SEPTYNIOS MENO DIENOS

2003-10-10 nr. 584

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Helmutas Šabasevičius
Rusiškojo Hamleto klausimas
4

Muzika 
• Darius Kučinskas
Naujas žvilgsnis į Arnoldą Schönbergą
4
• Skirmantė Valiulytė
Susieti Čiurlionio
1
• Vytautė Markeliūnienė
Klausantis XX amžiaus klasikos
5
• Armonų trio koncertas "Euroradijo" auditorijai1
• anonsas
Išskirtiniai susitikimai Filharmonijoje
• in memoriam
Antanas Rekašius
2
• KONCERTAI

Dailė 
• Skirmantas Valiulis
Aleksandro Macijausko metamorfozės
• Jonas Valatkevičius
Urbanistinio peizažo atšvaitai
2
• Austėja Čepauskaitė
Žemiškai tvirta laikysena
2
• Monika Krikštopaitytė
Vidinių ertmių trauka
2
• Aldona Dapkutė
Sližio personažai Kvašio miške
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Šarūnė Trinkūnaitė
Apie grožį, meilės polėkį ir neišsipildžiusius lūkesčius
5
• Šiuolaikinės lietuvių dramaturgijos forumas
• Operos teatras kviečia
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Kino mitų žavesys neblėsta3
• Pažaiskime2
• Dianos ir Kornelijaus Matuzevičių dokumentiniai filmai
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Vienatvės knygos3
• "Nikė" Jarosławui Marekui Rymkiewicziui

Anonsai 
• 2003-ųjų SĄJUNGOS PREMIJAI GAUTI
LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGA
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA PRIIMA PARAIŠKAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

spalio 10-19

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

10 d. 18 val. - PREMJERA! B. Kutavičiaus "UGNIS IR TIKĖJIMAS", 2 v. opera-baletas. Muz. vadovas ir dir. - M. Staškus, rež. - J. Vaitkus, dail. - J. Arčikauskas, choreogr. - A. Naginevičiūtė

11 d. 18 val. - W.A. Mozarto "DON ŽUANAS". Dir. - J. Aleksa

12 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

15 d. 18 val. - M. Theodorakio "GRAIKAS ZORBA". Dir. - M. Staškus

16, 18 d. 18 val. - G. Puccini "TURANDOT". Dir. - S. Lano (Šveicarija)

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

11 d. 18 val. - J. Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež. - J. Vaitkus

12 d. 18 val. - P. Calderono "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež. - G. Varnas

Mažoji salė

10 d. 18 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

16 d. 18 val. - Sofoklio "ANTIGONĖ". Rež. - B. Marcinkevičiūtė

Vilniaus mažasis teatras

12 d. 15 val. - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

10 d. 18 val. - A. Ostermaierio "THE MAKING OF B.-MOVIE". Rež. - I. Jonynas

11 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

11 d. 18 val. - A. Nikolaji "BŪK VYRAS, ČELESTINO". Rež. - V.J. Tūras

12 d. 12 val. - H. Verburg "TĖVAI IR KIAUŠINIAI". Rež. - R. Kudzmanaitė

12 d. 18 val. - A. Slapovskio "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI" (Pjesė Nr. 27). Rež. - D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

Šiuolaikinės lietuvių dramaturgijos, skirtos vaikams, paaugliams ir jaunimui, forumas

14 d. 18 val. - A. Stančiko "Ką jai pasakyti, arba Apie sraigę"; G. Dapšytės "Demonas, vardu Meilė"; K. Kauko "Tik nereikia mūsų gąsdinti"

15 d. 18 val. - S. Valašinaitės "Pažiūrėkime į tai apyrimčiai", M. Kutkaitytės "Kas ji?"; A. Petraitytės "O jau ta mumcė!"; N. Drungilaitės "Bendrabutinė"

16 d. 18 val. - A. Ptakauskaitės "Personae F."; E. Mezginaitės "Pikto niekas nemylės"; R. Sakalauskaitės "Man tavęs jau va!"; N. Timinskaitės "Babelio kurortas"

Rusų dramos teatras

10 d. 18 val. - PREMJERA! A. Nikolaji "ŠIEK TIEK ŠVELNUMO". Rež. - I. Vlasovas

11 d. 18 val. - E. Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež. - G. Li Capua

12 d. 12 val. - S. Aksakovo "RAUDONOJI GĖLELĖ". Rež. - J. Popovas

12 d. 18 val. - R. Lamoureux "ŠITOS MOTERYS GALI VISKĄ". Rež. - L. Vladimirovas

"Lėlės" teatras

11 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

12 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

11 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė

12 d. 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. - R. Driežis

Keistuolių teatras

10 d. 18 val. - A. Kaniavos "M + M = MUZIKA MUS(Ė)IŠKIAMS"

11 d. 18 val. - C. Gozzi "KARALIUS ELNIAS". Rež. - A. Giniotis

12 d. 12 val. - PREMJERA! "MIKĖ PŪKUOTUKAS". Rež. - S. Mykolaitis

Menų spaustuvė

Šiltadaržio g. 6

15, 16 d. 19 val. - "Stepių karalius Lyras".

Rež. - A. Jankevičius

16 d. 19 val. - buto Šokio kompozicija "Gyvulys". Choreogr. - A. Pulkauninkas

"Teatriukas"

(Aukštaičių g. 7)

12 d. 12 val. - "PIEMENĖLIŲ IŠDAIGOS"

Kaunas

Akademinis dramos teatras

10 d. 18 val. - A. Griciaus "PALANGA". Rež. - V. Valašinas

11 d. 18 val. - R. Nash "LIETAUS!". Rež. - N. Karpuškaitė

11, 18 d. 18 val. - A. Galino "SORRY". Rež. - V. Dapšys

12 d. 12 val. - T. Gabbe "PELENĖ". Rež. - N. Karpuškaitė

12 d. 18 val. - N. Cowardo "ASMENINIAI GYVENIMAI". Rež. - V. Balsys

12 d. 18 val. - J.L. Lagarce’o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

15 d. 18 val. - "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Choreogr. - A. Kurienius

16 d. 18 val. - F. Garsia Lorcos "DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA". Rež. - G. Varnas

Valstybinis muzikinis teatras

10 d. 18 val. - G. Verdi "TRAVIATA". Dir. - J. Geniušas

11 d. 18 val. - D. Kanderio "ZORBA". Dir. - V. Visockis

12 d. 12 val. - R. Rodgerso "MUZIKOS GARSAI". Dir. - J. Vilnonis

12 d. 18 val. - J. Strausso "VIENOS KRAUJAS". Dir. - J. Geniušas

15 d. 18 val. - F. Loewe "MANO PUIKIOJI LEDI". Dir. - J. Geniušas

16, 17 d. 17 val. - "TRIJŲ MINUČIŲ ROMANAS". Choreogr. - A. Kurienius

Jaunimo kamerinis teatras

10 d. 18 val. - J. Glowackio "ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež. - S. Rubinovas

12 d. 18 val. - L. Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež. - S. Rubinovas

16, 17, 19 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS"

Kauno mažasis teatras

10, 11 d. - PREMJERA! "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

Lėlių teatras

11 d. 12 val. - N. Gernet "STEBUKLINGAS ALADINO ŽIBINTAS". Rež. - A. Stankevičius

12 d. 12 val. - PREMJERA! "ŽVAIGŽDĖS VAIKAS". Rež. - A. Stankevičius

12 d. 14 val. - "PASAKŲ SKRYNIA"

Klaipėda

Dramos teatras

10 d. 18 val. - R. Neufeldt "GINTARO KAMBARIO PRAKEIKIMAS". Rež. - A. Giniotis (Dittchenbuhne teatras, Vokietija)

Šiaulių dramos teatro spektakliai

11 d. 18 val. - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - S. Račkys

12 d. 12 val. - PREMJERA! "PANAMA YRA GRAŽI". Rež. - R. Steponavičiūtė

12 d. 18 val. - I. Ilfo ir J. Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež. - S. Račkys

Šiauliai

Dramos teatras

Klaipėdos dramos teatro spektakliai

11 d. 18 val. - PREMJERA! "TAUTKRŪŠA" (dviejų dalių akcija pagal W. Schwabo pjesę). Rež. - A. Giniotis

12 d. 12 val. - PREMJERA! K. Gudonytės "PLĖŠIKAS HOCENPLOLAS IŠTRŪKSTA Į LAISVĘ". Rež. - K. Gudonytė

12 d. 18 val. - I. Jamiaque’o "MESJĖ A.". Rež. - R. Atkočiūnas

13 d. 18 val. - MIESTELĖNAS - BAJORAS"

14, 15 d. - "JUOKADRIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ" (Keistuolių teatro spektaklis)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

10 d. 18 val. - J. Balasko "GIRTA NAKTIS". Rež. - V. Kupšys

11 d. 18 val. - Ch. Boičevo "TITANIKO" ORKESTRAS". Rež. - A. Pociūnas

12 d. 12 val. - "BATUOTAS KATINAS". Rež. - V. Kupšys

12 d. 18 val. - T. Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež. - R. Vikšraitis

Alytus

Alytaus miesto teatras

10 d. 18 val. - P.O. Beaumarchais "FIGARO VEDYBOS". Rež. - D. Kimantaitė

15 d. 13 val. - O. Wilde’o "KENTERVILIO VAIDUOKLIS". Rež. - L. Liausaitė

16 d. 18 val. - D.J. Salingerio "RUGIUOSE PRIE BEDUGNĖS". Rež. - D. Kimantaitė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 82 iš 82 
6:56:22 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba