SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-05-06 nr. 660

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Ieva Dilytė
Ispanijos šimtmečiai fotografijose
1

Muzika 
• Marius Kraptavičius
Apie jaunystės aidą
5
• Edmundas Gedgaudas
Nenuspėjama įvairovė
• Jūratė Vyliūtė
Nedidelių darbų didis Darbininkas
1
• Iš naminio audimo dainos
• "Sugrįžimų" festivalyje
• Baigiamasis ciklo "Susipažinkim" koncertas
• Kai gaida atskrieja iš širdies1
• Kada įvertinsime atlikėjų triūsą?2
• KONCERTAI

Dailė 
• Skirmantas Valiulis
Panevėžys – Europa
• Asta Visminaitė
Tarp dialogo ir ginčo
• Erika Žibaitė
Išlaisvintos ekspresijos link
• Monika Krikštopaitytė
Galerija kaip asmenybė
2
• Goda Giedraitytė
Identiteto paieškos
• PARODOS

Literatūra 
• Naujas požiūris į MKČ2
• Juozas Ruzgys
Prarasta atmintis ir tapatybė
• VAKARAI

Teatras 
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Tik viena minutė
• Svarbiau už religiją3
• Proto klizma3
• Iš Oberhauzeno festivalio archyvų
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

gegužės 6–15

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatra

6 d. 18 val. - "RUSIŠKASIS HAMLETAS"

7 d. 18 val. - G. Verdi "LIKIMO GALIA". Dir. - G. Rinkevičius

8 d. 18 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

11 d. 18 val. - S. Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - M. Staškus

12 d. 18 val. - dainininkės E. Čiudakovos atminimui. G. Verdi "KAUKIŲ BALIUS". Dir. - M. Staškus

13 d. 18 val. - P. Čaikovskio "GULBIŲ EŽERAS". Dir. - V. Viržonis

14 d. 18 val. - F. Lehįro "LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. - J. Aleksa

15 d. 12 val. - L.A. Minkaus "DON KICHOTAS". Dir. - J. Aleksa

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

12 d. 18 val. - Premjera! F. Dostojevskio "DEMONAI. NELABIEJI. APSĖSTIEJI. KIPŠAI". Rež. - J. Vaitkus

13 d. 18 val. - P. Calderóno GYVENIMAS - TAI SAPNAS. Rež. - G. Varnas

14 d. 12 val. - G. Rodario "ČIPOLINAS". Rež. - E. Jaras

14 d. 18 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas

Mažoji salė

10 d. 18 val. - I. Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež. - J. Vaitkus

11 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "KARALIUS LYRAS". Rež. - V. Masalskis

Festivalis "Naujasis Baltijos šokis ’05"

6 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre - "Srovė". Choreogr. - A. Raatikainen; "Šviesios svajos". Choreogr. - A. Aaltokoski ("Nomadi", Suomija)

6 d. 20 val. LNDT Mažojoje salėje - "Ir vėl apie tą patį". Choreografės - O. Žitluchina (Latvija) ir F. Millward (Jungtinė Karalystė) (O. Žitluchinos šokio trupė, Latvija)

7 d. 18 val. LNDT Didžiojoje salėje - "Nėščia tyla". Choreogr. - A. Naginevičiūtė (Lietuvos šokio informacijos centras)

7 d. 20 val. LNDT Mažojoje salėje - "Mažasis princas". Choreogr. - B. Banevičiūtė (Lietuvos šokio informacijos centras); "Praba" (spektaklio eskizas). Choreogr. - G. Ivanauskas (Lietuvos šokio informacijos centras, Kauno valstybinis dramos teatras)

8 d. 15 val. LNDT Mažojoje salėje - [fi…] (spektaklio eskizas). Choreogr. - A. Šeiko (A. Pulkauninko fizinis-vizualinis teatras); "Laimės fabrikas". Choreogr. - A. Pulkauninkas

9 d. 18 val. LNDT Didžiojoje salėje - "La Stravaganza". Choreogr. - A. Preljocaj; "Kouchotte ir Kanélie". Choreogr. - J.C. Gallotta; "Aš taip norėčiau…". Choreogr. - M. Airaudo (Lotaringijos baletas, Prancūzija)

Vilniaus Mažasis teatras

15 d. 18 val. Klaipėdos žvejų kultūros rūmuose - N. Gogolio "REVIZORIUS". Rež. - R. Tuminas

OKT Vilniaus miesto teatras

14 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - J. Griškoveco "MIESTAS". Rež. - S. Mykolaitis, O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

6 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

7, 8 d. 18 val. - A. Camus "KALIGULA". Rež. - I. Jonynas

13 d. 18 val. - J. Greminos "DIENOS AKYS - MATA HARI". Rež. - R. Kudzmanaitė

15 d. 12 val. - A. Giniočio "JUZĖ DYKADUONIS". Rež. - A. Giniotis

Lietuvos rusų dramos teatras

8, 9 d. 17 val. - šventinis vakaras, skirtas Antrojo pasaulinio karo veteranams

12 d. 19 val. - "GIESMIŲ GIESMĖ". Rež. - E. Nekrošius (Meno fortas)

13 d. 18 val. - A. Nikolaji "ŠIEK TIEK ŠVELNUMO". Rež. - I. Vlasovas (Maskva)

15 d. 12 val. - J. Ščiuckio "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - J. Ščiuckis

15 d. 18 val. - M. Bulgakovo "ŠUNS ŠIRDIS". Rež. - A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

"Lėlės" teatras

Didžioji salė

15 d. 12 val. - S. Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

6, 13, 14 d. 18 val. - Premjera! "VILIS". Rež. - V.V. Lansbergis, dail. - V. Kašinskas (suaugusiems ir jaunimui)

7, 8 d. 12 val. - Premjera! "KIŠKIŲ SUKILIMAS". (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut., rež. ir dail. - R. Driežis

14 d. 12 val. - A. Gudelio "DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS". Rež. ir dail. - R. Driežis

15 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V.Mazūras

Menų spaustuvė

(Šiltadaržio g. 6)

6 d. 18 val. - "Atviras ratas". Rež. - A. Giniotis (Teatro laboratorija LMTA III aktorių kursas)

14 d. 18 val. - "Poetė". Scen. autorė ir atlikėja B. Mar. Rež. - R. Garuolytė

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

6 d. 19 val. - S. Šaltenio "Kalės vaikai". Rež. - O. Kesminas

"Raganiukės teatras"

8 d. 12 val. - "Stebuklingoji Kreida"

15 d. 12 val. - "Pinokis"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

Didžioji salė

6, 7, 11, 12 d. 13 val. - PREMJERA! J. Smuul "SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. - D. Juronytė ("Sriubos teatras", pirmojo aukšto fojė)

7 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. - J. Vaitkus

8 d. 12 val. - "VILKAS IR OŽIUKAI". Rež. - A. Kurienius.

8 d. 15 val. - S. Kane "4.48 PSICHOZĖ". Rež. - V. Tertelis (antrojo aukšto fojė)

8 d. 18 val. - H. Ibseno "HEDA GABLER". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

8 d. 18 val. - Tarptautinei šokio dienai. Choreografinių miniatiūrų vakaras "ŠOKU TAU" (neoklasikinio šokio teatras "Releve", NOBT solistas N. Juška, Klaipėdos muzikinio teatro baleto artistai, šokio teatras "Aura", stepo grupė "Funny Beats" ir kt.)

11 d. 18 val. - PREMJERA! D. Gieselmano "PONAS KOLPERTAS" Rež. - S. Uždavinys

12 d. 19 val. - P. Turinni "ŽIURKIŲ MEDŽIOKLĖ". Rež. - T. Hinterbergeris

12 d. 19 val. - T. de Fombelle’io "ŠVYTURYS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

13 d. 18 val. - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

14 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež. - G. Varnas

Kauno muzikinis teatras

6 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muz. vad. - P. Geniušas, dir. - J. Geniušas

7 d. 18 val. - J. Strausso "Naktis Venecijoje". Dir. - J. Geniušas

8 d.12 val. - Z. Bružaitės "Grybų karas ir taika" Dir. - V. Visockis

8 d. 18 val. - G. Verdi "Traviata". Dir. - J. Geniušas

12 d. 18 val. - "Trijų minučių romanas". Choreogr. - A. Kurienius

13 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "Kipras, Fiodoras ir kiti". Dir. - V. Visockis

14 d. 18val. - J. Offenbacho "Orfėjas pragare". Dir. - V. Visockis

Kauno jaunimo kamerinis teatras

29, V. 6 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS

5, 7, 8, 12, 13, 14, 15 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

10 d. 19 val. - "IŠ NAMINIO AUDIMO DAINOS". Dalyvauja kompozitorius ir muzikantas A. Kvova, poetas V. Braziūnas, folkloro ansamblio "Vydraga"

Kauno mažasis teatras

6, 14 d. 18 val., 11 d. 19 val. - "KATYTĖ P". Rež. - V. Balsys

4 d. 19 val. - "PONAS K". Rež. - V. Balsys

8 d. 18 val. - T. Dorsto "TYRIMAS APIE TEISYBĘ". Rež. - V. Balsys

13 d. 19 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

7 d. 12 val. - "PASAKŲ SKRYNIA"

8 d 12 val. - "PANAMA LABAI GRAŽI". Rež. - A. Rubinovas

12 d. 18 val. - "akustinė muzikos zona". (dalyvauja grupė "Upė")

14 d. 12 val. - Mažojoje salėje - H.K. Anderseno gimtadieniui. "KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ". Rež. - A. Žiurauskas

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

6 d. 18 val. - M. von Mayenburgo "Šaltas vaikas". Rež. - O. Koršunovas

7 d. 18 val. - N. Saimono "Banketas". Rež. - P. Gaidys

12 d. 17 val. - Tarptautinei šokio dienai skirtas Klaipėdos m. Jaunimo centro festivalis "Šokių vizija"

13 d. 18 val. - M. McDonagho "Lineino grožio karalienė". Rež. - G. Padegimas

14 d. 18val. - Žemaitės "Trys mylimos". Rež. - K. Macijauskas

Mažoji scena

8 d. 18 val. - M. Gavrano "Viskas apie moteris". Rež. - D. Tamulevičiūtė

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

29 d. 18 val. - I. Kalmano "ČARDAŠO KARALIENĖ". Dir. - S. Domarkas

30 d. 18 val. - "BALETINĖ ČAPLINO IR DOLSKIO KORTA". Dir. - A.J. Lukoševičius

7 d. 18 val. - Premjera! B. Gorbulskio "Mimoza"; "Skinsiu raudonĄ rožĘ…" (pagal A. Raudonikio dainas). Dir. - S. Domarkas

8 d. 12 val. - A. Spadavechios "Pelenė". Dir. - V. Konstantinovas

14 d. 18 val. - V. Lebedevo "O, mielas drauge". Dir. ir chormeist. - V. Konstantinovas

Klaipėdos pilies teatras

9 d. 18 val. "Žvejų rūmų" Teatro salėje - premjera! J Prevert’o ir P. Larocho "Naktiniai svečiai". Rež. - A. Vizgirda

11 d. 18 val. - T. Dorno "Marlenė". Rež. - A. Vizgirda

Šiaulių dramos teatras

6 d. 18 val. - K. Borutos "Baltaragio malūnas". Rež. - A. Pociūnas

7 d. 18 val. - W. Gombrowicziaus "JUNGTUVĖS". Rež. - A. Pociūnas

8 d. 12 val. - "Panama labai graži". Rež. - R. Steponavičiūtė

8 d. 18 val. - P. Schenault "Į sveikatą pone". Rež. - N. Mirončikaitė

10 d. 18 val. - M. von Mayenburgo "Ugnies veidas". Rež. - O. Koršunovas (OKT teatras)

12 d. 18 val. - N. Ptuškinos "Svajų pamirštų aromatas". Rež. - L. Vladimirovas (Rusų dramos teatras)

13 d. 18 val. - "History of Lithuania". Rež. - R. Steponavičiūtė

14 d. 18 val. - V. Raselo "RITOS MOKSLAI". Rež. - P. Stoičevas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 83 iš 83 
6:41:29 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba