SEPTYNIOS MENO DIENOS

2003-04-18 nr. 564

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Ieva Pleikienė
Dailininką primena knygos
1

Muzika 
• Jaunieji pianistai skambina Bachą4
• Laura Vildžiūnienė
Gavėnios monodijų impresijos
1
• Viskam atvira1
• Auga nauja baleto artistų karta
• Stygininkų laurai Paryžiuje5
• Jubiliejinis lietuvių muzikos festivalis Kaune
• Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro šventė
• Filharmonijos orkestrai gastroliuoja užsienyje
• "Sugrįžimų" atidaryme - duetas iš Vokietijos
• KONCERTAI

Dailė 
• Renata Ščerbavičiūtė
Mindaugo Navako estetika: kultūra vs natūra
3
• Monika Krikštopaitytė
Apie neregimus, bet įtakingus
• PARODOS2

Literatūra 
• Mirtis yra rašytojo pakaitalas4
• VAKARAI

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Tobulybės siekimas
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Geriausia, ką sukūrė kaimynai
• Alisa mangos šalyje9
• Živilė Pipinytė
25-a valanda Niujorke
2
• Svajonės nemiršta3
• Savaitės filmai1
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

E.redakcijos skelbimai 
• E.dėžutė3

Teatras

SPEKTAKLIAI

balandžio 18-27

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

18 d. 18 val. - A. Adamo "ŽIZEL". Dir. - V. Viržonis

23 d. 18 val. - S. Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - M. Staškus

24 d. 18 val. - G. Verdi "NABUKAS". Dir. - M. Staškus

25 d. 18 val. - G. Verdi "DON KARLAS". Dir. - J. Aleksa

26 d. 18 val. - I. Stravinskio "ŠVENTASIS PAVASARIS", C. Orffo "CARMINA BURANA". Dir. - L. Balčiūnas

27 d. 12 val. - P. Čaikovskio "MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ". Dir. - V. Viržonis

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

26 d. 18 val. - PREMJERA! B. Shaw "DŪŽTANČIŲ ŠIRDŽIŲ NAMAI". Rež. - R. Ramanauskas, dail. - M. Vosyliūtė, komp. - G. Puskunigis. Vaidina S. Balandis, A. Gradauskas, E. Jaras, G. Kuodytė ir kt.

27 d. 18 val. - W. Shakespeare`o "OTELAS". Rež. - E. Nekrošius (Meno fortas)

Mažoji salė

23 d. 18 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas

24, 25 d. 18 val. - PREMJERA! T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

Valstybinis jaunimo teatras

18 d. 18 val. - X. Durringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež. - I. Jonynas

23 d. 18 val. - "Debiutų zona". Šokio spektaklis "TOP 90 - PASKUTINIS IŠPARDAVIMAS"

24 d. 18 val. - Moličre`o "TARTIUFAS". Rež. - I. Bučienė

25, 26 d. 17 val. - Debiutų zona. "TUNDRA". Rež. - A. Jankevičius, dail. - L. Žaliauskaitė, komp. - M. Vilumas. Vaidina E. Kovčiauskas, E. Užaitė, J. Zareckaitė, E. Bakas ir kt.

25 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS" (pagal F. Dostojevskį). Rež. - C. Graužinis

26 d. 12 val. - J. Krusso "TIMAS TALERIS, ARBA PARDUOTAS JUOKAS". Rež. - E. Jaras

26 d. 18 val. - E. Rostand`o "SIRANO". Rež. - I. Jonynas

27 d. 11 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

27 d. 15 val. - "TĖVAI IR KIAUŠINIAI". Rež. - R. Kudzmanaitė

27 d. 18 val. - A. Ostermaierio "THE MAKING OF B.-MOVIE". Rež. - I. Jonynas

Rusų dramos teatras

18 d. 18 val. - R. Beleckio "JAUNI ŽMONĖS". Rež. - J. Ščiuckis

19 d. 18 val. - PREMJERA! C. Gozzi "VARNAS". Rež. - J. Popovas

26 d. 18 val. - PREMJERA! E. Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež. - G. Li Capua

27 d. 12 val. - A. Lindgren "PEPĖ ILGAKOJINĖ". Rež. - J. Popovas

"Lėlės" teatras

26 d. 12 val. - PREMJERA! R. Akutagavos "TRYS BRANGENYBĖS". Insc. aut. - A. Ališauskas, rež. ir dail. - R. Driežis, komp. - F. Latėnas

27 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

19 d. 12 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - A. Pociūnas

19 d. 14 val. - "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež. - A. Mikutis

26 d. 14 val. - A. Gudelio "DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS". Rež. - R. Driežis

27 d. 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. - R. Driežis

Keistuolių teatras

19 d. 18 val. - PREMJERA! "JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ". Rež. - A. Giniotis

23, 24 d. 19 val. Menų spaustuvėje - "TAISYKLĖ NR. 1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA". Rež. - A. Giniotis

25, 26 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis

27 d. 12 val. - "SMARAGDO MIESTO BURTININKAS". Rež. - A. Giniotis

Senamiesčio teatras

Naugarduko g. 20

25 d. 19 val. - K.I. Galczynskio "ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS". Rež. ir dail. - A. Mikutis

26 d. 12 val. - Just. Marcinkevičiaus "GRYBŲ KARAS". Rež. - A. Savickaitė

Raganiukės teatras

20 d. 15 val. - "VIENO DINOZAURO ISTORIJA"

26 d. 12 val. - "GRAŽUOLĖ IR PABAISA"

27 d. 12 val. - "KALBANTIS ĄŽUOLAS"

"Teatriukas"

Aukštaičių g. 7

19 d. 12 val. - "PIEMENĖLIŲ IŠDAIGOS"

26 d. 12 val. - "PASAKOS TELEFONU". Rež. - Ž. Ramanauskas

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

18 val. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Tertelis

18, 19, 24, 27 d. 18 val. - H. Ibseno "HEDA GABLER". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

25 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

27 d. 12 val. - A. Kudlaitės "MELAGIŲ SALA". Rež. - A. Kudlaitė

27 d. 18 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis (Nacionalinis dramos teatras)

Valstybinis muzikinis teatras

22 d. 18 val. - "TRIJŲ MINUČIŲ ROMANAS". Choreogr. - A. Kurienius, dail. - M. Vosyliūtė

23 d. 18 val. - F. Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS". Dir. - J. Geniušas

24 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. - J. Geniušas

25 d. 18 val. - F. Leharo "MANO PUIKIOJI LEDI". Dir. - J. Geniušas

26 d. 18 val. - F. Leharo "ŠYPSENŲ ŠALIS". Dir. - V. Visockis

27 d. 12 val. - W.A. Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA". Dir. - V. Visockis

27 d. 18 val. - G. Donizetti "MEILĖS ELIKSYRAS". Dir. - V. Visockis

Jaunimo kamerinis teatras

18 d. 18 val. - L. Andrejevo "JUDAS ISKARIJOTAS". Rež. - S. Rubinovas

25-27 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS"

Lėlių teatras

21 d. 12 val. - "AUKSO KIAUŠINIS". Dail. ir rež. - J. Januškevičiūtė

21 d. 13 val. - "LAIMINGASIS PRINCAS" (pagal O. Wilde`o pasaką). Rež. - A. Stankevičius (Mažoji salė)

26 d. 12 val. - "TIKROS BARONO MIUNHAUZENO ISTORIJOS". Rež. - V. Aleksaitis

26 d. 13 val. Lėlių muziejuje - teatralizuota valandėlė "SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ". Vedėja - E. Žekienė

27 d. 12 val. - D. Strelevicos "ČIGONIUKĖ RINGLA". Rež. - V. Blūzma

Kauno mažasis teatras

18, 19, 25, 26 d. 19 val. - PREMJERA! "KATYTĖ "P" (pagal E. Ensler "Vaginos monologus"). Rež. - V. Balsys

Klaipėda

Dramos teatras

26 d. 12 val. - Ch. Perrault "RAUDONKEPURAITĖ". Rež. - E. Jokubauskas

27 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - B. Gražys

Mažoji scena

19 d. 18 val. - E. Albee "VISKAS SODE". Rež. - A. Vizgirda

26 d. 18 val. - M. Santanelli "KARALIENĖ MOTINA". Rež. - P. Gaidys

Šiauliai

Dramos teatras

25 d. 18 val. - G. Figueiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - R. Steponavičiūtė

26 d. 18 val. - O. Dautartaitės vakaras. "INTYMI IŠPAŽINTIS" (monospektaklis pagal I. Bergmano apysaką). Rež. - V.V. Landsbergis

27 d. 12 val. - B Junger "BALTOJI ROŽĖ". Rež. - N. Mirončikaitė

27 d. 18 val. - PREMJERA! "DAKTARAS IR MANGARYTA" (pagal J. Basanavičiaus pasakas). Pjesės autorius ir rež. - V.V. Landsbergis

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

19, 25 d. 18 val. - PREMJERA! Ch. Boičevo "TITANIKO ORKESTRAS". Rež. - A. Pociūnas

27 d. 18 val. - A. Caharelio "CHANUMA". Rež. - R. Teresas

Panevėžio muzikinis teatras

22 d. 12 val. - koncertas, skirtas Žemės dienai

25 d. 18 val. - kompozitoriaus V. Mikalausko kūrybos vakaras

26 d. 18 val. - M. Norman "LABANAKT, MAMA". Rež. - V. Šinkariukas (Marijampolės municipalinis teatras)

Alytaus miesto teatras

25 d. 18 val. - D.J. Salingerio "RUGIUOSE PRIE BEDUGNĖS". Rež. - D. Kimantaitė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 80 iš 80 
7:03:44 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba