SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-05-20 nr. 662

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rasa Vasinauskaitė
Demonų pradangintieji
3

Muzika 
• Skambantis Pažaislis
• Beata Leščinska
Skoninga ir profesionalu
• Vilniaus festivalio tradicijos ir staigmenos3
• Kanados lietuviai atsisveikino su Jonu Govėdu
• Pasaulio naujosios muzikos dienos – Vilniuje?1
• Laukinių Vakarų dvasia Kongresų rūmuose
• Dešimtasis "Lietuvos muzikos link" numeris27
• KONCERTAI

Dailė 
• Vytautas Damaševičius
Žanro paieškos
1
• Monika Krikštopaitytė
Kas yra Pergalė?
2
• Neringa Černiauskaitė
Pranešimai iš "ŠiaurėsPietųRytųVakarų"
1
• Rūta Taukinaitytė
Meilės dėžutė – nuo kiaušinio iki lagamino
• Ermina Taujenytė
Metalo ir emalio ženklų kalba
• Ukrainos sukilimas
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
 SPEKTAKLIAI2

Kinas 
• Penki japonų režisieriai1
• "Žvaigždžių karai" baigėsi7
• Tarp gorilų ir žmonių
• Hartmuto Kaminskio filmų ciklas "Į Rytus"
• Lietuvių filmai Čikagoje
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Anonsai 
• Jauniesiems menininkams

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

gegužės 20–29

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Kauno dramos teatro spektakliai

20 d. 18 val. - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

22, 24 d. 17 val. Mažojoje salėje - T. de Fombelle‘io "ŠVYTURYS". Rež. - G. Varnas

25, 26 d. 18 val. - F. Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež. - G. Varnas

29 d. 16 val. Mažojoje salėje - S. Kane "4.48 PSICHOZĖ". Rež. - V. Tertelis

28, 29 d. 18 val. buvusioje "Tiesos" spaustuvėje (Maironio g. 3) - T. Dorsto "NUSIAUBTA ŠALIS / VILNIUS". Rež. - G. Varnas

27 d. 18 val. - Premjera! F. Dostojevskio "DEMONAI. NELABIEJI. APSĖSTIEJI. KIPŠAI". Rež. - J. Vaitkus

OKT Vilniaus miesto teatras

20, 21 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - M. Ravenhillo "SHOPPING AND FUCKING". Rež. - O. Koršunovas

25 d. 18 val. Klaipėdos dramos teatre, 26 d. 18 val. Šilutės laisvalaikio ir pramogų centre, 30, 31 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - J. Griškoveco "MIESTAS". Rež. - S. Mykolaitis, O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

20 d. 18 val. - O. Danilovo "GELTONOJI NEŪŽAUGA". Rež. - K. Smoriginas

31 d. 18 val. - A. Slapovskio "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI". Rež. - D. Tamulevičiūtė (salė 99)

Lietuvos rusų dramos teatras

20, 29 d. 18 val. - PREMJERA! L. Tolstojaus "ANA KARENINA". Rež. - E. Mitnickis (Kijevas)

21 d. 18 val. - P.A. Beaumarchais "FIGARO - ČIA!" Rež. - G. Trostianeckis (Sankt Peterburgas)

22 d. 12 val. - J. Švarco "PELENĖ".

Rež. - J. Popovas

22 d. 18 val. - R. Cooney "NR.13". Rež. - E. Murašovas

24 d. 18 val. - D. Švedo programa "Mano širdies romansai" (Maskva)

26 d. 18 val. - M. Bulgakovo "ŠUNS ŠIRDIS". Rež. - A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

27 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

28 d. 18 val. - kolektyvo "Polėkis" šventinis vakaras-koncertas

29 d. 12 val. - S. Prokofjevos, G. Sapgiro "BATUOTAS KATINAS". Rež. - J. Popovas

30 d. 18 val. - VII Tarptautinis rusų sakralinės muzikos festivalis. Vyrų bažnytinis choras "Anchischati" (Gruzija)

"Lėlės" teatras

21 d. 12 val. - N. Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

22, 29 d. 12 val - Premjera! "KIŠKIŲ SUKILIMAS". (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut., rež. ir dail. - R. Driežis

28 d. 12 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Aut. ir rež. - N. Indriūnaitė

Naujosios dramos akcija ’05

20, 21d. 20 val. Meno forte - Premjera! M. Ivaškevičiaus "ARTIMAS MIESTAS". Rež. - M. Ivaškevičius

28, 29 d. 19 val. Jaunimo teatre - Premjera! M. Crimpo "PASIKĖSINIMAI Į JĄ".

Rež. - C. Graužinis (Salė 99)

A. Cholinos teatras

24 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, 28 d. 20 val. Raudonėje -

"TANGO in FA". Choreogr. - A. Cholina

Menų spaustuvė

(Šiltadaržio g. 6)

27. 18 val. - Ch. Pellet "Suptilybės" (pjesės skaitymas). Rež. - B. Latėnas

28 d. 16 val. - "Atviras ratas". Rež. - A. Giniotis (Teatro laboratorija LMTA III aktorių kursas)

"Raganiukės teatras"

22 d. 12 val. - "Pinokis"

29 d. 12 val. - "Vaikų gynimo diena"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

Didžioji salė

21 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež. - G. Varnas

22 d. 18 val. - J. Smuul "SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. - D. Juronytė (pirmojo aukšto fojė)

Kauno muzikinis teatras

22, 26 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muz. vad. - P. Geniušas, dir. - J. Geniušas

27 d. 18 val. - J. Kanderio "Zorba". Dir. - V. Visockis

28 d. 18 val. - F. Lehįro "Grafas Liuksemburgas". Dir. - J. Geniušas

29 d. 18 val. - J. Strausso "Šikšnosparnis". Dir. - J. Geniušas

Kauno jaunimo kamerinis teatras

20-22 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

26 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

28, 29 d. 18 val. - "PONAS K". Rež. - V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

21 d.12 val. - "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. - A. Stankevičius

22 d. 12 val. Mažojoje salėje - "GELBĖKIM, GUGUTĮ!" Rež. - A. Stankevičius

20 d. 10 val. Mažojoje salėje - vaikiškų knygelių K. Kasparavičiaus "Kvailos istorijos", J. Liniausko "Maža Tamsa, arba Augimo nerimas" ir V.V. Landsbergio "Obuolių pasaka" pristatymas. Knygeles pristato aktoriai L. Zorūbaitė, L. Strazdauskienė, V. Aleksaitis

20 d. 17val. - Kauno choreografijos mokyklos moksleivių koncertas

27, 28, 29 d. - festivalis "ŠYPSOS LĖLĖS IR VAIKAI"

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

21 d. 12val. - H.K. Anderseno "Coliukė". Rež. - R. Kaubrys

22 d. 18val. - Moličre’o "Žoržas Dandenas, arba Apgautas vyras". Rež. - A. Giniotis

29 d. 12val. - S. Maršako "Katės namai". Rež. - B. Gražys

Mažoji scena

21 d. 18 val. - R. Harwoodo "KVARTETAS". Rež. - P. Gaidys

27 d. 18val. - G. Grajausko "REZERVATAS". Rež. - A. Giniotis, D. Meškauskas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

20 d. 18 val. - J. Bocko "Smuikininkas ant stogo". Dir. - S. Domarkas

21 d. 18 val. - I. Kalmano "Čardašo karalienė". Dir. - S. Domarkas

22 d. 12 val. - R.M. ir R.B. Sherman "Merė Popins". Dir. - I. Lapinis

27 d. 18 val. - F. Lehįro "Linksmoji našlė". Rež. ir dir. - S. Domarkas

28 d. 18 val. - B. Gorbulskio "Mimoza"; "Skinsiu raudonĄ rožĘ…", šokio spektaklis pagal A. Raudonikio dainas. Dir. - S. Domarkas

29 d. 17 val. - W.A. Mozarto "Figaro vedybos". Dir. - S. Domarkas

Šiaulių dramos teatras

20 d. 18 val. - "Daktaras ir Mangaryta". Rež. - V.V. Landsbergis

21 d. 18 val. - H. Figueiredo "Ezopas, arba Lapė ir vynuogės". Rež. - R. Steponavičiūtė

22 d. 12 val. - "Skudurinė Onutė". Rež. - R. Steponavičiūtė

22 d. 18 val. - R. Harlingo "Plieninės magnolijos". Rež. - R. Steponavičiūtė

27 d. 18 val. - J. Anouilho "GENEROLAI SU SIJONAIS". Rež. - N. Mirončikaitė

28 d. 18 val. - B. Vijano "Lelijos romansas". Rež. - V.V. Landsbergis

29 d. - L. Ustinovo "MIESTAS BE MEILĖS". Rež. - N. Mirončikaitė

29 d. 18 val. - N. Kovardo "IŠDYKĖLĖ DVASIA". Rež. - N. Mirončikaitė

Marijampolės miesto municipalinis dramos teatras

Lietuviškos dramaturgijos festivalis "Amerika pirtyje - šimtmečio kelias"

22 d. 18 val. - J. Grušo "Eduardo Dargio nusikaltimas". Rež. - R. Kučiauskas (Marijampolės miesto municipalinis dramos teatras)

23 d. 18 val. - B. Dauguviečio "žaldokynĖ". Rež. - K. Kymantaitė (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

24 d. 18 val. - L.S. Černiauskaitės "LiuCĖ Čiuožia". Rež. - A. Latėnas (Lietuvos valstybinis jaunimo teatras)

25 d. 18 val. - M. Katiliškio "Miškais ateina ruduo". Rež. - R. Rimeikis (J. Miltinio dramos teatras)

26 d. 18 val. - I. Šeiniaus "Kuprelis". Rež. ir insc. aut. - K. Macijauskas (Klaipėdos dramos teatras)

27 d. 18 val. - Keturakio "Amerika pirtyje". Rež. - V. Lencevičius (Kauno valstybinis akademinis dramos teatras)

28 d. 18 val. - M. Ivaškevičiaus "Madagaskaras". Rež. - R. Tuminas (Vilniaus mažasis teatras)

 

Skaitytojų vertinimai


5031. AJUSK>>":_) :-) 2005-05-28 16:53
MYLIU KAUNO VALSTYBINI AKADEMINI DRAMOS TEATRA!IR VISUS JO SPEKTAKLIUS! Gerbeja

5032. Agne :-) 2005-05-28 16:55
Straipsnis geras vie del to kad jame rasoma apie kauno valstybini akademini dramos teatra.As myliu ta teatra.Ir siulau visiems paziureti nauja sriubos teatra "pulkininko nasle!

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 78 iš 78 
6:41:46 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba