SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-07-13 nr. 764

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Virginijus Baublinskas
Amerikietiškas džiazas lietuviškais instrumentais
2

Muzika 
• Sudie, Onute
• Aliona Afanasjeva
Muzika yra gyvenimas
• Audronė Jurkėnaitė Epih
Kristupo festivalio atidarymui
2
• Aušra Strazdaitė-Ziberkienė
Senosios muzikos žavesys
• Festivalis Nidoje tęsia kultūros kraštovaizdžių temą1
• Iš konkurso Kardife sugrįžus3
 KONCERTAI1

Dailė 
• Monika Krikštopaitytė
Sapnuojame Afriką
3
• Kornelija Česonytė
Abejingų nėra
19
• Ugnė Gudelytė
Ir Deimantas Narkevičius aplanko Soliarį
4
• Dešimt idėjų netradicinėms erdvėms
• PARODOS

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Scenos tekstai
• KVDT vasarą ir rudenį
• Oskaro Koršunovo teatras Portugalijoje
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Skirmantas Valiulis
Tiesa. Bet ar susitaikymas?
1
• „Moljeras: teprasideda komedija“
• Jaunystės baimės ir apetitas1
• Vasara su nauju „Kinu“1
• Kino naktys ant Urbo kalno
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Ieva Dilytė
Privilegijuotas žvilgsnis į meno pasaulį
9

Anonsai 
• Vilniaus dailės akademija skelbia1

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Muzika

KONCERTAI

liepos 13–22

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinė filharmonija

13 d. 20 val. Palangoje, Gintaro muziejuje, — Valstybinis Vilniaus kvartetas, L. Škirtil (mecosopranas, Rusija), J. Serovas (fortepijonas, Rusija)

17 d. 20 val. Palangoje, Gintaro muziejuje, 18 d. 20 val. Juodkrantėje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, — V. Peseckienė (smuikas), A. Peseckas (smuikas), A. Pauliukevičius (gitara)

18 d. 20 val. Druskininkuose, „Eglės“ sanatorijoje, — Glazgo universiteto koplyčios choras (Škotija)

20 d. 20 val. Palangoje, Gintaro muziejuje, 21 d. 20 val. Juodkrantėje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 22 d. 20 val. Nidoje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, — Baltijos akordeonų kvintetas „Excelsior“: E. Gabnys, G. Savkovas, V. Ušakovas (Rusija), S. Lichačiovas (Rusija), S. Stavickaja (Latvija)

Kristupo vasaros festivalis

13 d. 17.30 Marijampolės Bazilikoje, 15 d. 13 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje — „Sakralinės muzikos valandos“. R. Robertsenas (vargonai, Norvegija)

15 d. 17 val. Bistrampolio dvare — „Vien tik tango sūkury“. Solistė B. Bublytė (vokalas). Dalyvauja ansamblis „4 Tango“: K. Žebrauskaitė (akordeonas), F. Zakrevskis (fortepijonas), B. Bagdonienė (altas), D. Bagurskas (kontrabosas)

17 d. 19 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme (jei lietus, Šv. Kotrynos bažnyčioje) — „Aviv styginių kvartetas“ (Izraelis)

18 d. 20.30 S. Moniuškos skverelyje — S. Neigel (vokalas, Vokietija), F. Scharnofske (klavišiniai, Vokietija), J. Seifert (bosinė gitara, Vokietija), A. Kairys (būgnai)

19 d. 20 val. Vilniaus mokytojų namų kiemelyje — aborigenų ir Toreso sąsiaurio gyventojų šokio teatras (Australija) „Descendance“

20 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje — „Kristupo klavyrai. Džiazo legenda“. Solistas L. Chizhikas (fortepijonas, Vokietija). Dalyvauja Šv. Kristoforo kamerinis orchestras. Dir. — D. Katkus

20 d. 17 val. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, 22 d. 13 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje — „Sakralinės muzikos valandos“. G. Holzer-Graf (vargonai, Austrija)

Vilnius

Šv. Jonų bažnyčia

14 d. 18 val. — M. Narsevičiūtė (sopranas), L. Vaitkūnaitė (vargonai). Programoje L. Cherubini, C. Francko, C. Debussy, G.F. Händelio kūriniai

A. Mickevičiaus muziejus

8-ieji vasaros koncertai

19 d. 18 val. kiemelyje — Varšuvos akordeonistų kvartetas

Kaunas

Pažaislio muzikos festivalis

13 d. 19 val. Kauno Karininkų ramovės salėje — Europos sąjungos kamerinis orkestras (meno vad. — E. Stegemanas). Solistės E. Stegemanas (smuikas, Olandija), H. Gueuret (obojus)

14 d. 17 val. Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje — styginių kvartetas „AVIV“ (Izraelis): S. Ostrovsky (I smuikas), E. Epshtein (II smuikas), S. Waterman (altas), R. Mercer (violončelė)

15 d. 20 val. Kauno jachtklube — J. Strausso muzika ant vandens. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. — J. Domarkas)

20 d. 19 val. Botanikos sode — aborigenų ir Toreso sąsiaurio salų gyventojų šokio teatras „Descendance“ (Australija)

21 d. 17 val. M. Žilinsko paveikslų galerijoje — L. Čižikas (fortepijonas, Vokietija)

Šiauliai

Tytuvėnų vasaros festivalis

15 d. 14 val. — muzikos trimitui koncertas. Dalyvauja Lietuvos kamerinis orkestras, A. Kavalinski (trimitas, Belgija), W. Jankus (trimitas, Vokietija). Dir. — R. Šervenikas. Programoje G.F. Telemanno, R. Schumanno, J.S. Bacho, E. Griego kūriniai

15 d. 14 val. Kurtuvėnų svirne — fagotų muzika. Dalyvauja: ansamblis „Vilniaus fagotynas“: Š. Kačionas, A. Zujus, K. Vaitiekūnas, A. Mikoliūnas

Druskininkai

„Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“

14 d. 19.30 Druskininkų miesto muziejaus terasoje — „Druskininkų serenados“. Čiurlionio kvartetas: J. Tankevičius (I smuikas), D. Dikšaitis (II smuikas), G. Dačinskas (altas), S. Lipčius (violončelė), solistas A. Budrys (klarnetas). Programoje M.K. Čiurlionio, J. Haydno, W.A. Mozarto kūriniai

15 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje — G. Skerytė (sopranas), M. Žemaitis (baritonas), D. Gudelevičiūtė (altas), Ž. Survilaitė (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, J.S. Bacho, G.Fauré kūriniai

20 d. 16 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje — muzikos ir žodžio kūrybos vakaras „Iš didelio ilgesio...“. E. Ališauskas (birbynė), R. Mikelaitytė (fortepijonas), B. Marcinkevičiūtė Mar (aktorė)

Neringa

XI tarptautinis Thomo Manno festivalis

14 d. 15 val. Savivaldybės aikštėje — festivalio atidarymas. V. Tarasovas, G. Laurinavičius, perkusijos

20 val. Evangelikų liuteronų bažnyčioje — atidarymo koncertas. Valstybinis Vilniaus kvartetas: A. Vainiūnaitė, D. Puodžiukas, G. Jakaitis, A. Vasiliauskas; I.  Zemzaris (fortepijonas, Latvija), R. Vaicekauskaitė (sopranas), I. Baikštytė (fortepijonas), kamerinis choras „Aidija“ (meno vad. — R. Gražinis)

15 d. 17 val. T. Manno memorialiniame muziejuje — „Dailės programa“. Jaunųjų menininkų darbų pristatymas

20 val. Evangelikų liuteronų bažnyčioje — „Muzikos programa“. I. Kliauzaitė (fortepijonas, Austrija) rečitalis

16 d. 17 val. T. Manno memorialiniame muziejuje — V. Tarasovo ir F. Manno muzikos ir poezijos projektas

16 d. 20 val. Evangelikų liuteronų bažnyčioje — „Muzikos programa“. Kompozitoriaus P. Vasko (Latvija) kūrybos valanda. Dalyvauja B. Vainiūnaitė (fortepijonas), Valstybinis Vilniaus kvartetas, kamerinis choras „Aidija“

17 d. 16 val. T. Manno memorialiniame muziejuje — „Žodžio” programa. Pranešimas kultūrų koegzistavimo tema. Pranešėjas — kultūros centro „Pogranicze” vadovas K. Czyzewskis (Lenkija)

17 d. 18 val. V. ir K. Mizgirių menininkų namuose — „Dailės programa“. Parodos „Nuo marių iki jūros“ atidarymas

17 d. 20 val. Evangelikų liuteronų bažnyčioje — „Muzikos programa“. Debiutai. R. Vaicekauskaitė (sopranas), fortepijoninis trio „FortVio“: I. Baikštytė (fortepijonas), I. Rupaitė (smuikas), P. Jacunskas (violončelė)

18 d. 16 val. T. Manno memorialiniame muziejuje — „Žodžio” programa. Pranešimas Talino kultūrinio kraštovaizdžio kaitos tema. Pranešėjas — meno istorikas J. Kuuskemaa (Estija)

18 d. 20 val. Evangelikų liuteronų bažnyčioje — „Muzikos programa“. „Klasikinės muzikos valanda“. Kamerinis ansamblis „Vilniaus arsenalas“: L.  Šulskutė (fleita), R. Romoslauskas (altas), S. Okruško (fortepijonas, klavesinas).

18 d. 23 val. prie Nidos švyturio — filmų naktis

19 d. 16 val. T. Manno memorialiniame muziejuje — „Žodžio” programa. Pranešimas Rygos kultūrinio kraštovaizdžio kaitos tema. Pranešėja — vertėja, rašytoja M. Gutmane (Latvija)

19 d. 20 val. Evangelikų liuteronų bažnyčioje — „Muzikos programa“. Romantinės dainos vakaras. R. Maciūtė (sopranas) ir jos mokinės: L. Bendžiūnaitė, V. Stanelytė, J. Gringytė, akomponuoja E. Maslakova

19 d. 23 val. prie Nidos švyturio — filmų naktis. Filmai apie Rygą

20 d. 16 val. T. Manno memorialiniame muziejuje — „Žodžio” programa. Pranešimas „Baltijos šalys ir jų sostinės. Žvilgsnis į Taliną, Rygą, Vilnių (ir ne tik)“. Pranešėjas — istorikas A. Fuelberthas (Vokietija)

20 d. 20 val. Evangelikų liuteronų bažnyčioje — „Muzikos programa“. Rečitalis. A. Juozapėnaitė-Eesmaa (fortepijonas, Estija)

20 d. 23 val. prie Nidos švyturio — filmų naktis. Filmai apie Vilnių

Klaipėda

Operos ir simfoninės muzikos festivalis „Muzikinis pajūris“

13, 15 d. 20.30 senojoje perkėloje — „Štrausiana“. Dalyvauja solistai V. Balsytė, D. Kužmarskytė, L. Ramelienė, M. Rojus, I. Bakanas ir Mažosios Lietuvos simfoninis orkestras. Dir. — I.H. Lapinschas

14, 17 d. 19.30 Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre — J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. — I.H. Lapinschas

14, 21 d. 20.30 val. senojoje perkėloje — neapolietiškų dainų vakaras „O, saule mano!..“ Dalyvauja V. Balsytė, L. Ramelienė, Ž. Siksna, V.  Tarasovas, M. Rojus, I. Bakanas ir Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro kamerinė grupė. Dir. — D. Zlotnikas

18, 19 d. 20.30 senojoje perkėloje — koncertas „Kai džiazuoja skrabalai…“. Dalyvauja R.  Šilinskas (skrabalai), V. Tetenskas (birbynė) ir S. Šiaučiulis (fortepijonas)

20 d. 19.30 val. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre — Z. Liepinio „Paryžiaus katedra“. Dir. — I.H. Lapinschas

20 d. 20.30 senojoje perkėloje — R. Paulo dainos. Dalyvauja Ž. Siksna, R. Kazlauskaitė, A. Zaiceva ir instrumentinė grupė (Latvija)

Molėtai

Sakralinės muzikos festivalis „Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“/ps.150

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

15 d. 17 val. — vargonininkė A. Telksnytė, solistė S. Šerytė

20 d. 17 val. — vargonininkas G. Holzeris-Grafas (Austrija)

Birštonas

Šokoladinis Mocartas Lietuvoje

Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje

15 d. 17 val. — J. Landsbergytė (vargonai), A. Bagdonavičius (tenoras), G. Pyšniakas (violončelė)

22 d. 17 val. — V. Survilaitė (vargonai), G. Liaugminas (baritonas), V. Gurstis (fleita)

 

Skaitytojų vertinimai


10754. m.a.2007-07-18 15:21
Festivalio „3 MŪZOS“ programa Penktadienis 19val. (jaunųjų vakaras. Baltoji sinagoga): Mindaugas Ancevičius Martyna Kryžiūtė Eglė Gelažiūtė Saulius Lenauskas Eglė Lunytė, Urtė Kiškytė ir Aidė Venčkauskaitė Laura Gasparavičiūtė Ginta Gedžiūtė Simonas Kilius ir Lina Valiukonytė Roma Šakarnytė Šeštadienis 18val. (Baltoji sinagoga): Eglė Sirvydytė Olegas Ditkovskis Saulius Bareikis Darius Žvirblys („Atika“) grupė QU5 Akordeonistų Trio Gediminas Storpirštis Ainis Storpirštis Vidas Bareikis Sekmadienis: 12val. GOSPEL mišios, Gospel choras „Sounds in G“ (šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčioje) 16val. (Baltoji sinagoga) : Domantas Razauskas ir Dėdė Semas Andrius Kaniava Andrius Zala („Arbata“) Raimonda Masiulytė ir grupė(Martynas Pečiulis - Violončelė, Agnė Paškevičiūtė - fleita) Gospel choras „Sounds in G“

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
6:46:46 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba