SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-11-25 nr. 685

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rasa Vasinauskaitė
Opiumas liaudžiai, arba Lazdele į akį
24

Muzika 
• Vita Mozūraitė
Paskutinis dienos grožis
8
• Živilė Ramoškaitė
Smuikininkės kelyje – vėl naujovės
• Birutė Vainiūnaitė koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje
• Gitarų šventės1
• Dienoraštis apie "Čiurlionio" ansamblį
• Artėjančių Kalėdų garsai
• KONCERTAI

Dailė 
• Agnė Narušytė
Moterų mumifikavimo menas
1
• Neringa Černiauskaitė
Vidinė reakcija
3
• Virginija Vitkienė
Siuvinys: Lietuva – Suomija
1
• Ieva Pleikienė
Apie ekslibrisų meno šiuolaikiškumą
• PARODOS

Teatras 
• Daiva Šabasevičienė
Smėlis neturi poilsio
4
• Aktorės Irenos Tamošiūnaitės 70-mečiui1
• Aktoriaus fotografijų paroda2
• Alytaus miesto teatre – "Altorių šešėly" tęsinys2
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Sąskaitos su biografija
• Priešinantis laikui
• Nebaisi kelionė
• Išleistas filmo "Baltos dėmės mėlyname" DVD
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Iš šio ar iš ano pasaulio?
• Paulina Pukytė
Airija, katė, angelai
5

Anonsai 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

lapkričio 25–gruodžio 4

[skaityti komentarus]

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

25 d. 18 val. - M. Theodorakio "GRAIKAS ZORBA". Dir. - M. Staškus

26 d. 18 val. - "RUSIŠKASIS HAMLETAS"

27 d. 12 val. - B. Pawlowskio "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Dir. - A. Šulčys

29 d. 18 val. - horeografo V. Grivicko atminimui. P. Čaikovskio "GULBIŲ EŽERAS". Dir. - V. Viržonis; 17 val. Kamerinėje salėje - knygos apie V. Grivicką pristatymas

30 d. 18 val. - R. Ščedrino "ANA KARENINA". Dir. - V. Ovsianikovas (Sankt Peterburgas)

XII. 1 d. - L.A. Minkaus "DON KICHOTAS".

Dir. - V. Viržonis

2 d. 18 val. - S. Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - M. Staškus

4 d. 19 val. - baleto gala koncertas

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

25 d. 18 val. - P. Barzo "SUSITIKIMAS". Rež. - R. Banionis

26 d. 16 val. - F. Dostojevskio "DEMONAI. NELABIEJI. APSĖSTIEJI. KIPŠAI". Rež. - J. Vaitkus

27 d. 18 val. - I. Turgenevo "MĖNUO KAIME". Rež. - J. Dautartas

30 d. 18 val. - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - I. Bučienė

XII. 1 d. 18 val. - R. Cooney "MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. - A. Večerskis

3 d. 18 val. - B. Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež. - G. Padegimas

4 d. 18 val. - S. Jurskio "NAMINIAI DŽIAUGSMAI" (Rusija)

Mažoji salė

27 d. 16 val. - Premjera! L. Hallo "ŠAUKŠTAVEIDĖ STAINBERG". Rež. - M. Misiūnaitė

30, XII. 1 d. 18 val. - V. Mykolaičio-Putino "Altorių šešėly. Eina gyvenimas". Rež. - A. Kinderis (Alytaus miesto teatras)

Valstybinis jaunimo teatras

25 d. 18 val. - PREMJERA! A. Čechovo "DĖDĖ VANIA". Rež. - A. Latėnas, scenogr. - G. Makarevičius, komp. - F. Latėnas. Vaidina N. Gadliauskas, R. Kazlas, A. Bendoriūtė, A. Pukelytė, K. Andrejauskaitė, E. Jaras, T. Kizelis, I. Tamošiūnaitė, I. Ciplijauskas, S. Ivanovas

26, XII. 4 d. 12 val. - "ŠEIMEDŽIO MOČIUTĖ" (pagal H.K. Anderseno pasaką). Rež. ir scenogr. - V. Mazūras (Salė 99)

27 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas

27 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis

29, XII. 4 d. 18 val. - D. Privalovo "SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS". Rež. - B. Latėnas (Salė 99)

XII. 2 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

3 d. 12 val. - A. Giniočio "JUZĖ DYKADUONIS". Rež. - A. Giniotis

3 d. 18 val. - E. Albee’io "OŽKA, arba kas ta Silvija ?" Rež. - D. Tamulevičiūtė

Vilniaus mažasis teatras

25 d. 19 val. - E. Albee’io "TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. - R. Kudzmanaitė

29, 30 d. 19 val. - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas

Rusų dramos teatras

25 d. 18 val. - PREMJERA! E. E. Schmitto "PALEISTUVIS". Rež. - G. di Capua (Sankt Peterburgas)

26 d. 18 val. - M. Bulgakovo "ŠUNS ŠIRDIS". Rež. - A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

27 d. 12 val. - J. Švarco "PELENĖ". Rež. - J. Popovas

27 d. 18 val. - L. Tolstojaus "ANA KARENINA". Rež. - E. Mitnickis (Kijevas)

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

26 d. 12 val. - "JUODOJI VIŠTA". Rež. - R. Driežis

27 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

25 d. 18 val. - "VILIS". Rež. - V.V. Landsbergis

26 d. 14 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - A. Pociūnas

27 d. 14 val. - A. Gustaičio "SILVESTRAS DŪDELĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

Keistuolių teatras

25, 26 d. 19 val. PREMJERA! - roko opera "Meilė ir mirtis Veronoje". Muzika K. Antanėlio, libretas S. Gedos, rež. - A. Giniotis

27 d. 15 val. - "Mano senelis buvo vyšnia". Rež. - A. Gluskinas

XII. 1 d. 19 val. - "PRANAŠAS AR ATSTUMTIEJI". Rež. - A. Katkauskas

2, 3 d. 19 val. - "Paskutiniai Brėmeno muzikantai". Rež. - A. Giniotis

4 d. 15 val. - "Terlius ir Žioplytė". Aktorių A. Vilutytės ir A. Meliešiaus pastatymas

Menų spaustuvė

26 d. 19 val. - J. Marcinkevičiaus "Poezija ir meilė Lesbo saloje". Rež. - R. Morkūnas

30 d. 18 val. - I. Lausund "Bestuburiada". Rež. - D. Jokubauskaitė, choreogr. - R. Butkutė

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

26 d. 17 ir 19 val. - N. Williamso "CUKRUS IR PRIESKONIAI"

Ramūno Ateljė

Latako g. 1

XII. 1 d. 19 val. - "Ir visada bus per vėlu" (pagal A. Camus "Krytis"). Vaid. - R. Abukevičius

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

25 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė (Nacionalinis dramos teatras)

25, 27 d. 18 val. - PREMJERA! Š. Aleichemo "MENDELIO MILIJONAI". Rež. - A. Pociūnas (Sriubos teatras)

26 d. 18 val. - D. Gieselmanno "PONAS KOLPERTAS". Rež. - S. Uždavinys ir J. Arčikauskas

27 d. 12 val. - I. Paliulytės "ANDERSENO GATVĖ". Rež. - I. Paliulytė (Ilgoji salė)

27 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež. - G. Varnas

28 d. 18 val. Jonavos kultūros centre - "PRABA". Choreogr. - G. Ivanauskas

28 d. 18 val. - "TANGO IN FA". Choreogr. - A. Cholina (Anželikos Cholinos šokio teatras)

30 d. 18 val. - J. Smuulo "SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. - D. Juronytė (Sriubos teatras)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

25, 27, XII.1 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

27 d. 12 val. - Z. Bružaitės "Grybų karas ir taika". Dir. - V. Visockis

30 d. 18 val. - PREMJERA! G. Bizet "Karmen". Muzikinis vad. ir dir. - G. Rinkevičius, rež. - G. Žilys, dail. - V. Idzelytė

XII. 2 d. 18 val. - F. Lehįro. "Grafas Liuksemburgas". Dir. - J. Geniušas

3 d. 18 val. - J. Strausso "Vienos kraujas". Dir. - J. Geniušas

4 d. 18 val. - 5-ojo tarptautinio jaunųjų talentų konkurso "KAUNAS TALENT 2005"

laureatų koncertas

Kauno kamerinis teatras

25 d. 18 val. - P. Lagerkvisto "NEŪŽAUGA". Rež. - S. Rubinovas

26 d. 18 val. - J. Glovackio "ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež. - S. Rubinovas

27, XII. 1 d. 18 val. - J.K. Jeromo "Trise valtimi (neskaitant šuns)". Rež. - S. Rubinovas

29 d. 18 val. - "Parnaso klubas". Svečiuose "Ugnies medžioklė"

Kauno mažasis teatras

25 d. 19 val. - T. Dorsto "TYRIMAS APIE TEISYBĘ". Rež. - V. Balsys

26, 27 d. 18 val. - PREMJERA! A. Dilytės "MĖNULIO KOJA". Rež. - A. Dilytė

XII. 1 d. 19 val., 3 d. 18 val. - "KATYTĖ P". Rež. - V. Balsys

2 d. 18 val. - "PONAS K". Rež. - V. Balsys

4 d. 18 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

26 d. 12 val. - "DIDYSIS LĖLIŲ ŠOU". Rež. - A. Žiurauskas

27 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Stankevičius

27 d. 16 val. - koncertas "Iš širdies į širdį". Atlikėjai J. Leitaitė (mecosopranas), A. Juozauskaitė (fortepijonas), P. Daušytė (smuikas)

XII. 2 d. 15 val., 3 d. 11 val. - V tarptautinis jaunųjų talentų konkursas

3 d. 12 val. - teatro "Paršiukas Ikaras" (Vilnius) gastrolės

3 d. 14 val. - "ŠEIMEDŽIO MOČIUTĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

4 d. 12 val. - "PRINCESĖS GIMTADIENIS". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėdos dramos teatras

25 d. 18 val. - Ch. Dickenso "Pikviko klubo užrašai". Rež. - S. Račkys

26 d. 18 val. - N. Saimono "Banketas". Rež. - P. Gaidys

27 d. 12 val. - A. Giniočio "Mykolas Žvejas". Rež. - A. Giniotis

27 d. 18 val. - N. Gogolio "Vedybos". Rež. - V. Pranulis

Šiaulių dramos teatras

25 d. 18 val. - J. Hašeko "JUOZAPAS ŠVEIKAS". Rež. - S. Račkys

26 d. 18 val. - "BALANA ŠIAULIAI - 2005"

27 d 12 val. - G. Solovskio "SKIRIAMA PRINCESEI". Rež. - J. Javaitis

27 d. 18 val. - J. Anouilho "GENEROLAI SU SIJONAIS". Rež. - N. Mirončikaitė

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

29 18 val. - T. Dorn "Mar Lenė". Rež. - A. Vizgirda (Klaipėdos Pilies teatras)

XII. 2 d. 18 val. - "Mano sielos netylančios stygos" (A. Latėnas ir roko grupė "Rojaus tūzai")

Panevėžio teatras "Menas"

26, 27 d. 18 val. - premjera! A. Wesker "Metų laikai". Rež. - V. Fijalkauskas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
7:00:15 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba