SEPTYNIOS MENO DIENOS

2002-12-20 nr. 548

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Agnė Narušytė
Atidėtos Kalėdos
17
• Kas įsiminė 2002-aisiais28
• Laimingų Naujųjų metų!4

Muzika 
• Daina Klimauskaitė
Operetė tarp stereotipų ir novacijų
• Su Kalėdų nuotaika4
• KONCERTAI

Dailė 
• Kalėdiniai kūtvėlos sapnai
• Monika Krikštopaitytė
Tapatybės ir jų prieskoniai
1
• Dalia Navikaitė
Normos ir nenormalumo (per)versijos
3
• PARODOS

Literatūra 
• In memoriam Jurgiui Kunčinui3
• VAKARAI1

Teatras 
• Ramunė Balevičiūtė
Likimo žaismas ar žaidimas likimu?
4
 SPEKTAKLIAI1

Kinas 
• Simonas Ližė
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams
6
• Kad nekalintų ir nežudytų
• Kaip veidrodyje1
• Pasirodė naujas "Kinas"1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS1

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios3

E.redakcijos skelbimai 
• Nuotraukų konkursas 2002-12-213

Teatras

SPEKTAKLIAI

gruodžio 20-31

[skaityti komentarus]


Nacionalinis operos ir baleto teatras
20, 26, 27 d. 18 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS". Dir. - M. Staškus
21 d. 11 val. - B. Pawlowskio "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Dir. - A. Šulčys
21 d. 18 val. - G. Puccini "SESUO ANDŽELIKA". "DŽANIS SKIKIS". Dir. - M. Staškus
22 d. 15 val. - J. Strausso "VIENOS KRAUJAS". Dir. - J. Aleksa
28 d. 18 val. - G. Verdi "AIDA". Dir. - V. Viržonis
31 d. 18 val. - naujametis vakaras. Dalyvauja V. Urmanavičiūtė, Lietuvos operos ir baleto žvaigždės

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
22, 29 d, 12 val. - J. Glinskio "TUMBO TOMBA IR DIEVO VAIKELIS". Rež. - R. Morkūnas
26 d. 15 val., 30 d. 18, 20 val. - "TANGO IN FA" (A. Cholinos šokio teatras)
27 d. 18 val. - P. Calderono "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež. - G. Varnas
29 d. 18 val. - J. Anouilh`o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis
31 d. 18 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas
Mažoji salė
21 d. 17 val. - E.E. Schmitto "SVEČIAS". Rež. - V. Dapšys
28 d. 17 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis
29 d. 17 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

Oskaro Koršunovo teatras
20 d. 18 val. - M. Bulgakovo "MEISTRAS IR MARGARITA". Rež. - O. Koršunovas
21 d. 18 val. - M. Ravenhillo "SHOPPING AND FUCKING". Rež. - O. Koršunovas
22 d. 18 val. - M. Mayenburgo "UGNIES VEIDAS". Rež. - O. Koršunovas (Mažoji salė)

Valstybinis jaunimo teatras
20 d. 18 val. - A. Nikolaji "BŪK VYRAS, ČELESTINO". Rež. - V.J. Tūras
21 d. 12 val. - H. Verburg "TĖVAI IR KIAUŠINIAI". Rež. - R. Kudzmanaitė
21 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys
22 d. 12 val., 28 d. 15 val. - N. Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras
27 d. 12 val. - R. Šerelytės "DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ". Rež. - A. Kudzmanaitė
28 d. 18 val. - M. Kunderos "ŽAKAS FATALISTAS IR JO ŠEIMININKAS". Rež. - C. Graužinis
29 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas
29 d. 15 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)
29 d. 18 val. - E. Rostand`o "SIRANO". Rež. - I. Jonynas
31 d. 18 val. - Moličre`o "TARTIUFAS". Rež. - I. Bučienė

Rusų dramos teatras
20 d. 18 val. - V. Jefremovo jubiliejui. G. Gorino "KINAS IV". Rež. - J. Popovas
21, 27-29 d. 11 val., 22 d, 15 val. - PREMJERA! J. Ščiuckio "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - J. Ščiuckis
21 d. 18 val. - C. Magnier "NEDELSIANT APSIRENKITE, MADMUAZEL". Rež. - J. Popovas
22 d. 12 val. - I. Ustinovo, O. Tabakovo "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - J. Popovas
27 d. 14 val. - A. Lindgren "PEPĖ ILGAKOJINĖ". Rež. - J. Popovas
28 d. 14 val. - A. Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - J. Popovas
29 d. 14 val. - S. Asakovo "RAUDONOJI GĖLELĖ". Rež. - J. Popovas
31 d. 19 val. - Naujametinė programa

"Lėlės" teatras
21 d. 12 val. - "APIE JONELĮ". Rež. - R. Driežis
22 d. 12 val. - "JUODOJI VIŠTA". Rež. - R. Driežis
29 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis
Mažoji salė
21 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė
22 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras
28 d. 12, 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. - R. Driežis
29 d. 14 val. - "DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS". Rež. - R. Driežis

Keistuolių teatras
20 d. 12, 15 val., 22, 29 d. 12 val., 26 d. 15 val. - PREMJERA! "MIKĖ PŪKUOTUKAS". Rež. - S. Mykolaitis
27, 28 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis
31 d. 18 val. - šventinė programa "Laimingų keistų!"

Senamiesčio teatras
Naugarduko g. 20
21 d. 12 val. - "BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

"Raganiukės teatras"
20 d. - "KALĖDŲ SENIS IR BESMEGENIS"
21 d. 12 val. - "PIFAS IR KALĖDOS"
22, 28 d. - "KALĖDŲ STEBUKLŲ KAMBARYS" (pagal J.W. Rowling knygą "Haris Poteris")
23, 27 d. - "ŠLOVĖ MEŠKINAMS!"
26 d. - Kalėdų programa kartu su žymiausiais pasakų personažais
29 d. 12 val. - Kalėdų kaukių puota!!!

Kaunas


Valstybinis akademinis dramos teatras
20 d. 11, 14 val., 21 d. 10 val., 26 d. 12 val., 27 d. 11, 17 val. - PREMJERA! "VILKAS IR OŽIUKAI". Rež. - A. Kurienius, dail. - L. Jonikienė, komp. - G. Misiūnas
20 d. 18 val. - J.L. Lagarce`o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas
22 d. 18 val. - T. Wilderio "ILGA KALĖDŲ VAKARIENĖ". Rež. - G. Padegimas
26 d. 18 val. - "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Choreogr. - A. Kurienius
31 d. 18 val. - R. Varnaitės kūrybinio darbo 50-mečio vakaras "Žiūriu aš atgal ir prisimenu..."

Valstybinis muzikinis teatras
22 d. 18 val. - R. Rodgerso "MUZIKOS GARSAI"
26, 29 d. 12 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS"
26 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS"
28 d. 18 val. - D. Kanderio "ZORBA"
30 d. 18 val. - G. Verdi "TRAVIATA"
31 d. 19.30 - F. Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS"

Jaunimo kamerinis teatras
20 - 27 d. 11.30, 14 ir 17 val. - PREMJERA! D. Čepauskaitės "NAUJI KARALIAUS DRABUŽIAI"
28, 29 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS". Rež. - S. Rubinovas
31 d. 18 val. - Naujametis vakaras

Lėlių teatras
21, 22, 28, 29 d. 12 val. - PREMJERA! "STEBUKLINGA EGLUTĖ". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda


Dramos teatras
21 d. 12 val. - PREMJERA! H.Ch. Anderseno "COLIUKĖ". Rež. - R. Kaubrys
22 d. 18 val. - F. Molnaro "LILIJOMAS". Rež. - P. Gaidys
29 d. 19 val. - Ch. Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež. - S. Račkys
31 d. 18 val. - Moličre`o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APGAUTAS VYRAS" ("Ožys"). Rež. - A. Giniotis
Mažoji scena
21 d. 18 val. - Y. Jamiaque`o "MESJĖ A.". Rež. - R. Atkočiūnas
27 d. 18 val. - E. Albee "VISKAS SODE". Rež. - A. Vizgirda

Šiauliai


Dramos teatras
26 d. 12 val. - šventinis vaidinimas "Kelionė į Kalėdų žvaigždę"
31 d. 20 val. - Naujametinis vakaras

Panevėžys


J. Miltinio dramos teatras
21 d. 18 val. - A. Cagarelio "CHANUMA". Rež. - R. Teresas
22 d. 18 val. - Vaižganto "NEBYLYS". Rež. - A. Pociūnas
27 d. 18 val. - Y. Rezos "MENAS". Rež. - P. Stoičevas
29 d. 12 val. - M. Astrachan "PIFO NUOTYKIAI". Rež. - V. Blėdis
29 d. 18 val. - T. Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež. - R. Vikšraitis
31 d. 18 val. - PREMJERA! A. Jarry "KARALIUS JUOBA". Rež. - L. Zaikauskas

Alytus


Alytaus miesto teatras
26 d. - PREMJERA! K. Kubilinsko "BEBENČIUKAS IR KVAILUTĖ". Rež. - A. Kinderis
31 d. 18 val. - PREMJERA! V. Krėvės "ŽENTAS". Rež. - D. Kimantaitė
 

Skaitytojų vertinimai


Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 86 iš 86 
6:47:26 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba