SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-04-22 nr. 658

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Beata Leščinska
Du pasauliai
2
• Gerbiami skaitytojai,

Muzika 
• Rytis Urniežius
Vešinti pučiamųjų tradicija
41
• Kamerinis Laimos Jonutytės koncertas
• Jaunųjų dainininkių rečitalis
• Čiurlionio kvartetas savojoje Alma Mater
• Festivalyje "Pasaulio muzikos dienos"
• Apie Edmundo Gedgaudo recenziją "Sudėtingi likimai"27
• KONCERTAI

Dailė 
• Kristina Stančienė
Keraminės istorijos
• Ona Gaidamavičiūtė
Latako gatvės grafikos albumai
1
• Aušra Trakšelytė
Viską apimantis populizmas
• Aurelija Jasaitė
Iš arti ir iš toli
2
• Aurelija Jasaitė
Tapatybės beieškant
2
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI3

Teatras 
• Naujosios dramos akcija’051
• "Demonai. Nelabieji. Apsėstieji. Kipšai"1
 TEATRAI

Kinas 
• Priklausomas nuo tikrovės kinas
• Laima Kreivytė
Tikrų vyrų pokalbiai
• Simonas Ližė
Gelmių aidas
2
• Seno gero kino injekcija1
• Iš Afrikos2
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

TEATRAI

balandžio 25–gegužės 1

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

22 d. 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL". Dir. - L. Balčiūnas

23 d. 18 val. - J.F. Halevy "ŽYDĖ". Dir. - J. Aleksa

24 d. 12 val. - J. Gaižausko "BURATINAS". Dir. - M. Staškus

26 d. 18 val. - M. Theodorakio "GRAIKAS ZORBA". Dir. - M. Staškus

27 d. 18 val. Kamerinėje salėje - koncertų ciklas "Susipažinkim". Dainuoja operos solistė L. Jonutytė (mecosopranas), dalyvauja A. Malikėnas (baritonas), pianistė A. Juozauskaitė, LNOBT simfoninio orkestro styginių kvartetas

29, 30 d. 18 val. - R. Wagnerio "SKRAJOJANTIS OLANDAS". Dir. - G. Rinkevičius

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

22 d. 18 val. - F. Schillerio "MARIJA STIUART". Rež. - J. Vaitkus

23 d. 18 val. - J. Dautarto "PASKENDUSI VASARA ". Rež. - J. Dautartas

24 d. 12 val. - J. Švarco "RAUDONKEPURĖ". Rež. - E. Jaras

29 d. 18 val. - PREMJERA! F. Dostojevskio "Demonai. Nelabieji. Apsėstieji. Kipšai". Rež. - J. Vaitkus, dail. - M. Šiaulytytė, komp. - A. Martinaitis. Vaidina A. Jalianiauskas, N. Narmontaitė, V. Rumšas, D. Siaurusaitis, E. Stancikas, E. Jaras, I. Jankauskaitė, D. Michelevičiūtė, J. Zareckaitė, R. Kazlas, V. Kuodytė, V. Grigolis, V. Kaniušonis, R. Skardžiūnaitė, A. Dainavičius, V. Martinaitis, S. Balandis, A. Tamulytė ir kt.

30 d. 18 val. - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - I. Bučienė

Mažoji salė

23 d. 16 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

24 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis

28 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "KARALIUS LYRAS". Rež. - V. Masalskis

30 d. 12 val. - A. Žiupsnytės "SAULA". Rež. - V. Masalskis

OKT Vilniaus miesto teatras

26, 27 d. 18 val. Nacionalinio teatro Mažojoje salėje - J. Griškoveco "MIESTAS". Rež. - S. Mykolaitis, O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

22 d. 18 val. - šiuolaikinės Amerikos dramaturgijos forumas. N. Cruzo "ANA TROPIKUOSE". Rež. - V.J. Tūras

23, 24, 29 d. 18 val. - PREMJERA! E. Ehn "ŠVENTŲJŲ VAIDINIMAI". Rež. - P.E. Budraitis, scenogr. ir kost. dail. - I. Mickevičiūtė, komp. - A. Jalianiauskas. Vaid. S. Sipaitis. D. Šilkaitytė, L. Petrauskas, I. Ciplijauskas, A. Kazanavičius, A. Pukelytė, A. Bendoriūtė, D. Morozovaitė

26, 27 d. 18 val. - P.E. Landi "STRIP MAN SHOW - VISKAS APIE VYRUS". Rež. - P.E. Landi

30 d. 18 val. - F. Dostojevskio "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis

Lietuvos rusų dramos teatras

22 d. 18 val. - E. Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež. - G. di Capua

23, 29 d. 18 val. - PREMJERA! A. Tolstojaus "ANA KARENINA". Rež. - E. Mitnickis

24 d. 12 val. - S. Prokofjevos, G. Sapgiro "BATUOTAS KATINAS". Rež. - J. Popovas

24 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

30 d. 18 val. - R. Cooney "NR. 13". Rež. - E. Murašovas

"Lėlės" teatras

Didžioji salė

30 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

30 d. 18 val. - premjera! "VILIS". Rež. - V.V. Landsbergis, dail. - V. Kašinskas (suaugusiems ir jaunimui)

Mažoji salė

23, 24 d. 12, 14 val. - PREMJERA! "KIŠKIŲ SUKILIMAS". Scen. aut. ir dail. - R. Driežis

"Audronio Liugos produkcija"

24 d. 18 val. Menų spaustuvėje (Šiltadaržio g. 6) - N. de Pontcharra "ŽIURKIAGALVIAI". Rež. - A. Jankevičius

28 d. 18 val. Jaunimo teatre - R. Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež. - C. Graužinis

Menų spaustuvė

23 d. 18 val. - "Atviras ratas" (Teatro laboratorija LMTA III aktorių kursas, rež. - A. Giniotis)

Keistuolių teatras

23 d. 19 val. - "KEISTUOLIAI IR JŲ DRAUGAI"

24 d. 15 val. - "KEISTUOLIŲ PASAULIS"

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

23 d. 16.30 ir 20 val. - "Dangaus keleivis". Rež. - O. Kesminas

Vilniaus senamiesčio teatras

Naugarduko g. 20

22, 29 d. 18 val. - PREMJERA! K.I. Gałczyńskio "ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS 2". Rež. ir dail. - A. Mikutis

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

Didžioji salė

22, 29 d. 18 val. - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

22, 30 d. 19 val. - T. de Fombelle’io "ŠVYTURYS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

23, 24 d. 17 val. - F. Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež. - G. Varnas (antrojo aukšto fojė)

24 d. 15 val. - S. Kane "4.48 PSICHOZĖ". Rež. - V. Tertelis

28, 29 d. 13 val. - PREMJERA! J. Smul "SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. - D. Juronytė ("Sriubos" teatras, pirmojo aukšto fojė)

28 d. 18 val. - H. Ibseno "HEDA GABLER". Rež. - G. Varnas

30 d. 12 val. - R. Skučaitės "KAS LIEPYNĖJ IŠSIPYNĖ". Rež. - T. Erbrėderis

Kauno muzikinis teatras

22 d. 18 val. - F. Flotowo "MARTA". Dir. - J. Geniušas

23 d. 18 val. - F. Lehįro "PAGANINIS". Dir. - J. Geniušas

24 d. 12 val;. - R. Rodgerso "MUZIKOS GARSAI". Dir. - J. Vilnonis

24 d. 18 val. - F. Lehįro "GRAFAS LIUKSEMBURGAS". Dir. - J. Geniušas

27, 28 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "KABARETAS". Pastatymo muz. vad. - P. Geniušas, dir. - J. Geniušas

29 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. - J. Geniušas

Kauno jaunimo kamerinis teatras

29 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS

Kauno mažasis teatras

22 d. 19 val. - PREMJERA! - "PONAS K" (pagal D. Gieselmanno pjesę "Ponas Kolpertas"). Rež. - V. Balsys

30 d. 18 val. - "KATYTĖ P". Rež. - V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

23 d. 12 val. - "NEPAPRASTAS CIRKAS". Rež. - O. Žiugžda

24 d. 12 val. Lėlių muziejuje - "Svečiuose pas Skudurinę Onutę"

30 d. 12 val. - H.K. Anderseno gimtadieniui "KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ". Rež. - A. Žiurauskas

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

23 d. 18 val. - B. Brechto "PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS". Rež. - P. Gaidys

24 d. 12 val. - K. Gudonytės "PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS IŠTRRŪKSTA Į LAISVĘ". Rež. - K. Gudonytė

Mažoji scena

24 d. 18 val. - E. Albee’io "VISKAS SODE". Rež. - A. Vizgirda

30 d. 18 val. - Naujosios lietuvių dramaturgijos akcija "N. Drama 2004". G. Grajausko "REZERVATAS". Rež. - A. Giniotis

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

23 d. 18 val. - PREMJERA! B. Gorbulskio "Mimoza"; "Skinsiu raudoną rožę…" (šokio spektalis pagal A. Raudonikio dainas). Dir. - S. Domarkas

24 d. 12 val. - PREMJERA! I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA"

24 d. 17 val. - W.A. Mozarto "FIGARO VEDYBOS". Dir. - S. Domarkas

29 d. 18 val. - I. Kalmano "ČARDAŠO KARALIENĖ". Dir. - S. Domarkas

30 d. 18 val. - "BALETINĖ ČAPLINO IR DOLSKIO KORTA". Dir. - A.J. Lukoševičius

Klaipėdos pilies teatras

30, V. 1 d. 18 val. "Žvejų rūmuose", Teatro salėje - premjera! J Prevert’o ir P. Larocho "Naktiniai svečiai". Rež. - A. Vizgirda

Šiaulių dramos teatras

22 d. 18 val. - I. Šeiniaus "KUPRELIS". Rež. - K. Macijauskas (Klaipėdos dramos teatras)

24 d. 12 val. - B. Jungerio "BALTOJI ROŽĖ". Rež. - N. Mirončikaitė

24 d. 18 val. - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė

29 d. 18 val. - H. Figueiredo "EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - R. Steponavičiūtė

30 d. 18 val. - "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež. - V.V. Landsbergis

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

22 d. 18 val. - M. Zalite "MARGARITA". Rež. - A. Keleris

23 d. 18 val. - J. Dautarto "SENOJO GLUOSNIO PASAKOJIMAI". Rež. - J. Dautartas

24 d. 18 val. - Moličre’o "SKAPENO KLASTOS". Rež. - R. Teresas

25 d. 18 val. - "Šokoladinis Mocartas Lietuvoje". A. Gala monoopera balsui "REGARD II". Atlieka S. Trimakaitė (sopranas, garsas). Dalyvauja R. Simanavičius (saksofonas)

29 d. 18 val. - M. Katiliškio "MIŠKAIS ATEINA RUDUO". Rež. - R. Rimeikis

30 d. 18 val. - Camoletti "PIŽAMA ŠEŠIEMS". Rež. - R. Atkočiūnas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 84 iš 84 
6:53:07 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba