SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-04-13 nr. 751

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Kristina Stančienė
Išmirę jaunieji
31
• Gerbiami skaitytojai,

Muzika 
• „Jaunai muzikai“ artėjant1
• Kūrimo (meno be ribų) diena1
• Dvi monografijos apie muzikus5
• Meistrų meistrui – 100
• Vidutis Bakas
Choro gastrolės Škotijoje
2
• KONCERTAI

Dailė 
• Aistė Paulina Virbickaitė
Koketiška fotografija
1
• Andrius Zakarauskas
Išgelbėk draugą
32
• Erika Grigoravičienė
Konfliktų įkaitai
20
• Vidas Poškus
Alternatyvūs monologai
40
 PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Aktorius yra scena1
• Austriškai amerikietiškas „Bembilendas“
• Gyčio Ivanausko teatrui – apdovanojimas šokio konkurse Barselonoje1
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Kvepiantys vienuoliai ir kitos istorijos
• Meluoja visi
• Pesimistai ir iliuzijos2
• Arūno Matelio filmas keliaus po Lietuvą
• Azerbaidžano kino savaitgalis
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Santa Lingevičiūtė
Svetimi patys sau
11
• Parama Jono Meko vizualiųjų menų centrui2

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Dailė

PARODOS

balandžio 13–22

[skaityti komentarus]

Vilnius

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

XIII Vilniaus tapybos trienalė „Dialogai“

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailės (XVI—XX a. pr.) ekspozicija

Paroda „Kultūros istorikui ir kolekcininkui Edmundui Laucevičiui — 100“

iki 19 d. — Prano Domšaičio kūrinių paroda „Amžinieji keleiviai“

Mstislavo Dobužinskio piešinių paroda „Senoji Lietuva“

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI—XVIII a.) portretų ekspozicija

Kajetono Sklėriaus paroda „Iš klajonių“

Vytauto Kazimiero Jonyno jubiliejinė paroda „Pasaulio meno kryžkelėse“

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Profesionaliosios sakralinės dailės (XV—XIX a.) ekspozicija

Sakralinio lietuvių liaudies meno (XVII—XX a.) ekspozicija

Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonų bei metalo dirbinių (XVII—XX a. pr.) ekspozicija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų ekspozicija

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“

Atkuriamiems valdovų rūmams įsigytų ir dovanotų vertybių paroda

Paroda „Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras“

Algimanto Miškinio kolekcijos paroda „Rytų šalių dailė“

Lietuvos nacionalinis muziejus Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorijos ir etninės kultūros ekspozicija; Bažnytinio paveldo muziejaus inauguracinė paroda

Paroda „Valstybės saugumas — Vokietijos vieningosios socialistų partijos (VVSP) diktatūros garantas“

Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

iki 15 d. — paroda „Prancūzai Klaipėdoje 1920—1923“

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija (lankymas antradienį—šeštadienį 10—16 val. iš anksto susitarus tel. 279 1644)

LDS galerija „Arka“

Aušros vartų g. 7

Paroda „natura vs cultura“

Šiuolaikinė Azerbaidžano miniatiūra ir grafika

„Lietuvos aido“ galerija

Žemaitijos g. 11

Vyganto Paukštės tapyba

„Vartų“ galerija

Vilniaus g. 39

nuo 13 d. — paroda „Europos kryžkelės — būties pėdsakai“

LDS galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

iki 21 d. — Vyganto Paukštės piešiniai

„Akademijos“ galerija

Pilies g. 44 / Latako g. 2

iki 20 d. — SMD paroda

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

Vidos Sevrukienės paroda „Daugiakalbės tylos“

Vilniaus menininkų klubo „Plekšnė“ paroda

nuo 14 d. — Kosto Katkaus „70“ (iš ciklo „Naujas 2007“)

Vilniaus fotografijos galerija

Stiklių g. 4

iki 16 d. — fotoparoda „Fotoaudra101“

nuo 18 d. — fotografo Vincent Debanne (Prancūzija) paroda „Tyli dauguma“

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

Čekų spaudos fotografija 2006

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

iki 22 d. — Vyganto Paukštės tapyba

Galerija „Maldis“

J. Basanavičiaus g. 4

Šarūno Saukos darbų paroda

Grafienės Umiastovskos rūmai

Trakų g. 2/24

Agnus Elegro-Vytauto Pečiukonio paroda

Užupio galerija

Užupio g. 3

iki 21 d. — Kazimiero Barišausko juvelyrika

Galerija „Meno niša“

J. Basanavičiaus g. 1/13

Arvydo Gurevičiaus piešinių paroda „A. Gurevičiaus kodas“

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

Šv. Jono g. 11

Jono Kazlausko atminimui skirta fotografijų paroda „Susitikimas su Šiaure“

Dailės galerija „Dalia“

Žirmūnų g. 70

Rasos Noreikaitės-Miliūnienės tapyba

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39/6

Vilniaus J. Vienožinskio Dailės mokyklos Naujosios Vilnios filialo mokinių rankų darbo knygų, iliustracijų ir objektų paroda

Senamiesčio menininkų dirbtuvė

Totorių g. 22

iki 19 d. — Linos Karaliūtės tapyba

nuo 20 d. — Ievos Skauronės paroda „Šešėliai“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51

Skulptoriaus Gedimino Jokūbonio (1927—2006) 80-osioms gimimo metinėms

Architekto Eduardo Chlomausko piešinių paroda „Groteskai“

„Bažnytinės cenzūros draudžiamos knygos“

iki 22 d. — Vytauto Kazimiero Jonyno 100-osioms gimimo metinėms

iki 16 d. — paroda „Romos sutarčiai — 50 metų: laikmetis lietuviškos spaudos puslapiuose“

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto g. 6

Živilės Vasiliauskienės ir Romantės Ušpalienės paroda „Prabudimas“

iki 20 d. — Vilniaus miesto skiautinių klubo „Skiautinukė“ paroda

„ARTima“ galerija

Totorių g. 3

Elenos Griščenko ir Evos Viverės (Latvija) tapybos paroda „Shame“

„Kvadrato“ lauko galerija

Gedimino pr. 13

Vytauto Valiušio juodoji keramika

Galerija „Aukso avis“

Savičiaus g. 10

Paroda „Kiaušinis“

Užupio meno inkubatoriaus galera

Užupio g. 2/11

iki 20 d. — „Užupio nepriklausomybės dienai — 10 metų“ 

Tuskulėnų vidurinės mokyklos mokinių grafikos darbų paroda „Vilniaus legendos“

Juvelyrikos galerija „Argentum“

Latako g 2

Eglės Čėjauskaitės, Jurgitos Erminaitės ir Kristinos Dulevičiūtės paroda „Siužetų lenktynės“

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

iki 22 d. — Mirandos Bodtker (1896—1996) kūrybos paroda

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

Paroda „Pasaulis pagal V. Igną. Dovanoti kūriniai“

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

Mildos Mildažytės-Kulikauskienės paroda „Tėviškes lankant“

„Meno parkas“

Rotušės a. 27

iki 17 d. — prancūzų dailininkų asociacijos „4 Barbier“ paroda „Balte-Hasard“

„Fujifilm“ fotografijos galerija

Rotušės a. 1

iki 17 d. — Gariko Avanesiano fotografija (Čekija)

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

Lietuvių literatūros istorijos ir kultūrinio gyvenimo ekspozicija (nuo senųjų raštų iki 1955 m.)

Lietuvių egzodo literatūros apžvalga „Išėję sugrįžti“

„...rašydama ir verkdavau, ir džiaugdavausi“ (Ievai Simonaitytei — 110)

Žemiška žmogaus kelionė — išvykimai, sugrįžimai“ (Bernardui Brazdžioniui — 100)

„Benediktui Rutkauskui-Rutkūnui — 100“

„Mane neški per meilę, per mirtį, gaivalingoji žemės jėga!“ (Kaziui Bradūnui — 90)

„…mes abu su atmintim — vieni“ (Jurgiui Kunčinui — 60)

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Vytauto Kazimiero Jonyno 100-osioms gimimo metinėms skirta paroda „Bičiulystės pėdsakais“

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Kauno keramikų paroda „Pavasaris“

Grafikos galerija

Zamenhofo / Kurpių g. 13

Guntaro Sietinio paroda „Mecotintos“

Kauno menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Kauno klubo „Skiaučių menas“ paroda

Galerija „Aukso pjūvis“

Donelaičio g. 62 / Putvinskio g. 53

Mariaus Danio grafika

„Kauno vartai“

Rotušės a. 29

Paroda „Senieji amatai — atgyjančios tradicijos“

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Kaligrafijos ir tipografijos paroda „Savos raidės“

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 3

nuo 13 d. — paroda „Pasienio horizontai“

iki 22 d. — Antano Sutkaus fotografijos

Klaipėdos galerija

Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10

Paroda „Intermenas“

Sarkiso Gogoriano tapyba

Kultūrų komunikacijų centras

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

VDA Telšių dailės fakulteto metalo plastikos katedros studentų darbų paroda „Pavasario nuotaikos“

nuo 13 d. — Šiaulių universiteto audiovizualinio meno katedros studentų fotografijos paroda „Tylos įspūdžiai“

Klaipėdos fotografijos galerija

Tomo g. 7

Aleksandro Dapkevičiaus retrospektyvinė paroda

Šiauliai

Galerija „Laiptai“

Žemaitės g. 83

Lionės Grigaliūnaitės tapyba

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

iki 21 d. — paroda „Gyvosios tradicijos plėtra“; Eligijaus Zickio ir Almos Stulgienės darbų paroda

Fotografijos muziejus

Vilniaus g. 140

iki 21 d. — ŠU studentų fotografijų paroda „Modulis T150B106“

Šiaulių universiteto dailės galerija

Vilniaus g. 141

Anetos Grabauskaitės tapyba

Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės tekstilė

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Panevėžio krašto tautodailės paroda

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

M.K. Čiurlionio g. 35

Antano Žmuidzinavičiaus peizažų paroda

Galerija „Sofa“

Vilniaus al. 10

iki 20 d. — Editos Matulionytės tapybos darbų paroda „Iš tamsos į šviesą“

Kėdainiai

J. Monkutės-Marks muziejus

J. Basanavičiaus g. 45

Stefanijos Katkevičienės ir Petronėlės Gerlikienės paroda „Regėjimai“

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 83 iš 83 
6:44:17 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba