SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-01-18 nr. 785

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rasa Vasinauskaitė
Gyvenimas Ruzvelto aikštėje
6

Muzika 
• Reikia būti atviriems ir siekti dialogo su kitomis kultūromis
• Operos princas Sergejus Larinas (1956–2008)2
• KONCERTAI

Dailė 
• Ona Mažeikienė
Pirmapradis kryžių grožis
2
• Flaxus lietuviškai4
• PARODOS

Fotografija 
• Neskaityk5

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Idiotė, senmergė ir vienakojė
17
• Prancūziški susitikimai
• Tavo paranoja yra reali
• Įteikti „Auksiniai gaubliai“
• „Skalvijos“ kino akademijos filmų peržiūra
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Sukaktys 
• Vytautas Toleikis
Irenos fenomenas
5

Pastebėjimai 
• Paulina Pukytė
Paskaita
3

Teatras

SPEKTAKLIAI

sausio 18–27

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

18 d. 18.30 — PREMJERA! L.A. Minkus „BAJADERĖ“. Dir. — M. Staškus

19 d. 18.30 — J.F. Halevy „ŽYDĖ“. Dir. — M. Staškus; 17.30 Kamerinėje salėje — atsiminimų knygos apie dirigentą J. Aleksą pristatymas

20 d. 12 val. — B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. — A. Šulčys

23 d. 18.30 — G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. — G. Crocci (Italija)

24 d. 18.30 — P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. — M. Staškus

25 d. 18.30 — G. Verdi „KAUKIŲ BALIUS“. Dir. — G. Rinkevičius

26, 27 d. 18 val. — R. Wagnerio „VALKIRIJA“. Dir. — M. Pitrėnas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

18 d. 18 val. — I. Turgenevo „MĖNUO KAIME“. Rež. — J. Dautartas

19 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

20 d. 12 val. — A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. — E. Jaras

20 d. 18 val. — T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

23 d. 18 val. — G. Flaubert’o „MADAM BOVARI“. Rež. — J. Vaitkus

24 d. 18 val. — F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. — J. Vaitkus

25 d. 18 val. — M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan (Kroatija)

26 d. 18 val. — J. Ortono „GROBIS“. Rež. — A. Večerskis

27 d. 12 val. — A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. — S. Mykolaitis

27 d. 18 val. — Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. — I. Bučienė

Mažoji salė

18 d. 18 val. — „POETĖ“. Rež. — R. Garuolytė

19 d. 16 val. — I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. — J. Vaitkus

20 d. 16 val. — V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

22 d. 18 val. — „APKABINK MANE“. Rež. — A. Vidžiūnas

26 d. 16 val. — T. Bernhardo „ĮPROČIO JĖGA“. Rež. — V. Masalskis

27 d. 16 val. — M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

18, 19 d. 18.30 — W. Shakespeare‘o „AUDRA“. Rež. — E. Glaser (Švedija)

20 d. 12 val. — „MAŽOJO TEATRO PASAKOS: SEKU SEKU PASAKĄ...“. Rež. — R. Tuminas

23 d. 18.30 — „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

24 d. 18.30 — B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“ Rež. — J. Vaitkus

26 d. 18.30 — L. Kalpokaitės romansų vakaras „TAIP NORISI MYLĖTI“

27 d. 12 ir 14 val. — PREMJERA! „GRYBŲ KARAS“. Rež. — P. Ignatavičius

OKT / Vilniaus miesto teatras

21 d. 19 val. LNDT Didžiojoje salėje — M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. — O. Koršunovas

25 d. 19 val. „Domino“ teatre — M. Ravenhillo „SHOPPING AND FUCKING“. Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

18 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“. Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

19 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. — B. Latėnas

(Salė 99)

20 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas

25, 26 d. 18 val. — M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. — P.E. Landi

27 d. 18 val. — O. Danilovo „GELTONOJI NEŪŽAUGA“. Rež. — K. Smoriginas

Lietuvos rusų dramos teatras

18 d. 18 val. — PREMJERA! M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. — M. Poliščiukas

19 d.18 val. — L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. — E. Mitnickis

20 d. 12 val. — J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. — J. Ščiuckis

20 d. 18 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)“. Rež. — M. Poliščiukas

25 d. 18 val. — muzikinis vakaras „Tatjanos diena — Studentų diena“

26 d. 12 val. — J. Švarco „PELENĖ“. Rež. — J. Popovas

26 d. 18 val. — N. Ptuškinos „SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS“. Rež. — L. Vladimirovas (Rusija)

27 d. 18 val. — PREMJERA! M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. — M. Poliščiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

19 d. 12 val. — „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dail. ir rež. — V. Mazūras

20 d. 12 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis

26 d. 12 val. — S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

18 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

19 d. 14 val. — „PELENĖ“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

20 d. 14 val. — „BALTOS PASAKOS“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

26, 27 d. 12, 14 val. — A. Gustaičio „SILVESTRAS DŪDELĖ“. Rež. ir dail. — R. Driežis

Ramūno ateljė

22 d. 19 val. — M. Duras „MEILĖS NEGALI PRISIMINTI“. Rež. — R. Abukevičius

24 d. 19 val. — PREMJERA! A. Strindbergo „MIRTIES ŠOKIS“. Rež. — R. Abukevičius

„Meno fortas“

26, 27 d. 18 val. — „ŠĖŠĖLIS“. Rež. — S. Varnas

Kaunas

Kauno dramos teatras

18 d. 19 val. Palėpės salėje — V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S Paciukas

18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

19 d. 15 val. Sriubos teatre — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė.

19, 27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — D. Loher „RUZVELTO AIKŠTĖ“. Rež. — G. Varnas

20 d. 12, 15 val. Sriubos teatre — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė

20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — D. Loher „NEKALTI“. Rež. — G. Varnas

23 d. 18 val. Palėpės salėje — „BALTA KATYTĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. — A. Lebeliūnas

23 d. 19 val. Didžiojoje scenoje — „VYRAI BALTAIS SIJONAIS“. Choreogr. — G. Ivanauskas

24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — P. Turrini „ŽIURKIŲ MEDŽIOKLĖ“. Rež. — Th. Hinterbergeris (Austrija)

24 d. 19 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. — G. Varnas

25 d. 18 val. Palėpės salėje — M. Walczak „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. — A. Jankevičius

26, 27 d. 12 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. — I. Paliulytė

26, 27 d. 15 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. — J. Vaitkus

Kauno valstybinis muzikinis teatras

18 d. 18 val. — G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. — J. Janulevičius

19 d. 18 val. — F. Leharo „GRAFAS LIUKSEMBURGAS“. Dir. — J. Geniušas

20 d. 12 val. — W.A. Mozarto „MAŽOJI BURTŲ FLEITA“. Dir. — V. Visockis

20 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS“. Pastatymo muzikinis vad. — P. Geniušas, rež. — A. Giniotis

23 d. 17 val. — G. Gladkovo „BRĖMENO MUZIKANTAI“. Dir. — J. Vilnonis

24 d. 18 val. — J. Strausso „NAKTIS VENECIJOJE“. Dir. — J. Geniušas

25 d. 18 val. — I. Kalmano „BAJADERĖ”. Dir. — J. Janulevičius

26 d. 18 val. — I. Kalmano „SILVA“. Dir. — V. Visockis

27 d. 12 val. — T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „NYKŠTUKAS NOSIS“. Dir. — V. Visockis

27 d. 18 val. — G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. — J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

18 d. 18 val. — D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. — A. Dilytė

19 d. 18 val. — L. Andrejevo „JUDAS ISKARIJOTAS“. Rež. — S. Rubinovas

20 d. 18 val. — C. Magnier „BLEZAS“. Rež. — S. Rubinovas

24 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

25 d. 18 val. — C. Frechet „ŽANAS IR BEATRIČĖ“. Rež. — S. Rubinovas

26 d. 18 val. — „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež. — S. Rubinovas

27 d. 18 val. — D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. — A. Dilytė

Kauno mažasis teatras

18 d. 19 val. — T. Dorsto „TYRIMAS APIE TEISYBĘ“. Rež. — V. Balsys

19 d. 18 val. — „8-230, TAI AŠ“. Rež. — D. Rabašauskas

20 d. 18 val. — M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. — E. Prakuliauskaitė-Milinienė

23, 26, 30 d. 19 val. — A. Dilytės „MĖNULIO KOJA“. Rež. — A. Dilytė

24, 27 d. 19 val. — „KATYTĖ „P“. Rež. — V. Balsys

25 d. 19 val. — „MOKĖK — DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę).

Rež. — V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

19 d. 12 val. — „PINOKIS“. Rež. — O. Žiugžda

20 d. 12 val. — „KATĖS NAMAI“. Rež. — A. Stankevičius

26 d. 12 val. — „STEBUKLINGASIS ALADINO ŽIBINTAS“. Rež. — A. Stankevičius

27 d. 12 val. — „MAŽASIS MUKAS“. Rež. — A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

18 d. 18 val. Muzikiniame teatre — M. Gavrano „VISKAS APIE MOTERIS“. Rež. — D. Tamulevičiūtė

25 d. 18 val. Muzikiniame teatre — R. Cooney „VIEŠBUČIO KAMBARYS NR. 13“. Rež. — A. Vizgirda

26 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje — E.E. Scmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — P. Gaidys

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

19 d. 18.30 — W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. — S. Domarkas

20 d. 15 val. — V. Kuprevičiaus „BATUOTAS KATINAS“. Dir. — D. Zlotnikas

24 d. 18.30 — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. — D. Zlotnikas

26 d. 18.30 — P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. Dir. — D. Zlotnikas

27 d. 15 val. — A. Spadavecchios „PELENĖ“. Dir. — V. Konstantinovas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

18 d. 18 val. — E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. — R. Steponavičiūtė

19 d. 18 val. — C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis

20 d. 12 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Inscenizacijos aut. ir rež. — R. Steponavičiūtė

20 d. 18 val. — M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. — G. Padegimas

24 d. 18 val. — M. Caar „MĖJA“ Rež. — G. Padegimas (Klaipėdos dramos teatras)

25 d. 18 val. — „DAKTARAS IR MANGARYTA“. Pjesės aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

26 d. 18 val. — H. Ibseno „NORA“. Rež. — S. Račkys

27 d. 12 val. — „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“. Rež. — N. Mirončikaitė

27 d. 18 val. — P. Shenault „Į SVEIKATĄ, PONE!“ Rež. — N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

18 d. 18 val. — Ch. Boičevo „TITANIKO” ORKESTRAS“. Rež. — A. Pociūnas

19 d. 18 val. — Ž. Balasko „GIRTA NAKTIS“. Rež. — V. Kupšys

20 d. 12 val. — V. Haufo „ŠALTOJI ŠIRDIS“. Rež. — V. Mazūras

20 d. 18 val. — M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. — A. Kėleris

23 d. 13 val. — „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — V. Mazūras

23 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

25 d. 18 val. — M. Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež. — A. Kėleris

26 d. 18 val. — „MAMATĖ“. Pjesės aut. ir rež. — V. Kupšys

26 d. 18.30. — D. Harrowerio „JUODVARNIS“. Rež. — J. Vaitkus (ITKIEC filialo „Audronio Liugos produkcija“ spektaklis)

27 d. 12 val. — V. Petkevičiaus „SIEKSNIS, SPRINDŽIO VAIKAS“. Rež. — V. Jevsejevas

27 d. 18 val. — P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. — A. Pociūnas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

24 d. 18 val. — C. Higginso, J.C. Carrier „HAROLDAS IR MODĖ“. Rež. — R. Kučiauskas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 76 iš 76 
6:59:04 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba