUVIS". Rež. - G. di Capua (Sankt Peterburgas)

15 d. 12 val. - A. Volkovo "SMARAGDO MIESTO BURTININKAS". Rež. - A. Šablauskas

15 d. 18 val. - L. Tolstojaus "ANA KARENINA". Rež. - E. Mitnickis (Kijevas)

19 d. 18 val. - M. Bulgakovo "ŠUNS ŠIRDIS". Rež. - A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

20 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

14 d. 12 val. - "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

15 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

17 d. 18 val. - S. Ušinsko knygos "Lėlių ir kaukių teatras" ir filmo "Storulio sapnas" DVD pristatymas

21 d. 12 val. - J. Mačiukevičius "BITĖ MAJA". Rež. ir dail. - V. Mazūras

Mažoji salė

14 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

15 d. 14 val. - A. Gustaičio "SILVESTRAS DŪDELĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

20 d. 18 val. - "VILIS". Rež. - V.V. Landsbergis

Keistuolių teatras

15, 22 d. 15 val. - "Pelytė Zita". Rež. - V.V. Landsbergis

Menų spaustuvė

15 d. 18 val. - T. Vidmanto "Kampuoti aforizmai su kaspinais". Rež. - B. Latėnas (Dramaturgų kalvė. Pjesės pristatymas)

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

13 d. 18 ir 20 val., 14 d. 17 ir 19 val. - N. Williams "CUKRUS IR PRIESKONIAI"

Ramūno ateljė

Latako g. 1

19 d. - "Meilės negali prisiminti" (pagal M. Duras). Rež. - R. Abukevičius

"Raganiukės teatras"

14, 15 d. 12 val. - "Riterio Patrakėlio nuotykiai"

Vilniaus klubas "New York"

14 d. 20 val. - "Urvinis žmogus". Vaidina D. Kazlauskas, K. Smoriginas ir D. Meškauskas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

13 d. 19 val. - "PRABA". Choreogr. - G. Ivanauskas

14 d. 12 val. - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

14 d. 18 val. - J.-L. Lagarce‘o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

15 ir 18 d. 18 val. - S. Aleichemo "MENDELIO MILIJONAI". Rež. - A. Pociūnas (Sriubos teatras)

15 d. 18 val. - Keturakio "AMERIKA PIRTYJE". Rež. - V. Lencevičius

16 d. 18 val. - GIESMIŲ GIESMĖ". Rež. - E. Nekrošius (Meno fortas) 17 d. 18 val. - PREMJERA! "SULAMITA". Choreogr. - J. Smoriginas (Vilniaus baletas)

18 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Tertelis

19 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

20 d. 18 val. - D. Loher "NEKALTI". Rež. - G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

13 d. 18 val. - R. Rodgerso "Muzikos garsai". Dir. - J. Vilnonis

14 d. 18 val. - J. Kanderio "Zorba". Dir. - V. Visockis

15 d. 12 val. - Z. Bružaitės "Grybų karas ir taika". Dir. - V. Visockis

15 d. 18 val. - F. Flotowo "Marta". Dir. - J. Geniušas

18 d. 17 val. - F. Loewe "Mano puikioji ledi". Dir. - J. Geniušas

19 d. 18 val. - I. Kalmano "Bajaderė". Dir. - J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

13, 15 d. 18 val. - P. Lagerkvisto "NEŪŽAUGA". Rež. - S. Rubinovas

19, 22 d. 18 val. - J.K. Jeromo "Trise valtimi (neskaitant šuns)". Rež. - S. Rubinovas

20 d. 18 val. - L. Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

13 d. 19 val., 15 d. 18 val. - "PONAS "K". Rež. - V. Balsys

14 d. 18 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

20, 22 d. 19 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

14 d. 12 val. Mažojoje scenoje - "KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ". Rež. - A. Žiurauskas

15 d. 12 val. - "STEBUKLINGASIS ALADINO ŽIBINTAS". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

13, 21 d. 18 val. - N. Saimono "BANKETAS". Rež. - P. Gaidys

14 d. 12 val. - H.K. Anderseno "COLIUKĖ". Rež. - R. Kaubrys

14 d. 18 val. - R. Cooney "VIEŠBUČIO KAMBARYS Nr. 13". Rež. - A. Vizgirda

15 d. 18 val. - Moličre’o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APGAUTAS VYRAS". Rež. - A. Giniotis

Mažoji scena

19 d. 18 val. - G. Grajausko "REZERVATAS". Rež. - A. Giniotis ir D. Meškauskas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

13 d. 18 val. - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Insc. aut. ir rež. - A. Pociūnas

14 d. 18 val. - J. Hašeko "JUOZAPAS ŠVEIKAS". Rež. - S. Račkys

15 d. 12 val. - "SKUDURINĖ ONUTĖ". Rež. - R. Steponavičiūtė

15 d. 18 val - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - R. Teresas

Panevėžys

Teatras "Menas"

15 d. 16 val. - M. Anderssono "Bėgikas". Rež. - V. Jevsejevas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 82 iš 82 
7:04:47 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba