SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-05-12 nr. 708

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rita Mikučionytė
Kas daro Saukų kūrybą kitokią?
23

Muzika 
• Karolina Juodelytė
Suvienyti muzikos
• Zita Abramavičiūtė
Su įkvėpimu be kabučių
4
• "Bravissimo" teatro sezonų sandūroje
• "Po Čiurlionio ženklu"1
• Romanso teatras
• Rungėsi jaunieji obojininkai3
• Japonų choro viešnagė
• Nauja "Lietuvos" ansamblio programa
• KONCERTAI

Dailė 
• Agnė Narušytė
Portreto meistras
• Neringa Černiauskaitė
Kai menas pastoja kelią
2
• Aistė Paulina Virbickaitė
Rytoj yra dabar
1
• Nauja Europos vėliava2
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Mark Ravenhill
Geriau būti lokaliam, negu bendriniam
• Vilniaus "Lėlėje" – vengriška meilės istorija
• Svečių savaitgalis Kauno muzikiniame teatre
• "Vasarvidis" pakerėjo Rumuniją
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Ateities kinas prasideda Kanuose1
• Jie atakuoja
• Živilė Pipinytė
Himnas vyriškumui
• Sankt Peterburge demonstruotas lietuviškas dokumentinis filmas "Peterburgo lietuviai"
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS1

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
Warum weinte Frau Juliane Lorenz?
15

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

gegužės 12–21

[skaityti komentarus]

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

12 d. 18 val. - A. Šenderovo "DEZDEMONA". Dir. - R. Šervenikas

13 d. 18 val. - G. Verdi "KAUKIŲ BALIUS". Dir. - M. Staškus

14 d. 12 val. - B. Pawlowskio "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Dir. - A. Šulčys

17 d. 18 val. - M.K. Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos Baleto skyriaus mokinių koncertas

18 d. 18 val. - R. Ščedrino "ANA KARENINA". Dir. - A. Šulčys

19 d. 18 val. - F. Leharo "LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. - J. Geniušas

20 d. 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL". Dir. - M. Staškus

21 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

Valstybinis jaunimo teatras

12 d. 18val. - PREMJERA! L. Andrejevo "ŽMOGAUS GYVENIMAS". Rež. - I. Jonynas

16, 17 d. 18 val. - P.E. Landi "Strip Man Show - viskas apie vyrus". Rež. - P.E. Landi

19 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis

20 d. 12 val. - PREMJERA! A. Liobytės "AUKSO OBUOLYS". Rež. - A. Gluskinas

Kauno dramos teatro spektakliai

12 d. 18 val. Lietuvos rusų dramos teatre - N. Erdmano "SAVIŽUDIS". Rež. - A. Jankevičius

14 d. 12, 15 val. Nacionaliniame dramos teatre, Mažojoje salėje, - H.Ch. Anderseno "COLIUKĖ". Rež. - S. Račkys (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos R. Tumino kursas)

14, 15 d. 18.30 Vilniaus mažajame teatre - V. Djačenko "RUDENS STILIAUS MOTERIS". Rež. - S. Paciukas ("Sriubos teatras")

15 d. 18 val. Menų spaustuvėje - R.W. Fassbinderio "KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS". Rež. - R. Ramanauskas

16, 17 d. 18 val. Menų spaustuvėje - J.-L. Lagarce’o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas

16, 17 d. 18.30 Vilniaus mažajame teatre - J. Smuulo "SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. - D. Juronytė ("Sriubos teatras")

18 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Didžiojoje salėje, - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

18, 19 d. 18.30 Vilniaus mažajame teatre - Š. Aleichemo "MENDELIO MILIJONAI". Rež. - A. Pociūnas

19, 20 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Didžiojoje salėje, - D. Loher "NEKALTI". Rež. - G. Varnas

Vilniaus mažasis teatras

13 d. 18.30 - M. Ivaškevičiaus "Madagaskaras". Rež. - R. Tuminas, A. Dapšys

Rusų dramos teatras

13 d. 12 val. - šiuolaikinio ir klasikinio šokio kolektyvo "Polėkis" koncertas

14 d. 12 val. - J. Ščiuckio "COLIUKĖ". Rež. - J. Ščiuckis

14 d. 18 val. - E. Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež. - G. di Capua (Sankt Peterburgas)

18 d. 19 val. - A. Nikolaji "ŠIEK TIEK ŠVELNUMO". Rež. - I. Vlasovas

19 d. 18 val. - N. Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež. - L. Vladimirovas (Petrozavodskas)

20 d. 12 val. - J. Ščiuckio "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - J. Ščiuckis

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

14 d. 12 val. - S. Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

13 d. 12, 14 val., 14 d. 14 val. - Premjera! K. Csato "SENELĖS PASAKOS". Rež. - K. Csato, dail. - J. Skuratova, komp. - T. Rosz

20 d. 12, 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

21 d. 12, 14 val. - "KIŠKIŲ SUKILIMAS". Rež. ir dail. - R. Driežis

"Naujosios dramos akcija"

12, 13 d. 19 val. Menų spaustuvėje - M. Ravenhillo "PRODUKTAS". Rež. - L. Morrison ("Plaines Plough", Londonas)

21 d. 19 val. Menų spaustuvėje - "LIETUVOS DIENA" (spektaklio eskizas). Rež. - C. Graužinis (Cezario grupė, A. Liugos produkcija)

VU teatras "Minimum"

15 d. 19.30 VU teatro salėje - PREMJERA! A. Gelusevičiaus "KAINAS". Rež. - R. Venckus, dail. - D. Kiaupaitė, komp. - M. Savickis

"Raganiukės teatras"

13 d. 12 val. - "Peliuko Miciaus šou"

14 d. 12 val. - PREMJERA! "Lokys ir mergaitė"

20, 21 d. 12 val. - PREMJERA! "Matilda"

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

13 d. 18 val. - D. Loher "NEKALTI". Rež. - G. Varnas

17 d. 19 val. - B. Marcinkevičiūtės "POETĖ". Rež. - R. Garuolytė ("Sriubos teatras")

Kauno valstybinis muzikinis teatras

12 d. 18 val. - I. Kalmano "Silva". Pagrindines partijas dainuos Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistai

13 d. 18 val. - Ch. Gounod "Margarita". Mefistofelio partiją dainuos Prahos operos teatro solistas J. Kruglovas

14 d. 18 val. - G. Verdi "Traviata". Pagrindines partijas dainuos A. Grigorian, Kijevo operos teatro solistas D. Popovas ir KVMT solistas L. Pautienius. Dir. - M. Staškus

14 d. 12 val. - W.A. Mozarto "Mažoji burtų fleita". Dir. - V. Visockis

18 d. 18 val. - G. Gladkovo "Brėmeno muzikantai". Dir. - J. Vilnonis

20 d. 18 val. - K. Millöckerio "Studentas elgeta". Dir. - V. Visockis

21 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

12 d. 18 val. - J. Glovackio "ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež. - S. Rubinovas

13, 14, 19 , 21 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

16 d. 18 val. - J.K. Jeromo "Trise valtimi (neskaitant šuns)". Rež. - S. Rubinovas

18 d. 18 val. - G. Tabori "DEŠIMT DIENŲ IŠ VILIO GYVENIMO". Rež. - S. Rubinovas

20 d. 18 val. - P. Lagerkvisto "NEŪŽAUGA". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

12 d. 19 val., 13, 21 d. 18 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

14 d. 12 val. - A. Dilytės "DIDŽIAUSIA PASAULYJE PASLAPTIS". Rež. - A. Baniūnas

14 d. 18 val. - D. Fo ir F. Rame "LAISVOJI PORA". Rež. - R. Januškevičiūtė ir A. Baniūnas

19 d. 19 val. - "MĖNULIO KOJA". Pjesės aut. ir rež. - A. Dilytė

20 d. 18 val. - "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

12 d. 18 val. - Kauno choreografijos mokyklos moksleivių koncertas

13 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje - "KIŠKIS DRĄSUOLIS". Rež. - A. Žiurauskas

14 d. 12 val. - "PANAMA LABAI GRAŽI". Rež. - A. Rubinovas

20 d. 12 val. Mažojoje scenoje - "ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ". Rež. - J. Januškevičiūtė

21 d. 12 val. - "LINKSMIEJI GAIDŽIUKAI". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

Mažoji scena

19 d. 18 val. - R. Harwoodo "KVARTETAS". Rež. - P. Gaidys

21 d. 18 val. - M. Gavrano "VISKAS APIE MOTERIS". Rež. - D. Tamulevičiūtė

Klaipėdos muzikinis teatras

20 d. 18 val. - XIX teatrinio sezono uždarymas. Solistai V. Balsytė, S. Konstantinova, D. Kužmarskytė, S. Martinaitytė (Kaunas), E. Kaniava, A. Kozlovskis, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras. Dir. - I.H. Lapinis. Programoje fragmentai iš R. Wagnerio operų

Žvejų rūmai

II Šiaurės–Baltijos šalių festivalis

12 d. 12 ir 14 val. - "Beprotiškas jausmas". Aut. ir rež. - J. Benedek (Švedijos teatras "Regionteatern Blekinge Kronoberg")

14 d. 12 val. - "Meduolių trobelė". Rež. - J. Borisova (Panevėžio "Lėlių vežimo teatras")

18 d. 19 val. - premjera! "Styveno" Juodųjų Langų Paveikslėliai". Rež. - A. Mažonas (pantomimos teatras "A")

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

13 d. 18 val. - "DAKTARAS IR MANGARYTA". Pjesės aut. ir rež. - V.V. Landsbergis

14 d. 12 val. - "KUKUČIO KELIONĖ". Insc. aut. ir rež. - I. Norkutė

14 d. 18 val. - N. Jordanovo "GONZAGO NUŽUDYMAS". Rež. - P. Stoičevas (Šveicarija)

Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektakliai

16 d. 18 val. - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - R. Tuminas

17 d. 18 val. - J. Erlicko koncertas "Didysis Erlickas ir Vilniaus mažasis teatras Šiauliuose"

18 d. 18 val. - F. Bordono "PASKUTINIAI MĖNESIAI". Rež. - R. Tuminas

20 d. 18 val. - H. Fiheiredo "EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - R. Steponavičiūtė

21 d. 12 val. - "SAUSIO ŽIBUOKLĖS". Rež. - N. Mirončikaitė

21 d. 18 val. - "...SU MEILE - MARLENE DIETRICH". Rež. - R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

12 d. 18 val. - M. Zalites "Margarita". Rež. - A. Keleris

13 d. 18 val. - F. Dürenmatto "Vaidiname StrindbergĄ". Rež. - A. Pociūnas

19 d. 12 val. - V. Petkevičiaus "Sieksnis, Sprindžio vaikas". Rež. - V. Jevsejevas

19 d. 18 val. - B. Brechto "Kaukazo kreidos ratas". Rež. - R. Banionis

20 d. 18 val. - M. Camoletti "Pižama šešiems". Rež. - R. Atkočiūnas

Teatras "Menas"

12 d. 12 val. - V.V. Landsbergio "Obuolių pasaka". Rež. - V. Fijalkauskas

13 d. 12 val. - "Turėjo bobutė žilą oželį" (lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" spektaklis)

13 d. 12.30 val. - "Eilėraštėliai iš pašto dėžutės" (vaikų kūrybos motyvais). Rež. - A. Povilauskas

18, 19 d. - tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis "Širdys vilčiai plaka"

20 d. 20 val. - PREMJERA! T. Vakarė "Naktis rojuje". Rež. - A. Keleris

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

18 d. 18 val. - E. Albee’io "OŽKA, ARBA KAS TA SILVIJA?" Rež. - D. Tamulevičiūtė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 84 iš 84 
6:56:57 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba