SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-01-11 nr. 784

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Justina Augustytė
„Vilniaus albumas“ – ne tik Vilniui
1

Muzika 
• Dabartis ir perspektyvos
• Kristina Logvinovienė
Menotyros disertacijų derlius
3
• Gedvaldas Jurgelevičius
Muzikos valanda Šv. Jonų bažnyčioje
2
• Kauno kvarteto CD
• Apie muzikos magą1
• Tarpkultūrinio dialogo deklaracija
• KONCERTAI

Dailė 
• Monika Krikštopaitytė
Pragiedruliai
19
• PARODOS

Fotografija 
• Kornelija Česonytė
Skopofilija. Mirties atvaizdai. Peizažas kaip atmintis
8

Literatūra 
• VAKARAI

Knygos 
• Ona Mažeikienė
Rašytinis paminklas dailininkui

Teatras 
• Pasaulis juodo polietileno maiše
• Naujam gyvenimui prikelta „Raudonkepurė“
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Dviprasmiški gėrio ir blogio žaidimai
• 40 tūkstančių motyvų
• Menas priklauso liaudžiai
• Didžiausios 2007-ųjų kino nesėkmės6
• Audriaus Stonio paskaita Kalkutoje1
• Savaitės filmai
 KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Kinas

KINO REPERTUARAS

sausio 11–20

[skaityti komentarus]

iliustracija
„Atpirkimas“

Vilnius

Coca-Cola Plaza

11—17 d. — Nereikalingi žmonės (rež. M. Martinsonas) — 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.10

Drakonų karai (P. Korėja) — 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30

Elos slėnyje (JAV) — 13.50, 16.20, 18.50, 21.20

11—17 d. — Likimo ironija, arba Laimingų Naujų! (Rusija) — 11.50, 14.20, 16.50, 19.20, 21.40

Auksinis kompasas (JAV, D. Britanija) — 11, 13.30, 16, 18.30

11, 14—17 d. — Bitės filmas (JAV) — 13.20, 15.30, 17.40; 12, 13 d. — 11.10, 13.20, 15.30, 17.40

11—17 d. — Rytietiški pažadai (D. Britanija, Kanada, JAV) — 19.50, 22.10

11, 14—17 d. — Svetimi prieš grobuonį 2 (JAV) — 14.40, 17.10, 19.40, 22 val.; 12, 13 d. — 12.10, 14.40, 17.10, 19.40, 22 val.

11, 14—17 d. — Atpirkimas (D. Britanija, Prancūzija) — 15.10, 18.10, 21.10; 12, 13 d. — 12.30, 15.10, 18.10, 21.10

11, 14—17 d. — Kodas: lobiai. Paslapčių knyga (JAV) — 15.20, 18.20, 21.20; 12, 13 d. — 12.40, 15.20, 18.20, 21.20

11, 14—17 d. — Alvinas ir burundukai (JAV) — 14, 16 val.; 12, 13 d. — 12, 14, 16 val.

11—14, 16 d. — Traukinys į Jumą (JAV) — 13.30, 19.10; 15, 17 d. — 19.10

11—13, 16 d. — Džesio Džeimso nužudymas, kurį įvykdė bailys Robertas Fordas (JAV) — 16, 21.40; 14, 15, 17 d. — 21.40

11—14, 17 d. — Geismas, įspėjimas (JAV, Kinija, Taivanas) — 18.30

11—17 d. — Pažadėk man! (Serbija, Prancūzija) — 21.40

Elžbieta. Aukso amžius (D. Britanija, Prancūzija) — 21 val.

Forum Cinemas Akropolis

11—17 d. — Nereikalingi žmonės (rež. M. Martinsonas) — 10, 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15

Drakonų karai (P. Korėja) — 11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 20.50

Apie meilę (Rusija) — 19.40, 21.50

Likimo ironija, arba Laimingų Naujų! (Rusija) — 11.15, 14, 16.30, 19.10, 21.30; Kodas: lobiai. Paslapčių knyga (JAV) — 10.15, 13, 15.40, 18.20, 21 val.; Svetimi prieš grobuonį 2 (JAV) — 12, 14.20, 17, 19.30, 21.40; Bitės filmas (JAV) — 10.45, 12.50, 15, 17.10; Rytietiški pažadai (D. Britanija, Kanada) — 19.20, 21.30; Alvinas ir burundukai (JAV) — 11, 13.10, 15.20, 17.30; Auksinis kompasas (JAV, D. Britanija) — 12.40, 15.30; Atpirkimas (D. Britanija, Prancūzija) — 18, 20.40

„Skalvijos“ kino centras

11 d. — Karalienė (D. Britanija, Prancūzija, Italija) — 18.50; 17 d. — 18 val.

14 d. — Marija Antuanetė (Japonija, Prancūzija, JAV) — 15 val. (seansas senjorams); 16 d. — 15 val. („KLYKinas“)

12 d. — Elžbieta (Indija, D. Britanija) — 15.50; 14 d. — 19 val.

15 d. — Vatelis (Prancūzija, D. Britanija) — 16.50

13 d. — Kino klasikos vakarai. Karalius Lyras (Rusija) — 20.40

11, 12 d. — Pažadėk man! (Serbija, Prancūzija) — 20.50; 15 d. — 21.10; 16 d. — 19 val.

11 d. — Pavaduojanti mokytoja (Danija) — 17 val.; 12 d. — 14 val.; 13 d. — 16.50; 14, 16 d. — 17.15; 15 d. — 15 val.; 17 d. — 13.50

12 d. — Repriza (Norvegija) — 18.50; 13 d. — 18.40; 14 d. — 21.15; 15 d. — 19.10; 16 d. — 21.20; 17 d. — 21 val.

13 d. — Adomo obuoliai (Danija) — 15 val.

Ozo kino salė

11 d. — Šių dienų apokalipsė (rež. F.F. Coppola, JAV) — 18 val.; 12 d. — Roko legendos: „Led Zeppelin“ (muz.) — 16 val.;

14 d. — Andrejus Rubliovas (rež. A. Tarkovskis, Rusija) — 18 val.; 15 d. — Šnabždesiai ir riksmas (rež. I. Bergman, Švedija) — 18 val.

16 d. — Užmirštų protėvių šešėliai (rež. S. Paradžanovas, Ukraina) — 18 val.; 17 d. — Kaimo kunigo dienoraštis (rež. R. Bressonas, Prancūzija) — 18 val.

Kaunas

Forum Cinemas

11, 12 d. — Nereikalingi žmonės (rež. M. Martinsonas) — 10, 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15, 23.19; 13—17 d. — 10, 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15

11, 12 d. — Drakonų karai (P. Korėja) — 11, 13.20, 15.50, 18.10, 20.30, 22.59; 13—17 d. — 11, 13.20, 15.50, 18.10, 20.30

11, 12 d. — Kelyje su „Dardžylingu“ (JAV) — 23.39

15 d. — Ar pasnigs per Kalėdas (Prancūzija) — 16.50;

11, 12 d. — Likimo ironija, arba Laimingų Naujų! (Rusija) — 11.20, 13.40, 16.10, 18.45, 21.30, 23.49; 13—17 d. — 11.20, 13.40, 16.10, 18.45, 21.30; 11—13 d. — Alvinas ir burundukai (JAV) — 10.30, 12.40, 14.50, 17 val.; 14—17 d. — 10.30, 14.50, 17 val.;

11—13 d. — Svetimi prieš grobuonį 2 (JAV) — 19.20, 21.40; 14—17 d. — 12.40, 19.20, 21.40;

11—17 d. — Auksinis kompasas (JAV, D. Britanija) — 10.45, 13.10; Atpirkimas (D. Britanija, Prancūzija) — 15.40, 18.20, 21 val.; 11—14, 16, 17 d. — Kodas: lobiai. Paslapčių knyga (JAV) — 11.15, 13.50, 16.30, 19.10, 21.50; 15 d. — 11.15, 13.50, 19.10, 21.50;

11—17 d. — Bitės filmas (JAV) — 11.45, 14, 16.20; Traukinys į Jumą (JAV) — 18.30;

11, 12 d. — Rytietiški pažadai (D. Britanija, Kanada, JAV) — 21.10, 23.29; 13—17 d. — 21.10

Cinamonas

11—17 d. — Drakonų karai (P. Korėja) — 10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val.; Apie meilę (Rusija) — 14, 20.15; Atpirkimas (D. Britanija, Prancūzija) — 12.15, 15, 20, 22.30; Traukinys į Jumą (JAV) — 17.45; Svetimi prieš grobuonį 2 (JAV) — 10.45, 18.15, 22.15; Likimo ironija, arba Laimingų Naujų! (Rusija) — 16, 18.30, 21 val.; Alvinas ir burundukai (JAV) — 11, 12.45, 14.45; Kodas: lobiai. Paslapčių knyga (JAV) — 19, 21.30; Bitės filmas (JAV) — 12.30, 14.15, 16.15; Auksinis kompasas (JAV, D. Britanija) — 16.45; La troškinys (JAV) — 11.45

Klaipėda

Cinamonas

11—17 d. — Nereikalingi žmonės (rež. M. Martinsonas) — 11, 13, 15, 17, 19, 21 val.;

Drakonų karai (P. Korėja) — 14.45, 17.45, 20, 22.15; Vyriškas ping-pongas (JAV) — 17.15, 21.45; Atpirkimas (Prancūzija, D. Britanija) — 11.15, 13.45, 16.15, 19.15; Traukinys į Jumą (JAV) — 11, 15.15; Svetimi prieš grobuonį 2 (JAV) — 13.15, 17.30, 19.30, 21.30; Likimo ironija, arba Laimingų Naujų! (Rusija) — 12.15, 15.30, 18, 20.30; Alvinas ir burundukai (JAV) — 11.30, 13.30; Kodas: lobiai. Paslapčių knyga (JAV) — 18.45, 21.15; Bitės filmas (JAV) — 10.45, 12.30, 14.15, 16 val.

Jūratė ir Kastytis

11—17 d. — Kalėdų senis 2 (JAV) — 15 val.

Beovulfas (JAV) — 16.50, 19 val.

18—20 d. — Katės ir šunys (JAV) — 15 val.

Pagrobti ir perduoti (JAV, P. Afrika) — 16.50, 19 val.

Šiauliai

Saulė

11—17 d. — Bitės filmas (JAV) — 11 val.; Nereikalingi žmonė (rež. M. Martinsonas) — 12.45, 14.45, 19 val.; Drakonų karai (P. Korėja) — 16.45, 21 val.

Laikas

11—17 d. — Kodas: lobiai. Paslapčių knyga (JAV) — 11 val.; Traukinys į Jumą (JAV) — 13, 15.05; Svetimi prieš grobuonį 2 (JAV) — 17.05;

Likimo ironija, arba Laimingų Naujų! (Rusija) — 19 val.; Angelas (D. Britanija, Belgija, Prancūzija) — 21.10

Panevėžys

Garsas

11—17 d. — Kodas: lobiai. Paslapčių knyga (JAV) — 12, 13.50, 17.45; Pasižadėjęs kitai (JAV) — 15.40, 19.35; Beovulfas (JAV) — 21.35

Mažoji salė

11—17 d. — Bitės filmas (JAV) — 11.45, 13.30;

Aš aptarnavau Anglijos karalių (Čekija, Slovakija) — 15.15; Elžbieta. Aukso amžius (D. Britanija, Prancūzija) — 17.25; Sėdžiu ant šakos ir man gerai (Čekija) — 19.30; Karalystė (JAV) — 21.30

Marijampolė

Spindulys

11, 14—17 d. — Auksinis kompasas (JAV, D. Britanija) — 15, 17.30; 13, 14 d. — 13, 15, 17.30; 13 d. — 13 val.

11—16 d. — Užkerėtoji (JAV) — 20 val.

17 d. — Maiklo Kleitono sukurta tiesa (JAV) — 20 val.

Mažoji salė

11, 13—17 d. — Vis tiek nebūsiu tavo... (JAV) — 15.15, 17.15; 12 d. — 13.15, 15.15, 17,15

11, 12, 14—17 d. — Beovulfas (JAV) 19.15; 13 d. — 13.15, 19.15

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 83 iš 83 
6:59:23 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba