SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-02-01 nr. 787

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Monika Krikštopaitytė
Jei šv. Jurgis būtų moteris
11

Muzika 
• Gedvaldas Jurgelevičius
„Bohemoje“ – kviestiniai solistai
7
• Inga Jasinskaitė-Jankauskienė
Tarp tylos ir garso
13
• Slaptasis muzikos peizažas1
• Kasparas Uinskas debiutavo Niujorke2
• Trumpametražių operų festivalis NOA3
• KONCERTAI

Dailė 
• Vidas Poškus
Menas įtikėtinose ir neįtikėtinose erdvėse
14
• Aistė Paulina Virbickaitė
Erdvės tarp „galima“ ir „negalima“
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Meilę scenai aktorė išpažįsta dainomis
• Naujas puslapis „Meno forto“ istorijoje
• Vilniaus mažasis teatras laukia jaunimo
• „Apie tyrąją Erendirą“
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Iraniečiai taip pat žmonės3
• Živilė Pipinytė
Paskutiniai žmonės ir Dievas
1
• Ko stinga žiūrovui?1
• Kuo skiriasi menas ir pornografija1
• Kaip gauti „Oskarą“?
• Kino scenarijaus kursai jaunimui1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pastebėjimai 
• Paulina Pukytė
Serbų misionierė Lietuvos džiunglėse
66

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

vasario 1–10

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

1 d. 18.30 — F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. — J. Geniušas

2 d. 18.30 — P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. — R. Šervenikas

3 d. 12 val. — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. — M. Staškus

6 d. 18.30 — W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“. Dir. — M. Staškus

8 d. 18.30 — J.F. Halévy „ŽYDĖ“. Dir. — M. Staškus; 17.30 Kamerinėje salėje — edukacinių vakarų ciklas „Meilės burtai teatro scenoje”. „Meilė ir tolerancija — ar jos viena kitai būtinos?” Vakarą veda L. Donskis

9 d. 18.30 — P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. — M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

1 d. 18 val. — I. Turgenevo „MĖNUO KAIME“. Rež. — J. Dautartas

2 d. 18 val. — F. Schillerio „MARIJA STIUART“. Rež. — J. Vaitkus

3 d. 12 val. — J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. — J. Dautartas

3 d. 18 val. — „DIENOS IR DAINOS“. Rež. — R. Morkūnas

6 d. 18 val. — J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“. Rež. — J. Dautartas

7 d. 18 val. — G. Flaubert’o „MADAM BOVARI“. Rež. — J. Vaitkus

8 d. 18 val. — F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. — J. Vaitkus

9 d. 18 val. — M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan (Kroatija)

Mažoji salė

2 d. 16 val. — „POETĖ“ (monospektaklis S. Nėries poezijos ir dienoraščių motyvais). Rež. — R. Garuolytė

3 d. 16 val. — P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. — V. Masalskis

9, 10 d. 16 val. — M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

1 d. 18.30 — W. Shakespeare’o „AUDRA“. Rež. — E. Glaseris

2 d. 18.30 — F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Režisieriai — R. Tuminas, A. Dapšys

3 d. 18.30 — „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

5 d. 18.30 — A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. — R. Tuminas

6 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai — R. Tuminas, A. Dapšys

7 d. 18.30 val. — S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. — R. Tuminas

9 d. 18 val. — džiazo koncertas „Matsas Gustafssonas ir draugai“. Dalyvauja M. Gustafssonas, L. Mockūnas, A. Gotesmanas, E. Kanevičius, M. Aleksa)

OKT / Vilniaus miesto teatras

3 d. 19 val. „Domino“ teatre — L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. — Y. Ross (JAV)

5 d. 19 val. 5 d. 19 val. LNDT — W. Shakespeare‘o „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež. — O. Koršunovas

6, 7 d. 19 val. „Domino“ teatre — M. Ravenhillo „SHOPPING AND FUCKING“. Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

1 d. 18 val. — W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. — J. Vaitkus

2, 3 d. 18 val. — X. Durringerio „IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS“. Rež. — I. Jonynas

3, 9 d. 12 val. — J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. — D. Jokubauskaitė (Salė 99)

6 d. 18 val. — „DĖDULĖS SAPNAS“ (pagal F. Dostojevskį). Rež. — C. Graužinis

7 d. 18 val. — A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. — A. Latėnas

8 d. 18 val. — „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. — C. Graužinis

9 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. — B. Latėnas (Salė 99)

Lietuvos rusų dramos teatras

1 d. 18 val. — R. Cooney „NR. 13“. Rež. — E. Murašovas

2 d. 18 val. — PREMJERA! M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. — M. Poliščiukas

3 d. 12 val. — J. Ščiuckio „RAUDONKEPURAITĖ“. Rež. — J. Ščiuckis

3 d. 18 val. — J.J. Bricaire’o, M.Lasaygueso „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. — A. Girba

7 d. 19 val. — N. Ptuškinos „SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS“. Rež. — L. Vladimirovas

8 d. 18 val. — N. Gogolio „LOŠĖJAI“. Rež. — M. Byčkovas

9 d. 18 val. — E.E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — G. di Capua

Vilniaus teatras „Lėlė“

2 d. 12 val. — „KATĖS NAMAI“. Rež. — A. Mikutis

2, 3 d. 18 val. — PREMJERA! „PERAS GIUNTAS“ (pagal H. Ibseno dramą). Muzika E. Griego. Groja ir vaidina ansamblis „Nepaklusnieji“. Autoriai V. Masalskis, R. Valčik, R. Zubovas

3 d. 12 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis

9 d. 12 val. — A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. — R. Driežis

Mažoji salė

2 d. 14 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

3 d. 14 val. — „BALTOS PASAKOS“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

9 d. 14 val. — V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.K. Anderseno pasakos motyvais). Rež. — A. Pociūnas

Keistuolių teatras

1 d. 18 val., 2 d. 12 val. — PREMJERA! A.L. Webberio ir T. Rice’o „JUOZAPAS IR JO SVAJONIŲ APSIAUSTAS“. Rež. — A. Giniotis

6, 7 d. 19 val. — „MEILĖ IŠ PASKUTINIO ŽVILGSNIO“ (pagal D. Čepauskaitės kūrybą). Rež. — G. Beinoriūtė

8, 9 d. 19 val. — „MEILĖ IR MIRTIS VERONOJE“. Rež. — A. Giniotis

9 d. 12 val. — „MANO SENELIS BUVO VYŠNIA“. Rež. — A. Gluskinas

Anželikos Cholinos šokio teatras

5 d. 19 val. LNDT Mažojoje salėje — PREMJERA! „APIE TYRĄJĄ ERENDIRĄ“. Choreogr. — E. Stundytė

„Ramūno ateljė“

5 d. 19 val. — A. Strindbergo „MIRTIES ŠOKIS“. Rež. — R. Abukevičius

7 d. 19 val. — M. Duras „MEILĖS NEGALI PRISIMINTI“. Rež. — R. Abukevičius

„Meno fortas“

2 d. 18 val. — „ROŽĖS PRAŽYDĖJIMAS TAMSOJE“. Rež. — V. Vilius

Kaunas

Kauno dramos teatras

1 d. 18 val., 8 d. 19 val. Palėpės salėje — G. Adomaitytės „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. — A. Lebeliūnas

2, 3 d. 12 val. Sriubos teatre — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė

2 d. 18 val. Palėpės salėje — „JUODVARNIS“. Rež. — J. Vaitkus (Audronio Liugos produkcija)

2 d. 19 val. Didžiojoje salėje — N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Rež. — A. Jankevičius

3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — M Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

6 d. 16 val. Palėpės salėje — S. Osten, P. Lysanderio „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. — A. Gluskinas

7 d. 18 val. Ilgoji salėje — T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. — G. Varnas

8 d. 18 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

9 d. 12 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. — I. Paliulytė

9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. — J. Vaitkus

Kauno valstybinis muzikinis teatras

1 d. 18 val. — J. Kanderio, J. Steino, F. Ebbo „ZORBA”

2 d. 18 val. — J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“

3 d. 12 val. — Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA“

3 d. 18 val. — G. Verdi „TRAVIATA“

6 d. 18 val. — I. Kalmano „GRAFAITĖ MARICA“

7 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS“

9 d. 18 val. — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“

Kauno kamerinis teatras

2 d. 17, 19 val. — P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. — S. Rubinovas

3, 10 d. 18 val. — J.K. Jeromo „TRISE VALTIMI (NESKAITANT ŠUNS)“. Rež. — S. Rubinovas

6 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

8 d. 18 val. — J. Glovackio „ANTIGONĖ NIUJORKE“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

3 d. 18 val. — „TYRIMAS APIE TEISYBĘ“. Rež. — V. Balsys

7, 9 d. 19 val. — „KATYTĖ „P“. Rež. — V. Balsys

8 d. 19 val. — „8-230, TAI AŠ“. Rež. — D. Rabašauskas

Kauno valstybinis lėlių teatras

2 d. 12 val. — „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. — A. Stankevičius

3 d. 12 val. — „PANAMA LABAI GRAŽI“. Rež. — A. Rubinovas

9 d. 12 val. — „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. — A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

1 d. 18 val. Žvejų rūmuose — A. Strindbergo „KELIAS Į DAMASKĄ“. Rež. — O. Koršunovas

3 d. 18 val. Muzikiniame teatre — PREMJERA! M. Carr „MĖJA“. Rež. — G. Padegimas

6 d. 18 val. Žvejų rūmuose — PREMJERA! M. Gavrano „VISKAS APIE VYRUS“. Rež. — A. Lebeliūnas

9 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje — M. Gavrano „VISKAS APIE MOTERIS“. Rež. — A. Lebeliūnas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

1 d. 18 val. — R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. — N. Mirončikaitė

2 d. 18 val. — Moliźre’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. — R. Teresas

3 d. 12 val. — „JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ“. Rež. — J. Žibūda

3 d. 18 val. — H. Ibseno „NORA“. Rež. — S. Račkys

8 d. 18 val. — M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. — G. Padegimas

9 d. 18 val. — C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

1 d. 18 val. — P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. — A. Pociūnas

2 d. 18 val. — N. Dumbadzės „SVEIKI, ŽMONĖS!” Rež. — V. Čigogidzė

3 d. 12 val. — O. Šapko „KAIP TAPTI PARŠELIU?“ Rež. — R. Pazikas

3 d. 18 val. — A. Kristi „TRYS ŠŪVIAI“. Rež. — N. Miteva

8 d. 18 val. — B. Brechto „KAUKAZO KREIDOS RATAS“. Rež. — R. Banionis

9 d. 18 val. — M. Katiliškio „MIŠKAIS ATEINA RUDUO“. Rež. — R. Rimeikis

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

7 d. 18 val. — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė (Kauno valstybinis dramos teatras)

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
6:52:13 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba