SEPTYNIOS MENO DIENOS

2003-10-24 nr. 586

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Agnė Narušytė
Stefano Moses klausimai
1

Muzika 
• Beata Leščinska
Muzika muzikoje
2
• Svarbiausia – groti8
• Liaudies instrumentų atlikėjų festivalis Pskove
• Verdi "Kaukių balius" Operos teatre
• KONCERTAI

Dailė 
• Laima Jonušienė
Pamirštos Europos liudininkės
1
• Armina Jonušaitė
Tarp grožio ir funkcijos
• Kristina Stančienė
Kairėnų dvaro metamorfozės
• Raminta Jurėnaitė
Į dėmesio centrą sugrįžta tapyba
• PARODOS

Literatūra 
 Raymond Queneau1
• VAKARAI

Teatras 
• Ramunė Balevičiūtė
Dramaturgijos pamoka Jaunimo teatre
2
• Rasa Vasinauskaitė
Naujo teatro gimimas?
• Teatras sveikina Aliodiją Ruzgaitę
• OKT pradeda sezoną
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Vampyrai – taip pat bohema1
• Filosofai su revolveriais1
• Lietuvoje rengiama "Scanorama"
• "Debiutų" cikle – Karolio Jankaus filmai
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Anonsai 
• Dėl etninės kultūros ir regionų kultūros 2004 m. projektų
• Dėl leidinių finansavimo 2004 metais
• Dėl kultūros bei kūno kultūros ir sporto projektams1

Literatūra

Raymond Queneau

vertimai

[skaityti komentarus]


Pastiprinimas II


Esu senas esu sunkus
mano amžius toks jis pasveriamas ranka
ir man pasakoma kad senas ir sunkus
aš lauksiu kad mirtis mane pabučiuotų
kampe – kaip senį kaip sunkų

Lyja


Liūtis liūtis liūtis liūtis liūtis liūtis
lietau o lietau o lietau o.o lietau o lietau o lietau
vandens lašai vandens lašai vandens lašai
skėti o skėti o lietsargi o
lietaus lašasargiai lietaus vandens lašasargiai
kapišonai pelerinos lietpalčiai
koks lietus drėgnas koks lietus šlapias šlaputėlis
šlapias vanduo šlapias vanduo šlapias vanduo
ir kaip malonu malonu malonu
kad kojos šlapios ir plaukai drėgni
visai šlapi nuo liūties nuo lietaus ir lašų
vandens lietaus ir liūties ir be lašasargių
šlapios kojos ir šlapi plaukai
kurie nesigarbanos kurie nesigarbanos
dėl to kad liūtis dėl to kad lietus
dėl to kad liūtis ir lietaus lašai
vandens lašai lietaus liūties lašai
plaukai susitaršę plaukai skėčio be

Dramblio kaulo bokštas


Pavėsy ąžuolų apkibusių kirmiais
Ąžuolų apkibusių numirėlių kirmiais
Violetinis šešėlis perskiria horizontų iškrypimą
Nuo pat žmogaus gimimo
Medžių pavėsy nėra teisybės
Nes teisybė tai jūrų erelis
Kuris kliegia naktį kad užmigdytų kambarius pilnus meilės
Mirtingus kambarius naujagimiams
Apsinuoginus ji tiesia liguistą ranką
Vargšams nusivylėliams sienų juoduma
Katorgos sargai kaukia iš džiaugsmo čiulpdami antrankius
Šaltesnius negu bažnyčios varpinė
Minia plūsta reik manyt į šokius vad. liaudiškus
Teisybė teisybė
Ji baigs tuo kad uždus kosėdama
Paklydęs katinas ant lipnaus šaligatvio
Apgailėtinas langas atsiveriąs tam kad užgestų
Atšvaitai sukinėjas tarp apdairių kūnų
Verkdami klausia kelio eidami pagal žibintus
Tuo metu kai sekliai nuplinka
Kai koplyčių stiklai išnyksta
spaudžiami prakaituotomis rankomis moterų
Kurios niekada nebuvo nekaltos
Kurios visam kvartalui buvo vien tik aistra
Paklausk kelio niekas neatsakys
Patys ištremti begalinėn naktin
Užsmaugtų šešėlių kasyklos
Žvaigždės trykštančios tolimų bangų kibirkštimis
Lyja sulaikius kvapą

Vanagas strykčioja sumišęs šokėjas
Erdvė lanksčiai juda virš metalinių giraičių
Iš kur išskrenda šaltųjų likimų varnai muzikantai
Kitapus greito smėlynų tvaksėjimo
Prikaltų prie žemės menhyrais
Debesų kaliausės greitomis nubrėžtos ar mirštančios
Kitapus dykumų neblizgių nekaltybių kur saulė užmiega
Šios dienos nuobodis sėdi
Apkibęs sekundėm kaip žynys utėlėm
Pabaisų karkasas sulaužytas
Iš jų dulkių pakyla balti ir auksuoti paukščiai
Plunksnų džiaugsmas sparnų greitumas
Tempia linksmus bėglius įsimylėjusių akyse
Egzaltuotas liepsnas permatomus pakaušius
Švelnumo krūtis žvaigždžių liemenis
Glamonėjančios aušros sargybinius
Aušros kristalinės amžinos aušros
Pantera žydru kailiu
Meilė gimdo susitikimus aštuonkojo patelė ryja vaivorykštę
Įkvėpinta pelėda slepias po savo sparnu
Ironiški vaiduokliai ir nusikaltimo draugai
Pajuodę pareigos šlaitai sutrupa virpėdami iš nuovargio
Dar kartą prieblanda pranyksta nakty
Parašius ant sienų draudžiama nesvajoti

Mažoji portatyvinė kosmogonija
Pradžia


Žemė atsirado išblyškusi pernokus mykia
distiliuodamas kruopas kvaksinčias mėgintuvėly
kur dvėsuoja nakties plutų dirvos
mikrogėrio lašai įsisunkę į kurčią šulinį
žemė atsirado išblyškus pernokus perdrėkus
prakaitu kurį vemia audrų karštinė
Tapo galop tylu ištirpo debesys
it bukagalvis švinas nukriošusių kareivių
Gebenė gardenija vaikiškumo gėlės
sukūrė brandžių žemės laikų jungą
Ir dar vakcinos ir dar debesys
žaibo injekcija į dirvų šlaunį
ir eterio kvapas per geooperaciją
nutylėti jį dangui modeliuojančiam kalnus
ir numelžti jį kalnais lava ir archipelagais
žemė pamišus pakopom pašėlsta
raukšlėjas it mumijos senas sėdmuo
parodydama nušviestus venų išsiplėtimus Jaunyste
jaunyste o jaunyste o žeme kuri vaikščioja
tarp parabolinių kometų dviejų bangų
medžiai biustais juodais kometa yra elipsė
medžiai juodais paneliais ji eina retrogradė
kometa inklinuota tūkstantis devyni šimtai ir dešimt
medžiai ratų juodų juodų piliorių medžiai
o jaunyste o jaunyste ir ši žemė kuri
egzaltuota susitraukia į savąjį brandų triūsą
medžiai ant žemės pernokusios kuri mykia
medžiai aptūpę gandrų daubas

Šlovių auksas


Žiema žibintininko rankose
tampa mažyte liepsna virpančiomis įsčiomis
plaka drėgnos širdys gieda vakaro miglos
saulės šlovė miršta kai susišaukia
dūzgiančio dangaus stogo gabalai
gražių dienų kometos rudens kometos
šešiasdešimties skilčių šlovė tėra garstyčios popiet
nieko: gyvas vargas arba juoda pilis
monetų šlovė beždžionės kaily
utėlės po saulės vilna
katės nenorėtų tokios buveinės
utėlės išsipustę gyviai
bindzinėja įpiečiui išminties bastionų
jųjų gerbtinų vaivorykščių panikos
prie įėjimo miestelin akmenys išlekia
bet apmėtymas akmenim nepalengvins
kelio kuris kietai skamba po žingsniais
kelio gruodo

…

šviesa persekiojo šoką ligi nakties
mažos blyksinčios naktinio gyvūno akys
(jo elektriškas kailis paklotas vėjy)
neryžtingai stebi dangų išvagotą
aukščiausio geismo kuriam graso naktys
šviesos nakty šviesos šokai
…

Šešėlis rodo geležį padengtą rūdim ir kaulu
dalgį ten kabėdamas dar svyruoja skeletas
kampe prie ugnies verda kiaušinis su lukštu
kaukolė suprantanti laiko klepsidrą

Aliejus kvepia


Aliejus (Pr.2.nafta) kvepia vaivorykštės spalvom
kad pamaitintų pasaulį abstrakcijos kvapu
kuris tačiau gaivina valcuoja ir kniedija dildo ir sukasi
dėl gausos veisdamas labai realius daiktus
atsuktuvą ir kapsulę ir spaustuvus
automobilį ir dviratį ir vario skatiką
karutį povandeninį laivą ir akumuliatorių
sąsagą ir kavavirę
lygintuvą ir ventiliatorių
granatą kamščiatraukį ir buldozerį
žemsiurbę revolverį ir radiatorių
radiją skalbimo mašiną ir šaldytuvą
begalinį šeimininkavimo gudrybių vaikišką marmalą
transporto priemones rykus įrankius
lepino gadgettus ar didžiosios industrijos
Iš seleno akis atsiveria ir durys taip pat
jei iš to gaunami laipsniai termostatas atsidūsta
greičiai dėžutėse turi iniciatyvos
du vėžliai ridenami traukos jėgų
pirmyn ir atgal taipogi atostūmio jėgų
skaičiavimo driežai įslysta pusiausviri
Jų motinos valytuvai jų tėvai dvinariai
ir elektroninis dėdė erelio žvilgsniu
žavisi išgąsdinti šių kuklių atletų
purkšdami rekordus atliktus šių
dvikojų kurie taip moka skaičiuoti kalbėti
rūpinti
Globoti skaičiavimo driežus ir juos
skaičiuoti kalbėti globoti rūpintis kalbėti skaičiuoti
skaičiuoti skaičiuoti skaičiuoti skaičiuoti skaičiuoti
rūpintis rūpintis rūpintis rūpintis rūpintis
kalbėti kalbėti kalbėti apie skaičiavimo driežus
kalbėti

Iš "Mažosios portatyvinės kosmogonijos", 1950

Bokšto laikrodis


Laikrodis liesas kaip laikas
žibuoklių spalvos laikrodis
tavo ciferblatas plaukia ant sienos
netikra daryba
mažytis ratas vienišėja ir nenustoja dainavęs
jisai skiria du sėdinčius verkiančius žmones
kepurėtus svarstyklėmis
pasmerktus pašaipai
(tai aš pats ir dar aš pats)
būties spiralė dangaus supirkinėtojas
jaguaras pasiruošęs šokti
švytuoklė apsisuka aplink valandų sferą
teisingi svyravimai rūstūs liepimai

Iš "Poezijos menui"


Gerai išdėstyti gerai parinkti
kai kurie žodžiai sudaro poeziją
žodžiai užtenka kad juos mylėtum
ir parašysi eilėraštį
ne visada žinom ką sakom
kai gimsta poezija
iš pradžių reikia rasti temą
užvardyti eilėraščiui
bet kitą kartą verki juokies
rašydamas poeziją
tai visada kachkas kraštutinio
eilėraštis

Iš prancūzų k. vertė Ramūnas KASPARAVIČIUS
________________________
Raymond’as Queneau gimė 1903 m Havre, ten baigė licėjų, paskui mokėsi Paryžiuje, Filologijos fakultete. Nukeliavo į Alžyrą, Maroką, vėliau bandė sukurti matematinę šachmatų lošimo teoriją. Lankė Nacionalinę biblioteką (kad atrastų ten literatūrinių kvailysčių ir netaisyklingumų), tęsė mokslus Aukštųjų mokslų mokykloje, susidomėjo psichoanalitika, redagavo kasdieninę kroniką "L’Intransigeant", pavadintą "Ar pažįstate Paryžių?".
Parašė jis ir romanų, ir poezijos, jeigu tai poezija, nelabai jautėsi kam nors reikalingas, nebent studentams. Mirė 1976 metais.
 

Skaitytojų vertinimai


15827. :((( :-( 2009-12-15 16:44
Raymond’as Queneau gimė 1903 m Havre, ten baigė licėjų, paskui mokėsi Paryžiuje, Filologijos fakultete. Nukeliavo į Alžyrą, Maroką, vėliau bandė sukurti matematinę šachmatų lošimo teoriją. Lankė Nacionalinę biblioteką (kad atrastų ten literatūrinių kvailysčių ir netaisyklingumų), tęsė mokslus Aukštųjų mokslų mokykloje, susidomėjo psichoanalitika, redagavo kasdieninę kroniką "L’Intransigeant", pavadintą "Ar pažįstate Paryžių?". Parašė jis ir romanų, ir poezijos, jeigu tai poezija, nelabai jautėsi kam nors reikalingas, nebent studentams. Mirė 1976 metais. kas cia per nesamones apie si didi kureja? matosi kad autorius ne nenumano kiek raymond queneau padare literaturoje jeigu drista tokiu tonu rasyti :(((((

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 80 iš 80 
6:50:15 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba