SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-04-13 nr. 751

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Kristina Stančienė
Išmirę jaunieji
31
• Gerbiami skaitytojai,

Muzika 
• „Jaunai muzikai“ artėjant1
• Kūrimo (meno be ribų) diena1
• Dvi monografijos apie muzikus5
• Meistrų meistrui – 100
• Vidutis Bakas
Choro gastrolės Škotijoje
2
• KONCERTAI

Dailė 
• Aistė Paulina Virbickaitė
Koketiška fotografija
1
• Andrius Zakarauskas
Išgelbėk draugą
32
• Erika Grigoravičienė
Konfliktų įkaitai
20
• Vidas Poškus
Alternatyvūs monologai
40
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Aktorius yra scena1
• Austriškai amerikietiškas „Bembilendas“
• Gyčio Ivanausko teatrui – apdovanojimas šokio konkurse Barselonoje1
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Kvepiantys vienuoliai ir kitos istorijos
• Meluoja visi
• Pesimistai ir iliuzijos2
• Arūno Matelio filmas keliaus po Lietuvą
• Azerbaidžano kino savaitgalis
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Santa Lingevičiūtė
Svetimi patys sau
11
• Parama Jono Meko vizualiųjų menų centrui2

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

balandžio 13–22

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

13 d. 18 val. — I. Stravinskio „ŠVENTASIS PAVASARIS“, L.A. Minkaus „ŠEŠĖLIAI“. Dir. — R. Šervenikas

14 d. 18 val. — G. Puccini „MADAM BATERFLAI“. Dir. — M. Staškus

15 d. 12 val. — B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. — A. Šulčys

17, 19, 21 d. 18 val. — G. Puccini „MADAM BATERFLAI“. Dir. — M. Staškus

18 d. 18 val. — P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. — V. Viržonis

20 d. 18 val. — A. Adamo „ŽIZEL“. Dir. — V. Viržonis

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

13 d. 18 val. — W. Shakespeare‘o „HAMLETAS“. Rež. — E. Nekrošius („Meno fortas“)

14 d. 18 val. — M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan

15 d. 18 val. — „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

19—21 d. 18 val. — Premjera! E. Jelinek „BEMBILENDAS“. Rež. — Y. Ross (JAV)

22 d. 18 val. — T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

Mažoji salė

14 d. 16 val. — I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. — J. Vaitkus

15, 21 d. 15 val. — Premjera! L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

20 d. 18 val. — „POETĖ“. Rež. — R. Garuolytė

22 d. 16 val. — „ANTIGONĖ“

Vilniaus mažasis teatras

13 d. 18.30 — T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. — G. Padegimas

14 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

15 d. 12 val. — „MAŽOJO TEATRO PASAKOS“. Rež. — R. Tuminas

17 d. 18.30 — F. Bordon „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

18 d. 18.30 — B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“ Rež. — J. Vaitkus

19 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež. — S. Račkys

OKT / Vilniaus miesto teatras

13 d. 18 val. Kauno Girstučio kultūros rūmuose — B. Mar „GRIMO OPERA“

14 d. 15 val. Kauno kameriniame teatre — D. Gavenonio ir J. Paulėkaitės „KARTU“

Valstybinis jaunimo teatras

13 d. 18 val. — A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. — A. Latėnas

14 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

14 d. 18 val. — N. Cruz „ANA TROPIKUOSE“. Rež. — K. Smoriginas

15 d. 12 val. — A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS“. Rež. — A. Gluskinas

15 d. 18 val. — E. Albee’io „OŽKA, arba kas ta Silvija?“ Rež. — D. Tamulevičiūtė

17 d. 18 val. — H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. — A. Jankevičius

19, 20 d. 18 val. — P.E. Landi „Strip Man Show — viskas apie vyrus“. Rež. — P.E. Landi

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

14 d. 12 val. — A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“. Rež. — R. Driežis

15 d. 12 val. — A.A. Jonyno, V. Mazūro „CIRKAS YRA CIRKAS“. Rež. ir dail. — V. Mazūras

Mažoji salė

13 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

14 d. 14 val. — „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. — A. Pociūnas

15 d. 14 val. — „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

Keistuolių teatras

13, 14 d. 19 val. — „Penktas veiksmas“. Rež. — A. Kaniava

14 d. 12 val. — „Pelytė Zita“. Scenarijaus aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

15 d. 12, 15 val. — PREMJERA! „Vaikystės etiudai“. Rež. — A. Gluskinas

18, 19 d. 19 val. — „Meilė iš paskutinio žvilgsnio“. Rež. — G. Beinoriūtė

20 d. 19 val. — PREMJERA! M. McDonagh’o „Luošys iš Ainišmano salos“. Rež. — V. Bagdonas, rež. statytojas — A. Giniotis

Ramūno ateljė

Latako g. 1—1

19 d. 19 val. — „Ir visada bus per vėlu“ Spekt. aut. ir atlikėjas R. Abukevičius

Raganiukės teatras

14 d. 12 val. — „Karlsonas ir Mažylis“

15 d. 12 val. — „Devyniabrolė“

Kaunas

Kauno dramos teatras

13 d. 18 val. Ilgojoje salėje — J.-L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. — G. Varnas

14 d. 18 val. Sriubos teatre — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

14, 20 d. 19 val. Palėpės salėje — G. Adomaitytės „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. — A. Lebeliūnas

15 d. 13 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

15 d. 16 val. Didžiojoje scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

15 d. 19 val. Palėpės salėje — „LIETUVOS DIENA“. Rež. — C. Graužinis (A. Liugos produkcija)

19 d. 18 val. Ilgojoje salėje — R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. — G. Varnas, rež. — R. Ramanauskas

20 d. 19 val. Didžiojoje scenoje — P. Turrini „ŽIURKIŲ MEDŽIOKLĖ“. Rež. — T. Hinterbergeris (Austrija)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

13 d. 18 val. — I. Kalmano „Silva“ Dir. — V. Visockis

14 d. 18 val. — F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. — J. Geniušas

15 d. 12 val. — Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. — V. Visockis

15 d. 18 val. — U. Giordano „Andrė Šenjė“. Dir. — J. Geniušas

18 d. 17 val. — G. Gladkovo „Brėmeno muzikantai“. Dir. — J. Vilnonis

19 d. 18 val. — C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“ Dir. — J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

13 d. 18 val. — C. Magnier „BLEZAS“. Rež. — S. Rubinovas

15, 18 d. 18 val. — J.K. Jeromo „Trise valtimi (neskaitant šuns)“. Rež. — S. Rubinovas

19 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

14 d. 18 val. — H. Ibseno „Lėlių namai“. Rež. — V. Balsys

15 d. 12 val. — A. Dilytės „Kreivos daiktų istorijos“. Rež. — A. Baniūnas

15 d. 18 val. — „Frenki ir Džonis“. Rež. — A. Dilytė

Gyčio Ivanausko teatras

14 d. 18 val. Alytaus miesto teatre — „AŠ TAVE LABAI MYLIU“

Kauno valstybinis lėlių teatras

14 d. 12 val. — „PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS“. Rež. — O. Žiugžda

15 d. 12 val. — „MAŽASIS MUKAS“. Rež. — A. Stankevičius

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

14 d. 18 val. — V. Raselo „RITOS MOKSLAI“. Rež. — P. Stoičevas

15 d. 18 val. — M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. — G. Padegimas

20 d. 18 val. — Moličre’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. — R. Teresas

J. Miltinio dramos teatras

13 d. 18 val. — U. Vidmerio „Top Dogs, arba bedarbių aukštuomenė“. Rež. — P. Stoičevas

14 d. 18 val. — R. Schimmelpfennigo „Moteris iš praeities“. Rež. — R. Atkočiūnas

15 d. 18 val. — M. Camoletti „Pižama šešiems“. Rež. — R. Atkočiūnas

15 d. 18 val. — M. Zalytės „Margarita“. Rež. — A. Keleris

20 d. 18 val. — Moličre’o „Tariamasis ligonis“. Rež. — R. Teresas

Teatras „Menas“

III kamerinių spektaklių festivalis

17 d. 18 val. — PREMJERA! C. Freshett „Žanas ir Beatričė“. Rež. — S. Rubinovas (Kauno kamerinis teatras)

18 d. 18 val. — „Ir visada bus per vėlu“. Sceninės versijos aut. ir atl. R. Abukevičius (teatro laboratorija „Ramūno ateljė“)

19 d. 18 val. — I. Hagerup „Stiklinė arbatos su citrina“. Rež. — D. Juronytė (Kauno valstybinis dramos teatras)

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 83 iš 83 
6:44:10 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba