SEPTYNIOS MENO DIENOS

2004-02-06 nr. 600

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rasa Vasinauskaitė
Genialių pramatymų lopšy
26
• Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas47

Muzika 
• Vytautė Markeliūnienė
Kūrybinio dialogo paakinti
• Lietuvos kamerinis orkestras gastroliavo Japonijoje
• Metų kūriniai 200313
• Filharmonijoje – pianistai iš svetur
• KONCERTAI

Dailė 
• Vaidilutė Brazauskaitė
Kasdienybės ir idilės
• Rita Mikučionytė
Nedaloma šviesos ir spalvos jungtis
• Valentinas Klimašauskas
Įelektrinti žemę
• Raminta Jurėnaitė
Dangaus sūnų kelias
• Skelbiamas konkursas sukurti skulptūrą Europos parke
• Naujovės Baltijos šalių skulptūros kvadrienalėje1
• PARODOS

Literatūra 
• Namas Maranvilyje
• Paskutiniai "Krantai"5
• VAKARAI

Teatras 
• Alė Strik
Jungtuvių gundymui atsilaikyta
1
• Visa teisybė apie rinkimus
 SPEKTAKLIAI1

Kinas 
• Naujas festivalis, naujas kinas1
• Živilė Pipinytė
Kai iššauna vaikiškas šautuvėlis
1
• Živilė Pipinytė
Prasidėjo 54-asis Berlyno kino festivalis
• Neatsakytas klausimas3
• Pavelo Lungino filmai
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS7

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

vasario 6–15

[skaityti komentarus]

VilniuS

Nacionalinis operos ir baleto teatras

6 d. 18 val. - F . Mendelssohno-Bartholdy "VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS", G. Bizet-R. Ščedrino "KARMEN". Dir. - M. Staškus

7 d. 18 val. - W.A. Mozarto "DON ŽUANAS". Dir. - J. Aleksa

8 d. 12 val. - S. Prokofjevo "PELENĖ". Dir. - A. Šulčys

11 d. 18 val. - I. Stravinskio "ŠVENTASIS PAVASARIS", C. Orffo "CARMINA BURANA". Dir. - L. Balčiūnas

12 d. 18 val. - M. Urbaičio "ACID CITY". Dir. - M. Staškus

13, 14 d. 18 val. - G. Verdi "KAUKIŲ BALIUS". Dir. - G. Rinkevičius

15 d. 12 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS". Dir. - M. Staškus

Lietuvos Nacionalinis dramos teatras

6 d. 18 val. - J. Dautarto "PASKENDUSI VASARA" (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. - J. Dautartas

7 d. 18 val. - P. Calderono "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež. - G. Varnas

14 d. 18 val. - PREMJERA! "GIESMĖ APIE VORUTOS VILKOLAKĮ MINDAUGĄ" (pagal V. Krėvės, Just. Marcinkevičiaus, M. Zyverto kūrinius). Rež. - V. Grigolis

15 d. 12 val. - G. Rodario "ČIPOLINAS". Rež. - E. Jaras

15 d. 18 val. - P. Barzo "SUSITIKIMAS". Rež. - R. Banionis

Vilniaus mažasis teatras

8 d. 18 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas

Oskaro Koršunovo teatras

6 d. 18 val. Rokiškio kultūros rūmuose - W. Shakespeare’o "VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS". Rež. - O. Koršunovas

9, 10 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - M. Ravenhillo "SHOPPING AND FUCKING". Rež. - O. Koršunovas

11 d. 19 val. - M. Ivaškevičiaus "MALYŠ". Rež. - M. Ivaškevičius

Valstybinis jaunimo teatras

6 d. 18 val. - A. Čechovo "PERPETUUM MOBILE". Rež. - R. Vilkaitis

7 d. 12 val. - N. Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

7 d. 18 val. - L.S. Černiauskaitės "LIUČĖ ČIUOŽIA". Rež. - A. Latėnas

8, 14 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

8 d. 18 val. - Moličre’o "TARTIUFAS". Rež. - I. Bučienė

11 d. 18 val. - "GVILIS IR PANKAS". Rež. - A. Vidžiūnas

12 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

13 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS" (pagal F. Dostojevskį). Rež. - C. Graužinis

14 d. 18 val. - M. Kunderos "ŽAKAS FATALISTAS IR JO ŠEIMININKAS". Rež. - C. Graužinis

15 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas

15 d. 18 val. - A. Nikolaji "BŪK VYRAS, ČELESTINO". Rež. - J. Tūras

Rusų dramos teatras

6 d. 18 val. - R. Beleckio "JAUNI ŽMONĖS". Rež. - J. Ščiuckis

7 d. 18 val. - Moličre’o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APKVAILINTAS VYRAS". Rež. - J. Popovas

8 d. 12 val. - J. Švarco "PELENĖ". Rež. - J. Popovas

8 d. 18 val. - PREMJERA! N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - A. Čerpinas

13 d. 18 val. - N. Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež. - L. Vladimirovas

"Lėlės" teatras

7, 15 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

8 d. 12 val. - A. Ališausko "TRYS BRANGENYBĖS" (pagal R. Akutagavą). Rež. ir dail. - R. Driežis

Mažoji salė

7 d. 14 val. - "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ`". Rež. - A. Mikutis

8 d. 14 val. - "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

Keistuolių teatras

6, 7 d. 19 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis

8 d. 12 val. - "Nepaprasto orkestro koncertas"

9 d. 9.30, 11 val. Rokiškio teatro rūmuose - "DŪKSTANTMEČIO KURMIS"

9 d. 18 val. - "JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ". Rež. - A. Giniotis

Raganiukės teatras

7 d. 12 val. - "KARLSONAS IR MAŽYLIS"

8 d. 12 val. - "MAŽASIS PRINCAS"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

7 d. 18 val. - A. Griciaus "PALANGA". Rež. - V. Valašinas

8 d. 12 val. - T. Gabbe "PELENĖ". Rež. - N. Karpuškaitė

8 d. 18 val. - "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Choreogr. - A. Kurienius

12 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

13 d. 18 val. - Keturakio "AMERIKA PIRTYJE". Rež. - V. Lencevičius

Valstybinis muzikinis teatras

8 d. 12 val. - Z. Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA". Dir. - V. Visockis

8 d. 18 val. - Ch. Gounod "MARGARITA". Dir. - J. Geniušas

11 d. 18 val. - I. Kalmano "SILVA". Dir. - V. Visockis

12 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. - J. Geniušas

13 d. 18 val. - D. Kanderio "ZORBA". Dir. - V. Visockis

Jaunimo kamerinis teatras

6, 8, 12 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - R. Rubinovas

7, 14 d. 18 val. - C. Magnier "BLEZAS". Rež. - S. Rubinovas

13 d. 18 val. - J. Anouilho "ORKESTRAS"

Lėlių teatras

7 d. 12 val. - "ŽIRAFA SU KOJINĖMIS". Rež. - G. Radvilavičiūtė

8 d. 12 val. - "PRINCESĖS GIMTADIENIS". Rež. - A. Stankevičius

14 d. 12 val. - "PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS"

Klaipėda

Dramos teatras

8 d. 18 val. - S. Parulskio "FRANK KRUK". Rež. - R. Banionis

13 d. 18 val. - PREMJERA! R. Harwoodo "KVARTETAS". Rež. - P. Gaidys

Mažoji salė

7 d. 12 val. - K. Kubilinsko "KAIP VILKAS UODEGĄ PRIŠALO". Rež. - E. Jokubauskas

Muzikinis teatras

6 d. 18 val. - PREMJERA! H. Strecker "TARAVOS ANIKĖ". Dir. - S. Domarkas, rež. - M. Kupferblium (Austrija). Dail. - F. Kleinas (Austrija)

7 d. 18 val. - I. Dunajevskio "LAISVASIS VĖJAS". Dir. - S. Domarkas

8 d. 12 val. - A. Spadavecchia "PELENĖ". Dir. - V. Konstantinovas

13 d. 18 val. - I. Kalmano "GRAFAITĖ MARICA". Dir. - S. Domarkas

Klaipėdos muzikos centras

8 d. 17 val. Žvejų rūmuose (Taikos pr. 70) - K. Sajos "ŽVANGUTIS". Rež. - A. Juškevičienė ("Vaje" teatro muzikinis spektaklis suaugusiems )

Šiauliai

Dramos teatras

7, 8 d. 18 val. - PREMJERA! B. Vijano "LELIJOS ROMANSAS". Rež. - V.V. Landsbergis, dail. - D. Klimavičiūtė, choreogr. - S. Repšys. Vaidina D. Jančiauskas, J. Budriūnaitė, S. Jakubauskas, I. Norkutė, P. Piaulokas, J. Bindokas, V. Baranauskas, D. Petraitytė, I. Liutikaitė, R. Krilavičiūtė, J. Žibūda ir kt.

13 d. 18 val. - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

11 d. 18 val. - B. Srbljanovic "ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS". Rež. - R. Tuminas (Vilniaus mažojo teatro spektaklis)

 

Skaitytojų vertinimai


2846. Saulius Eduardas Vilnonis2004-02-08 20:49
Užmigusio žiūrovo sapnas

Mieli žiūrovai, atsisėskit, atsipalaiduokit - Šiaulių dramos teatre šešis mėnesius laukta premjera... Ir vėl inscenizacija, pastaruoju laikotarpiu čia itin populiari... Pasak P. Piauloko (str. "Kodėl pražydo lelija", "Šiaulių naujienos", 2004 m.07d.), "Boriso Vijano pasaulis kupinas fantastikos, paradoksų, provokacijų ir netikėtumų, čia išnyksta ribos žmonių, gyvūnų ir daiktų santykiuose: pudelis švenčia savo gimimo dieną, iš vandens čiaupo pasmaguriauti ananasine dantų pasta išlenda ungurys, vandens lelija pražysta merginos krūtinėje, kambario sienoms pradeda trūkti oro, o pelė maldauja katino nukąsti galvą..."
Siurrealistinės kompozicijos: ima suktis vaizdai, jau matai absurdo teatro situacijas... Režisieriui šiame teatre sukūrusiam " Iš gyvenimo vėlių" ir " Daktarą ir Mangarytą" artima ši tema ir atrodo vėl pamatysi vaizdų, keistų personažų šėlsmą scenoje... Tačiau spektaklis tiesmukiškas ir, svarbiausia - visai neįdomus. Esi pritrenkiamas paviršutiniškumu. Scenos viduryje pagrindinis herojus Rolenas (akt. D.Jančiauskas) kažką švokščia, sapalioja apie troškimus... Sunku net suprasti žodžius. Susidaro įspūdis, kad jei režisierius nepasiūlė sprendimo – tai aktorius ir neimprovizuoja, neieško savęs, o kartoja tai, kas jau seniai matyta. Belieka tik voliotis po sceną, demonstruoti žiūrovui savo batų padus. Ar tai ir yra šio spektaklio choreografija (S. Repšys). Gerai, kad mizanscenose aktorių gelbsti kolegos: J. Budriūnaitė, P. Piaulokas, S. Jakubauskas, kitaip jis paprasčiausiai užmigdytų visą salę... Šių mielų aktorių pasirodymai paaiškina kas čia vyksta: įsiklausai į rašytojo pasiūlytą žodžių kalambūrų, keistų mizanscenų ritmiką, lyg ir pradedi suvokti absurdo teatro dėsnius – o gal šiuos aktorius tiesiog malonu stebėti scenoje ir tiek...
Prancūziški žodžiai... Ach, tie išglebę, nedirbantys aristokratai... Panelės nagrinėjančios vėmalų struktūrą... Lyg ir pasineri į neįprastų žodžių, kalambūrų siurrealistinę jūrą... Lelija, išoperuota iš mergaitės plaučių... Keistas gydytojas, keistas pudelis (akt. J. Bindokas)... Bet visą šarmą išsklaido, lyg smūginė mūsų miestelio pardavėja pasirodanti, aktorė I.Norkutė, išvaiko visus Biunjeliškus vaizdus ir bando vaidinti gležnutę nelaimėlę, kurios išlaikymui vyras nebeturi pinigų... Kažkokia nesąmonė... Dar gali suprasti akt. R. Dovydaičio vaidmenų logiką: vienu metu jis "sulaižytas" vestuvių ceremoniameisteris , kitu - darbdavys mums pažįstamu, gal kokio " šustausko" žargonu pagrindinį herojų priiminėja į darbą... Įdomi aktoriaus vaidyba iš karto sujudina žiūrovą, bando jį įvesti į tam tikro absurdo teatro sistemą, tačiau prastai režisieriaus sulipdyta, ji vis griūva ir griūva... Savo straipsnyje P. Piaulokas pabrėžia, kad "spektaklio prieigose radosi daugybė kodų, šifrų ir nežinomųjų, kuriuos reikėjo paversti konkrečia, aiškia sceninės išraiškos forma..." Tačiau šifrai tokie "sudėtingi", kad net nesinori jų šifruoti: ir taip aišku, kad kas nors ateis į scenos vidurį ir pasakys – miau... Režisierius įkyriai migdo visus žiūrovus ir galų gale jam tai pavyksta, nors spektaklio finale ir aidi šūviai...
Kaip bebūtų keista, tačiau P. Piauloko teatro reklaminis straipsnis "Šiaulių naujienose" daugiau intriguoja, nei šis pusės metų V. V. Landzbergio darbas... O gal jis dar nebaigtas... Galima tęsti, juk provincija visada pasiruošusi atvira širdimi sutikti visus sostinės veikėjus...

Saulius Eduardas Vilnonis
eduardasvilnonis@yahoo.com


Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
6:42:09 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba