SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-01-11 nr. 784

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Justina Augustytė
„Vilniaus albumas“ – ne tik Vilniui
1

Muzika 
• Dabartis ir perspektyvos
• Kristina Logvinovienė
Menotyros disertacijų derlius
3
• Gedvaldas Jurgelevičius
Muzikos valanda Šv. Jonų bažnyčioje
2
• Kauno kvarteto CD
• Apie muzikos magą1
• Tarpkultūrinio dialogo deklaracija
• KONCERTAI

Dailė 
• Monika Krikštopaitytė
Pragiedruliai
19
• PARODOS

Fotografija 
• Kornelija Česonytė
Skopofilija. Mirties atvaizdai. Peizažas kaip atmintis
8

Literatūra 
• VAKARAI

Knygos 
• Ona Mažeikienė
Rašytinis paminklas dailininkui

Teatras 
• Pasaulis juodo polietileno maiše
• Naujam gyvenimui prikelta „Raudonkepurė“
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Dviprasmiški gėrio ir blogio žaidimai
• 40 tūkstančių motyvų
• Menas priklauso liaudžiai
• Didžiausios 2007-ųjų kino nesėkmės6
• Audriaus Stonio paskaita Kalkutoje1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

sausio 11–20

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

11 d. 18.30 — Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ“. Dir. — M. Staškus

12 d. 18.30 — „RAUDONOJI ŽIZEL“. Dir. — M. Pitrėnas

13 d. 12 val. — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. — M. Staškus

17 d. 18.30 — R. Strausso „SALOMĖJA“. Dir. — J. Kaspszykas

18 d. 18.30 — PREMJERA! L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. — M. Staškus

19 d. 18.30 — J.F. Halevy „ŽYDĖ“. Dir. — M. Staškus; 17.30 Kamerinėje salėje — atsiminimų knygos apie dirigentą J. Aleksą pristatymas

20 d. 12 val. — B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. — A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

11 d. 18 val. — B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. — K. Kymantaitė

12 d. 18 val. — „DIENOS IR DAINOS“. Rež. — R. Morkūnas

13 d. 12 val. — J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“

16 d. 18 val. — A. Jelinek „BEMBILENDAS“. Rež. — Y. Ross (JAV)

17 d. 18 val. — B. Frielo „LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI“. Rež. — G. Padegimas

18 d. 18 val. — I. Turgenevo „MĖNUO KAIME“. Rež. — J. Dautartas

19 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

20 d. 12 val. — A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. — E. Jaras

20 d. 18 val. — T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

Mažoji salė

11 d. 18 val. — F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. — V. Masalskis

12 d. 16 val. — L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

13 d. 16 val. — M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis

15 d. 18 val. — R. Granausko „DUBURYS“. Rež. — S. Račkys

18 d. 18 val. — „POETĖ“. Rež. — R. Garuolytė

19 d. 16 val. — I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. — J. Vaitkus

20 d. 16 val. — V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

Vilniaus mažasis teatras

11 d. 18.30 val. — PREMJERA! „ŠEDEVRAS“

12 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

13 d. 12 ir 14 val. — „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. — G. Latvėnaitė

15 d. 18.30 — E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

16 d. 18.30 — B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. — R. Tuminas

17 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež. — S. Račkys

18, 19 d. 18.30 — W. Shakespeare‘o „AUDRA“. Rež. — E. Glaser (Švedija)

20 d. 12 val. — „MAŽOJO TEATRO PASAKOS: SEKU SEKU PASAKĄ...“ Rež. — R. Tuminas

OKT / Vilniaus miesto teatras

16 d. 18 val. LNDT Didžiojoje salėje — E. Jelinek „BEMBILENDAS“. Rež. — Y. Ross (JAV)

16 d. 19 val. LNDT Mažojoje salėje — M. von Mayenburgo „UGNIES VEIDAS“. Rež. — O. Koršunovas

17 d. 19 val. LNDT Mažojoje salėje — „KARTU“ (pagal D. Čepauskaitės pjesę „Pupos“). Spektaklio autoriai J. Paulėkaitė ir D. Gavenonis

Valstybinis jaunimo teatras

11 d. 18 val. — W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. — P.E. Budraitis

12 d. 12 val. — J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. — D. Jokubauskaitė (Salė 99)

12 d. 18 val. — E. Albee’io „OŽKA, ARBA KAS TA SILVIJA?“ Rež. — D. Tamulevičiūtė

16, 17 d. 18 val. — X. Durringer „IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS“. Rež. — I. Jonynas

18 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“. Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

19 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. — B. Latėnas

(Salė 99)

20 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas

Lietuvos rusų dramos teatras

12 d. 18 val. — F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“ Rež. — E. Murašovas

13 d. 12 val. — J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — J. Ščiuckis

13 d. 18 val. — PREMJERA! E.E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. — S. Račkys

15 d. 19 val. — E. Ensler „VAGINOS MONOLOGAI“. Rež. — G. di Capua

16 d. 19 val. — N. Gogolio „LOŠĖJAI“. Rež. — M. Byčkovas

17 d. 19 val. — E.E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — G. di Capua

18 d. 18 val. — PREMJERA! M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. — M. Poliščiukas

19 d. 18 val. — L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. — E. Mitnickis

20 d. 12 val. — J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. — J. Ščiuckis Trukmė

20 d. 18 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)“. Rež. — M. Poliščiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

12 d. 12 val. — J. Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež. — A. Mikutis

13 d. 12 val. — A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. — R. Driežis

19 d. 12 val. — „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dail. ir rež. — V. Mazūras

20 d. 12 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

12 d. 14 val. — „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Rež. ir dail. — R. Driežis

13 d. 14 val. — V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. — A. Pociūnas

18 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

19 d. 14 val. — „PELENĖ“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

20 d. 14 val. — „BALTOS PASAKOS“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

Ramūno ateljė

17 d. 19 val. — PREMJERA! A. Strindbergo „MIRTIES ŠOKIS“. Rež. — R. Abukevičius

Kaunas

Kauno dramos teatras

11, 12, 19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — PREMJERA! D. Loher „RUZVELTO AIKŠTĖ“. Rež. — G. Varnas

12, 13 d. 13 val. Palėpės salėje — S. Osten, P. Lysander „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. — A. Gluskinas

13 d. 18 val. Palėpės salėje — G. Adomaitytės „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. — A. Lebeliūnas

13 d. 19 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. — G. Varnas

16 d. 19 val. Palėpės salėje — „DAINUOJAMOJI POEZIJA STIPRIAI KITAIP“. V. Bareikio, A. Storpirščio, P. Dapšausko koncertas

17 d. 18 val. Ilgojoje salėje — R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“.

Spektaklio meno vad. — G. Varnas, rež. — R. Ramanauskas

17, 18 d. 19 val. Palėpės salėje — V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S. Paciukas

18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R Kudzmanaitė

19 d. 15 val. Sriubos teatre — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė.

20 d. 12, 15 val. Sriubos teatre — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė

20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — D. Loher „NEKALTI“. Rež. — G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

11 d. 19 val. — R. Rodgerso „MUZIKOS GARSAI“. Dir. — J. Vilnonis

12 d. 18 val. — „PAGANINIS“. Dir. — J. Geniušas

13 d. 12 val. — Z. Bružaitės „VORO VESTUVĖS“. Dir. — V. Visockis

13 d. 18 val. — G. Bizet „KARMEN“. Dir. — G. Rinkevičius

17 d. 18 val. — C. Porterio „BUČIUOK MANE, KEIT“. Dir. — J. Geniušas

18 d. 18 val. — G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. — J. Janulevičius

19 d. 18 val. — F. Leharo „GRAFAS LIUKSEMBURGAS“. Dir. — J. Geniušas

20 d. 12 val. — W.A. Mozarto „MAŽOJI BURTŲ FLEITA“. Dir. — V. Visockis

20 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS“. Pastatymo muzikinis vad. — P. Geniušas, rež. — A. Giniotis

Kauno kamerinis teatras

12 d. 18 val. — P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. — S. Rubinovas

13 d. 18 val. — J. Glovackio „ANTIGONĖ NIUJORKE“. Rež. — S. Rubinovas

16 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

18 d. 18 val. — D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. — A. Dilytė

19 d. 18 val. — L. Andrejevo „JUDAS ISKARIJOTAS“. Rež. — S. Rubinovas

20 d. 18 val. — C. Magnier „BLEZAS“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

13, 20 d. 18 val. — M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. — E. Prakuliauskaitė-Milinienė

17 d. 19 val. — „MOKĖK — DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę). Rež. — V. Balsys

18 d. 19 val. — T. Dorsto „TYRIMAS APIE TEISYBĘ“. Rež. — V. Balsys

19 d. 18 val. — „8-230, TAI AŠ“. Rež. — D. Rabašauskas

Kauno valstybinis lėlių teatras

12 d. 12 val. — „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ“. Rež. — J. Januškevičiūtė

13 d. 12 val. — „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. — G. Radvilavičiūtė

19 d. 12 val. — „PINOKIS“. Rež. — O. Žiugžda

20 d. 12 val. — „KATĖS NAMAI“. Rež. — A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

18 d. 18 val. Muzikiniame teatre — M. Gavrano „VISKAS APIE MOTERIS“. Rež. — D. Tamulevičiūtė

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

11 d. 18.30 — J. Bocko „SMUIKININKAS ANT STOGO“. Dir. — S. Domarkas

12 d. 18.30 — Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. — I.H. Lapinschas

13 d. 15 val. — A. Kučinsko „BULVINĖ PASAKA“. Dir. — D. Zlotnikas

15 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje — koncertas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos dienai

17 d. 18.30 — E. Kalmano „ČARDAŠO KARALIENĖ“. Dir. — S. Domarkas

19 d. 18.30 — W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. — S. Domarkas

20 d. 15 val. — V. Kuprevičiaus „BATUOTAS KATINAS“. Dir. — D. Zlotnikas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

11 d. 18 val. — J. Kambanelio „KELIAS IŠ VIDAUS“. Rež. — A. Pociūnas

12 d. 18 val. — V. Raselo „RITOS MOKSLAI“. Rež. — P. Stoičevas

13 d. 12 val. — „JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ“. Rež. — J. Žibūda

13 d. 18 val. — „...SU MEILE — MARLENE DIETRICH“. Rež. — R. Steponavičiūtė

16, 17 d. 19 val. — „URVINIS ŽMOGUS“. Rež. — D. Kazlauskas ir K. Smoriginas

18 d. 18 val. — E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. — R. Steponavičiūtė

19 d. 18 val. — C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis

20 d. 12 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Inscenizacijos aut. ir rež. — R. Steponavičiūtė

20 d. 18 val. — M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. — G. Padegimas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

11 d. 18 val. — Moliźre‘o „SKAPENO KLASTOS“. Rež. –R. Teresas

12 d. 18 val. — R. Šavelio „TAMARIKSO ŽYDĖJIMAS“. Rež. — R. Rimeikis

13 d. 12 val. — E. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. — V. Kupšys

13 d. 18 val. — U. Vidmerio „TOP DOGS arba BEDARBIŲ AUKŠTUOMENĖ“. Rež. — P. Stoičevas

18 d. 18 val. — Ch. Boičevo „TITANIKO” ORKESTRAS“. Rež. — A. Pociūnas

19 d. 18 val. — Ž. Balasko „GIRTA NAKTIS“. Rež. — V. Kupšys

20 d. 12 val. — V. Haufo „ŠALTOJI ŠIRDIS“., Rež. — V. Mazūras

20 d. 18 val. — M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. — A. Kėleris

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 83 iš 83 
6:59:09 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba